Sökförslag

Suglans med kontinuerlig nivåmätning

Mars 2021

Kemikalien tar alltid slut när man minst förväntar sig det. Med de nya suglansarna från ProMinent hör detta till det förflutna. De sörjer för en tillförlitlig provtagning av vätskor och registrerar samtidigt den aktuella nivån.

Prognos av kemikaliernas räckvidd undviker produktionsstopp

Ansluten till membrandoserpumpar i byggserien GMXa och GXLa samt slangdoserpumpen i byggserien DFXa mäts nivån i behållare upp till 30 liter och visas på pumpens display. Nivån kan anges i procent eller liter. På så sätt kan kemikalier fyllas på i god tid. Fullständig potential kan utvecklas när pumpen och den kontinuerliga suglansen ansluts till DULCOnneX . Förbrukningen registreras och visas grafiskt och därmed har användaren alltid ha koll på behållarna och kan fylla på dem i god tid.

Registrera ledande vätskor

Alla ledande vätskor med en dielektricitetskonstant över 30 registreras. Nästan alla vattniga syror eller lut uppvisar dessa värden. Även det gängse använda medlet natriumhypoklorit kan mätas utan problem. Baserat på mätavståndet på 460 mm uppgår nivåmätnoggrannheten till 2,5 %, individuellt inställningsbara varnings- och feltrösklar möjliggör exempelvis att en varning utfärdas vid 20 % och ett felmeddelande vid 5 %.

Övervakning av anläggningen i realtid oberoende av plats

Anslutning till DULCOnneX Plattform , den digitala kemikaliehanteringslösningen från ProMinent, erbjuder ytterligare alternativ. Detta innebär att all viktig pumpdata inklusive ansluten suglans kan registreras och övervakas i realtid. Avgörande fördel: Även kvarvarande räckvidd visas – t.ex. om behållarens innehåll kommer att räcka i två eller tre dagar till. Den exakta varaktigheten beräknas från pumpens doseringsmängd och fyllnivån. Detta förhindrar tillförlitligt driftstopp på grund av kemikaliebrist. Detta innebär att behållarna alltid kan bytas ut eller fyllas på i god tid.

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Nyheter och evenemang

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu