Sökförslag

DULCOTEST-sensorer för brom

Graderade mätområden 0,01 – 10 mg/l

Brommätning med DULCOTEST-sensorer: Säker dosering av brom vid desinficeringsprocesser. Kan användas i olika vattenkvaliteter tack vare hög robusthet.

Produktbeskrivning

Tillförlitlig onlinebaserad mätning av brom med DULCOTEST-sensorer

Alternativt till klorföreningar användas bromföreningar i allt större utsträckning för vattendesinficering, trots att reagenserna kostar mer.

Jämfört med klorföreningar erbjuder brom vissa fördelar vid användning för desinficering:

 • Bättre desinficeringseffekt vid högre pH-värden.
 • Lägre flyktighet vid högre temperaturer.
 • Lägre korrosionsfrämjande effekt.
 • Mindre lukt och mindre irritationer på slemhinnorna från de färdigreagerade bromföreningarna (bundet brom).

I vår produktserie DULCOTEST-bromsensorer erbjuds tre sensortyper för att genomföra mätningen.

Sensortyperna CBR1-mA och BCR1-mA är beständiga mot förorenat vatten och är speciellt inriktade på behandling av kylvatten. Typ CBR1 är anpassad för fritt brom från anorganisk bromframställning, såsom t.ex. natriumbromid + klorblekningsvätska eller användning av BrCl.

Sensortypen BCR1-mA är optimerad för mätning av organiska bromföreningar (t.ex. BCDMH).

Sensortyp BRE3-CAN erbjuds för behandling av simbassängvatten med hjälp av BCDMH för mät- och reglersystemet DULCOMARIN.

Fördelar för er

 • Effektiv processtyrning tack vare precis amperometrisk mätning i realtid (kort aktiveringstid).
 • Kan användas i olika vattenkvaliteter (grad av förorening, pH, salthalt, temperatur).
 • Inga störningar genom grumlighet eller färgning tack vare amperometrisk mätprincip.
 • Inga variationer tack vare stabil nollpunkt.
 • Ingen störning genom temperaturinverkan tack vare integrerad temperaturkompensering.
 • Minskat beroende av flöde, vatteninnehållsämnen och beläggningsbildande medier tack vare membrantäckta elektroder.

Tekniska data

Mätning av alla för desinficering vanliga bromreagenser möjlig:

 • Anorganiskt fritt brom t.ex. enligt ACTI brom-metoden: HOBr, eller anorganiskt bundet brom (säljs t.ex. under namnet Stabrex®)
 • DBDMH (1,3-dibrom-5,5-dimetyl-hydantoin), säljs t.ex. under namnet Albrom 100®
 • BCDMH (1-brom-3-klor-5,5-dimetyl-hydantoin), säljs t.ex. under namnet Brom-Sticks®

Sensor för totalt tillgängligt brom BCR 1-mA (ersätter tidigare variant BRE 1)

Sensor för desinficeringsmedel BCDMH och andra brom-organiska desinficeringsmedel med oxiderande verkan och för totalt klor, även i kontaminerat vatten och/eller för höga pH-värden på upp till 9,5. För drift med mät- och reglerenheter med mA-ingång

Fördelar för er

 • Mätvariabel: totalt tillgängligt brom av BCDMH (1-brom-3-klor-5,5-dimetylhydantoin)
 • Membrantäckt sensor minskar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen, N-bromamidsulfonat
 • Motståndet mot blockering uppnås genom en elektrolyt med antimikrobiell effekt (mindre tilltäppning genom biologiska beläggningar) samt genom ett storporigt membran (mindre tilltäppning genom fasta partiklar/smuts)
 • Kan användas vid högt pH-värde tack vare optimerat elektrolyt-membransystem

Mätvariabel

Totalt tillgängligt brom av BCDMH (1-brom-3-klor-5,5-dimetylhydantoin) och N-bromamidosulfonat, totalt klor

Referensmetod

DPD4

pH-område

5,0…9,5

Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

5…45 °C

Tryck, max.

1,0 bar

Inflöde

DGMa, DLG III: 60...80 l/h
BAMa: 5...100 l/h (beroende på utförande)

Matningsspänning

16…24 V DC (tvåledarteknik)

Utgångssignal

4…20 mA ≈ mätområde, temperaturkompenserat, okalibrerat, ingen galvanisk isolering

Selektivitet

Icke selektivt, tvärkänsligt gentemot många oxidationsmedel

Desinficeringsmetod

BCDMH (1-brom-3-klor-5,5-dimetylhydantoin), N-bromamidsulfonat

Installation

Bypass: öppet utlopp för mätvattnet

Sensorarmatur

BAMa, DGMa, DLG III

Mät- och reglerenhet

D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

Typisk användning

Kylvatten, bruksvatten, avloppsvatten, simbassängsvatten, vatten med högre pH-värde (stabilt pH-värde).

Motstånd mot

Smutsbeläggningar, biologiska beläggningar, tensider

Mätprincip, teknik

amperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt

Mätområde

Artikelnr.

BCR 1-mA-0,5 ppm

0,01…0,5 mg/l

1041697

BCR 1-mA-2 ppm

0,02…2,0 mg/l

1040115

BCR 1-mA-10 ppm

0,10…10,0 mg/l

1041698

Sensor för totalt tillgängligt brom BRE 3-CAN

Sensor för fritt och bundet brom även för lätt kontaminerat vatten. För drift med mät- och reglerenheter med CAN-buss-anslutning

Fördelar för er

 • Mätvariabel: totalt tillgängligt brom av BCDMH och andra brom-organiska desinficeringsmedel med oxiderande verkan
 • Membrantäckt sensor minskar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
 • Kan användas vid högt pH-värde tack vare optimerat elektrolyt-membransystem
 • Drift med CAN-buss med alla tillhörande fördelar

Mätvariabel

Totalt tillgängligt brom

Referensmetod

För DBDMH, fritt brom: DPD1. För BCDMH: DPD4

pH-beroende

vid pH-ändring från pH 7 till pH 8 minskar sensorns känslighet
a) vid DBDMH och fritt brom med ca 10 %
b) vid BCDMH med ca 25 %

Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

5…45 °C

Tryck, max.

3,0 bar

Inflöde

DGMa, DLG III: 30...60 l/h
BAMa: 5...100 l/h (beroende på utförande)

Matningsspänning

via CAN-gränssnitt (11–30 V)

Utgångssignal

okalibrerat, temperaturkompenserat, galvaniskt isolerat

Selektivitet

Icke selektivt, tvärkänsligt gentemot många oxidationsmedel

Desinficeringsmetod

DBDMH (1,3-dibrom-5,5-dimetylhydantoin), BCDMH (1-brom-3-klor-5,5-dimetylhydantoin), fritt brom (HOBr, OBr-)

Installation

Bypass: öppet utlopp för mätvattnet

Sensorarmatur

BAMa, DGMa, DLG III

Mät- och reglerenhet

DULCOMARIN

Typisk användning

Simbassänger/bubbelpooler.

Motstånd mot

Tensider

Mätprincip, teknik

amperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt

Mätområde

Artikelnr.

BRE 3-CAN-10 ppm

0,02…10,0 mg/l

1029660

Anmärkning: första gången bromsensorerna monteras i flödesarmaturen DLG III krävs en monteringssats (best.nr 815079).

Sensor för fritt och bundet brom CBR 1-mA (ersätter tidigare variant BRE 2)

Sensor för fritt klor och brom i förorenat vatten, även för höga pH-värden på upp till 9,5. För drift med mät- och reglerenheter med ingång 4-20 mA

Fördelar för er

 • Mätvariabel: fritt klor samt fritt och bundet brom (bromamin)
 • Membrantäckt sensor minskar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
 • Motståndskraftig mot smutsbeläggning och biologiska beläggningar tack vare elektrolyt med antimikrobiell effekt och storporigt membran
 • Kan användas vid högt pH-värde på upp till 9,5 tack vare optimerat elektrolyt-membransystem

Mätvariabel

fritt klor, fritt brom, bundet brom, DBDMH (1,3-dibrom-5,5-dimetylhydantoin)

Referensmetod

DPD1

pH-område

5…9,5

Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

1…40 °C

Tryck, max.

1,0 bar

Inflöde

DGMa: 20...80 l/h
DLG III: 40...100 l/h
BAMa: 5...100 l/h (beroende på utförande)

Matningsspänning

16…24 V DC (tvåledarteknik)

Utgångssignal

4…20 mA ≈ mätområde, temperaturkompenserat, okalibrerat, ingen galvanisk isolering

Selektivitet

Fritt klor gentemot bundet klor

Desinficeringsmetod

Klor, hypoklorit, elektrolys med membran, bromid + hypoklorit, DBDMH

Installation

Bypass: öppet utlopp för mätvattnet

Sensorarmatur

BAMa, DGMa, DLG III

Mät- och reglerenhet

D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

Typisk användning

Kylvatten, bruksvatten, avloppsvatten, vatten med högre pH-värden (stabilt pH-värde), förorenat simbassängsvatten. I simbassängen för registrering av det bundna kloret från skillnaden: Totalt klor minus fritt klor. Råvatten till dricksvattenberedning.

Motstånd mot

Salter, syror, luter, tensider, smutsbeläggningar

Mätprincip, teknik

amperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt

Mätområde

Artikelnr.

* Mätområde med avseende på klor. Vid mätning av brom har mätområdets undre och övre gräns ökats med 2,25, vilket t.ex. innebär CBR 1-mA-0,5 ppm: 0,02 ...1,1 ppm.

CBR 1-mA-0,5 ppm

0,01…0,5 mg/l *

1038016

CBR 1-mA-2 ppm

0,02…2,0 mg/l *

1038015

CBR 1-mA-5 ppm

0,05…5,0 mg/l *

1052138

CBR 1-mA-10 ppm

0,10…10,0 mg/l *

1038014

Sensor för fri och bunden brom CBR 1-CAN

Sensor för fritt klor och brom i förorenat vatten, även för höga pH-värden på upp till 9,5. För användning på mät- och reglerenheter med CAN-bussanslutning.

Fördelar för er

 • Mätvariabel: fritt klor samt fritt och bundet brom (bromamin)
 • Membrantäckt sensor minskar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
 • Motståndskraftig mot smutsbeläggning och biologiska beläggningar tack vare elektrolyt med antimikrobiell effekt och storporigt membran
 • Kan användas vid högt pH-värde på upp till 9,5 tack vare optimerat elektrolyt-membransystem

Mätvariabel

fritt klor, fritt brom, bundet brom, DBDMH (1,3-dibrom-5,5-dimetylhydantoin)

Referensmetod

DPD1

pH-område

5…9,5

Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

1…40 °C

Tryck, max.

1,0 bar

Inflöde

DGMa: 20...80 l/h
DLG III: 40...100 l/h
BAMa: 5...100 l/h (beroende på utförande)

Matningsspänning

11…30 V DC (via CAN-gränssnitt)

Utgångssignal

digital (CANopen), okalibrerad, temperaturkompenserad, galvaniskt separerad

Selektivitet

Fritt klor gentemot bundet klor

Desinficeringsmetod

Klor, hypoklorit, elektrolys med membran, bromid + hypoklorit, DBDMH

Installation

Bypass: öppet utlopp för mätvattnet

Sensorarmatur

BAMa, DGMa, DLG III

Mät- och reglerenhet

DULCOMARIN 3, DULCOMARIN II endast med hårdvara efter 2014-02-06 från programvaruversion 3035

Typisk användning

Kylvatten, bruksvatten, avloppsvatten, vatten med högre pH-värden (stabilt pH-värde), förorenat simbassängsvatten. I simbassängen för registrering av det bundna kloret från skillnaden: Totalt klor minus fritt klor. Råvatten till dricksvattenberedning.

Motstånd mot

Smutsbeläggningar, biologiska beläggningar, tensider

Mätprincip, teknik

amperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt

Mätområde

Artikelnr.

CBR 1-CAN-10 ppm

0,01…10,0 mg/l

1122056

Nedladdningar för DULCOTEST-sensorer för brom

Mer i nedladdningscentret

0 Resultat
filtrera efter dokumenttyp
Användningsexempel/referens (0)
Broschyrer/flyers (0)
Bruksanvisning (0)
Certifikat/förklaring (0)
Datablad (0)
Fackartiklar (0)
Katalog (0)
Kopplingsschema (0)
Mjukvara (0)
Pressmeddelande (0)
Skiss / måttblad / 3D (0)
Sprängskiss/reservdelar (0)
Säkerhetsdatablad (0)
Övrigt (0)

Valda filter:

Lämpliga nedladdningar

Sortera efter A till ö
ladda fler träffar ...
Inga fler träffar!

Tyvärr hittades inget passande sökresultat.

Är alla ord rättstavade?
Vill du försöka igen med färre eller andra sökord?

Prova igen senare

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Översikt

Tillförlitlig onlinebaserad mätning av brom med DULCOTEST-sensorer

Alternativt till klorföreningar användas bromföreningar i allt större utsträckning för vattendesinficering, trots att reagenserna kostar mer.

Jämfört med klorföreningar erbjuder brom vissa fördelar vid användning för desinficering:

 • Bättre desinficeringseffekt vid högre pH-värden.
 • Lägre flyktighet vid högre temperaturer.
 • Lägre korrosionsfrämjande effekt.
 • Mindre lukt och mindre irritationer på slemhinnorna från de färdigreagerade bromföreningarna (bundet brom).

I vår produktserie DULCOTEST-bromsensorer erbjuds tre sensortyper för att genomföra mätningen.

Sensortyperna CBR1-mA och BCR1-mA är beständiga mot förorenat vatten och är speciellt inriktade på behandling av kylvatten. Typ CBR1 är anpassad för fritt brom från anorganisk bromframställning, såsom t.ex. natriumbromid + klorblekningsvätska eller användning av BrCl.

Sensortypen BCR1-mA är optimerad för mätning av organiska bromföreningar (t.ex. BCDMH).

Sensortyp BRE3-CAN erbjuds för behandling av simbassängvatten med hjälp av BCDMH för mät- och reglersystemet DULCOMARIN.

Fördelar för er

 • Effektiv processtyrning tack vare precis amperometrisk mätning i realtid (kort aktiveringstid).
 • Kan användas i olika vattenkvaliteter (grad av förorening, pH, salthalt, temperatur).
 • Inga störningar genom grumlighet eller färgning tack vare amperometrisk mätprincip.
 • Inga variationer tack vare stabil nollpunkt.
 • Ingen störning genom temperaturinverkan tack vare integrerad temperaturkompensering.
 • Minskat beroende av flöde, vatteninnehållsämnen och beläggningsbildande medier tack vare membrantäckta elektroder.

Användningsområde

Tekniska data

Nedladdningar

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Passande produkter

Redox-mätningar med DULCOTEST-sensorer: Exakta, tillförlitliga och applikationsanpassade mätvärden i realtid. Kan användas både vid vattenbehandling och i industriellt processvatten med höga krav.

Läs mer

Lär känna en doserpump som sätter nya standarder när det gäller produktivitet, tillförlitlighet och ekonomi.

Läs mer

Slangpumpen DULCOFLEX DF4a för dosering av flockningsmedel och aktivt grafit behandlar vattnet exakt och med precision. Den lämpar sig perfekt för användning i simbassänger, bubbelpooler och wellnessanläggningar. Driftstryck på upp till 4 bar möjligt.

Läs mer

Letar du efter en enkel mät- och reglerenhet för vattenanalys? Som är enkel att använda och på vilken du kan välja mellan alla vanliga mätstorheter per kanal? Den finns: vår allrounder DULCOMETER diaLog DACb! Dessutom är den Ethernet-/LAN-kompatibel och kan integreras optimalt i befintliga nätverk.

Läs mer

Mät- och reglerenheten DULCOMETER D1Cb/D1Cc kan användas inom behandling av dricksvatten, avloppsvatten eller för många andra typer av regleringar. Säker, bekväm och översiktlig tack vare en stor och belyst grafikdisplay, användarmeny i klartext och pH-sensorövervakning.

Läs mer

Mät- och reglersystemet DULCOMARIN 3 är en digital förbindelse till framtidens teknik. Det reglerar hela simhallen – från äventyrsbadet till den privata simbassängen - och används som ett flerbassängssystem för upp till 16 filterkretsar.

Läs mer

Fotometrar mäter i princip alla desinficeringsmedel och pH-värdet enligt en fotometrisk princip. De är bärbara och kompakta och möjliggör en säker och enkel mätning.

Läs mer

Mät- och reglerenheten AEGIS II mäter och reglerar kontinuerligt konduktiviteten, styr biocidkoncentrationen och håller på så sätt rörledningar och värmeväxlare rena.

Läs mer

Övervakning och behandling av avloppsvatten med DULCOTROL avloppsvatten – ett kompakt mät- och reglersystem speciellt utvecklad för applikationer inom kommunal och industriell behandling av avloppsvatten.

Läs mer

Sigma/ 1 Basis är en mycket robust motor-membrandoserpump med patenterat flerskikts-säkerhetsmembran för hög processäkerhet. Den erbjuds med en rad olika drivenheter, såsom trefas- eller enfas-växelströmsmotorer, även för EX-området.

Läs mer

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu