Sökförslag

Sensorer

Tillförlitliga sensorer

Övervakning av ett gränsvärde eller uppbyggnad av en sluten reglerkrets är en barnlek med våra sensorer - för ett enormt antal olika mätapplikationer. Produktfamiljen DULCOTEST är anpassad till respektive användning och sörjer för en precis mätning av olika typer av värden. Dessa mätvärden överförs i realtid och kan flexibelt kopplas till de olika processgränssnitten via bypass-, nedsänknings- eller inbyggnadsarmaturer.

Produkter

DULCOTEST-sensorer för fritt klor

Graderade mätområden 0,01 – 200 mg/l, specialmätområde upp till 1 000 mg/l

DULCOTEST-sensorer för fritt klor sörjer vid alla typer av desinficeringar för exakta mätvärden och hög övervaknings- och processäkerhet, och fungerar applikationsbaserat. Läs mer

Fördelar för er

 • Fem olika sensorserier samt en rad olika versioner möjliggör: Användning i olika vattenkvaliteter (pH, salthalt, temperatur, kemikalie- och smutsbelastning), användning i kombination med många olika desinficeringsförfaranden: klorgas, natrium-, kalciumhypoklorit, elektrolys, användning inom breda mätområden på 0,01 till 1 000 mg/l.
 • Effektiv processtyrning tack vare precis amperometrisk mätning i realtid (kort aktiveringstid)
 • Inga störningar genom grumlighet eller färgning tack vare amperometrisk mätprincip
 • Stabil nollpunkt
 • Ingen störning genom temperaturinverkan tack vare integrerad temperaturkompensering
 • Vid sensorer med membrantäckta mätelektroder: Minskat beroende av flöde, vatteninnehållsämnen och beläggningsbildande medier. Lång drifttid tack vare membrantäckta elektroder inbäddade i elektrolyt. På så sätt bibehålls optimala mätförhållanden oberoende av processkraven. Prisvärt underhåll tack vare enkelt byte av membranlock.

DULCOTEST-sensorer för totalt tillgängligt klor

Graderade mätområden 0,01 – 10 mg/l

Desinficering av simbassängvatten med de applikationsoptimerade DULCOTEST-sensorerna för totalt tillgängligt klor - för garanterat exakta mätvärden och hög processäkerhet. Läs mer

Fördelar för er

 • Sensor för totalt tillgängligt klor, även lämplig för kombinationen inline-elektrolys med klor(iso)cyanursyrederivat
 • Kan även användas som sensor för fritt klor utan störning vid förekomst av cyanursyra
 • Effektiv processtyrning tack vare precis amperometrisk mätning i realtid (kort aktiveringstid)
 • Inga störningar genom grumlighet eller färgning tack vare amperometrisk mätprincip
 • Stabil nollpunkt
 • Ingen störning genom temperaturinverkan tack vare integrerad temperaturkompensering

DULCOTEST-sensorer för totalt klor

Graderade mätområden 0,01 – 10 mg/l

Tillförlitlig mätning av totalt klor med de mångsidigt användbara DULCOTEST-sensorerna för totalt klor. Garanterat exakta mätvärden och hög övervaknings- och processäkerhet. Läs mer

Fördelar för er

 • Mångsidig användning i olika vattenkvaliteter (pH, salthalt, temperatur, kemikalie- och smutsbelastning); i kombination med många olika desinficeringsförfaranden (klorgas, natrium-, kalciumhypoklorit, kloramin); användning även vid höga pH-värden på upp till 9,5
 • Effektiv processtyrning tack vare precis amperometrisk mätning i realtid (kort aktiveringstid)
 • Inga störningar genom grumlighet eller färgning tack vare amperometrisk mätprincip
 • Ingen störning genom temperaturinverkan tack vare integrerad temperaturkompensering
 • Minskat beroende av flöde, vatteninnehållsämnen och beläggningsbildande medier tack vare membrantäckta elektroder
 • Lång drifttid tack vare membrantäckta elektroder inbäddade i elektrolyt. På så sätt bibehålls optimala mätförhållanden oberoende av processkraven.

DULCOTEST-pH-sensorer

Graderade pH-mätområden 0 – 14

Mätningar av pH-värde med DULCOTEST-sensorer: Exakta, tillförlitliga och applikationsanpassade mätvärden i realtid. Tack vare precisa mätvärden kan kemiska processer styras, regleras och kontrolleras. Läs mer

Fördelar för er

 • Precis och tillförlitlig mätning av pH-värdet möjliggör effektiv processtyrning och hög processäkerhet
 • Vårt breda sortiment av sensorer med olika konstruktion möjliggör tillförlitlig användning inom många olika områden
 • Långa drifttider uppnås genom optimal materialkvalitet på glas och membran, samt med hjälp av ett stabilt referenssystem och högkvalitativ tillverkning. Det gör att stilleståndstider och servicearbeten kan minimeras
 • Korta lagringstider och leveranstider möjliggör snabb användning och optimalt utnyttjande av pH-sensorernas livslängd (alla glassensorer börjar åldras direkt efter tillverkningen)
 • Skräddarsydd integrering i processen tack vare många olika specialutföranden rörande monteringslängd, kabellängd och kontakter
 • OEM-samarbetspartner erhåller en egen dekal

DULCOTEST-redox-sensorer

Typiskt mätområde -1 500...+1 500 mV; större områden möjliga beroende på mätinstrument.

Redox-mätningar med DULCOTEST-sensorer: Exakta, tillförlitliga och applikationsanpassade mätvärden i realtid. Kan användas både vid vattenbehandling och i industriellt processvatten med höga krav. Läs mer

Fördelar för er

 • Precis och tillförlitlig mätning möjliggör effektiv processtyrning och hög processäkerhet
 • Vårt breda sortiment av sensorer med olika konstruktion möjliggör tillförlitlig användning inom många olika områden
 • Långa drifttider uppnås genom utvald materialkvalitet för mätelektroder och membran, samt med hjälp av ett stabilt referenssystem. Det gör att stilleståndstider och servicearbeten kan minimeras
 • Korta lagringstider och leveranstider möjliggör snabb användning och optimalt utnyttjande av sensorernas livslängd (alla glassensorer börjar åldras direkt efter tillverkningen)
 • Skräddarsydd integrering i processen tack vare många olika specialutföranden rörande monteringslängd, kabellängd och kontakter
 • OEM-samarbetspartner erhåller en egen dekal

DULCOTEST-sensorer för klordioxid

Graderade mätområden 0,01 – 10 mg/l

Klordioxidmätning med DULCOTEST-sensorer ger exakta, tillförlitliga och applikationsanpassade mätvärden i realtid, för alla oxiderings- och desinficeringsuppgifter. Läs mer

Fördelar för er

 • Tre applikationsoptimerade sensorserier erbjuds
 • Effektiv processtyrning tack vare precis amperometrisk mätning i realtid (kort aktiveringstid)
 • Inga störningar genom grumlighet eller färgning tack vare amperometrisk mätprincip
 • Ingen störning genom temperaturinverkan tack vare antingen integrerad eller särskilt snabb extern temperaturkompensering
 • Minskat beroende av flöde, tvärkänslighet, vatteninnehållsämnen och beläggningsbildande medier tack vare membrantäckta sensorer
 • Lång drifttid tack vare membrantäckta mätelektroder inbäddade i elektrolyt. På så sätt bibehålls optimala mätförhållanden oberoende av processkraven

DULCOTEST-sensorer för ozon

Mätområde 0,02 – 2 mg/l

Ozonmätningar vid oxidering och desinficering: med DULCOTEST-sensorer uppnås exakta, pålitliga och applikationsanpassade mätvärden i realtid. Läs mer

Fördelar för er

 • Två applikationsoptimerade sensortyper erbjuds
 • Effektiv processtyrning tack vare precis amperometrisk mätning i realtid (kort aktiveringstid)
 • Inga störningar genom grumlighet eller färgning tack vare amperometrisk mätprincip
 • Ingen störning genom temperaturinverkan tack vare integrerad temperaturkompensering
 • Minskat beroende av flöde, tvärkänslighet, vatteninnehållsämnen och beläggningsbildande medier tack vare membrantäckta elektroder
 • Lång drifttid tack vare membrantäckta mätelektroder inbäddade i elektrolyt. På så sätt bibehålls optimala mätförhållanden oberoende av processkraven

DULCOTEST-sensorer för konduktivitet

Graderade mätområden 0,01 µS/cm – 2 000 mS/cm

Sensorer för konduktivitet för optimal processintegrering: DULCOTEST-sensorer uppfyller ett brett spektrum av mätkrav och möjliggör alltid en optimal lösning för mätuppgiften i fråga. Läs mer

Fördelar för er

 • 27 olika typer av sensorer som är skräddarsydda utifrån de olika kraven och ger ett optimalt värde för pengarna: mätområde, temperatur, kemisk resistens, föroreningsmotstånd och processanslutning
 • Alltifrån enkla konduktometriska 2- till högklassiga sensorer baserade på induktiv mätprincip
 • Precis och tillförlitlig mätning möjliggör effektiv processtyrning och hög processäkerhet
 • Lång drifttid och korta underhållsintervall minskar stilleståndstiderna och ökar mätvärdenas tillgänglighet
 • Komplett förmonterade satser med armatur och sensor för en så enkel, snabb och felfri installation som möjligt
 • Snabba leveranstider möjliggör snabb tillgång till reservdelar

Mätställe för grumlighet DULCOTEST DULCO turb C

Mätområde 0 - 1 000 NTU

Mätningar av grumlighet med DULCOTEST DULCO turb C: En kompakt mätenhet som fungerar utifrån principen för ströljusmätning, för mätning av grumlighet med stort mätområde och olika utföranden för att uppfylla ISO- och EPA-standarder samt med eller utan automatisk rengöring. Läs mer

Fördelar för er

 • Ett kompakt mätställe för mätning av grumlighet med integrerad sensor, flödeskyvett och mätenhet sparar utrymme och är enkelt att installera och använda.
 • Stort dynamiskt mätområde på mellan 0,02 och 1 000 NTU möjliggör ett brett användningsområde i alla faser av dricksvattenbehandlingen. Även för övervakning av avloppsvatten från reningsverk och övervakning av genombrott i filter.
 • Korta reaktionstider tack vare mätkyvett med liten volym.
 • Stabila mätningar över längre perioder, även i belastat vatten, med tillvalet ultraljudsrengöring av mätkyvetten.
 • Snabb och enkel kalibrering på plats med förkonfektionerade och tidsstabila kalibreringsstandarder som finns som tillval.

DULCOTEST-sensorer för perättiksyra

Graderade mätområden 0,02 – 2 000 mg/l

Mätning av koncentrationen av perättiksyra med DULCOTEST-sensorer: Exakt och tillförlitligt för desinficering inom säkerhetskritiska applikationer inom livsmedels- och läkemedelsbranschen och inom det medicinska området. Kan även användas vid behandling av avloppsvatten. Läs mer

Fördelar för er

 • Exakt amperometrisk mätning i realtid för effektiv processkontroll
 • Inga störningar genom grumlighet eller färgning tack vare amperometrisk mätprincip
 • Ingen tvärkänslighet gentemot väteperoxid
 • Sensorerna kan användas vid lösta ämnen, tensider och filmbildande medier utan att membranet skadas
 • Sensorerna kan användas under processförutsättningar vid CIP (Cleaning in Place) och sköljare (tappning)
 • Stabil nollpunkt betyder ingen drift

DULCOTEST-sensorer för brom

Graderade mätområden 0,01 – 10 mg/l

Brommätning med DULCOTEST-sensorer: Säker dosering av brom vid desinficeringsprocesser. Kan användas i olika vattenkvaliteter tack vare hög robusthet. Läs mer

Fördelar för er

 • Effektiv processtyrning tack vare precis amperometrisk mätning i realtid (kort aktiveringstid).
 • Kan användas i olika vattenkvaliteter (grad av förorening, pH, salthalt, temperatur).
 • Inga störningar genom grumlighet eller färgning tack vare amperometrisk mätprincip.
 • Inga variationer tack vare stabil nollpunkt.
 • Ingen störning genom temperaturinverkan tack vare integrerad temperaturkompensering.
 • Minskat beroende av flöde, vatteninnehållsämnen och beläggningsbildande medier tack vare membrantäckta elektroder.

DULCOTEST-sensorer för fluorid

Graderade mätområden 0,05 – 100 mg/l

Exakt fluoridbestämning med DULCOTEST-sensorer vid övervakning av dricksvatten och avloppsvatten, lämpar sig för pH-värden på upp till 9,5. Läs mer

Fördelar för er

 • Effektiv processtyrning tack vare precis potentiometrisk mätning i realtid (kort aktiveringstid)
 • Användning vid pH-värde upp till 9,5
 • Ingen störning genom tvärkänslighet tack vare användning av en selekterande LaF3-kristall
 • Ingen störning genom temperaturinverkan tack vare särskilt snabb extern temperaturkompensering
 • Ingen störning genom ändringar i flödet tack vare potentiometrisk princip
 • Snabbt idrifttagande tack potentiometrisk mätprincip

DULCOTEST-sensorer för väteperoxid

Graderade mätområden 0,2 – 2 000 mg/l, specialmätområden upp till 100 000 mg/l

Mätning av väteperoxid med DULCOTEST-sensorer: Effektiv och tillförlitlig koncentrationsbestämning av väteperoxid - kan användas inom många olika områden. Läs mer

Fördelar för er

 • Effektiv processtyrning tack vare precis amperometrisk mätning i realtid (kort aktiveringstid)
 • Inga störningar genom grumlighet eller färgning tack vare amperometrisk mätprincip
 • Inga variationer tack vare stabil nollpunkt
 • Ingen störning genom temperaturinverkan tack vare temperaturkompenseringen
 • Minskat beroende av flöde och tvärkänsligheter tack vare membrantäckta elektroder
 • Snabbt idrifttagande tack vare kort inkörningstid

DULCOTEST-sensorer för löst syre

Mätområde: 0,1 – 20 mg/l

Brett användbar sensor för mätning av löst syre i vattnet från 0,1 ppm till syremättnad. För montering i standarddykrör eller procesströmmens bypassledning. Användning i aktiveringsbassänger i reningsverk, vattenverk, vid fiskodling eller för övervakning av ytvatten. Minimalt underhållsbehov tack vare optisk mätprincip. Läs mer

Fördelar för er

 • Mätvariabel: Löst syre, minimalt underhållsbehov i belastat vatten tack vare optisk mätprincip
 • Långtidsstabil fabrikskalibrering. Kalibrering krävs först när det optiska sensorlocket har bytts
 • Stavformad konstruktion för enkel montering i standarddykrör och ProMinent-bypassarmaturer
 • Inget beroende av flöde och minimerade störningar genom vatteninnehållsämnen tack vare fluorescenslösningens optiska princip
 • Lång hållbarhet på fluorescensfärgämnet och enkelt byte genom att byta sensorlock

DULCOTEST-sensorer för klorit

Graderade mätområden 0,02 – 2 mg/l

Kloritmätningar med DULCOTEST-sensorer vid desinficering med klordioxid – garanterat hög processäkerhet. Läs mer

Fördelar för er

 • Effektiv processtyrning tack vare precis amperometrisk mätning i realtid
 • Inga störningar genom grumlighet eller färgning tack vare amperometrisk mätprincip
 • Ingen tvärkänslighet vid förekomst av klordioxid, klor och klorat
 • Hög känslighet för mätning av spår i vattenverk upp till 0,5 ppm (typ CLT 1-mA-0,5 ppm)
 • Mer dynamiskt mätområde upp till 2 ppm för andra användningsområden i kombination med klordioxidbehandling och framför allt kvalitetsgranskning av klordioxidgeneratorerna (typ CLT 1-mA-2 ppm)
 • Inga variationer tack vare stabil nollpunkt

DULCOTEST-temperatursensorer

Mätområden 0 – 100 °C

Temperaturmätning med DULCOTEST-sensorer: Kan användas för direkt temperaturbestämning eller för temperaturkompensering vid mätning av pH-värde, fluoridvärde, konduktivitet, klordioxidvärde eller väteperoxidvärde. Läs mer

Fördelar för er

 • Välj mellan Pt 100 eller Pt 1000 beroende på mätområde och noggrannhet
 • Stabil konstruktion dimensionerad som en standard-pH-sensor med sensorelementen integrerade i en kemiskt inert glashylsa.
 • Enkelt. Installationen sker på samma sätt som för standard-pH-sensorer via PG13,5-gänga i befintliga armaturer.
 • Mätomformare med indikering/manövrering och utan indikering/manövrering för överföring/omvandling av primärsignalen till en 4-20 mA-signal och för överföring till en central styrenhet (PLC)

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Användningsområden

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu