Sökförslag

DULCOTEST-sensorer för väteperoxid

Graderade mätområden 0,2 – 2 000 mg/l, specialmätområden upp till 100 000 mg/l

Mätning av väteperoxid med DULCOTEST-sensorer: Effektiv och tillförlitlig koncentrationsbestämning av väteperoxid - kan användas inom många olika områden.

Produktbeskrivning

Tillförlitlig onlinebaserad mätning av väteperoxid med DULCOTEST-sensorer.

Med våra DULCOTEST-sensorer för väteperoxid Väteperoxid är framför allt på grund av att det är helt biologiskt nedbrytbart ... mer i ordlistan (H2O2) PER1, PEROX H2.10 P och PEROX H 3E erbjuds tre sensortyper för användningsområden med olika krav.

Sensorn PER1-mA är motståndskraftig mot förorenat vatten och kan användas i vatten på upp till 50 °C. Med ett mätområde Fastställt mätbart område i vilket mätavvikelserna för den mätvariabeln som ska mätas förblir inom fastsatta gränser. mer i ordlistan på upp till 100 000 mg/l är den en kompakt sensor med integrerad omformare och temperaturkorrigering.

Sensorn av typen PEROX H2.10 P uppvisar ingen tvärkänslighet mot klor och kan med snabb reaktionstid och separat temperaturmätning användas för reglering av snabba processer, även vid tidvis frånvaro av väteperoxid Väteperoxid är framför allt på grund av att det är helt biologiskt nedbrytbart ... mer i ordlistan, i klart vatten.

Sensorn PEROX H 3E med integrerad omformare och 3-elektrodsystem har samma fördelar som typen PEROX H2.10 P och kan dessutom användas för tillförlitlig mätning från 0,2 ppm H2O2 och i måttligt kontaminerat vatten.

Fördelar för er

 • Effektiv processtyrning tack vare precis amperometrisk mätning i realtid (kort aktiveringstid)
 • Inga störningar genom grumlighet eller färgning tack vare amperometrisk mätprincip
 • Inga variationer tack vare stabil nollpunkt
 • Ingen störning genom temperaturinverkan tack vare temperaturkompenseringen
 • Minskat beroende av flöde och tvärkänsligheter tack vare membrantäckta elektroder
 • Snabbt idrifttagande tack vare kort inkörningstid

Användningsområde

Följande lista är en allmän beskrivning av i princip lämpliga användningsområden för denna produkt. Kontakta din personliga kontaktperson för att diskutera användningen av produkten i din individuella tillämpning.

 • Frånluftsrenare
 • Kylkretsar
 • Sanering av grundvatten
 • Oxidering av dricksvatten
 • Desinficering av bruksvatten
 • Behandling av avloppsvatten (advanced oxidation)
 • Övervakning av avloppsvatten t.ex. inom halvledarindustrin
 • Kemiskt blekmedel, t.ex. papper, textilier
 • Avklorering, t.ex. inom kemiska processer
 • Deponilakvatten
 • Bioteknik, växthus, läkemedel
 • Simbassängvatten (metod med aktivt syre)

  Tekniska data

  • pH-område på 1-11 (föränderligt), vid konstant pH-värde användbar vid upp till pH 12 (typ PER 1, PEROX H2.10 P)
  • Sensortyp PER1 och PEROX H-3E kan användas även för smutsbelastade processmedier
  • Maximal drifttemperatur upp till 50 °C (typ PER 1)

  Översikt sensortypen för väteperoxid

  EgenskaperTyp
  PER 1-mA

  PEROX H2.10P

  PEROX H3 E
  Motståndskraft mot kemikalier och avlagringar (smuts, kalk, tensider)ja, undantag: H2S, sulfidbegränsad, men resistent mot H2SFörbättrad jämfört med PEROX H2.10P
  Max. Temperatur
  axel/membranmaterial
  till 50 °C
  PVC-C/silikon
  till 40 °C
  rostfritt stål/PVDF
  till 45 °C
  PVC-U/ PET
  Omformareintegrerad i axelmåste anslutas till sensornintegrerad i axel
  Temperaturkorrigeringintegrerad i axel
  enkel hantering
  separat Pt 100
  snabb temperaturkorrigering
  separat Pt 100
  snabb temperaturkorrigering
  MätområdeSerietyp: 2 000 ppm
  Specialtyper: upp till 10 %
  Brytare på omformare
  20, 200, 2.000 ppm
  olika sensorer
  10, 50, 200, 500 ppm
  Reaktionstid som t908 min< 45 s< 45 s
  Långsiktig drift utan H2O2Inte möjligtmöjligmöjlig
  Tvärkänslighet
  Fri klor och perättiksyra
  ja< 5 %< 5 %
  Störning genom sulfitnej< 30 %< 30 %

  Väteperoxidsensor PER 1-mA

  Sensor för mätning av väteperoxid, även i kemiskt förorenat och kontaminerat vatten. Med mätområden för medelhöga till höga koncentrationer

  Fördelar för er

  • Mätstorhet väteperoxid, tillgänglig med mätområden från 20 ppm till 100 000 ppm (10 %. Vid > 2 %, som specialversioner)
  • Membrantäckt sensor minskar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
  • Motståndskraftig mot smutsbeläggningar tack vare porlöst membran
  • Användbar i pH-områden från 1–11
  • Drifttemperatur upp till 50 °C

  Mätvariabel

  Väteperoxid

  Kalibrering

  Fotometriskt med handfotometer DT3B

  pH-område

  1,0…11,0

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…50 °C

  Tillåten temperaturförändring

  < 0,3 °K/min

  Reaktionstid t90

  ≈ 8 min

  Tryck, max.

  1,0 bar

  Inflöde

  DGMa, DLG III: 30...80 l/h
  BAMa: 5...60 l/h (beroende på utförande)

  Matningsspänning

  16…24 V DC (tvåledarteknik)

  Utgångssignal

  4… 20 mA temperaturkompenserat, okalibrerat, ingen galvanisk isolering

  Selektivitet

  Väteperoxid selektiv gentemot sulfit

  Tvärkänslighet

  ozon, klordioxid, perättiksyra, klor, brom

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet til processledningen

  Sensorarmatur

  BAMa, DGMa, DLG III

  Mät- och reglerenhet

  D1C, DAC

  Typisk användning

  Behandling av kyl- och avloppsvatten, blekningsprocesser, H2O2-produktkvalificering, vatten med högre H2O2-koncentrationer på upp till 100 000 ppm.

  Motstånd mot

  Salter, syror, luter, tensider, smutsbeläggningar, ej mot svavelväte (H2S)

  Mätprincip, teknik

  amperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt

  Mätområde

  Artikelnr.

  PER 1-mA-2000 ppm

  20,0…2.000,0 mg/l

  1022510

  Anmärkning: Mätområden upp till 100 000 ppm på förfrågan

  Väteperoxidsensor PEROX H2.10 P-mA

  Sensor för mätning av väteperoxid utan tvärkänslighet mot klor. Kan även användas för snabba reglerprocesser även vid tillfällig frånvaro av väteperoxid i klart vatten i ett brett pH-område på 2,5 ... 10.

  Fördelar för er

  • Mätvariabel väteperoxid utan tvärkänslighet mot klor
  • Membrantäckt sensor minskar störningar till följd av varierande flöde
  • Reglering av snabba processer tack vare sensorns snabba reaktionstid i kombination med snabb extern temperaturmätning för temperaturkorrigering
  • Användbar i ett brett pH-område från 2,5...10
  • Tillförlitlig mätning även efter perioder utan väteperoxid tack vare pulserande, självregenererande mätelektroder

  Mätvariabel

  Väteperoxid

  Kalibrering

  Fotometriskt med handfotometer DT3B

  Mätområden

  1...20, 10...200, 100...2000 mg/l, omställbart

  pH-område

  2,5…10,0

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…40 °C

  Tillåten temperaturförändring

  < 1 °K/min (vid extern T-mätning)

  Reaktionstid t90

  ca 20 sek

  Min. konduktivitet

  vid mätområde 20 mg/l: 5 µS/cm
  vid mätområde 200 mg/l: 200 µS/cm
  till 1,000 mg/l: 500 µS/cm
  till 2,000 mg/l: 1 mS/cm

  Tryck, max.

  2,0 bar

  Inflöde

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (beroende på utförande)

  Matningsspänning

  16…24 V DC (treledarteknik)

  Utgångssignal

  4… 20 mA inte temperaturkompenserat, okalibrerat, ingen galvanisk isolering

  Selektivitet

  Väteperoxid selektiv gentemot fritt klor

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet til processledningen

  Sensorarmatur

  BAMa, DGMa, DLG III

  Mät- och reglerenhet

  DAC, D1C (utan temperaturkorrigering)

  Typisk användning

  Frånluftsrenare, behandling av klart och kemiskt obelastat vatten, regleringar som kräver mycket korta reaktionstider

  Motstånd mot

  Salter, syror, luter, tensider

  Mätprincip, teknik

  amperometrisk, 2 pulsade elektroder, membrantäckt

  Artikelnr.

  H2O2-sensor PEROX-H2.10 P

  792976

  PEROX-omformare V1 för D1Ca

  1034100

  PEROX-omformare V2

  1047979

  Väteperoxidsensor PEROX H-3E-mA

  Sensor för mätning av väteperoxid utan tvärkänslighet mot fritt klor och perättiksyra. Kan användas för snabba reglerprocesser även i måttligt belastat vatten och för tillförlitlig mätning från 0,2 ppm H2O2

  Fördelar för er

  • Mätvariabel väteperoxid utan tvärkänslighet för fritt klor och perättiksyra
  • Känsligt mätområde från 0,2 mg/l
  • Reglering av snabba processer tack vare sensorns snabba reaktionstid i kombination med snabb extern temperaturmätning för temperaturkorrigering
  • Tillförlitlig mätning även efter perioder utan väteperoxid tack vare pulserande, självregenererande mätelektroder
  • Lågt mätområde genom 3-elektrodsystem
  • Membrantäckt sensor minskar störningar till följd av varierande flöde
  • Bekväm installation tack vare den integrerade mätomformaren och stickkontakten på signalkabeln

  Mätvariabel

  Väteperoxid

  Kalibrering

  Fotometriskt med handfotometer DT3B

  pH-område

  2,5…8,0

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…45 °C

  Tillåten temperaturförändring

  < 1 °K/min (vid extern T-mätning)

  Reaktionstid t90

  < 45 s

  Elektrolytisk ledningsförmåga

  0,05...50 mS/cm

  Tryck, max.

  3,0 bar

  Inflöde

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (beroende på utförande)

  Matningsspänning

  16…24 (tvåledarteknik) V DC

  Utgångssignal

  4… 20 mA inte temperaturkompenserat, okalibrerat, ingen galvanisk isolering

  Elektrisk anslutning

  via 4-polig kontakt på sensorn via signalkabel med öppna ändar på enhetssidan

  Selektivitet

  Väteperoxid selektiv gentemot fritt klor, perättiksyra, sulfit

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet til processledningen

  Sensorarmatur

  BAMa, DGMa, DLG III

  Mät- och reglerenhet

  DAC, D1Cb (utan temperaturkompensering)

  Typisk användning

  Simbassänger, växtbevattningsvatten, kloreliminering. Kan också användas med måttligt förorenat vatten och med kontroller som kräver korta svarstider och med låga H2O2-koncentrationer

  Motstånd mot

  Salter, syror, luter, tensider, smutsbeläggningar

  Mätprincip, teknik

  amperometrisk, 3 pulsade elektroder, membrantäckt

  Mätområde

  Artikelnr.

  PEROX H-3E-10ppm

  0,20…10,0 mg/l

  1058563

  PEROX H-3E-50ppm

  1,0…50,0 mg/l

  1105779

  PEROX H-3E-200ppm

  5,0…200 mg/l

  1105778

  PEROX H-3E-500ppm

  10…500 mg/l

  1117570

  Nedladdningar för DULCOTEST-sensorer för väteperoxid

  Mer i nedladdningscentret

  0 Resultat
  filtrera efter dokumenttyp
  Användningsexempel/referens (0)
  Broschyrer/flyers (0)
  Bruksanvisning (0)
  Certifikat/förklaring (0)
  Datablad (0)
  Fackartiklar (0)
  Katalog (0)
  Kopplingsschema (0)
  Mjukvara (0)
  Pressmeddelande (0)
  Skiss / måttblad / 3D (0)
  Sprängskiss/reservdelar (0)
  Säkerhetsdatablad (0)
  Övrigt (0)

  Valda filter:

  Lämpliga nedladdningar

  Sortera efter Dokumenttyp
  ladda fler träffar ...
  Inga fler träffar!

  Tyvärr hittades inget passande sökresultat.

  Är alla ord rättstavade?
  Vill du försöka igen med färre eller andra sökord?

  Prova igen senare

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Översikt

  Tillförlitlig onlinebaserad mätning av väteperoxid med DULCOTEST-sensorer.

  Med våra DULCOTEST-sensorer för väteperoxid Väteperoxid är framför allt på grund av att det är helt biologiskt nedbrytbart ... mer i ordlistan (H2O2) PER1, PEROX H2.10 P och PEROX H 3E erbjuds tre sensortyper för användningsområden med olika krav.

  Sensorn PER1-mA är motståndskraftig mot förorenat vatten och kan användas i vatten på upp till 50 °C. Med ett mätområde Fastställt mätbart område i vilket mätavvikelserna för den mätvariabeln som ska mätas förblir inom fastsatta gränser. mer i ordlistan på upp till 100 000 mg/l är den en kompakt sensor med integrerad omformare och temperaturkorrigering.

  Sensorn av typen PEROX H2.10 P uppvisar ingen tvärkänslighet mot klor och kan med snabb reaktionstid och separat temperaturmätning användas för reglering av snabba processer, även vid tidvis frånvaro av väteperoxid Väteperoxid är framför allt på grund av att det är helt biologiskt nedbrytbart ... mer i ordlistan, i klart vatten.

  Sensorn PEROX H 3E med integrerad omformare och 3-elektrodsystem har samma fördelar som typen PEROX H2.10 P och kan dessutom användas för tillförlitlig mätning från 0,2 ppm H2O2 och i måttligt kontaminerat vatten.

  Fördelar för er

  • Effektiv processtyrning tack vare precis amperometrisk mätning i realtid (kort aktiveringstid)
  • Inga störningar genom grumlighet eller färgning tack vare amperometrisk mätprincip
  • Inga variationer tack vare stabil nollpunkt
  • Ingen störning genom temperaturinverkan tack vare temperaturkompenseringen
  • Minskat beroende av flöde och tvärkänsligheter tack vare membrantäckta elektroder
  • Snabbt idrifttagande tack vare kort inkörningstid

  Användningsområde

  Tekniska data

  Nedladdningar

  Kontakta oss

  »En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

  +46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
  Skicka förfrågan   

  Stäng formuläret

  Din förfrågan

  Personuppgifter


  Fler produkter +
  Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
  Ladda upp Fler filer

  Personuppgifter


  Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
  *Obligatoriska fält

  Granska och skicka


  Personuppgifter:
  Tilltal
  Titel
  Efternamn  
  Förnamn  
  Företag
  Kundnummer
  E-postadress
  Telefonnummer
  Gata
  Husnummer
  Ort  
  Land
  Bli uppringd Ja

  Tillbaka

  Passande produkter

  Lär känna en doserpump som sätter nya standarder när det gäller produktivitet, tillförlitlighet och ekonomi.

  Läs mer

  Slangpumpen DULCOFLEX DF4a för dosering av flockningsmedel och aktivt grafit behandlar vattnet exakt och med precision. Den lämpar sig perfekt för användning i simbassänger, bubbelpooler och wellnessanläggningar. Driftstryck på upp till 4 bar möjligt.

  Läs mer

  Letar du efter en enkel mät- och reglerenhet för vattenanalys? Som är enkel att använda och på vilken du kan välja mellan alla vanliga mätstorheter per kanal? Den finns: vår allrounder DULCOMETER diaLog DACb! Dessutom är den Ethernet-/LAN-kompatibel och kan integreras optimalt i befintliga nätverk.

  Läs mer

  Mät- och reglerenheten DULCOMETER D1Cb/D1Cc kan användas inom behandling av dricksvatten, avloppsvatten eller för många andra typer av regleringar. Säker, bekväm och översiktlig tack vare en stor och belyst grafikdisplay, användarmeny i klartext och pH-sensorövervakning.

  Läs mer

  Mät- och reglersystemet DULCOMARIN 3 är en digital förbindelse till framtidens teknik. Det reglerar hela simhallen – från äventyrsbadet till den privata simbassängen - och används som ett flerbassängssystem för upp till 16 filterkretsar.

  Läs mer

  Fotometrar mäter i princip alla desinficeringsmedel och pH-värdet enligt en fotometrisk princip. De är bärbara och kompakta och möjliggör en säker och enkel mätning.

  Läs mer

  Mät- och reglerenheten AEGIS II mäter och reglerar kontinuerligt konduktiviteten, styr biocidkoncentrationen och håller på så sätt rörledningar och värmeväxlare rena.

  Läs mer

  Övervakning och behandling av avloppsvatten med DULCOTROL avloppsvatten – ett kompakt mät- och reglersystem speciellt utvecklad för applikationer inom kommunal och industriell behandling av avloppsvatten.

  Läs mer

  Övervakning och behandling av dricksvatten resp. dricksvattenliknande vatten med DULCOTROL dricksvatten/F&B – ett kompakt mät- och reglersystem speciellt utvecklat för vattenbehandling på vattenverk och inom livsmedels- och dryckesindustrin.

  Läs mer

  Sigma controlversion är en intelligent, flexibel motor-membrandoserpump som sätter nya standarder när det gäller användarkomfort, tillförlitlighet och säkerhet.

  Läs mer

  Klorfri vattenbehandlingsanläggning för miljövänliga privatbassänger. Säker vattendesinficering med aktivt syre som anslutningsklar komplettlösning.

  Läs mer

  ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu