Sökförslag

Ozonanläggning OZONFILT OZMa

Ozonkapacitet 70–420 g ozon/h

OZONFILT OZMa står för maximal driftsäkerhet och minimerade driftskostnader. Ozongeneratorn är underhållsfri och genererar upp till 420 g/h ozon från tryckluft.

Produktbeskrivning

Kraftfull men ändå miljövänlig. För miljövänlig och sparsam desinficering och oxidering.

Ozonanläggningarna OZONFILT OZMa är tryckanläggningar där driftgasen luft matas in i ozongeneratorn under tryck.

Driftgas luft på ozonanläggning OZONFILT OZMaA typ 1 till 6

Ozonet framställs ur omgivningsluftens syre och doseras samtidigt. En behovsstyrd, självoptimerande tryckväxeltorkning reducerar tryckluftsförbrukningen till ett minimum. Det garanterar en driftsäker ozonframställning med ozonkoncentrationer på upp till 20 g/Nm3 även vid hög luftfuktighet i omgivningsluften. Vid användning av lämpliga blandningsanordningar kan man på så sätt uppnå ozonkoncentrationer i beredningsvattnet på mellan 3 och 12 ppm beroende på temperaturen.

Juridisk information för drift av ozonanläggningar i Europa:

För juridiskt överensstämmande drift av ozonanläggningar i Europa måste godkännande resp. registrering ske i enlighet med biocidförordningen (EU) nr 528/2012 eller REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. För biocidapplikationer utför ProMinent automatiskt nödvändigt godkännandet enligt biocidförordningen på uppdrag av sina kunder inom ramen för dess medlemskap i EurO3zon. Andra applikationer kräver registrering enligt REACH som måste utföras av operatören, men kan stödjas av EurO3zon. Se https://www.prominent.de/resources/Other/German/26231/20210216-Kunden-Info-BPR-REACH.pdf för mer information.

Fördelar för er

 • Ekonomiskt: ett underhållsfritt generatorkoncept med i princip obegränsad livslängd
 • Upp till 30 % lägre energiförbrukning för luftberedning tack vare behovsstyrd, självoptimerande lufttorkning jämfört med konventionell luftberedning.
 • Automatisk reglering av driftgasen utifrån ozoneffekten, vilket ger en lägre förbrukning av energiintensiv behandlad driftgas.
 • Hög ozonkoncentration säkerställer optimal ozonlöslighet i vattnet
 • Direkt införing utan injektorsystem upp till 2 bar mottryck
 • Automatisk ozonframställning som till stor del är oberoende av variationer i nätspänning och tryck

Användningsområde

Följande lista är en allmän beskrivning av i princip lämpliga användningsområden för denna produkt. Kontakta din personliga kontaktperson för att diskutera användningen av produkten i din individuella tillämpning.

 • Dricksvattenförsörjning: Oxidering av järn, mangan och arsenik, klarning och smakförbättring samt desinficering
 • Behandling av avloppsvatten: Nedbrytning/reducering av CSB och mikrokontaminering, reducering av rötslam
 • Dryckes- och livsmedelsindustrin: Oxidering av järn, mangan och arsenik, desinficering av käll- och sköljvatten
 • Simbassänger: Nedbrytning av biprodukter från desinficering, tillförlitlig mikrobiologisk barriär samt framställning av kristallklart vatten tack vare mikroflockulerande effekt
 • Industri: Legionellabekämpning och desinficering av kylvatten

  Tekniska data

  • Kompakt och anslutningsklar konstruktion i lackerat stålskåp eller som tillval i skåp av rostfritt stål
  • Med integrerat filterpaket för avlägsnande av damm och mindre mängder restolja i tryckluften
  • Speciellt dielektrika med utmärkt kylning: Trots låg kylvattenförbrukning leds värmen snabbt och effektivt bort innan det uppkomna ozonet kan sönderfalla på grund av för kraftig hetta.
  • PLC med integrerad ozonmätning och PID-reglering
  • 7-tums pekskärm med datalogger och bildskärmsskrivare
  • Multipla kommunikationsgränssnitt (t.ex. LAN, PROFIBUS® DP, Modbus TCP)
  • Hög verkningsgrad: Tack vare blandarens speciella konstruktion löses över 90 % av ozonet upp i vatten.
  • Integrering av en daggpunktsensor för övervakning av tryckluftskvaliteten
  • Integrering av en AC-enhet för temperering av ozonanläggningen
  • Paus-ingång för extern till-/frånkoppling
  • Kontaktingång för att spärra anläggningen, t.ex. vid avsaknad av flöde
  • Digital ingång för anslutning av en gasvarnare
  • Digital ingång för aktivering av två effektsteg
  • 0/4-20 mA-ingång för extern flödes- eller mätvärdesberoende effektaktivering med PID-reglerenhet
  • En andra, fritt konfigurerbar 0/ 4-20 mA-ingång
  • Kontaktutgång driftmeddelande
  • Kontaktutgång kombinationsfel
  • Kontaktutgång gränsvärdesunderskridande ozonkoncentration i vatten för låg
  • En fritt konfigurerbar 0/ 4-20 mA-utgång

  Tekniska data

  OZONFILT ozonframställningsanläggningar OZMa 1 – 3 A (driftgas luft)

  Omgivningsparametrar

  Maximal luftfuktighet i omgivningsluften 85 %, icke kondenserande, icke korrosiv, dammfri, max. omgivningstemperatur: 40 °C (med integrerad klimatenhet: 50 °C)

  OZMa 1A

  OZMa 2A

  OZMa 3A

  Antal moduler

  1

  1

  1

  Ozoneffekt, mätt enl. DIN vid luft: 20 °C, kylvatten: 15 °C

  g/h

  70

  105

  140

  Luftbehov (endast ozonframställning)

  Nm3/h

  3,50

  5,25

  7,00

  Ozonkoncentration i gasfasen utifrån normvillkor

  g/Nm3

  20

  20

  20

  Specifikt energibehov vid nominell effekt

  Wh/g

  16,5

  16,5

  16,5

  Min. effektfaktor vid full effekt

  cos φ

  0,95

  0,95

  0,95

  Ozonanslutning

  Rp 3/8"

  Rp 3/8"

  Rp 3/8"

  Elektrisk anslutning

  OZMa 1A

  OZMa 2A

  OZMa 3A

  Nätanslutningsvärde V/Hz/A

  V/Hz/A

  230/50;60/10

  230/50;60/16

  230/50;60/16

  Kapslingsklass

  IP 54

  IP 54

  IP 54

  Kapslingsklass med integrerad klimatenhet (invändigt/utvändigt)

  IP 54/IP 34

  IP 54/IP 34

  IP 54/IP 34

  Totala dimensioner (utan inblandning)

  OZMa 1A

  OZMa 2A

  OZMa 3A

  Bredd

  mm

  1.114

  1.114

  1.114

  Höjd

  mm

  1.961

  1.961

  1.961

  Djup

  mm

  405

  405

  405

  Vikt

  OZMa 1A

  OZMa 2A

  OZMa 3A

  Vikt

  kg

  270

  280

  300

  Ozoninblandning

  OZMa 1A

  OZMa 2A

  OZMa 3A

  Råvattentemperatur max.

  °C

  35

  35

  35

  Tryck ozonutgång

  bar

  0,8…2,0

  0,8…2,0

  0,8…2,0

  Luftförsörjning

  OZMa 1A

  OZMa 2A

  OZMa 3A

  Erforderlig luftmängd

  Nl/min

  73

  110

  147

  Luftkvalitet

  Olje- och dammfri, ej korrosiv, konstant förtryck på 4,5 - 10 bar

  Kylvatten

  OZMa 1A

  OZMa 2A

  OZMa 3A

  Kylvattenbehov (15 °C)

  l/h

  90

  135

  180

  Kylvattenbehov (30 °C)

  l/h

  125

  190

  250

  Ingångstryck kylvatten

  bar

  2…5

  2…5

  2…5

  Kylvattenutgång, fritt utlopp

  mm

  8 x 5

  8 x 5

  12 x 9

  Kylvatteningång, tryckslang PE

  mm

  8 x 5

  8 x 5

  12 x 9

  Kylvattenkvalitet

  Ingen tendens till kalkavskiljning, inget korrosivt innehåll; avsättningsbara ämnen: < 0,1 ml/l; inga partiklar > 100 µm; järn: < 0,2 mg/l; mangan: < 0,05 mg/l; konduktivitet: > 100 µS/cm; klorid: < 250 mg/l

  OZONFILT ozonframställningsanläggningar OZMa 4 – 6 A (driftgas luft)

  Omgivningsparametrar

  Maximal luftfuktighet i omgivningsluften 85 %, icke kondenserande, icke korrosiv, dammfri, max. omgivningstemperatur: 40 °C (med integrerad klimatenhet: 50 °C)

  OZMa 4A

  OZMa 5A

  OZMa 6A

  * Nm3 = m3 vid normförhållanden (p = 1,013 x 105 Pa, T = 273 K

  Antal moduler

  2

  2

  3

  Ozoneffekt, mätt enl. DIN vid luft: 20 °C, kylvatten: 15 °C

  g/h

  210

  280

  420

  Luftbehov (endast ozonframställning)

  Nm3/h

  10,50

  14,00

  21,00

  Ozonkoncentration i gasfasen utifrån normvillkor*

  g/Nm3

  20

  20

  20

  Specifikt energibehov vid nominell effekt

  Wh/g

  16,5

  16,5

  16,5

  Min. effektfaktor vid full effekt

  cos φ

  0,95

  0,95

  0,95

  Ozonanslutning

  Rp 3/8"

  Rp 3/8"

  Rp 3/8"

  Elektrisk anslutning

  OZMa 4A

  OZMa 5A

  OZMa 6A

  Nätanslutningsvärde V/Hz/A

  V/Hz/A

  400/50;60/16

  400/50;60/16

  400/50;60/16

  Kapslingsklass

  IP 54

  IP 54

  IP 54

  Kapslingsklass med integrerad klimatenhet (invändigt/utvändigt)

  IP 54/IP 34

  IP 54/IP 34

  IP 54/IP 34

  Totala dimensioner (utan inblandning)

  OZMa 4A

  OZMa 5A

  OZMa 6A

  Bredd

  mm

  1.320

  1.320

  1.606

  Höjd

  mm

  1.961

  1.961

  1.961

  Djup

  mm

  605

  605

  605

  Vikt

  OZMa 4A

  OZMa 5A

  OZMa 6A

  Vikt

  kg

  420

  445

  580

  Ozoninblandning

  OZMa 4A

  OZMa 5A

  OZMa 6A

  Råvattentemperatur max.

  °C

  35

  35

  35

  Tryck ozonutgång

  bar

  0,8…2,0

  0,8…2,0

  0,8…2,0

  Luftförsörjning

  OZMa 4A

  OZMa 5A

  OZMa 6A

  Erforderlig luftmängd

  Nl/min

  220

  293

  440

  Luftkvalitet

  Olje- och dammfri, ej korrosiv, konstant förtryck på 4,5 - 10 bar

  Kylvatten

  OZMa 4A

  OZMa 5A

  OZMa 6A

  Kylvattenbehov (15 °C)

  l/h

  270

  360

  540

  Kylvattenbehov (30 °C)

  l/h

  300

  400

  600

  Ingångstryck kylvatten

  bar

  2…5

  2…5

  2…5

  Kylvattenutgång, fritt utlopp

  mm

  12 x 9

  12 x 9

  12 x 9

  Kylvatteningång, tryckslang PE

  mm

  12 x 9

  12 x 9

  12 x 9

  Kylvattenkvalitet

  Ingen tendens till kalkavskiljning, inget korrosivt innehåll; avsättningsbara ämnen: < 0,1 ml/l; inga partiklar > 100 µm; järn: < 0,2 mg/l; mangan: < 0,05 mg/l; konduktivitet: > 100 µS/cm; klorid: < 250 mg/l

  Nedladdningar för Ozonanläggning OZONFILT OZMa

  Mer i nedladdningscentret

  0 Resultat
  filtrera efter dokumenttyp
  Användningsexempel/referens (0)
  Broschyrer/flyers (0)
  Bruksanvisning (0)
  Certifikat/förklaring (0)
  Datablad (0)
  Fackartiklar (0)
  Katalog (0)
  Kopplingsschema (0)
  Mjukvara (0)
  Pressmeddelande (0)
  Skiss / måttblad / 3D (0)
  Sprängskiss/reservdelar (0)
  Säkerhetsdatablad (0)
  Övrigt (0)

  Valda filter:

  Lämpliga nedladdningar

  Sortera efter Dokumenttyp
  ladda fler träffar ...
  Inga fler träffar!

  Tyvärr hittades inget passande sökresultat.

  Är alla ord rättstavade?
  Vill du försöka igen med färre eller andra sökord?

  Prova igen senare

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Översikt

  Kraftfull men ändå miljövänlig. För miljövänlig och sparsam desinficering och oxidering.

  Ozonanläggningarna OZONFILT OZMa är tryckanläggningar där driftgasen luft matas in i ozongeneratorn under tryck.

  Driftgas luft på ozonanläggning OZONFILT OZMaA typ 1 till 6

  Ozonet framställs ur omgivningsluftens syre och doseras samtidigt. En behovsstyrd, självoptimerande tryckväxeltorkning reducerar tryckluftsförbrukningen till ett minimum. Det garanterar en driftsäker ozonframställning med ozonkoncentrationer på upp till 20 g/Nm3 även vid hög luftfuktighet i omgivningsluften. Vid användning av lämpliga blandningsanordningar kan man på så sätt uppnå ozonkoncentrationer i beredningsvattnet på mellan 3 och 12 ppm beroende på temperaturen.

  Juridisk information för drift av ozonanläggningar i Europa:

  För juridiskt överensstämmande drift av ozonanläggningar i Europa måste godkännande resp. registrering ske i enlighet med biocidförordningen (EU) nr 528/2012 eller REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. För biocidapplikationer utför ProMinent automatiskt nödvändigt godkännandet enligt biocidförordningen på uppdrag av sina kunder inom ramen för dess medlemskap i EurO3zon. Andra applikationer kräver registrering enligt REACH som måste utföras av operatören, men kan stödjas av EurO3zon. Se https://www.prominent.de/resources/Other/German/26231/20210216-Kunden-Info-BPR-REACH.pdf för mer information.

  Fördelar för er

  • Ekonomiskt: ett underhållsfritt generatorkoncept med i princip obegränsad livslängd
  • Upp till 30 % lägre energiförbrukning för luftberedning tack vare behovsstyrd, självoptimerande lufttorkning jämfört med konventionell luftberedning.
  • Automatisk reglering av driftgasen utifrån ozoneffekten, vilket ger en lägre förbrukning av energiintensiv behandlad driftgas.
  • Hög ozonkoncentration säkerställer optimal ozonlöslighet i vattnet
  • Direkt införing utan injektorsystem upp till 2 bar mottryck
  • Automatisk ozonframställning som till stor del är oberoende av variationer i nätspänning och tryck

  Användningsområde

  Tekniska data

  Nedladdningar

  Kontakta oss

  »En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

  +46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
  Skicka förfrågan   

  Stäng formuläret

  Din förfrågan

  Personuppgifter


  Fler produkter +
  Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
  Ladda upp Fler filer

  Personuppgifter


  Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
  *Obligatoriska fält

  Granska och skicka


  Personuppgifter:
  Tilltal
  Titel
  Efternamn  
  Förnamn  
  Företag
  Kundnummer
  E-postadress
  Telefonnummer
  Gata
  Husnummer
  Ort  
  Land
  Bli uppringd Ja

  Tillbaka

  Passande produkter

  Salthaltigt havs- eller termalvatten kan utan problem med korrosion desinficeras med UV-aggregatet DULCODES K. UV-aggregatet består av en reaktor och en UV-sensor av UV-högbeständig plast.

  Läs mer

  Mät- och reglerenheten DULCOMETER D1Cb/D1Cc kan användas inom behandling av dricksvatten, avloppsvatten eller för många andra typer av regleringar. Säker, bekväm och översiktlig tack vare en stor och belyst grafikdisplay, användarmeny i klartext och pH-sensorövervakning.

  Läs mer

  Letar du efter en enkel mät- och reglerenhet för vattenanalys? Som är enkel att använda och på vilken du kan välja mellan alla vanliga mätstorheter per kanal? Den finns: vår allrounder DULCOMETER diaLog DACb! Dessutom är den Ethernet-/LAN-kompatibel och kan integreras optimalt i befintliga nätverk.

  Läs mer

  Mät- och reglersystemet DULCOMARIN 3 är en digital förbindelse till framtidens teknik. Det reglerar hela simhallen – från äventyrsbadet till den privata simbassängen - och används som ett flerbassängssystem för upp till 16 filterkretsar.

  Läs mer

  UV-aggregatens drift är energieffektiv och ren och baserad på steglöst reglerbara mellantryckslampor, och kan därmed kompensera variationer i vattenkvaliteten eller föroreningar automatiskt.

  Läs mer

  Våra unika UV-anläggningar DULCODES LP står för framtidens vattenbehandling – effektivt och kemikaliefritt.

  Läs mer

  UV-aggregat DULCODES LP för dricksvattensdesinfektion, omfattande certifierad enligt internationellt erkända standarder DIN-DVGW/ÖNORM/SVGW/ACS/UVDGM. Vägvisande vattenbehandling - högeffektiv tack vare VARIO Flux-lampor med dynamisk radiator.

  Läs mer

  UV-aggregatet DULCODES MP för effektiv nedbrytning av bundet klor i simbassänger. Den typiska lukten i ett badhus elimineras, vilket minskar irritationen i ögonen, näsan och på huden. Förutom en förbättrad vattenkvalitet leder låga investeringskostnader samt höga besparingar när det gäller färskvatten- och energiförbrukning till att investeringarna snabbt betalar sig.

  Läs mer

  Redox-mätningar med DULCOTEST-sensorer: Exakta, tillförlitliga och applikationsanpassade mätvärden i realtid. Kan användas både vid vattenbehandling och i industriellt processvatten med höga krav.

  Läs mer

  Ozonmätningar vid oxidering och desinficering: med DULCOTEST-sensorer uppnås exakta, pålitliga och applikationsanpassade mätvärden i realtid.

  Läs mer

  ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu