Sökförslag

Dosersystem för polymerer

När fasta ämnen ska avlägsnas ur vätskor måste flytande polymer eller polymer i pulverform tillsättas. Detta görs med hjälp av polymertillsats- och doseranläggningar. ProMinents experter inom behandling av avloppsvatten vet hur denna speciella applikation ska omsättas tekniskt på ett effektivt sätt. För dessa höga krav har de utvecklat Ultromat® doseranläggningar, som dessutom är enkla både att montera och använda.

Produkter

Dosersystem POLYMORE

Kapacitetsområde upp till 18 000 l/h

Dosersystemet POLYMORE är en inline-tillsatsstation, i vilken det flytande via slangpumpen förs till den tryckkapslade flerzons-blandaren och till spädvattnet. Resultatet är en färdig och homogen polymerlösning. Läs mer

Fördelar för er

 • Väggmontering sparar utrymme
 • Slangpump med lågt underhållsbehov för dosering av flytande polymerer
 • Enkel och snabb anslutning: endast vatten, flytande polymer och ström krävs
 • En mognadstank med omrörare och doserpump kan efterkopplas om mognadstiden inte räcker för en viss användning
 • Automatisk styrning
 • Tryckkapslad blandare för effektiv tillverkning av polymerlösningen

Dosersystem PolyRex

Kapacitetsområde upp till 3 820 l/h

Dosersystemet PolyRex är en tillsatsstation i två våningar för hantering av polymerer i flytande och pulverform. Den består av en matnings- och blandningsenhet och de båda tvåvåningsbehållarna av rostfritt stål. Använda polymerer utnyttjas optimalt. Läs mer

Fördelar för er

 • Optimalt utnyttjande av den använda polymeren
 • En doserare med dubbelsnäcka möjliggör dosering med svag pulsering och hög doserprecision.
 • Optimal efterförtunning tack vare en högeffektiv statisk blandare
 • Tillval: automatisk påfyllning av pulversilon med vakuumpåfyllare
 • En tryckreducerare arbetar för konstant vattenförsörjning
 • Effektiv blandning av polymerlösningen med utförande av rostfritt stål

Dosersystem Ultromat® ATR (kontinuerligt flödessystem med rund behållare)

Avtappningsmängd upp till 2 000 l/h

Dosersystemet Ultromat® ATR (kontinuerligt flödessystem med rund behållare) används för att tillverka bruksfärdiga polymerlösningar av polymerer i pulverform. Läs mer

Fördelar för er

 • Driftklart monterad anläggning
 • Tre enskilda runda behållare av PP som tillsats-, mognads- och påfyllningsbehållare
 • De runda behållarna är hydrauliskt kopplade till varandra via överloppskanaler
 • Torrgodsdoserare med drivmotor, doserrörvärmare och pulvertratt med instickslock
 • Inspolningssystem för inspolning och fuktning av pulvret
 • Skonsam blandning av polymerlösningen med två elektriska omrörare

Dosersystem Ultromat® MT för batchdrift

Kapacitetsområde 120–3 800 l/h

Manuell polymertillsatsstation Ultromat® MT: Ett perfekt dosersystem för beredning av polymerer i flytande och pulverform i mindre mängder, mycket robust och prisvärt. Läs mer

Fördelar för er

 • Kan användas där ingen automatisk drift krävs
 • Manuell tillförsel av flockningsmedel
 • Robust och prisvärd
 • Rund tillsatsbehållare av polypropylen
 • Inspolningssystem med inspolningstratt och injektor
 • Skonsam blandning av polymerlösningen

Dosersystem Ultromat® ULDa (anläggning med två våningar)

Avtappningsmängd upp till 2 000 l/h

Dosersystemet Ultromat® ULDa från ProMinent är en automatisk polyelektrolyt-beredningsanläggning. Det används med fördel där syntetiska polymerer ska omvandlas automatiskt till polymerlösningar som flockningsmedel. Läs mer

Fördelar för er

 • Beredning av flytande polymer (0,05 – 1,0 %) och polymer i pulverform (0,05 – 0,5 %)
 • Färsk och mogen polymer blandas inte
 • Ett stort antal olika varianter för specifika användningar
 • Användarstyrd inmatning av lösningskoncentrationen samt kalibrering av pulverdoserare och pump för flytande koncentrat
 • Vattenapparatur med flödesmätare och armatursats för lösningsvattnet
 • Skonsam blandning av polymerlösningen (elektrisk omrörare)

Dosersystem Ultromat® ULFa (kontinuerligt flödessystem)

Avtappningsmängd upp till 8 000 l/h

Polymertillsatsstation Ultromat® ULFa (kontinuerligt flödessystem): Med detta dosersystem kan flockningshjälpmedel tillsättas för beredning av en bruksklar polymerlösning. Anläggningen är konstruerad för helautomatisk tillsättning av polymerlösningar. Läs mer

Fördelar för er

 • Beredning av flytande polymerer (0,05–1,0 %) och polymer i pulverform (0,05–0,5 %)
 • Låg grad av överföring och därmed högkvalitativa resultat
 • Polymerlösningen tappas av och kamrarna töms på behållarens framsida
 • Användarstyrd inmatning av lösningskoncentrationen samt kalibrering av pulverdoserarpump och pump för flytande koncentrat
 • Version med plintlåda på förfrågan
 • Skonsam blandning av polymerlösningen (elektrisk omrörare)

Dosersystem Ultromat® ULPa (pendelanläggning)

Avtappningsmängd 400–4 000 l/h

Dosersystemet Ultromat® ULPa (pendelanläggning) lämpar sig för tillsats av flockningsmedel för att framställa en bruksklar polymerlösning. Läs mer

Fördelar för er

 • Beredning av flytande polymerer (0,05 - 1,0 %) och polymer i pulverform (0,05 - 0,5 %)
 • Färsk och mogen polymer blandas inte
 • Användarstyrd inmatning av lösningskoncentrationen samt kalibrering av pulverdoserare och pump för flytande koncentrat
 • Skonsam blandning av polymerlösningen (elektrisk omrörare)
 • Version med plintlåda på förfrågan

Kontakta oss

ProMinent Doserteknik AB / ProMinent Norge AS


»Mitt team och jag står gärna till er tjänst. Skicka din förfrågan till oss.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130 
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximum file size 10 MB
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Användningsområden

1 2