Sökförslag

Ultrafiltrering

Jämn filtratkvalitet

För att avlägsna grumlighet, partiklar och oönskade mikrobiologiska organismer såsom bakterier, virus och parasiter ur råvattnet är ProMinents DULCOCLEAN UF-anläggningar den perfekta lösningen. Även vid tillfällig grumlighet eller mikrobiologisk påverkan efter nederbörd ger dessa anläggningar en jämn filtratkvalitet - utan grumlighet och smittämnen.

Hur fungerar det i detalj?

DULCOCLEAN UF-anläggningar är försedda med ytterst motståndskraftiga kapillärmembran som drivs i sparsamt dead-end-driftsätt. Vatten- och energiförbrukningen reduceras då till ett minimum. En PLC-enhet sörjer för helautomatisk drift av filtreringsanläggningen. De olika parametrarna kan matas in via en pekskärm. Olika varianter av styrningar ger maximal flexibilitet och driftsäkerhet. Anpassat till den aktuella råvattenkvaliteten stöttas reningen utifrån behov genom en optimal tillsats av kemikalier. Alla relevanta driftparametrar registreras elektroniskt.

Det låter bra. Det är bra.

Om de grumlande ämnena avlägsnas förblir filtratkvaliteten jämn, oavsett hur kraftigt grumlat råvattnet är. ProMinents DULCOCLEAN UF-anläggningar uppnår mycket höga kvarhållningsgrader för bakterier och virus på 99,999 % resp. 99,99 %. Energi- och vattenförbrukningen är minimal tack vare sparsam dead-end-drift. Maximal driftsäkerhet garanteras tack vare den helautomatiserade anläggningsstyrningen med integrering av för- och efterbehandling. Våra anläggningar är kompakt konstruerade och kan därför utan problem byggas in i befintliga teknikrum eller i en container. Som tillval erbjuder vi kompletta lösningar med exakt anpassad för- och efterbehandling samt behandling av avloppsvatten. Välkommen att kontakta oss.

Produkter

Ultrafiltreringsanläggning DULCOCLEAN UF

8 – 75 m3/h filtreringskapacitet

Ultrafiltreringsanläggningen DULCOCLEAN UF avlägsnar grumlande ämnen, partiklar och mikrobiologiska föroreningar med hjälp av membranteknik. Läs mer

Fördelar för er

  • Mycket höga kvarhållningsgrader för bakterier och virus (baserat på MS2-fager) på 99,999 % resp. 99,99 %
  • Minimal energi- och vattenförbrukning tack vare sparsam dead-end-drift
  • Maximal driftsäkerhet tack vare helautomatiserad anläggningsstyrning med PLC och datalagring, och genom användarvänlig pekskärm med översiktlig processvisualisering
  • Alla relevanta händelser registreras elektroniskt för att optimera anläggningen och kan enkelt analyseras.
  • Konstant filtreringskapacitet och effektiv returspolning tack vare varvtalsreglerade filtrerings- och returspolningspumpar
  • Kompletta lösningar med exakt anpassad för- och efterbehandling samt behandling av avloppsvatten

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Användningsområden

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu