Sökförslag

DULCOTEST-sensorer för brom

Graderade mätområden 0,01 – 10 mg/l

Brommätning med DULCOTEST-sensorer: Säker dosering av brom vid desinficeringsprocesser. Kan användas i olika vattenkvaliteter tack vare hög robusthet.

Produktbeskrivning

Tillförlitlig onlinebaserad mätning av brom med DULCOTEST-sensorer

Alternativt till klorföreningar användas bromföreningar i allt större utsträckning för vattendesinficering, trots att reagenserna kostar mer.

Jämfört med klorföreningar erbjuder brom vissa fördelar vid användning för desinficering:

 • Bättre desinficeringseffekt vid högre pH-värden.
 • Lägre flyktighet vid högre temperaturer.
 • Lägre korrosionsfrämjande effekt.
 • Mindre lukt och mindre irritationer på slemhinnorna från de färdigreagerade bromföreningarna (bundet brom).

I vår produktserie DULCOTEST-bromsensorer erbjuds tre sensortyper för att genomföra mätningen.

Sensortyperna CBR1-mA och BCR1-mA är beständiga mot förorenat vatten och är speciellt inriktade på behandling av kylvatten. Typ CBR1 är anpassad för fritt brom från anorganisk bromframställning, såsom t.ex. natriumbromid + klorblekningsvätska eller användning av BrCl.

Sensortypen BCR1-mA är optimerad för mätning av organiska bromföreningar (t.ex. BCDMH).

Sensortyp BRE3-CAN erbjuds för behandling av simbassängvatten med hjälp av BCDMH för mät- och reglersystemet DULCOMARIN.

Detaljer

 • Effektiv processtyrning tack vare precis amperometrisk mätning i realtid (kort aktiveringstid).
 • Kan användas i olika vattenkvaliteter (grad av förorening, pH, salthalt, temperatur).
 • Inga störningar genom grumlighet eller färgning tack vare amperometrisk mätprincip.
 • Inga variationer tack vare stabil nollpunkt.
 • Ingen störning genom temperaturinverkan tack vare integrerad temperaturkompensering.
 • Minskat beroende av flöde, vatteninnehållsämnen och beläggningsbildande medier tack vare membrantäckta elektroder.

Användningsområde

 • Desinficering av kyltornsvatten
 • Desinficering av simbassäng- och bubbelpoolvatten
 • Desinficering av havsvatten

  Detaljer

  Mätning av alla för desinficering vanliga bromreagenser möjlig:

  • Anorganiskt fritt brom t.ex. enligt ACTI brom-metoden: HOBr, eller anorganiskt bundet brom (säljs t.ex. under namnet Stabrex®)
  • DBDMH (1,3-dibrom-5,5-dimetyl-hydantoin), säljs t.ex. under namnet Albrom 100®
  • BCDMH (1-brom-3-klor-5,5-dimetyl-hydantoin), säljs t.ex. under namnet Brom-Sticks®

  Sensor för totalt tillgängligt brom BCR 1-mA (ersätter tidigare variant BRE 1)

  Sensor för desinficeringsmedel BCDMH och andra brom-organiska desinficeringsmedel med oxiderande verkan och för totalt klor, även i kontaminerat vatten och/eller för höga pH-värden på upp till 9,5. För drift med mät- och reglerenheter med mA-ingång

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: totalt tillgängligt brom av BCDMH (1-brom-3-klor-5,5-dimetylhydantoin)
  • Membrantäckt sensor minskar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen, N-bromamidsulfonat
  • Motståndet mot blockering uppnås genom en elektrolyt med antimikrobiell effekt (mindre tilltäppning genom biologiska beläggningar) samt genom ett storporigt membran (mindre tilltäppning genom fasta partiklar/smuts)
  • Kan användas vid högt pH-värde tack vare optimerat elektrolyt-membransystem

  Mätvariabel

  Totalt tillgängligt brom av BCDMH (1-brom-3-klor-5,5-dimetylhydantoin) och N-bromamidosulfonat, totalt klor

  Referensmetod

  DPD4

  pH-område

  5,0…9,5

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  5…45 °C

  Tryck, max.

  1,0 bar

  Inflöde

  DGMa, DLG III: 60...80 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (beroende på utförande)

  Matningsspänning

  16…24 V DC (tvåledarteknik)

  Utgångssignal

  4…20 mA ≈ mätområde, temperaturkompenserat, okalibrerat, ingen galvanisk isolering

  Selektivitet

  Icke selektivt, tvärkänsligt gentemot många oxidationsmedel

  Desinficeringsmetod

  BCDMH (1-brom-3-klor-5,5-dimetylhydantoin), N-bromamidsulfonat

  Installation

  Bypass: öppet utlopp för mätvattnet

  Sensorarmatur

  BAMa, DGMa, DLG III

  Mät- och reglerenhet

  D1C, DAC, AEGIS II

  Typisk användning

  Kylvatten, bruksvatten, avloppsvatten, simbassängsvatten, vatten med högre pH-värde (stabilt pH-värde).

  Motstånd mot

  Smutsbeläggningar, biologiska beläggningar, tensider

  Mätprincip, teknik

  amperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt

  Mätområde

  Artikelnr.

  BCR 1-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l

  1041697

  BCR 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1040115

  BCR 1-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  1041698

  Sensor för totalt tillgängligt brom BRE 3-CAN-P

  Sensor för fritt och bundet brom även för lätt kontaminerat vatten. För drift med mät- och reglerenheter med CAN-buss-anslutning

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: totalt tillgängligt brom av BCDMH och andra brom-organiska desinficeringsmedel med oxiderande verkan
  • Membrantäckt sensor minskar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
  • Kan användas vid högt pH-värde tack vare optimerat elektrolyt-membransystem
  • Drift med CAN-buss med alla tillhörande fördelar

  Mätvariabel

  Totalt tillgängligt brom

  Referensmetod

  För DBDMH, fritt brom: DPD1. För BCDMH: DPD4

  pH-beroende

  vid pH-ändring från pH 7 till pH 8 minskar sensorns känslighet
  a) vid DBDMH och fritt brom med ca 10 %
  b) vid BCDMH med ca 25 %

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  5…45 °C

  Tryck, max.

  3,0 bar

  Inflöde

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (beroende på utförande)

  Matningsspänning

  via CAN-gränssnitt (11–30 V)

  Utgångssignal

  okalibrerat, temperaturkompenserat, galvaniskt isolerat

  Selektivitet

  Icke selektivt, tvärkänsligt gentemot många oxidationsmedel

  Desinficeringsmetod

  DBDMH (1,3-dibrom-5,5-dimetylhydantoin), BCDMH (1-brom-3-klor-5,5-dimetylhydantoin), fritt brom (HOBr, OBr-)

  Installation

  Bypass: öppet utlopp för mätvattnet

  Sensorarmatur

  BAMa, DGMa, DLG III

  Mät- och reglerenhet

  DULCOMARIN

  Typisk användning

  Simbassänger/bubbelpooler.

  Motstånd mot

  Tensider

  Mätprincip, teknik

  amperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt

  Mätområde

  Artikelnr.

  BRE 3-CAN-P-10 ppm

  0,02…10,0 mg/l

  1083573

  Anmärkning:första gången bromsensorerna monteras i flödesarmaturen DLG III krävs en monteringssats (best.nr 815079).

  Sensor för fritt och bundet brom CBR 1-mA (ersätter tidigare variant BRE 2)

  Sensor för fritt klor och brom i förorenat vatten, även för höga pH-värden på upp till 9,5. För drift med mät- och reglerenheter med ingång 4-20 mA

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: fritt klor samt fritt och bundet brom (bromamin)
  • Membrantäckt sensor minskar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
  • Motståndskraftig mot smutsbeläggning och biologiska beläggningar tack vare elektrolyt med antimikrobiell effekt och storporigt membran
  • Kan användas vid högt pH-värde på upp till 9,5 tack vare optimerat elektrolyt-membransystem

  Mätvariabel

  fritt klor, fritt brom, bundet brom, DBDMH (1,3-dibrom-5,5-dimetylhydantoin)

  Referensmetod

  DPD1

  pH-område

  5…9,5

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  1…40 °C

  Tryck, max.

  1,0 bar

  Inflöde

  DGMa: 20...80 l/h
  DLG III: 40...100 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (beroende på utförande)

  Matningsspänning

  16…24 V DC (tvåledarteknik)

  Utgångssignal

  4…20 mA ≈ mätområde, temperaturkompenserat, okalibrerat, ingen galvanisk isolering

  Selektivitet

  Fritt klor gentemot bundet klor

  Desinficeringsmetod

  Klor, hypoklorit, elektrolys med membran, bromid + hypoklorit, DBDMH

  Installation

  Bypass: öppet utlopp för mätvattnet

  Sensorarmatur

  BAMa, DGMa, DLG III

  Mät- och reglerenhet

  D1C, DAC, AEGIS II

  Typisk användning

  Kylvatten, bruksvatten, avloppsvatten, vatten med högre pH-värden (stabilt pH-värde), förorenat simbassängsvatten. I simbassängen för registrering av det bundna kloret från skillnaden: Totalt klor minus fritt klor. Råvatten till dricksvattenberedning.

  Motstånd mot

  Salter, syror, luter, tensider, smutsbeläggningar

  Mätprincip, teknik

  amperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt

  Mätområde

  Artikelnr.

  * Mätområde med avseende på klor. Vid mätning av brom har mätområdets undre och övre gräns ökats med 2,25, vilket t.ex. innebär CBR 1-mA-0,5 ppm: 0,02 ...1,1 ppm.

  CBR 1-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l *

  1038016

  CBR 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l *

  1038015

  CBR 1-mA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l *

  1052138

  CBR 1-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l *

  1038014

  Sensor för fri och bunden brom CBR 1-CAN-P

  Sensor för fritt klor och brom i förorenat vatten, även för höga pH-värden på upp till 9,5. För användning på mät- och reglerenheter med CAN-bussanslutning.

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: fritt klor samt fritt och bundet brom (bromamin)
  • Membrantäckt sensor minskar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
  • Motståndskraftig mot smutsbeläggning och biologiska beläggningar tack vare elektrolyt med antimikrobiell effekt och storporigt membran
  • Kan användas vid högt pH-värde på upp till 9,5 tack vare optimerat elektrolyt-membransystem

  Mätvariabel

  fritt klor, fritt brom, bundet brom, DBDMH (1,3-dibrom-5,5-dimetylhydantoin)

  Referensmetod

  DPD1

  pH-område

  5…9,5

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  1…40 °C

  Tryck, max.

  1,0 bar

  Inflöde

  DGMa: 20...80 l/h
  DLG III: 40...100 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (beroende på utförande)

  Matningsspänning

  11…30 V DC (via CAN-gränssnitt)

  Utgångssignal

  digital (CANopen), okalibrerad, temperaturkompenserad, galvaniskt separerad

  Selektivitet

  Fritt klor gentemot bundet klor

  Desinficeringsmetod

  Klor, hypoklorit, elektrolys med membran, bromid + hypoklorit, DBDMH

  Installation

  Bypass: öppet utlopp för mätvattnet

  Sensorarmatur

  BAMa, DGMa, DLG III

  Mät- och reglerenhet

  DULCOMARIN 3, DULCOMARIN II endast med hårdvara efter 2014-02-06 från programvaruversion 3035

  Typisk användning

  Kylvatten, bruksvatten, avloppsvatten, vatten med högre pH-värden (stabilt pH-värde), förorenat simbassängsvatten. I simbassängen för registrering av det bundna kloret från skillnaden: Totalt klor minus fritt klor. Råvatten till dricksvattenberedning.

  Motstånd mot

  Smutsbeläggningar, biologiska beläggningar, tensider

  Mätprincip, teknik

  amperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt

  Mätområde

  Artikelnr.

  CBR 1-CAN-P-10ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1083135

  Nedladdningar för DULCOTEST-sensorer för brom

  Mer i nedladdningscentret

  0 Resultat
  filtrera efter dokumenttyp
  Användningsexempel/referens (0)
  Broschyrer/flyers (0)
  Bruksanvisning (0)
  Certifikat/förklaring (0)
  Datablad (0)
  Fackartiklar (0)
  Katalog (0)
  Kopplingsschema (0)
  Mjukvara (0)
  Pressmeddelande (0)
  Skiss / måttblad / 3D (0)
  Sprängskiss/reservdelar (0)
  Säkerhetsdatablad (0)
  Övrigt (0)

  Valda filter:

  Lämpliga nedladdningar

  Sortera efter A till ö
  ladda fler träffar ...
  Inga fler träffar!

  Tyvärr hittades inget passande sökresultat.

  Är alla ord rättstavade?
  Vill du försöka igen med färre eller andra sökord?

  Prova igen senare

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Översikt

  Tillförlitlig onlinebaserad mätning av brom med DULCOTEST-sensorer

  Alternativt till klorföreningar användas bromföreningar i allt större utsträckning för vattendesinficering, trots att reagenserna kostar mer.

  Jämfört med klorföreningar erbjuder brom vissa fördelar vid användning för desinficering:

  • Bättre desinficeringseffekt vid högre pH-värden.
  • Lägre flyktighet vid högre temperaturer.
  • Lägre korrosionsfrämjande effekt.
  • Mindre lukt och mindre irritationer på slemhinnorna från de färdigreagerade bromföreningarna (bundet brom).

  I vår produktserie DULCOTEST-bromsensorer erbjuds tre sensortyper för att genomföra mätningen.

  Sensortyperna CBR1-mA och BCR1-mA är beständiga mot förorenat vatten och är speciellt inriktade på behandling av kylvatten. Typ CBR1 är anpassad för fritt brom från anorganisk bromframställning, såsom t.ex. natriumbromid + klorblekningsvätska eller användning av BrCl.

  Sensortypen BCR1-mA är optimerad för mätning av organiska bromföreningar (t.ex. BCDMH).

  Sensortyp BRE3-CAN erbjuds för behandling av simbassängvatten med hjälp av BCDMH för mät- och reglersystemet DULCOMARIN.

  Detaljer

  • Effektiv processtyrning tack vare precis amperometrisk mätning i realtid (kort aktiveringstid).
  • Kan användas i olika vattenkvaliteter (grad av förorening, pH, salthalt, temperatur).
  • Inga störningar genom grumlighet eller färgning tack vare amperometrisk mätprincip.
  • Inga variationer tack vare stabil nollpunkt.
  • Ingen störning genom temperaturinverkan tack vare integrerad temperaturkompensering.
  • Minskat beroende av flöde, vatteninnehållsämnen och beläggningsbildande medier tack vare membrantäckta elektroder.

  Användningsområde

  Tekniska data

  Nedladdningar

  Kontakta oss

  ProMinent Doserteknik AB / ProMinent Norge AS


  »Mitt team och jag står gärna till er tjänst. Skicka din förfrågan till oss.«

  +46 31 65 66 00  +47 3221 3130 
  Skicka förfrågan   

  Stäng formuläret

  Din förfrågan

  Personuppgifter


  Fler produkter +
  Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
  Ladda upp Fler filer

  Personuppgifter


  Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
  *Obligatoriska fält

  Granska och skicka


  Personuppgifter:
  Tilltal
  Titel
  Efternamn  
  Förnamn  
  Företag
  Kundnummer
  E-postadress
  Telefonnummer
  Gata
  Husnummer
  Ort  
  Land
  Bli uppringd Ja

  Tillbaka

  Reservdelar och tillbehör

  Passande produkter

  1 2 3

  ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu