Sökförslag

Donation till akutsjukhus för bekämpning av coronaviruset

Mars 2020

För att bekämpa spridningen av coronaviruset byggdes på kort tid flera provisoriska sjukhus i den kinesiska staden Wuhan. Till ett av dessa donerade ProMinent China två klordioxidanläggningar för vattenbehandling.

Efter utbrottet av coronaviruset i regionen Wuhan togs det andra provisoriska sjukhuset i drift redan den 8 februari 2020. Sjukhuset Leishenshan har plats för 1 500 patienter. Sjukhuset består av 3 300 förtillverkade enheter för medicinsk isolering, ett uppehållsutrymme för sjukhusmedarbetare samt ett logistikområde. Redan under den korta byggnadsfasen på två veckor vidtogs omedelbara åtgärder på ProMinent:

Två anläggningar av typen Bello Zon® CDEb levererades omgående. Installation och idrifttagning på plats sköttes av medarbetare från ProMinent China och genomfördes på bara tre dagar.

Klordioxidanläggningarna används för behandling och desinficering av medicinskt avloppsvatten och är därmed avgörande för att sjukhusets verksamhet ska kunna fortgå problemfritt. ProMinent China donerade redan för 17 år sedan en klordioxidanläggning till ett akutsjukhus i samband med utbrottet av SARS-viruset. Därför var det en självklarhet att man skulle bistå med omedelbar hjälp även i denna kritiska situation.

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Nyheter och evenemang

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu