Sökförslag

Klordioxidanläggningar

Klordioxid

Detta medel desinficerar oberoende av pH-värdet. Det har en kraftig depoteffekt och är verksam i ledningarna i många timmar upp till flera dagar. Med klordioxid kan man till och med behandla hela vattensystem mot legionella eftersom ämnet skapar en biologisk beläggning i rörledningar och tankar.

Stabilt, säkert, rent

Desinficeringskraften hos koldioxid kan alltid utvecklas fullt ut eftersom det inte förekommer någon reaktion med ammoniak resp. ammonium. Vid klorering av vatten kan klorfenol och andra föreningar med kraftig lukt uppkomma. Detta sker inte med klordioxid. Dessutom bildas inga trihalogenmetaner (THM) och andra klorerade kolväten.

I funktionsöversikten hittar du alltid rätt anläggning för alla användningsområden. Hittar du inte rätt? Inga problem! Våra specialister älskar utmaningar.

Produkter

Klordioxidanläggning Bello Zon CDLb

0 – 120 g/h beredningskapacitet med påfyllning av upp till 60 g klordioxid för toppdosering. Max. flöde vid 0,2 ppm ClO2 dosering uppgår till 600 m3/h

Klordioxidanläggning för framställning av en klorfri klordioxidlösning, särskilt lämplig för flera doserställen. Bello Zon CDLb framställer ClO2 diskontinuerligt genom syra-/kloritmetoden med utspädda kemikalier. Läs mer

Fördelar för er

 • Lägre kostnader tack vare minimal kemikalieanvändning
 • Prisvärd lösning för flera doserställen
 • Kort uppstartstid efter stillestånd tack vare långtidsstabil klordioxidlösning
 • Maximal utnyttjandegrad tack vare stängd gaskrets
 • Hög driftsäkerhet tack vare egensäker processtyrning
 • Övervakning av anläggningen i realtid oberoende av plats via DULCONNEX-plattformen: Högre processäkerhet. Tillförlitlighet och transparens tack vare övervakning i realtid, individuella larm och automatiserade rapporter

Klordioxidanläggning Bello Zon CDEb

5-200 g/h klordioxid. Max. flöde vid 0,2 ppm ClO2 dosering uppgår till 1 000 m3/h

Klordioxidanläggning som framställer ClO2 kontinuerligt enligt syra/klorid-metoden med utspädda kemikalier. Mycket enkel att använda, översiktlig uppbyggnad, reglering analogt, manuellt eller via kontakter. Läs mer

Fördelar för er

 • Lågt behov av utbildning tack vare enkel hantering
 • Låga investeringskostnader
 • Korta leveranstider
 • Enkel processintegrering

Klordioxidanläggning Bello Zon CDVd

2,5–2 000 g/h klordioxid. Maximal vattenmängd som kan behandlas med 0,2 ppm ClO2-dosering beroende på anläggningsstorlek: 50–10 000 m3/h

En klordioxidanläggning för dosering av klordioxid med utspädda utgångskemikalier. Den certifierade utnyttjandegraden garanterar en effektiv klordioxidproduktion. Bello Zon CDVd kan integreras enkelt och säkert i alla processer för vattenbehandling. Läs mer

Fördelar för er

 • Maximal driftsäkerhet och renhet för tillverkad CIO2
 • Kommunikationsgränssnitt via bussystem och DULCONNEX
 • Övervakning i utgångskemikaliebehållare genom precisa nivåindikatorer och mätning via radarsensorer
 • Verifiering av klordioxiddoseringen och systemkapaciteten: För planerbar förbrukning och bättre systemtillgänglighet
 • Konfigurerbara larm och automatiskt genererade rapporter: För att göra det lättare att uppfylla krav på dokumentation och för att intyga korrekt drift
 • Fjärrövervakning av system i potentiellt farliga omgivningar.

Klordioxidanläggning Bello Zon CDKd

8–12 000 g/h klordioxid. Maximal vattenmängd som kan behandlas med 0,2 ppm ClO2-dosering beroende på anläggningsstorlek: 60 000 m3/h

En klordioxidanläggning för dosering av klordioxid med koncentrerade utgångskemikalier. Det beprövade säkerhetskonceptet skyddar människa och miljö. Den certifierade utnyttjandegraden garanterar en effektiv klordioxidproduktion. Bello Zon CDKd kan integreras enkelt och säkert i alla processer för vattenbehandling. Läs mer

Fördelar för er

 • Lägre kostnader tack vare optimerad syraförbrukning
 • Kommunikationsgränssnitt via bussystem och DULCONNEX
 • Övervakning i utgångskemikaliebehållare genom precisa nivåindikatorer
 • Planerbar förbrukning, ökad tillgänglighet och kostnadseffektiv drift tack vare verifiering av klordioxiddoseringen och systemkapaciteten
 • Konfigurerbara larm och automatiskt genererade rapporter: För att göra det lättare att uppfylla krav på dokumentation och för att intyga korrekt drift
 • Fjärrövervakning av system i potentiellt farliga omgivningar

Klordioxidanläggning Bello Zon CDLb med multipel dosering

0 – 120 g/h beredningskapacitet med påfyllning av upp till 60 g klordioxid för toppdosering. Max. flöde vid 0,2 ppm ClO2 dosering uppgår till 600 m3/h, upp till 6 doserställen kan visualiseras som standard

Flexibla lösningar för framställning och dosering av ClO2 anpassade till uppgiften och till kundens krav och prisföreställning. Modulära och kundspecifika system som är perfekt anpassade till varandra. Läs mer

Fördelar för er

 • Flera doserställen kan skapas utifrån behov
 • Hög driftsäkerhet tack vare egensäker processtyrning
 • Enkel processintegrering
 • Övervakning av anläggningen i realtid oberoende av plats via DULCONNEX Platform: Högre processäkerhet. Tillförlitlighet och transparens tack vare övervakning i realtid, individuella larm och automatiserade rapporter.

Klordioxidanläggning Bello Zon CDLb H2SO4

8–89 g/h klordioxidproduktion

Bello Zon CDLb H2SO4 speciellt för korrosionskritisk användning för produktion av kloridfattig klordioxidlösning. Produktionen av ClO2 sker diskontinuerligt i klordioxidanläggningen genom syra-/kloritmetoden. Läs mer

Fördelar för er

 • Låg risk för korrosion tack vare låg kloridkoncentration
 • Lämpar sig utmärkt för cirkulationssystem
 • Enkel lösning för flera doserställen
 • Hög driftsäkerhet tack vare egensäker processtyrning
 • Övervakning av anläggningen i realtid oberoende av plats via DULCONNEX-plattformen: högre processäkerhet, tillförlitlighet och transparens tack vare övervakning i realtid, individuella larm och automatiserade rapporter.

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Användningsområden

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu