Sökförslag

Friskrivningsklausul

1. Upphovsrättigheter

Samtliga texter, bilder, grafiker, animationer, videos, ljud och annat innehåll på denna webbsida är upphovsrättsligt skyddade och alla rättigheter tillhör uteslutande ProMinent-koncernen (ProMinent GmbH och de företag som är knutna dit). Utan skriftligt tillstånd från ProMinent GmbH får inte innehållet på denna webbsida inte kopieras för kommersiella ändamål, spridas, ändras eller göras tillgängligt för tredje part. Vi hänvisar till att upphovsrätten till bilder på denna webbsida kan tillhöra tredje part.

2. Marknadsrättigheter

Om inte annat angivits så är alla varumärken på denna webbsida varumärkesskyddade. Detta gäller speciellt för varumärken, typbeteckningar, logotyper och emblem.

3. Ansvar

Innehållet på denna webbsida och den information som tillhandahålls är noggrant utvald och uppdateras regelbundet. Trots det kan ingen garanti lämnas för aktualitet, felfrihet och noggrannhet hos den information som ges. Inget ansvar tas för skador antingen direkt eller indirekt uppkomna genom användning av denna webbsida, såvida inte dessa beror på avsikt eller grov vårdslöshet.

ProMinent-koncernen (ProMinent GmbH och de företag som är knutna dit) förbehåller sig rätten att utan tillkännagivande göra ändringar eller tillägg.

4. Länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbsidor av tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte överta någon garanti för detta främmande innehåll. Respektive leverantör av eller operatör för dessa sidor ansvarar för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna har kontrollerats för möjliga lagöverträdelser vid tidpunken för länkning. Rättsvidrigt innehåll kunde inte upptäckas vid tidpunkten för länkning. Permanent kontroll av innehållet i de länkade sidorna är inte rimlig utan att ha konkreta uppgifter om överträdelser. Vi kommer omgående att ta bort länkar när vi uppmärksammats om lagöverträdelser.

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu