Sökförslag

Hydrauliska membrandoserpumpar

Tryck och mottryck

Högre tryck är inga problem inom dosertekniken så länge de förses med motstånd. I ProMinents hydrauliska membrandoserpumpar används därför en hydraulvätska för att skapa ett sådant mottryck. Fördelarna för membranen visar sig redan efter en kort tid.

Här kommer ProMinents hydraulteknik till användning:

 • Olje-/gasproduktion (on-/offshore)
 • Raffinaderier
 • Kemi/petrokemi
 • Läkemedel/kosmetika
 • Livsmedelstillverkning
 • Förpackningsindustri (avtappningspumpar)

Fördelarna för er

Pumparna fungerar - och bra därtill. Dessutom mycket länge. Pumparnas hydraulstyrning är ytterst precis och kräver dessutom mycket lite underhåll. Membranen har en lång livslängd med exakt dosering. Säkerheten spelar också en avgörande roll: I hydraulenheten finns en övertrycksventil som skyddar mot överbelastning. Flerskiktsmembranen är som standard utrustad med membranbrottsignalering. På så sätt kan man vara säker på att dosermedierna inte kan blandas med hydraulolja.

Pump-guide

Utbudet av pumpar är enormt: 80 branscher, 100 000 produkter, oändligt många användningsområden. För att ni lätt ska hitta den doserpump som passar bäst har ProMinent tagit fram en pumpguide. Med ett fåtal klick kommer ni till ett urval av passande modeller.

Så här fungerar det

Börja med att ange flöde och mottryck. Då visar pumpguiden alla doserpumpar som passar till dessa värden. Man kan välja mellan att visa träffarna i en lista eller mer detaljerat. I databasen finns alla magnetdoserpumpar, motordoserpumpar, processdoserpumpar och slangpumpar från ProMinent. De är uppdelade i över 30 olika serier.

Punktlandning pump

Avgränsa sökningen ytterligare och klicka på olika urvalskriterier. Har du en viss bransch eller ett visst driftsätt, ett medium eller viskositeten i tankarna? Eller ska pumpen i fråga till exempel användas i explosionsfarliga områden? Med bara några få klick leder pumpguiden dig till önskad pump.


Produkter

Hydraulisk membrandoserpump Hydro/ 2

Kapacitetsområde pump med ett huvud: 3 – 72 l/h, 100 – 25 bar

I egenskap av mycket robust hydraulisk membrandoserpump uppfyller Hydro/ 2 de högsta säkerhetskraven. Dess modulära konstruktion med ett eller två doserhuvuden, 4 olika utväxlingar, 2 storlekar på doserhuvud och 3 material på doserhuvud erbjuder en mycket hög grad av flexibilitet. Läs mer

Fördelar för er

Hög processäkerhet:

 • Flerskiktsmembran av PTFE med integrerad membranbrottvarning/-signalering
 • Inbyggd hydraulisk överströmningsventil
 • Doseringens reproducerbarhet vid definierade förhållanden och korrekt installation är bättre än ±1 % i slagvolymområdet 20-100 %

Hög flexibilitet:

 • Den modulära konstruktionen med versioner med enkel- och dubbelhuvud möjliggör ett brett användningsområde, varvid utförandet med dubbla huvuden körs i mottakt (boxer-princip)
 • Med multipumpsystem kan upp till 5 doserenheter kombineras, även med olika flöden
 • Fem olika utväxlingar erbjuds

Hydraulisk membrandoserpump Hydro/ 3

Kapacitetsområde pump med ett huvud: 10 – 180 l/h, 100 – 25 bar

Hydro/3 är en extremt robust hydraulisk membrandoserpump som uppfyller de högsta säkerhetskraven. Dess modulära konstruktion erbjuder en hög grad av flexibilitet vid användningen, resp. inom olje- och gasindustrin. Läs mer

Fördelar för er

Hög processäkerhet:

 • Flerskiktsmembran av PTFE med integrerad membranbrottvarning/-signalering
 • Inbyggd hydraulisk överströmningsventil
 • Doseringens reproducerbarhet vid definierade förhållanden och korrekt installation är bättre än ±1 % i slagvolymområdet 20-100 %

Hög flexibilitet:

 • Den modulära konstruktionen med versioner med enkel- och dubbelhuvud möjliggör ett brett användningsområde, varvid utförandet med dubbla huvuden körs i mottakt (boxer-princip)
 • Med multipumpsystem kan upp till 5 doserenheter kombineras, även med olika flöden
 • Fem olika utväxlingar erbjuds

Hydraulisk membrandoserpump Hydro/ 4

Kapacitetsområde pump med ett huvud: 76 – 1 450 l/h, 40 – 7 bar

Hydro/ 4 är en mycket robust hydraulisk membrandoserpump som uppfyller högsta säkerhetskrav. Den levereras som standard med övertrycksventil och PTFE-flerskiktsmembran med membranbrottsignalering. Dess modulära konstruktion erbjuder en hög grad av flexibilitet vid användningen. Läs mer

Fördelar för er

Hög processäkerhet:

 • Flerskiktsmembran av PTFE med integrerad membranbrottvarning/-signalering
 • Inbyggd hydraulisk överströmningsventil
 • Doseringens reproducerbarhet vid definierade förhållanden och korrekt installation är bättre än ±1 % i slagvolymområdet 20-100 %.

Hög flexibilitet:

 • Den modulära konstruktionen med versioner med enkel- och dubbelhuvud möjliggör ett brett användningsområde, varvid utförandet med dubbla huvuden körs i mottakt (boxer-princip)
 • Med multipumpsystem kan upp till 5 doserenheter kombineras, även med olika flöden
 • Fem olika utväxlingar erbjuds
ny

Hydraulisk membrandoserpump Hydro/ 2 API 675

Kapacitetsområde pump med ett huvud: 7 – 91 l/h, 100 – 10 bar

Hydro/ 2 API 675 är tack vare sina tekniska egenskaper som Full-motion Drive, automatisk avluftning etc. konstruerad enligt API 675. Läs mer

Fördelar för er

Hög processäkerhet:

 • Flerskiktsmembran av PTFE med integrerad membranbrottvarning/-signalering
 • Integrerad hydraulisk överströmningsventil med avluftningsfunktion
 • Doseringens reproducerbarhet vid definierade förhållanden och korrekt installation är bättre än ±1 % i slagvolymområdet 10-100 %.

Hög flexibilitet:

 • Den modulära konstruktionen med versioner med enkel- och dubbelhuvud möjliggör ett brett användningsområde, varvid utförandet med dubbla huvuden körs i mottakt (boxer-princip)
 • Med multipumpsystem kan upp till 5 doserenheter kombineras, även med olika flöden
 • Fem olika utväxlingar erbjuds
ny

Hydraulisk membrandoserpump Hydro/ 3 API 675

Kapacitetsområde pump med ett huvud: 15 – 201 l/h, 100 – 10 bar

Hydro/ 3 API 675 är tack vare sina tekniska egenskaper som Full-motion Drive, automatisk avluftning etc. konstruerad enligt API 675. Läs mer

Fördelar för er

Hög processäkerhet:

 • Flerskiktsmembran av PTFE med integrerad membranbrottvarning/-signalering
 • Integrerad hydraulisk överströmningsventil med avluftningsfunktion
 • Doseringens reproducerbarhet vid definierade förhållanden och korrekt installation är bättre än ±1 % i slagvolymområdet 10-100 %.

Hög flexibilitet:

 • Den modulära konstruktionen med versioner med enkel- och dubbelhuvud möjliggör ett brett användningsområde, varvid utförandet med dubbla huvuden körs i mottakt (boxer-princip)
 • Med multipumpsystem kan upp till 5 doserenheter kombineras, även med olika flöden
 • Fem olika utväxlingar erbjuds
ny

Hydraulisk membrandoserpump Hydro/ 4 API 675

Kapacitetsområde pump med ett huvud: 252–1 506 l/h, 40–7 bar

Hydro/ 4 API 675 är en mycket robust hydraulisk membrandoserpump, som uppfyller högsta säkerhetskrav och är konstruerad enligt API 675. Det säkerställer bland annat flerskiktsmembranen av PTFE med membranövervakning, Full-motion Drive och den automatiska avluftningen. Den modulära konstruktionen erbjuder en hög grad av flexibilitet vid användningen. Läs mer

Fördelar för er

Hög processäkerhet:

 • Flerskiktsmembran av PTFE med integrerad membranövervakning med statussignalering
 • Integrerad hydraulisk överströmningsventil med avluftningsfunktion
 • Doseringens reproducerbarhet vid definierade förhållanden och korrekt installation är bättre än ±1 % i slagvolymområdet 10–100 %.

Hög flexibilitet:

 • Den modulära konstruktionen med versioner med enkel- och dubbelhuvud möjliggör ett brett användningsområde, varvid utförandet med dubbla huvuden körs i mottakt (boxer-princip)
 • Med multipumpsystem kan upp till 5 doseringsenheter kombineras, även med olika flöden
 • Fem olika utväxlingar erbjuds

Hydraulisk membrandoserpump Makro/ 5

Kapacitetsområde enkelpump: 450 – 6 108 l/h, 25 – 6 bar

Den robusta hydrauliska membrandoserpumpen Makro/ 5 garanterar hög processäkerhet. Dess modulära konstruktion erbjuder en hög grad av flexibilitet och en rad olika drivenheter erbjuds. Läs mer

Fördelar för er

Hög processäkerhet:

 • Flerskiktsmembran av PTFE med integrerad membranbrottvarning/-signalering
 • Inbyggd hydraulisk överströmningsventil
 • Doseringens reproducerbarhet vid definierade förhållanden och korrekt installation är bättre än ±1 % i slaglängdsområdet 10-100 %.

Hög flexibilitet:

 • Den modulära konstruktionen med versioner med enkel- och dubbelhuvud möjliggör ett brett användningsområde, varvid utförandet med dubbla huvuden körs i mottakt (boxer-princip)
 • Med multipumpsystem kan upp till 4 doserenheter kombineras, även med olika flöden
 • Fem olika utväxlingar erbjuds

Hydraulisk membrandoserpump Orlita® MF

Kapacitetsområde pump med ett huvud: 0 – 13 000 l/h, 700 – 6 bar

Den hydrauliska membrandoserpumpen ORLITA® MF erbjuder tillförlitlig dosering även vid höga tryck och är modulärt konstruerad och därmed även flexibelt användbar. Tack vare byggklossprincipen kan pumpen anpassas till rådande krav, även vid mycket höga flöden. Läs mer

Fördelar för er

Hög processäkerhet:

 • Dubbelmembran av PTFE med integrerad membranbrottvarning/-signalering säkerställer en skonsam och precis drift trots höga tryck
 • Produktutrymmet hermetiskt avskiljt från hydraulikdelen
 • Inbyggd hydraulisk överströmningsventil samt självständigt arbetande avluftningsventil för hydraulikutrymmet
 • Skonsam ventillös tvångseftersugning av hydraulikläckage garanterar optimal doserprecision
 • Koniska ventiler som sug- resp. tryckventiler med lågt slitage, god självrengöring och lågt tryckfall (pumpens sughöjd)

Hög flexibilitet:

 • Den modulära konstruktionen möjliggör ett brett användningsområde. Därigenom kan upp till 6 doserenheter - även med olika flöden - kombineras i multipumpsystem. På enskilda pumpar är drivanordningen oberoende av placering (stående eller liggande).

Hydraulisk membrandoserpump Orlita® Evolution

Kapacitetsområde pump med ett huvud: 3 – 7 400 l/h, 400 – 8 bar

I egenskap av mycket robust hydraulisk membrandoserpump uppfyller Orlita® Evolution högsta säkerhetskrav. Den utmärker sig genom ett flerskiktsmembran av PTFE med integrerad membranbrottvarning/-signalering och genom en unik styrning av membranpositionen. Läs mer

Fördelar för er

Högsta processäkerhet:

 • Flerskiktsmembran av PTFE med integrerad membranbrottvarning/-signalering
 • Inbyggd hydraulisk överströmningsventil
 • Den nya membranpositionsstyrningen skyddar mot otillåtna drifttillstånd (t.ex. inga skador vid blockerad sug- och trycksida)
 • Doseringens reproducerbarhet vid definierade förhållanden och korrekt installation är bättre än ±1 % (inställningsområde för slaglängd 10-100 %)
 • Kontinuerlig avluftning av oljeutrymmet garanterar tillförlitlig funktion

Hög flexibilitet:

 • En modulär och kompakt konstruktion med enkel- och multipumpar möjliggör ett brett användningsområde, där multipumpsystem med upp till 5 doserenheter, även med olika flödeskapacitet, kan kombineras
ny

Hydraulisk membrandoserpump Evolution mikro

Kapacitetsområde 0,02 – 18,0 l/h, 400 – 16 bar

Evolution mikro är en innovativ doserpump för minimala mängder och för höga tryck. Den hydrauliska membrandoserpumpen är den första av sitt slag med en elektroniskt reglerad linjär direktdrivning. Motorn har få mekaniska funktionselement och fungerar därmed nästan underhållsfritt. Läs mer

Fördelar för er

Högsta processäkerhet:

 • Exakt dosering av minimala mängder vid höga tryck
 • Hermetiskt täta tack vare flerskiktsmembran av PTFE eller metallmembran
 • Lång livslängd tack vare robust konstruktion med beröringsfri motor med lågt slitage
 • Hög positioneringsprecision garanterar en reproducerbarhet bättre än ±1 %h

Hög flexibilitet:

 • Kraftigt utökat reglerområde på upp till 1:200
 • Kan styras universellt med elektroniskt integrerat överbelastningsskydd

Hydraulisk processmembrandoserpump Orlita® Evolution API 674

Kapacitetsområde per pumphuvud: 3 – 7 400 l/h, 400 - 8 bar

Den hydrauliska membrandoserpumpen Orlita® Evolution API 674 kännetecknas av ett PTFE-flerskiktsmembran med inbyggd membranbrottsignalering och genom en unik styrning av membranpositionen. Den är mycket robust och uppfyller de högsta säkerhetskraven. Läs mer

Fördelar för er

Högsta processäkerhet:

 • Flerskiktsmembran av PTFE med integrerad membranbrottvarning/-signalering
 • Inbyggd hydraulisk överströmningsventil
 • Den nya membranpositionsstyrningen skyddar mot otillåtna drifttillstånd (t.ex. inga skador vid blockerad sug- och trycksida)
 • Doseringens reproducerbarhet vid definierade förhållanden och korrekt installation är bättre än ±1 %
 • Kontinuerlig avluftning av oljeutrymmet garanterar tillförlitlig funktion

Hög flexibilitet:

 • En modulär och kompakt konstruktion med enkel- och multipumpar möjliggör ett brett användningsområde, där multipumpsystem med upp till 5 doserenheter, även med olika flödeskapacitet, kan kombineras

Hydraulisk membrandoserpump Orlita® MH

Kapacitetsområde enkelpump: upp till 800 l/h, upp till 700 bar

Membrandoserpumpen ORLITA® MH är försedd med ett robust metallmembran. Detta möjliggör exakta flöden även vid mycket högt tryck. ORLITA® MH är modulärt uppbyggd och kan därför användas flexibelt. Ett flertal olika drivenheter erbjuds och drivverk, motorer och doserhuvuden kan kombineras fritt. Läs mer

Fördelar för er

Hög processäkerhet:

 • Metall-dubbelmembran med integrerad membranbrottvarning/-signalering säkerställer en skonsam och precis drift även vid mycket höga tryck
 • Produktutrymmet hermetiskt avskiljt från hydraulikdelen
 • Inbyggd hydraulisk överströmningsventil samt självständigt arbetande avluftningsventil för hydraulikutrymmet
 • Skonsam ventillös tvångseftersugning av hydraulikläckage garanterar optimal doserprecision
 • Koniska ventiler som sug- resp. tryckventiler med lågt slitage, god självrengöring och lågt tryckfall (pumpens sughöjd)

Hög flexibilitet:

 • Med multipumpsystem kan upp till 6 doserenheter kombineras, även med olika flöden

Hydraulisk metallmembran-doserpump ORLITA® MHR/MHS

Kapacitetsområde enkelpump: 3 – 11 l/h, 3 000 bar

Metallmembran-doserpumparna ORLITA® MHR/MHS är specialpumpar som arbetar för precisa flöden även vid mycket höga tryck på upp till 3 000 bar. Läs mer

Fördelar för er

Hög processäkerhet:

 • Metall-dubbelmembran med integrerad membranbrottvarning/-signalering säkerställer en skonsam och precis drift även vid mycket höga tryck
 • Produktutrymmet hermetiskt avskiljt från hydraulikdelen
 • Inbyggd hydraulisk överströmningsventil samt självständigt arbetande avluftningsventil för hydraulikutrymmet
 • Skonsam ventillös tvångseftersugning av hydraulikläckage garanterar optimal doserprecision
 • Doseringens reproducerbarhet vid definierade förhållanden och korrekt installation är bättre än ±0,5 % i slaglängdsområdet 10-100 %
 • Koniska ventiler som sug- resp. tryckventiler med lågt slitage, god självrengöring och lågt tryckfall (pumpens sughöjd)

Kontakta oss

ProMinent Doserteknik AB / ProMinent Norge AS


»Mitt team och jag står gärna till er tjänst. Skicka din förfrågan till oss.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130 
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Användningsområden

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu