Sökförslag

Klordioxidanläggningar

Klordioxid

Detta medel desinficerar oberoende av pH-värdet. Det har en kraftig depoteffekt och är verksam i ledningarna i många timmar upp till flera dagar. Med klordioxid kan man till och med behandla hela vattensystem mot legionella eftersom ämnet skapar en biologisk beläggning i rörledningar och tankar.

Stabilt, säkert, rent

Desinficeringskraften hos koldioxid kan alltid utvecklas fullt ut eftersom det inte förekommer någon reaktion med ammoniak resp. ammonium. Vid klorering av vatten kan klorfenol och andra föreningar med kraftig lukt uppkomma. Detta sker inte med klordioxid. Dessutom bildas inga trihalogenmetaner (THM) och andra klorerade kolväten.

I funktionsöversikten hittar du alltid rätt anläggning för alla användningsområden. Hittar du inte rätt? Inga problem! Våra specialister älskar utmaningar.

Produkter

Klordioxidanläggning Bello Zon® CDEb

5-200 g/h klordioxid. Max. flöde vid 0,2 ppm ClO2 dosering uppgår till 1 000 m3/h

Klordioxidanläggning som framställer ClO2 kontinuerligt enligt syra/klorid-metoden med utspädda kemikalier. Mycket enkel att använda, översiktlig uppbyggnad, reglering analogt, manuellt eller via kontakter. Läs mer

Fördelar för er

 • Lågt behov av utbildning tack vare enkel hantering
 • Låga investeringskostnader
 • Korta leveranstider
 • Hög driftsäkerhet
 • Enkel processintegrering

Klordioxidanläggning Bello Zon® CDKc

8–12 000 g/h klordioxid. Max. flöde vid 0,2 ppm ClO2 dosering uppgår till 60 000 m3/h

En klordioxidanläggning för kontinuerlig framställning, dosering och övervakning av klordioxid med koncentrerade kemikalier. Bello Zon® CDKc är en komfortanläggning redo att anslutas med integrerad egensäker förspädningsstation. Läs mer

Fördelar för er

 • Lägre kostnader tack vare minimerad syraförbrukning
 • Ekonomisk drift tack vare användning av prisvärda och koncentrerade utgångskemikalier
 • Effektiv drift tack vare tillverkning, dosering och övervakning av CIO2 med en enskild anläggning
 • Maximal driftsäkerhet och renhet för tillverkad CIO2 tack vare PVDF-reaktorer
 • Integrerad mät- och reglerteknik
 • Perfekt kvalitetsstyrning tack vare integrerad lagring av alla driftparametrar och mätvärden

Klordioxidanläggning Bello Zon® CDLb med flera doserställen

0 – 120 g/h beredningskapacitet med påfyllning av upp till 60 g klordioxid för toppdosering. Max. flöde vid 0,2 ppm ClO2 dosering uppgår till 600 m3/h, upp till 6 doserställen kan visualiseras som standard

Flexibla lösningar för framställning och dosering av ClO2 anpassade till uppgiften och till kundens krav och prisföreställning. Modulära och kundspecifika system som är perfekt anpassade till varandra. Läs mer

Fördelar för er

 • Flera doserställen kan enkelt skapas utifrån behov
 • Prisvärd lösning för flera doserställen
 • Hög driftsäkerhet tack vare egensäker processtyrning
 • Enkel processintegrering

Klordioxidanläggning Bello Zon® CDLb

0 – 120 g/h beredningskapacitet med påfyllning av upp till 60 g klordioxid för toppdosering. Max. flöde vid 0,2 ppm ClO2 dosering uppgår till 600 m3/h

Klordioxidanläggning för framställning av en klorfri klordioxidlösning, särskilt lämplig för flera doserställen. Bello Zon® CDLb framställer ClO2 diskontinuerligt genom syra-/kloritmetoden med utspädda kemikalier. Läs mer

Fördelar för er

 • Lägre kostnader tack vare minimal kemikalieanvändning
 • Prisvärd lösning för flera doserställen
 • Kort uppstartstid efter stillestånd tack vare långtidsstabil klordioxidlösning
 • Maximal utnyttjandegrad tack vare stängd gaskrets
 • Hög driftsäkerhet tack vare egensäker processtyrning
 • Enkel processintegrering

Klordioxidanläggning Bello Zon® CDVc

1–2 000 g/h klordioxid. Max. flöde vid 0,2 ppm ClO2 dosering uppgår till 10 000 m3/h

En klordioxidanläggning för övervakning och dosering av klordioxid med utspädda kemikalier. Maximal utnyttjandegrad och säkerhet tack vare ett speciellt reaktorkoncept. Bello Zon® CDVc kan enkelt och säkert integreras i alla processer för vattenbehandling. Läs mer

Fördelar för er

 • Effektiv drift tack vare tillverkning, dosering och övervakning av CIO2 med en enskild anläggning
 • Maximal driftsäkerhet och renhet för tillverkad CIO2 tack vare PVDF-reaktorer och slaglängdsövervakade pumpar
 • Ingen extern reglerenhet behövs tack vare integrerad mät- och reglerteknik
 • Perfekt kvalitetsstyrning tack vare integrerad lagring av alla driftparametrar och mätvärden
 • Automatisk övervakning av driftparametrar och underhållstillfällen
 • Enkel och säker användning med tydliga och lättlästa menyer

Kontakta oss

ProMinent Doserteknik AB / ProMinent Norge AS


»Mitt team och jag står gärna till er tjänst. Skicka din förfrågan till oss.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130 
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximum file size 10 MB
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Användningsområden

1 2 3 4 5