Sökförslag

CLP-förordningen

Syftet med CLP-förordningen är att säkerställa en hög grad av skydd för människors hälsa och för miljön samt att säkra den fria rörligheten för varor av typen kemiska ämnen, blandningar och viss specifika varor inom Europeiska unionen.

CLP-förordningens mål

CLP-förordningen baseras på Förenta nationernas så kallade Globally Harmonised System (GHS) of Classification and Labelling of Chemicals. Det globala harmoniserade systemet syftar till att göra graden av skydd av människors hälsa och miljön mer enhetlig, transparent och jämförbar. CLP-förordningen ersätter stegvis den hittills tillämpade förordningen 67/548/EEG samt direktiv 1999/45/EG om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat per den 1 juni 2015. Klassificering, märkning och förpackning av blandningar kan ske enligt bestämmelserna i CLP-förordningen redan före 1 juni 2015, bestämmelserna i förordningen om klassificering, förpackning och märkning tillämpas i ett sådant fall inte.

– Mer information: https://echa.europa.eu/de/regulations/clp/understanding-clp

Säker hantering av farliga ämnen och blandningar

ProMinent GmbH har anpassat sitt märkningssystem till det nya direktivet. Alla våra produkter uppfyller bestämmelserna i detta regelverk. I kombination med tillhörande säkerhetsdatablad (punkt REACH) erhåller våra företagskunder omfattande information för att uppfylla sina skyldigheter enligt arbets- och miljöskyddslagstiftningen.

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu