Sökförslag

Klordioxidanläggningar

Klordioxid

Detta medel desinficerar oberoende av pH-värdet. Det har en kraftig depoteffekt och är verksam i ledningarna i många timmar upp till flera dagar. Med klordioxid kan man till och med behandla hela vattensystem mot legionella eftersom ämnet skapar en biologisk beläggning i rörledningar och tankar.

Stabilt, säkert, rent

Desinficeringskraften hos koldioxid kan alltid utvecklas fullt ut eftersom det inte förekommer någon reaktion med ammoniak resp. ammonium. Vid klorering av vatten kan klorfenol och andra föreningar med kraftig lukt uppkomma. Detta sker inte med klordioxid. Dessutom bildas inga trihalogenmetaner (THM) och andra klorerade kolväten.

I funktionsöversikten hittar du alltid rätt anläggning för alla användningsområden. Hittar du inte rätt? Inga problem! Våra specialister älskar utmaningar.

Produkter

Klordioxidanläggning Bello Zon® CDLb

0 – 120 g/h beredningskapacitet med påfyllning av upp till 60 g klordioxid för toppdosering. Max. flöde vid 0,2 ppm ClO2 dosering uppgår till 600 m3/h

Klordioxidanläggning för framställning av en klorfri klordioxidlösning, särskilt lämplig för flera doserställen. Bello Zon® CDLb framställer ClO2 diskontinuerligt genom syra-/kloritmetoden med utspädda kemikalier. Läs mer

Fördelar för er

 • Lägre kostnader tack vare minimal kemikalieanvändning
 • Prisvärd lösning för flera doserställen
 • Kort uppstartstid efter stillestånd tack vare långtidsstabil klordioxidlösning
 • Maximal utnyttjandegrad tack vare stängd gaskrets
 • Hög driftsäkerhet tack vare egensäker processtyrning
 • Övervakning av anläggningen i realtid oberoende av plats via DULCOnneX Platform: Högre processäkerhet. Tillförlitlighet och transparens tack vare övervakning i realtid, individuella larm och automatiserade rapporter.

Klordioxidanläggning Bello Zon® CDEb

5-200 g/h klordioxid. Max. flöde vid 0,2 ppm ClO2 dosering uppgår till 1 000 m3/h

Klordioxidanläggning som framställer ClO2 kontinuerligt enligt syra/klorid-metoden med utspädda kemikalier. Mycket enkel att använda, översiktlig uppbyggnad, reglering analogt, manuellt eller via kontakter. Läs mer

Fördelar för er

 • Lågt behov av utbildning tack vare enkel hantering
 • Låga investeringskostnader
 • Korta leveranstider
 • Hög driftsäkerhet
 • Enkel processintegrering
 • Övervakning av anläggningen i realtid oberoende av plats via DULCOnneX Platform: Högre processäkerhet. Tillförlitlighet och transparens tack vare övervakning i realtid, individuella larm och automatiserade rapporter.

Klordioxidanläggning Bello Zon® CDVd

2–2 000 g/h klordioxid. Maximal vattenmängd som kan behandlas med 0,2 ppm ClO2-dosering beroende på anläggningsstorlek: 50–10 000 m3/h

En klordioxidanläggning för dosering av klordioxid med utspädda utgångskemikalier. Den certifierade utnyttjandegraden garanterar en effektiv klordioxidproduktion. Det beprövade trestegs-säkerhetskonceptet skyddar människa och miljö. Bello Zon® CDVd kan enkelt och säkert integreras i alla processer för vattenbehandling. Läs mer

Fördelar för er

 • Maximal driftsäkerhet och renhet för tillverkad CIO2 tack vare PVDF-reaktorer och trestegs säkerhetskoncept
 • Kommunikationsgränssnitt via bussystem, webbserver eller DULCOnneX
 • Precisa nivåindikatorer förhindrar stillestånd i anläggningen till följd av tomma utgångskemikaliebehållare
 • Verifiering av klordioxiddoseringen och systemkapaciteten: För planerbar förbrukning och bättre systemtillgänglighet
 • Automatiskt genererade rapporter och larm: För att göra det lättare att uppfylla krav på dokumentation och för att intyga korrekt drift
 • Fjärrövervakning i potentiellt farliga omgivningar: På säkert avstånd, men ändå på plats – DULCOnneX. Ytterligare informationer: https://dulconnex.prominent.com/welcome.html

Klordioxidanläggning Bello Zon® CDKd

8–12 000 g/h klordioxid. Maximal vattenmängd som kan behandlas med 0,2 ppm ClO2-dosering beroende på anläggningsstorlek: 60 000 m3/h

En klordioxidanläggning för dosering av klordioxid med koncentrerade utgångskemikalier. Det beprövade trestegs-säkerhetskonceptet skyddar människa och miljö. Den certifierade utnyttjandegraden garanterar en effektiv klordioxidproduktion. Bello Zon® CDKd kan integreras enkelt och säkert i alla processer för vattenbehandling. Läs mer

Fördelar för er

 • Lägre kostnader tack vare optimerad syraförbrukning
 • Kommunikationsgränssnitt via bussystem, webbserver eller DULCOnneX
 • Precisa nivåindikatorer förhindrar stillestånd i anläggningen till följd av tomma utgångskemikaliebehållare
 • Planerbar förbrukning, ökad tillgänglighet och kostnadseffektiv drift tack vare verifiering av klordioxiddoseringen och systemkapaciteten
 • Enkelt att uppfylla kraven på dokumentation och intyga korrekt drift tack vare automatiskt genererade rapporter och larm
 • Fjärrövervakning tack vare DULCOnneX i en säker omgivning och ändå på plats. Ytterligare informationer: https://dulconnex.prominent.com/welcome.html

Klordioxidanläggning Bello Zon® CDLb med flera doserställen

0 – 120 g/h beredningskapacitet med påfyllning av upp till 60 g klordioxid för toppdosering. Max. flöde vid 0,2 ppm ClO2 dosering uppgår till 600 m3/h, upp till 6 doserställen kan visualiseras som standard

Flexibla lösningar för framställning och dosering av ClO2 anpassade till uppgiften och till kundens krav och prisföreställning. Modulära och kundspecifika system som är perfekt anpassade till varandra. Läs mer

Fördelar för er

 • Flera doserställen kan enkelt skapas utifrån behov
 • Prisvärd lösning för flera doserställen
 • Hög driftsäkerhet tack vare egensäker processtyrning
 • Enkel processintegrering
 • Övervakning av anläggningen i realtid oberoende av plats via DULCOnneX Platform: Högre processäkerhet. Tillförlitlighet och transparens tack vare övervakning i realtid, individuella larm och automatiserade rapporter.
ny

Klordioxidanläggning Bello Zon® CDLb H2SO4

8–89 g/h klordioxidproduktion

Bello Zon® CDLb H2SO4 speciellt för korrosionskritisk användning för produktion av kloridfattig klordioxidlösning. Produktionen av ClO2 sker diskontinuerligt i klordioxidanläggningen genom syra-/kloritmetoden. Läs mer

Fördelar för er

 • Låg risk för korrosion tack vare låg kloridkoncentration
 • Lämpar sig utmärkt för cirkulationssystem
 • Enkel lösning för flera doserställen
 • Hög driftsäkerhet tack vare egensäker processtyrning
 • Övervakning av anläggningen i realtid oberoende av plats via DULCOnneX Platform

Kontakta oss

ProMinent Doserteknik AB / ProMinent Norge AS


»Mitt team och jag står gärna till er tjänst. Skicka din förfrågan till oss.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130 
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Användningsområden

1 2 3 4 5

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu