Sökförslag

Dosersystem för polymerer

När fasta ämnen ska avlägsnas ur vätskor måste flytande polymer eller polymer i pulverform tillsättas. Detta görs med hjälp av polymertillsats- och doseranläggningar. ProMinents experter inom behandling av avloppsvatten vet hur denna speciella applikation ska omsättas tekniskt på ett effektivt sätt. För dessa höga krav har de utvecklat DULCODOS- och ULTROMAT-doseranläggningar, som dessutom är enkla både att montera och använda.

Produkter

Dosersystem DULCODOS ULIa (Inline-anläggning flytande)

Avtappningsmängd 100–400 l/h mot 4,5 bar

Polymertillsatsstationen DULCODOS ULIa är en inline-anläggning som förvandlar flytande polymerer till en helt aktiverad lösning. Med integrerad blandnings- och mognadskammare och en ny typ av slangdoserpump är den optimalt utvecklad för den aktuella användningen. Läs mer

Fördelar för er

 • Exakt beredning av flytande polymerer (0,05–1,0 %) vid aktiv ingrediens på 50 %
 • Högeffektiv blandnings- och mognadskammare för emulsioner/dispersioner och vatten
 • Användarstyrd inmatning av koncentration vid proportionell dosering
 • Kompakt design med olika uppställningsmöjligheter
 • Som tillval användarstyrd inmatning av polymertillsatskapaciteten i l/h
 • Anläggningen arbetar direkt mot 4,5 bar mottryck, ingen transportpump behövs

Dosersystem ULTROMAT ULFa (kontinuerligt flödessystem)

Avtappningsmängd upp till 8 000 l/h

Polymertillsatsstation ULTROMAT ULFa (kontinuerligt flödessystem): Med detta dosersystem kan flockningshjälpmedel tillsättas för beredning av en bruksklar polymerlösning. Anläggningen är konstruerad för helautomatisk tillsättning av polymerlösningar. Läs mer

Fördelar för er

 • Beredning av polymer i pulverform (0,05 – 0,5 %) och flytande polymer (0,05 – 1,0 %)
 • Låg grad av överföring och därmed högkvalitativa resultat
 • Användarstyrd inmatning av lösningskoncentrationen samt kalibrering av pulverdoserarpump och pump för flytande koncentrat
 • Skonsam blandning av polymerlösningen med hjälp av elektriska omrörare, som standard med ca 700/840 varv/min, valfritt med växelrörare i den första beredningskammaren ca 70/84 varv/min (baserat på nätspänning 50/60 Hz)
 • Nyhet: Information om förbrukningen av den flytande polymeren via en 4-20 mA signal från pump för flytande koncentrat DFXa
 • Trycksensor för nivåmätning

Dosersystem ULTROMAT ULDa (anläggning med två våningar)

Avtappningsmängd upp till 2 000 l/h

Dosersystemet ULTROMAT ULDa från ProMinent är en automatisk polyelektrolyt-beredningsanläggning. Det används med fördel där syntetiska polymerer ska omvandlas automatiskt till polymerlösningar som flockningsmedel. Läs mer

Fördelar för er

 • Beredning av flytande polymer (0,05 – 1,0 %) och polymer i pulverform (0,05 – 0,5 %)
 • Färsk och mogen polymer blandas inte
 • Ett stort antal olika varianter för specifika användningar
 • Användarstyrd inmatning av lösningskoncentrationen samt kalibrering av pulverdoserare och pump för flytande koncentrat
 • Vattenapparatur med flödesmätare och armatursats för lösningsvattnet
 • Skonsam blandning av polymerlösningen (elektrisk omrörare)

Dosersystem ULTROMAT ULPa (pendelanläggning)

Avtappningsmängd 400–4 000 l/h

Dosersystemet ULTROMAT ULPa (pendelanläggning) lämpar sig för tillsats av flockningsmedel för att framställa en bruksklar polymerlösning. Läs mer

Fördelar för er

 • Beredning av flytande polymerer (0,05 - 1,0 %) och polymer i pulverform (0,05 - 0,5 %)
 • Färsk och mogen polymer blandas inte
 • Användarstyrd inmatning av lösningskoncentrationen samt kalibrering av pulverdoserare och pump för flytande koncentrat
 • Skonsam blandning av polymerlösningen (elektrisk omrörare)
 • Trycksensor för nivåmätning
 • Version med plintlåda på förfrågan

Dosersystem ULTROMAT MT för batchdrift

Kapacitetsområde 120–3 800 l/h

Manuell polymertillsatsstation ULTROMAT MT: Ett perfekt dosersystem för beredning av polymerer i flytande och pulverform i mindre mängder, mycket robust och prisvärt. Läs mer

Fördelar för er

 • Kan användas där ingen automatisk drift krävs
 • Manuell tillförsel av flockningsmedel
 • Robust och prisvärd
 • Rund tillsatsbehållare av polypropylen
 • Inspolningssystem med inspolningstratt och injektor
 • Skonsam blandning av polymerlösningen

Dosersystem PolyRex

Kapacitetsområde upp till 8200 l/h

Dosersystemet PolyRex är en tillsatsstation i två våningar för hantering av polymerer i flytande och pulverform. Den består av en matnings- och blandningsenhet och de båda tvåvåningsbehållarna av rostfritt stål. Använda polymerer utnyttjas optimalt. Läs mer

Fördelar för er

Kompakt styrning ABB AC500 PM573-ETH och pekpanel CP635

 • Dammfri påfyllning av pulverlagringsbehållaren via en vakuumtransportör
 • Dubbelsnäckdoseraren med 2 motroterande skruvtransportören tillåter svagt pulserande dosering med hög doseringsnoggrannhet.
 • En tryckreducerare sörjer för konstant vattenförsörjning
 • Effektiv 3-fasig blandning av polymerlösningen
 • Ingen kortslutningseffekt, polymerpartiklar kan inte passera processen utan aktivering

Dosersystem POLYMORE

Kapacitetsområde upp till 18 000 l/h

Dosersystemet POLYMORE är en inline-tillsatsstation, i vilken det flytande via slangpumpen förs till den tryckkapslade flerzons-blandaren och till spädvattnet. Resultatet är en färdig och homogen polymerlösning. Läs mer

Fördelar för er

 • Väggmontering sparar utrymme
 • Slangpump med lågt underhållsbehov för dosering av flytande polymerer
 • Enkel och snabb anslutning: endast vatten, flytande polymer och ström krävs
 • Automatisk styrning

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Användningsområden

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu