Sökförslag

Utbildning

Utbildad och kunnig personal ger er bättre doserflöde, mindre driftstopp, säkrare kemikaliehantering, bättre ekonomi och kvalité på er slutprodukt. Under utbildningen får ni bl a tips för uppbyggnad av ett dosersystem, riktlinjer för reservdelshantering samt produktkännedom via workshop. Er driftpersonal får lära sig utrustningen både i teori och praktik. Vi erbjuder utbildning för er personal inom områderna: Kemikaliehantering och Vattenbehandling.

Kemikaliehantering

Berör frågan om säker kemikaliehantering, hur vi lagrar våra kemikalier, hur vi doserar kemikalier säkert samt på vilket sätt vi försäkrar att det vi doserar kommer in i processen.

Syftet med utbildningen är att ge en större kunskap i ämnet Kemikaliehantering, pumpar och doserteknik.

Vi kommer att fördjupa oss i ämnet dosersystem: tips och förslag på optimering, genomgång av det grundläggande i dosersäkerhet, uppbyggnad av ett system som är både säkert för operatören och väl optimerat för driften.

Utbildningen vänder sig till alla som på något sätt håller på med dosering av någon eller några kemikalier med doserpumpar.

Vattenbehandling

Syftet med utbildningen är att ge en översikt över desinfektionsmetoder. Vi kommer att jämföra olika metoders egenskaper, fördelar och nackdelar samt kombinationer av de olika metoderna. Ger er även en inblick i mätning och reglering i vattenapplikationer med inriktning på mätparametrar som pH, redox, ledningsförmåga och klor.

Utbildningen vänder sig till den som skall projektera, planera för inköp och/eller uppbyggnad av anläggning eller är ansvarig för vattenkvalitén.

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Din förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Nyheter och evenemang

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu