Sökförslag

Ozonanläggningar

Kraftfulla och högpresterande

ProMinents ozonanläggningar används för behandling av dricks- och avloppsvatten, vid vattenbehandling inom livsmedels- och dryckesindustrin, vid behandling av badvatten, akvarie- och bassängvatten i djurparker och dylikt, samt vid behandling av kyl- och processvatten.

Desinficering och oxidering

Ozon är det kraftigaste oxideringsmedlet som kan användas vid vattenbehandling och lämpar sig särskilt väl för att avlägsna skadliga ämnen, färger, lukter och smakämnen. Förutom oxideringen erbjuder ozon även en effektiv desinficering. Vid framställning och användning av ozon uppkommer betydligt mindre miljöskadliga biprodukter än vid andra jämförbara oxiderings- och desinficeringsmedel. På grund av ämnets höga reaktivitet sönderfaller ozonet i vattnet igen på några få minuter och förvandlas åter till syre.

I detta fall handlar det om driftgasen och den önskade ozonkoncentrationen. I översikten kan ni se vilken ozonanläggning som lämpar sig bäst för era behov.

Produkter

Ozonanläggning DULCOZON OZLa

Ozonkapacitet 380–6 080 g ozon/h

DULCOZON OZLa är en ozongenerator med låga livscykelkostnader. Den förenar hög ozonkoncentration med oöverträffad verkningsgrad. Läs mer

Fördelar för er

 • Minimal energiförbrukning tack vare unik verkningsgrad
 • Maximal platsbesparing på upp till 70 % jämfört med konventionella system
 • Hög driftsäkerhet tack vare redundanta till- och frånkopplingsbara moduler  
 • Minimal syrgasförbrukning tack vare hög koncentration upp till 15 % vikt.
 • Tillförlitlig och robust tack vare låg belastning av de elektriska komponenterna
 • Enkel manövrering samt processvisualisering på stor och översiktlig 10-tums pekskärm i färg

Systemlösning OZONFILT Compact OMVb

Ozonkapacitet 20–70 g ozon/h

OZONFILT Compact OMVb är en komplett och färdigmonterad systemlösning för att generera och dosera ozon. Komponenterna är perfekt anpassade till varandra. Läs mer

Fördelar för er

 • Hög processäkerhet tack vare förmonterat, komplett ozonbehandlingssteg med komponenter som är optimalt anpassade till varandra.
 • Komplett rördragen och kabelansluten anläggning på ett chassi av rostfritt stål för plug and play-anslutning.
 • Modulär men ändå kundspecifik uppbyggnad.
 • Tryckfast ozongenerator tillverkad enligt DIN 19627.
 • Restozoneliminering för avlägsnande av spår av ozon.
 • Rumsluften övervakas med avseende på spår av ozon genom en gasvarnare med långtidsstabil sensor.

Ozonanläggning OZONFILT OZVb

Ozonkapacitet 10–70 g ozon/h

OZONFILT OZVb är kraftfull och kompakt och lämpar sig perfekt för effektiv ozonframställning i kapacitetsområdet upp till 70 g/h ur tryckluft. Den nyckelfärdiga ozonanläggningen inklusive blandningsanordning erbjuder allt som krävs för säker och problemfri drift. Läs mer

Fördelar för er

 • Säker och friktionsfri drift tack vare kontinuerlig övervakning av alla relevanta driftdata
 • Enkel och säker manövrering med processvisualisering på stor och översiktlig 4,3-tums pekskärm
 • Kompakt anläggning med integrerad luftbehandling
 • Nyckelfärdigt komplettsystem med perfekt anpassad blandningsanordning samt tryckhållningsventil, återflödesspärr samt statisk blandare
 • Direkt införing utan injektorsystem upp till 4 bar mottryck
 • Låga underhålls- och driftskostnader tack vare ett underhållsfritt generatorkoncept med i princip obegränsad livslängd

Ozonanläggning OZONFILT OZMa

Ozonkapacitet 70–420 g ozon/h

OZONFILT OZMa står för maximal driftsäkerhet och minimerade driftskostnader. Ozongeneratorn är underhållsfri och genererar upp till 420 g/h ozon från tryckluft. Läs mer

Fördelar för er

 • Ekonomiskt: ett underhållsfritt generatorkoncept med i princip obegränsad livslängd
 • Upp till 30 % lägre energiförbrukning för luftberedning tack vare behovsstyrd, självoptimerande lufttorkning jämfört med konventionell luftberedning.
 • Automatisk reglering av driftgasen utifrån ozoneffekten, vilket ger en lägre förbrukning av energiintensiv behandlad driftgas.
 • Hög ozonkoncentration säkerställer optimal ozonlöslighet i vattnet
 • Direkt införing utan injektorsystem upp till 2 bar mottryck
 • Automatisk ozonframställning som till stor del är oberoende av variationer i nätspänning och tryck

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Användningsområden

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu