Sökförslag

DULCOTEST®-sensorer för brom

Graderade mätområden 0,01 – 10 mg/l

Mätningar av brom med DULTOTEST®-sensorer: Säker dosering av brom vid desinficeringsprocesser. Kan användas i olika vattenkvaliteter tack vare hög robusthet.

Produktbeskrivning

Tillförlitlig onlinebaserad mätning av brom med DULCOTEST®-sensorer.

Alternativt till klorföreningar användas bromföreningar i allt större utsträckning för vattendesinficering, trots att reagenserna kostar mer.

Jämfört med klorföreningar erbjuder brom vissa fördelar vid användning för desinficering:

 • Bättre desinficeringseffekt vid högre pH-värden.
 • Lägre flyktighet vid högre temperaturer.
 • Lägre korrosionsfrämjande effekt.
 • Mindre lukt och mindre irritationer på slemhinnorna från de färdigreagerade bromföreningarna (bundet brom).

I vår produktserie DULCOTEST®-bromsensorer erbjuds tre sensortyper för att genomföra mätningen.

Sensortyperna CBR1-mA och BCR1-mA är beständiga mot förorenat vatten och är speciellt inriktade på behandling av kylvatten. Typ CBR1 är anpassad för fritt brom från anorganisk bromframställning, såsom t.ex. natriumbromid + klorblekningsvätska eller användning av BrCl.

Sensortypen BCR1-mA är optimerad för mätning av organiska bromföreningar (t.ex. BCDMH).

Sensortyp BRE3-CAN erbjuds för behandling av simbassängvatten med hjälp av BCDMH för mät- och reglerenhet DULCOMARIN® II.

Fördelar för er

 • Effektiv processtyrning tack vare precis amperometrisk mätning i realtid (kort aktiveringstid)
 • Kan användas i olika vattenkvaliteter (grad av förorening, pH, salthalt, temperatur)
 • Inga störningar genom grumlighet eller färgning tack vare amperometrisk mätprincip
 • Inga variationer tack vare stabil nollpunkt
 • Ingen störning genom temperaturinverkan tack vare integrerad temperaturkompensering
 • Minskat beroende av flöde, vatteninnehållsämnen och beläggningsbildande medier tack vare membrantäckta elektroder

Användningsområde

 • Desinficering av kyltornsvatten
 • Desinficering av simbassäng- och bubbelpoolvatten
 • Desinficering av havsvatten

  Tekniska data

  Mätning av alla för desinficering vanliga bromreagenser möjlig:

  • Anorganiskt fritt brom t.ex. enligt ACTI brom-metoden: HOBr, eller anorganiskt bundet brom (säljs t.ex. under namnet Stabrex®)
  • DBDMH (1,3-dibrom-5,5-dimetyl-hydantoin), säljs t.ex. under namnet Albrom 100®
  • BCDMH (1-brom-3-klor-5,5-dimetyl-hydantoin), säljs t.ex. under namnet Brom-Sticks®

  Sensor för totalt tillgängligt brom BCR 1-mA (ersätter tidigare variant BRE 1)

  Sensor för desinficeringsmedel BCDMH och andra brom-organiska desinficeringsmedel med oxiderande verkan och för totalt klor, även i kontaminerat vatten och/eller för höga pH-värden på upp till 9,5. För drift med mät- och reglerenheter med mA-ingång

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: totalt tillgängligt brom av BCDMH (1-brom-3-klor-5,5-dimetylhydantoin)
  • Membrantäckt sensor minskar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen, N-bromamidsulfonat
  • Motståndet mot blockering uppnås genom en elektrolyt med antimikrobiell effekt (mindre tilltäppning genom biologiska beläggningar) samt genom ett storporigt membran (mindre tilltäppning genom fasta partiklar/smuts)
  • Kan användas vid högt pH-värde tack vare optimerat elektrolyt-membransystem
  MätvariabelTotalt tillgängligt brom av BCDMH (1-brom-3-klor-5,5-dimetylhydantoin) och N-bromamidosulfonat, totalt klor
  ReferensmetodDPD4
  pH-område5,0 … 9,5
  Temperatur5 … 45 °C
  Tryck, max.1,0 bar
  Inflöde30…60 l/h (i DGM, DLG III)
  Matningsspänning16…24 V DC (tvåledarteknik)
  Utgångssignal4…20 mA = mätområde, temperaturkompenserat, okalibrerat, ingen galvanisk isolering
  SelektivitetIcke selektivt, tvärkänsligt gentemot många oxidationsmedel
  DesinficeringsmetodBCDMH (1-brom-3-klor-5,5-dimetylhydantoin), N-bromamidsulfonat
  InstallationBypass: öppet utlopp för mätvattnet
  SensorarmaturDGM, DLG III
  Mät- och reglerenhetD1C, DAC, AEGIS II
  Typisk användningKylvatten, bruksvatten, avloppsvatten, simbassängsvatten, vatten med högre pH-värde (stabilt pH-värde).
  Motstånd motSmutsbeläggningar, biologiska beläggningar, tensider
  Mätprincip, teknikamperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt
  MätområdeArtikelnr.
  BCR 1-mA-0,5 ppm0,01…0,5 mg/l1041697
  BCR 1-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l1040115
  BCR 1-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l1041698

  Sensor för totalt tillgängligt brom BRE 3-CAN-P

  Sensor för fritt och bundet brom även för lätt kontaminerat vatten. För drift med mät- och reglerenheter med CAN-buss-anslutning

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: totalt tillgängligt brom av BCDMH och andra brom-organiska desinficeringsmedel med oxiderande verkan
  • Membrantäckt sensor minskar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
  • Kan användas vid högt pH-värde tack vare optimerat elektrolyt-membransystem
  • Drift med CAN-buss med alla tillhörande fördelar
  MätvariabelTotalt tillgängligt brom
  ReferensmetodFör DBDMH, fritt brom: DPD1. För BCDMH: DPD4
  pH-beroende

  om pH-värdet ändras från pH 7 till pH 8 minskar sensorns känslighet

  a) vid DBDMH och fritt brom med ca 10 %

  b) vid BCDMH med ca 25 %

  Temperatur5 … 45 °C
  Tryck, max.3,0 bar
  Inflöde30…60 l/h (i DGM eller DLG III)
  Matningsspänningvia CAN-gränssnitt (11 – 30 V)
  Utgångssignal okalibrerat, temperaturkompenserat, galvaniskt isolerat
  SelektivitetIcke selektivt, tvärkänsligt gentemot många oxidationsmedel
  DesinficeringsmetodDBDMH (1,3-dibrom-5,5-dimetylhydantoin), BCDMH (1-brom-3-klor-5,5-dimetylhydantoin), fritt brom (HOBr, OBr-)
  InstallationBypass: öppet utlopp för mätvattnet
  SensorarmaturDGM, DLG III
  Mät- och reglerenhetDULCOMARIN®
  Typisk användningSimbassänger/bubbelpooler.
  Motstånd motTensider
  Mätprincip, teknikamperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt
  MätområdeArtikelnr.
  BRE 3-CAN-P-10 ppm0,02…10,0 mg/l1083573

  Sensor för fritt och bundet brom CBR 1-mA (ersätter tidigare variant BRE 2)

  Sensor för fritt klor och brom i förorenat vatten, även för höga pH-värden på upp till 9,5. För drift med mät- och reglerenheter med ingång 4-20 mA

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: fritt klor samt fritt och bundet brom (bromamin)
  • Membrantäckt sensor minskar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
  • Motståndskraftig mot smutsbeläggning och biologiska beläggningar tack vare elektrolyt med antimikrobiell effekt och storporigt membran
  • Kan användas vid högt pH-värde på upp till 9,5 tack vare optimerat elektrolyt-membransystem
  Mätvariabelfritt klor, fritt brom, bundet brom, DBDMH (1,3-dibrom-5,5-dimetylhydantoin)
  ReferensmetodDPD1
  pH-område5 ... 9.5
  Temperatur1 … 40 °C
  Tryck, max.1,0 bar
  Inflöde30…60 l/h (i DGM, DLG II)
  Matningsspänning16…24 V DC (tvåledarteknik)
  Utgångssignal4…20 mA = mätområde, temperaturkompenserat, okalibrerat, ingen galvanisk isolering
  SelektivitetFritt klor gentemot bundet klor
  DesinficeringsmetodKlor, hypoklorit, elektrolys med membran, bromid + hypoklorit, DBDMH
  InstallationBypass: öppet utlopp för mätvattnet
  SensorarmaturDGM, DLG III
  Mät- och reglerenhetD1C, DAC, AEGIS II
  Typisk användningKylvatten, bruksvatten, avloppsvatten, vatten med högre pH-värden (stabilt pH-värde), förorenat simbassängsvatten. I simbassängen för registrering av det bundna kloret från skillnaden: Totalt klor minus fritt klor. Råvatten till dricksvattenberedning.
  Motstånd motSalter, syror, luter, tensider, smutsbeläggningar
  Mätprincip, teknikamperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt
  MätområdeArtikelnr.
  CBR 1-mA-0,5 ppm0,01…0,5 mg/l*1038016
  CBR 1-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l*1038015
  CBR 1-mA-5 ppm0,05…5,0 mg/l*1052138
  CBR 1-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l*1038014
  *Mätområde med avseende på klor. Vid mätning av brom har mätområdets undre och övre gräns ökats med 2,25, vilket t.ex. innebär CBR 1-mA-0,5ppm: 0,02 ...1,1 ppm.

  Sensor för fri och bunden brom CBR 1-CAN-P

  Sensor för fritt klor och brom i förorenat vatten, även för höga pH-värden på upp till 9,5. För användning på mät- och reglerenheter med CAN-bussanslutning.

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: fritt klor samt fritt och bundet brom (bromamin)
  • Membrantäckt sensor minskar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
  • Motståndskraftig mot smutsbeläggning och biologiska beläggningar tack vare elektrolyt med antimikrobiell effekt och storporigt membran
  • Kan användas vid högt pH-värde på upp till 9,5 tack vare optimerat elektrolyt-membransystem
  Mätvariabelfritt klor, fritt brom, bundet brom, DBDMH (1,3-dibrom-5,5-dimetylhydantoin)
  ReferensmetodDPD1
  pH-område5 … 9,5
  Temperatur1 … 40 °C
  Tryck, max.1,0 bar
  Inflöde30…60 l/h (i DGM, DLG II)
  Matningsspänning11…30 V DC (via CAN-gränssnitt)
  Utgångssignaldigital (CANopen), okalibrerad, temperaturkompenserad, galvaniskt separerad
  SelektivitetFritt klor gentemot bundet klor
  DesinficeringsmetodKlor, hypoklorit, elektrolys med membran, bromid + hypoklorit, DBDMH
  InstallationBypass: öppet utlopp för mätvattnet
  SensorarmaturDGM, DLG III
  Mät- och reglerenhetDULCOMARIN® 3, DULCOMARIN® II endast med hårdvara efter 2014-02-06 från programvaruversion 3035
  Typisk användningkylvatten, bruksvatten, avloppsvatten, vatten med högre pH-värden (stabilt pH-värde), förorenat simbassängsvatten. I simbassängen för registrering av det bundna kloret från skillnaden: Totalt klor minus fritt klor. Råvatten till dricksvattenberedning.
  Motstånd motSmutsbeläggningar, biologiska beläggningar, tensider
  Mätprincip, teknikamperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt
  MätområdeArtikelnr.
  CBR 1-CAN-P-10ppm0,01…10,0 mg/l1083135

  Nedladdningar för DULCOTEST®-sensorer för brom

  Mer i nedladdningscentret

  0 Resultat
  filtrera efter dokumenttyp
  Användningsexempel/referens (0)
  Broschyrer/flyers (0)
  Bruksanvisning (0)
  Certifikat/förklaring (0)
  Datablad (0)
  Fackartiklar (0)
  Katalog (0)
  Kopplingsschema (0)
  Mjukvara (0)
  Pressmeddelande (0)
  Skiss / måttblad / 3D (0)
  Sprängskiss/reservdelar (0)
  Säkerhetsdatablad (0)
  Övrigt (0)

  Valda filter:

  Lämpliga nedladdningar

  Sortera efter A till ö
  ladda fler träffar ...
  Inga fler träffar!

  Tyvärr hittades inget passande sökresultat.

  Är alla ord rättstavade?
  Vill du försöka igen med färre eller andra sökord?

  Prova igen senare

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Översikt

  Tillförlitlig onlinebaserad mätning av brom med DULCOTEST®-sensorer.

  Alternativt till klorföreningar användas bromföreningar i allt större utsträckning för vattendesinficering, trots att reagenserna kostar mer.

  Jämfört med klorföreningar erbjuder brom vissa fördelar vid användning för desinficering:

  • Bättre desinficeringseffekt vid högre pH-värden.
  • Lägre flyktighet vid högre temperaturer.
  • Lägre korrosionsfrämjande effekt.
  • Mindre lukt och mindre irritationer på slemhinnorna från de färdigreagerade bromföreningarna (bundet brom).

  I vår produktserie DULCOTEST®-bromsensorer erbjuds tre sensortyper för att genomföra mätningen.

  Sensortyperna CBR1-mA och BCR1-mA är beständiga mot förorenat vatten och är speciellt inriktade på behandling av kylvatten. Typ CBR1 är anpassad för fritt brom från anorganisk bromframställning, såsom t.ex. natriumbromid + klorblekningsvätska eller användning av BrCl.

  Sensortypen BCR1-mA är optimerad för mätning av organiska bromföreningar (t.ex. BCDMH).

  Sensortyp BRE3-CAN erbjuds för behandling av simbassängvatten med hjälp av BCDMH för mät- och reglerenhet DULCOMARIN® II.

  Fördelar för er

  • Effektiv processtyrning tack vare precis amperometrisk mätning i realtid (kort aktiveringstid)
  • Kan användas i olika vattenkvaliteter (grad av förorening, pH, salthalt, temperatur)
  • Inga störningar genom grumlighet eller färgning tack vare amperometrisk mätprincip
  • Inga variationer tack vare stabil nollpunkt
  • Ingen störning genom temperaturinverkan tack vare integrerad temperaturkompensering
  • Minskat beroende av flöde, vatteninnehållsämnen och beläggningsbildande medier tack vare membrantäckta elektroder

  Användningsområde

  Tekniska data

  Nedladdningar

  Kontakta oss

  ProMinent Doserteknik AB / ProMinent Norge AS


  »Mitt team och jag står gärna till er tjänst. Skicka din förfrågan till oss.«

  +46 31 65 66 00  +47 3221 3130 
  Skicka förfrågan   

  Stäng formuläret

  Din förfrågan

  Personuppgifter


  Fler produkter +
  Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
  Ladda upp Fler filer

  Personuppgifter


  Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
  *Obligatoriska fält

  Granska och skicka


  Personuppgifter:
  Tilltal
  Titel
  Efternamn  
  Förnamn  
  Företag
  Kundnummer
  E-postadress
  Telefonnummer
  Gata
  Husnummer
  Ort  
  Land
  Bli uppringd Ja

  Tillbaka

  Reservdelar och tillbehör

  Passande produkter

  1 2 3

  ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu