Sökförslag

UV-aggregat

Skonsamt för människa och miljö

UV-strålningen är en säker, kemifri och tillförlitlig desinficeringsmetod inom modern vattenbehandling. DULCODES UV-aggregaten från ProMinent utnyttjar säkerheten och tillförlitligheten med UV-desinficering för vitt skilda användningar. Forskningsresultat och ett oräkneligt antal felfritt fungerande anläggningar bevisar: UV är utmärkt för vattendesinficering.

Oslagbart: UV-C-strålning

UV-C-strålning med en våglängd på 240 till 280 nm angriper bakteriernas livsviktiga DNA direkt. Bakteriernas förmåga att reproducera sig upphör och de dör ut. Till och med parasiter som är ytterst motståndskraftiga mot desinficeringsmedel, som t.ex. kryptosporidier eller giardia, reduceras effektivt.

Inte bara i dricksvatten

Sättet på vilket fotokemiska reaktioner utlöses av UV-strålning utnyttjas även inom fler av ProMinents användningsområden. Till exempel reduceras oönskat bundet klor i simbassängvatten. Besparingarna när det gäller färskvatten är avsevärda. Oxideringsmedel som ozon, klor eller klordioxid bryts ner tillförlitligt i produktionsvatten inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. Inga dyra aktivt grafit-filter behövs vilket sparar pengar.

Fördelar med UV-behandling

Omedelbar och säker desinficering helt utan tillsats av kemikalier. Den desinficerande effekten utvecklas oberoende av pH-värdet. Inga oönskade ämnen bildas, och vattnet tar inte åt sig av lukt eller smak. Man slipper även förvaring och hantering av kemikalier. Dessutom krävs inga reaktionssträckor eller reaktionsbehållare. Ett UV-aggregat tar bara lite plats och är tillförlitlig och högeffektiv, samtidigt som investerings- och driftskostnaderna hålls mycket låga.

Våra bästa: DULCODES UV-desinficeringsanläggningar

 • jämn bestrålning av hela vattenströmmen med hjälp av genomtänkt anläggningshydraulik och strömningstekniskt optimerat inloppsområde
 • Användning av UV-lampor med lång livslängd och högt UV-C-utnyttjande
 • automatiskt rengöringssystem
 • Anläggningsstyrning med omfattande övervaknings- och rapporteringsfunktioner
 • Indikering av alla viktiga driftparametrar samt felmeddelanden i klartext
 • Trendvisning av UV-sensorsignalens tidsmässiga förlopp
 • Analog utgång för sensorsignal och felrelä
 • Användning av moderna, elektroniska förkopplingsenheter med bussteknik för skonsam tändning och drift av lamporna
 • Övervakning enskilda lampor
 • direkt aktivering av automatiskt avstängnings- och spolventiler

Vilken typ är du? I översikten här visas kapaciteten hos och de huvudsakliga användningsområdena för ProMinent UV-standardanläggningar. Behöver du något ännu mer specifikt? Välkommen att kontakta oss. Vi finns här för dig.

Produkter

NY

UV-aggregat DULCODES S

Flöde upp till 809 m3/h

UV-aggregatet DULCODES MP för effektiv nedbrytning av bundet klor i simbassänger. Den typiska lukten i ett badhus elimineras, vilket minskar irritationen i ögonen, näsan och på huden. Förutom en förbättrad vattenkvalitet leder låga investeringskostnader samt höga besparingar när det gäller färskvatten- och energiförbrukning till att investeringarna snabbt betalar sig. Läs mer

Fördelar för er

 • Enkel inbyggnad med hjälp av kompakt inline-anläggning medger enkel installation och snabb eftermontering
 • Maximal flexibilitet vid inbyggnad tack vare att monteringspositionen kan väljas fritt, och direkt inbyggnad i plastledningar eftersom ingen UV-strålning tränger ut ur reaktorn
 • Automatisk kloraminberoende start/avstängning t.ex. i kombination med DULCOMARIN
 • Oslagbart enkelt och snabbt underhåll: Allt underhållsarbete sköts snabbt och bekvämt från en sida
 • Effektaktivering via manuell stegomkoppling för att anpassa anläggningen optimalt till respektive kapacitetsbehov (inte för DULCODES 1 x 0,65MP och 1MP)
 • Övervakning av anläggningen i realtid oberoende av plats via DULCONNEX Platform: Högre processäkerhet. Tillförlitlighet och transparens tack vare övervakning i realtid, individuella larm och automatiserade rapporter

UV-aggregat DULCODES LP TL

Flöde upp till 36 m3/h

UV-aggregatet DULCODES LP TL för sirapdesinfektion förklarar krig mot termoresistenta bakterier. Där konventionell värmepastörisering inte är tillräcklig desinficerar UV -ljuset effektivt på kortast möjliga tid och utan tillsats av värme. Läs mer

Fördelar för er

 • Tillförlitlig eliminering av sporer, jäst och mögel, särskilt 99,99 % av de termoresistenta sporerna
 • Oförändrad produktkvalitet i utseende, smak och arom
 • Energi- och kostnadsbesparingar, eftersom UV-aggregatet ersätter konventionell, energikrävande pastörisering
 • Låga investeringskostnader
 • Hygienisk systemdesign: inget tomt utrymme, ytjämnhet <0,8 µm, resttömning möjlig, rund ram, hygienisk utformning av kopplingsskåpet etc.
 • Fjärrkontroll: Enkel fjärrövervakning och fjärrstyrning

UV-anläggning DULCODES LP

Flöde upp till 523 m³/h

Våra unika UV-anläggningar DULCODES LP står för framtidens vattenbehandling – effektivt och kemikaliefritt. Läs mer

Fördelar för er

 • UV-aggregat DULCODES LP för ett brett användningsområde för effektiv, säker och kemikaliefri vattendesinficering
 • Unik dynamisk lampvärmning anpassar lampans effekt på bråkdelen av en sekund och sörjer för säker desinficering även vid snabbt växlande flöden och vattentemperaturer
 • Homogen UV-dos tack vare optimerad flödesdynamik i reaktorn garanterar maximal flödeskapacitet med minimalt lampantal och minimal tryckförlust
 • Minskade livscykelkostnader tack vare VARIO-Flux-högeffektslampor med lång livslängd, låg energiförbrukning och hög UV-utnyttjandegrad
 • Stor flexibilitet tack vare stående eller liggande montering och fritt val av flänsposition
 • Övervakning av anläggningen i realtid oberoende av plats via DULCONNEX Platform: Högre processäkerhet. Tillförlitlighet och transparens tack vare övervakning i realtid, individuella larm och automatiserade rapporter.

UV-aggregat DULCODES K

Flöde upp till 505 m3/h

Salthaltigt havs- eller termalvatten kan utan problem med korrosion desinficeras med UV-aggregatet DULCODES K. UV-aggregatet består av en reaktor och en UV-sensor av UV-högbeständig plast. Läs mer

Fördelar för er

 • Reaktor av UV-stabiliserad högkomprimerad HD-PE, absolut korrosionsfri och temperaturstabil
 • Långtidsstabil, saltvattenbeständig UVC-sensor för övervakning av desinficeringseffekten, nedsmutsningen av lampskyddsrören, lampans slitage och vattnets transmission
 • Högeffektiv VARIO Flux 350 W-lampor sörjer för maximal desinficerings- och flödeskapacitet vid ett minimalt antal lampor
 • Elektroniska förkopplingsenheter för skonsam tändning, drift- och enskild övervakning av lamporna
 • Endast ett minimalt antal reservlampor behövs
 • Övervakning av anläggningen i realtid oberoende av plats via DULCONNEX Platform: Högre processäkerhet. Tillförlitlighet och transparens tack vare övervakning i realtid, individuella larm och automatiserade rapporter

UV-aggregat DULCODES LP certifierad

Flöde upp till 406 m3/h

UV-aggregat DULCODES LP för dricksvattensdesinfektion, omfattande certifierad enligt internationellt erkända standarder DIN-DVGW/ÖNORM/SVGW/ACS/UVDGM. Vägvisande vattenbehandling - högeffektiv tack vare VARIO Flux-lampor med dynamisk radiator. Läs mer

Fördelar för er

 • Unik dynamisk lampvärmning anpassar lampans effekt på bråkdelen av en sekund och sörjer för optimal desinficering även vid snabbt växlande flöden och vattentemperaturer
 • Homogen UV-dos tack vare optimerad flödesdynamik i reaktorn garanterar maximal flödeskapacitet med minimalt lampantal och minimal tryckförlust
 • Minskade livscykelkostnader: Användning av VARIO-Flux-högeffektslampor med lång livslängd, låg energiförbrukning och hög UV-utnyttjandegrad
 • Stor flexibilitet: kan monteras stående eller liggande i valfri flänsposition
 • Kopplingsskåp med effektiv cirkulationskylning förlänger de elektroniska komponenternas livslängd och skyddar mot korrosion vid aggressiva omgivningsförhållanden
 • Övervakning av anläggningen i realtid oberoende av plats via DULCONNEX Platform: Högre processäkerhet. Tillförlitlighet och transparens tack vare övervakning i realtid, individuella larm och automatiserade rapporter.

UV-aggregat DULCODES LP F&B

Flöde upp till 168 m3/h

UV-aggregat i hygienisk design med bestrålningskammare. För säker desinficering och konstant kvalitet i produktionsprocessen. Läs mer

Fördelar för er

 • Effektiv, säker och kemikaliefri desinficering av produktvatten inom dryckes- och livsmedelsindustrin
 • Hygienisk design utan glipor och hålrum, Tri-Clamp-anslutningar, ytråhet Ra< 0,8 invändigt och utvändigt, material som uppfyller FDA-kraven
 • Anpassad desinficering vid snabbt växlande flöden och vattentemperaturer
 • Ökad flödeskapacitet med ett minimalt lampantal och minimal tryckförlust
 • Minskade driftkostnader tack vare VARIO-Flux-högeffektslampor med lång livslängd, låg energiförbrukning och hög UV-utnyttjandegrad
 • Övervakning av anläggningen i realtid oberoende av plats via DULCONNEX Platform: Högre processäkerhet. Tillförlitlighet och transparens tack vare övervakning i realtid, individuella larm och automatiserade rapporter.

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Användningsområden

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu