Sökförslag

Direktiv 2011/65/EU RoHS II och EU-standard EN 50581

RoHS står för Restriction of Hazardous Substances‚ alltså begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Standarden 50581 från CENELEC (europeisk kommitté som tar fram och fastställer europeisk standard), som publicerades i september 2012, syftar till att säkerställa att de grundläggande kraven i direktiv 2011/65/EU ("RoHS2") uppfylls. Direktiv 2011/65/EU blev europeisk lag den 21/6 2011 och ersatte det dittills gällande direktivet 2002/95/EG.

EN 50581:2012 "Teknisk dokumentation för bedömning av elektriska och elektroniska produkter med avseende på begränsning av farliga ämnen" utfärdades av alla nationella kommittéer i CENELEC den 11/6 2012 och publicerades i Europeiska unionens officiella tidning som harmoniserad standard.

Framtida skyldigheter för tillverkaren

Standarden ger tillverkare/distributörer information rörande hantering av komponentdata. Vid sidan av de skyldigheter som redan finns i RoHS-direktivet måste tillverkare nu även ta fram teknisk dokumentation vars innehåll i sin tur definieras av EN 50581. Härvid är anvisningarna indelade utifrån tillverkarens huvudsakliga skyldigheter:

  • Bedöma leverantörers och materials tillförlitlighet (EN 50581 - avsn. 4.3.2)
  • Beräkna och fastställa nödvändiga skyldigheter
  • Samla och bedöma uppgifter (reports) (EN 50581 - avsn. 4.3.3/4)
  • Sörja för hållbart giltig dokumentation (EN 50581 - avsn. 4.3.5)

ProMinent GmbH har en rad olika produktgrupper som faller inom detta direktivs skilda giltighetsområden. Vi har delat in dessa produktgrupper i de tre steg för genomförandet som anges i RoHS. Per den 22 juli 2019 kommer alla produkter (open scope) att uppfylla ämnesbegränsningarna enligt RoHS II.

  • Ni får en PDF-fil som sökresultat som intygar varans CE-överensstämmelse – därmed uppfyller den RoHS II och är fri från farliga ämnen enligt listan över förbjudna ämnen, om det rör sig om en apparat som ingår i RoHS produktkategorier.
  • Ni får ett intyg om RoHS-överensstämmelse om det rör sig om varor som inte kräver CE-märkning (t.ex. reservdelar som O-ringar, plastdelar etc.). Varan är då också fri från farliga ämnen enligt listan över förbjudna ämnen och uppfyller RoHS II.

Under Nedladdningar på denna webbplats, via sökbegreppet "RoHS", hittar ni tre PDF-filer som sökresultat i vilka ni kan söka efter önskat artikelnummer:

Sök i nedladdningscentret efter ...

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu