Sökförslag

Företagsinformation

Vi är ProMinent i Sverige, Norge och Danmark:s webbplats.

Med förbehåll för alla rättigheter. Webbsidans innehåll och struktur är upphovsrättsligt skyddat. Information eller uppgifter om vår webbsida får inte användas eller kopieras i någon form, ej heller delvis, utan föregående skriftligt medgivande från ProMinent GmbH (moderbolag).

ProMinent Doserteknik AB /ProMinent Norge AS
Box 8933
402 73 GÖTEBORG

Telefon: +46 31 656600
E-post: info-se@prominent.com

Verkställande direktör: Anders Höiby

VAT-nummer: SE5561189548
Bolagets säte: Göteborg
Registerrätt: Domicik = Västra Götalands län, Göteborgs Kommun

ProMinent Groups huvudkontor
ProMinent GmbH
Im Schuhmachergewann 5-11
69123 Heidelberg
Germany

Telefon: +49 6221 842 0
Fax: +49 6221 842 215
E-post: info@prominent.com

Executive Board: Prof. Dr. Andreas Dulger (CEO), Dr.-Ing. Rainer Dulger, Dr. Michael Benedikt Nagel

VAT-nummer: DE143452683
Bolagets säte: Heidelberg
Registerrätt: Mannheim HRB 331350

Information om skydd av personuppgifter

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu