Sökförslag

Ozonanläggningar

Kraftfulla och högpresterande

ProMinents ozonanläggningar används framför allt för behandling av dricks- och simbassängvatten, vid vattenbehandling inom livsmedels- och dryckesindustrin, vid behandling av akvarie- och bassängvatten i djurparker och dylikt, samt vid behandling av kyl- och processvatten.

Desinficering och oxidering

Den största fördelen med ozonering är att man inte får några oönskade biprodukter. Med en halveringstid på några få minuter sönderfaller ozonet i vattnet och förvandlas till syre igen. Vid dricksvattendesinficering används det framför allt då en oxidering krävs förutom desinficeringen. På så sätt kan t.ex. oorganiska ämnen som järn och mangan avlägsnas utan problem. I Tyskland får ozon endast användas för oxidering.

I detta fall handlar det om driftgasen och den önskade ozonkoncentrationen. I översikten kan ni se vilken ozonanläggning som lämpar sig bäst för era behov.

Produkter

Systemlösning OZONFILT® Compact OMVb

Ozonkapacitet 20–70 g ozon/h

OZONFILT® Compact OMVb är en komplett och färdigmonterad systemlösning för att generera och dosera ozon. Komponenterna är perfekt anpassade till varandra. Läs mer

Fördelar för er

 • Hög processäkerhet tack vare förmonterat, komplett ozonbehandlingssteg med komponenter som är optimalt anpassade till varandra.
 • Komplett rördragen och kabelansluten anläggning på ett chassi av rostfritt stål för plug and play-anslutning.
 • Modulär men ändå kundspecifik uppbyggnad.
 • Tryckfast ozongenerator tillverkad enligt DIN 19627.
 • Restozoneliminering för avlägsnande av spår av ozon.
 • Rumsluften övervakas med avseende på spår av ozon genom en gasvarnare med långtidsstabil sensor.

Ozonanläggning OZONFILT® OZVb

Ozonkapacitet 10–70 g ozon/h

OZONFILT® OZVb är kraftfull och kompakt och lämpar sig perfekt för effektiv ozonframställning i kapacitetsområdet upp till 70 g/h ur tryckluft. Den nyckelfärdiga ozonanläggningen inklusive blandningsanordning erbjuder allt som krävs för säker och problemfri drift. Läs mer

Fördelar för er

 • Säker och friktionsfri drift tack vare kontinuerlig övervakning av alla relevanta driftdata
 • Enkel och säker manövrering med processvisualisering på stor och översiktlig 4,3-tums pekskärm
 • Kompakt anläggning med integrerad luftbehandling
 • Nyckelfärdigt komplettsystem med perfekt anpassad blandningsanordning samt tryckhållningsventil, återflödesspärr samt statisk blandare
 • Direkt införing utan injektorsystem upp till 4 bar mottryck
 • Övervakning av anläggningen i realtid oberoende av plats via DULCOnneX Platform: Högre processäkerhet. Tillförlitlighet och transparens tack vare övervakning i realtid, individuella larm och automatiserade rapporter.

Ozonanläggning OZONFILT® OZMa

Ozonkapacitet 70 – 735 g ozon/h

OZONFILT® OZMa står för maximal driftsäkerhet och minimerade driftskostnader. Ozongeneratorn är underhållsfri och framställer upp till 735 g/h ozon ur tryckluft eller syre. Läs mer

Fördelar för er

 • Ekonomiskt: ett underhållsfritt generatorkoncept med i princip obegränsad livslängd
 • Upp till 30 % lägre energiförbrukning för luftberedning tack vare behovsstyrd, självoptimerande lufttorkning jämfört med konventionell luftberedning.
 • Automatisk reglering av driftgasen utifrån ozoneffekten, vilket ger en lägre förbrukning av energiintensiv behandlad driftgas.
 • Hög ozonkoncentration säkerställer optimal ozonlöslighet i vattnet
 • Direkt införing utan injektorsystem upp till 2 bar mottryck
 • Övervakning av anläggningen i realtid oberoende av plats via DULCOnneX Platform: Högre processäkerhet. Tillförlitlighet och transparens tack vare övervakning i realtid, individuella larm och automatiserade rapporter.

Kontakta oss

ProMinent Doserteknik AB / ProMinent Norge AS


»Mitt team och jag står gärna till er tjänst. Skicka din förfrågan till oss.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130 
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Användningsområden

1 2 3