Sökförslag

DULCOTEST®-redox-sensorer

Typiskt mätområde -1 500...+1 500 mV; större områden möjliga beroende på mätinstrument.

Redox-mätningar med DULTOTEST®-sensorer: Exakta, tillförlitliga och applikationsanpassade mätvärden i realtid. Kan användas både vid vattenbehandling och i industriellt processvatten med höga krav.

Produktbeskrivning

Tillförlitlig onlinebaserad mätning av redox med DULCOTEST®-sensorer

Med vår serie av DULCOTEST® -redox-elektroder erbjuds ett brett urval av sensorer för att lösa era mätuppgifter: Användningsområdena är många, alltifrån enkla applikationer vid vattenbehandling till industriellt processvatten med högre krav rörande temperatur, tryck, föroreningsmotstånd och kemisk motståndskraft.

Tillverkningen av våra elektroder omfattas av strikta kvalitetskontroller och sker automatiserat i rutinstegen, medan de kritiska stegen sker manuellt under strikt kontroll. På så sätt uppnår vi en optimal nivå av reproducerbar kvalitet och kostnadsreducering.

Redox-potential är en mätvariabel som icke selektivt kvantifierar förekomsten av oxiderings- eller reduktionsmedel i ett medium under bestämda förhållanden. Mätningen av dessa parametrar är relativt kostnadseffektiv men har även vissa nackdelar: Ingen selektiv bestämning av ett specifikt oxiderings-/reduktionsmedel, kraftigt pH-beroende, mätsignalen löper med tilltagande koncentration i en mättnadskurva. För selektiv bestämning av vissa reduktions- och oxideringsmedel utan dessa nackdelar används motsvarande amperometriska sensorer (t.ex. klorsensorer).

Fördelar för er

 • Precis och tillförlitlig mätning möjliggör effektiv processtyrning och hög processäkerhet
 • Vårt breda sortiment av sensorer med olika konstruktion möjliggör tillförlitlig användning inom många olika områden
 • Långa drifttider uppnås genom utvald materialkvalitet för mätelektroder och membran, samt med hjälp av ett stabilt referenssystem och högkvalitativ tillverkning. Det gör att stilleståndstider och servicearbeten kan minimeras
 • Korta lagringstider och leveranstider möjliggör snabb användning och optimalt utnyttjande av sensorernas livslängd (alla glassensorer börjar åldras direkt efter tillverkningen)
 • Skräddarsydd integrering i processen tack vare många olika specialutföranden rörande monteringslängd, kabellängd och kontakter
 • OEM-samarbetspartner erhåller en egen dekal

Användningsområde

 • Cyanidavgiftning vid höga pH-värden genom oxidering
 • Kromatavgiftning vid höga pH-värden genom reducering
 • Övervakning av desinficeringseffekten vid dosering av oxideringsmedel
 • Simbassängvatten, dricksvatten
 • Processvatten
 • Kemiskt förorenat vatten
 • Kylvatten, avloppsvatten
  1 2 3 4 5

  Tekniska data

  • Val av sensortyp beroende på användning
  • Monteringsvinkeln måste uppgå till > 15° av den horisontella vinkeln
  • Max. inflöde < 0,8 m/s
  • Vid kabellängder på >10 m ska 4-20 mA-omformaren av typ PHV1 användas
  • Kalibrering med högkvalitativa buffertlösningar

  Redox-sensor RHES-Pt-SE

  Redox-sensor optimerad för användning vid behandling av dricksvatten, simbassänger/bubbelpooler vid upp till 60 °C/3 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: Redox- och referenselektroder integrerade
  • Membran och referenssystem optimerade för användning i simbassänger och för dricksvatten
  • Keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Lång livslängd tack vare minskad diffusion ("genomblödning") av elektrolyterna
  • Lång livslängd tack vare material som är inert mot aggressiva desinficeringsmedel
  • Stabilt referenssystem
  • Vridbar hylsa till sensorhuvudet. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)
  Temperatur0 … 60 °C
  Tryck, max.3,0 bar
  Konduktivitet min.150 µS/cm
  Elektrolytgel innehållande kaliumklorid
  Redox-elektrodplatina
  Membrankeramik
  Sensorstavglas
  Diameter sensorstav12 mm
  Inbyggnadslängd120 ±3 mm
  Inbyggnadspositionvertikalt upp till +25°
  SkruvgängaPG 13,5
  Elektrisk anslutningSN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel
  KapslingsklassIP 65
  InstallationBypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör
  Mät- och reglerenhetAlla DULCOMETER® mät- och reglerenheter
  Typisk användningSimbassänger, bubbelpool, dricksvatten.
  Motstånd motDesinfektionsmedel
  Mätprincip, teknikdirekt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, keramikmembran
  InbyggnadslängdArtikelnr.
  RHES-Pt-SE SLg100100 ±3 mm1051746
  RHES-Pt-SE120 ±3 mm150703

  Redox-sensor RHES-Au-SE

  Redox-sensor optimerad för användning vid behandling av dricksvatten, simbassänger/bubbelpooler vid användning av elektrolys för desinficering och vid ozonbehandling på upp till 60 °C/3 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: Redox- och referenselektroder integrerade
  • Guldelektroder för att förhindra störningar genom produkter från elektrolysförfaranden där elektroderna är direkt nedsänkta i mätvattnet
  • Membran och referenssystem optimerade för användning i simbassänger och för dricksvatten
  • Keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Lång livslängd tack vare minskad diffusion ("genomblödning") av elektrolyterna
  • Lång livslängd tack vare material som är inert mot aggressiva desinficeringsmedel
  • Stabilt referenssystem
  • Vridbar hylsa till sensorhuvudet. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)
  Temperatur0 … 60 °C
  Tryck, max.3,0 bar
  Konduktivitet min.150 µS/cm
  Elektrolytgel innehållande kaliumklorid
  Redox-elektrodguld
  Membrankeramik
  Sensorstavglas
  Diameter sensorstav12 mm
  Inbyggnadslängd120 ±3 mm
  Inbyggnadspositionvertikalt upp till +25°
  SkruvgängaPG 13,5
  Elektrisk anslutningSN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel
  KapslingsklassIP 65
  InstallationBypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör
  Mät- och reglerenhetAlla DULCOMETER® mät- och reglerenheter
  Typisk användningSimbassänger, bubbelpool, dricksvatten, vid desinfektionsmedel från elektrolys (elektroder direkt i mätvattnet).
  Motstånd motDesinfektionsmedel, biprodukter från elektrolys och ozonbehandling
  Mätprincip, teknikdirekt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, keramikmembran
  InbyggnadslängdArtikelnr.
  RHES-Au-SE120 ±3 mm1044544

  Redox-sensor RHEP-Pt-SE

  Redox-sensor optimerad för klart processvatten och förhållanden på upp till 80 °C/6 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: Redox- och referenselektroder integrerade
  • Membran och referenssystem optimerade för höga processkrav
  • Keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Lång livslängd tack vare minskad diffusion ("genomblödning") av elektrolyterna
  • Lång livslängd tack vare material som är inert mot aggressiva kemikalier
  • Stabilt referenssystem för höga tryck-/temperaturkrav
  • Vridbar hylsa till sensorhuvudet. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)
  Temperatur0 … 80 °C
  Tryck, max.6,0 bar
  Konduktivitet min.150 µS/cm
  Elektrolytgel innehållande kaliumklorid
  Redox-elektrodplatina
  Membrankeramik
  Sensorstavglas
  Diameter sensorstav15 mm
  Inbyggnadslängd120 ±3 mm
  Inbyggnadspositionvertikalt upp till +25°
  SkruvgängaPG 13,5
  Elektrisk anslutningSN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel
  KapslingsklassIP 65
  InstallationBypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör
  Mät- och reglerenhetAlla DULCOMETER® mät- och reglerenheter
  Typisk användningSimbassänger, dricks- och bruksvatten, galvanik.
  Motstånd motDesinfektionsmedel, ej lämpliga för ozonhaltiga medier, cyanider, elektrolys (elektroder direkt i mätvattnet)
  Mätprincip, teknikdirekt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, keramikmembran
  InbyggnadslängdArtikelnr.
  RHEP-Pt-SE120 ±3 mm150094

  Redox-sensor RHEP-Au-SE

  Redox-sensor optimerad för klart processvatten vid användning av elektrolys för desinficering, vid ozonbehandling och vid cyanidavgiftning vid förhållanden på upp till 80 °C/6 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: Redox- och referenselektroder integrerade
  • Guldelektroder för att förhindra störningar genom produkter från elektrolysförfaranden där elektroderna är direkt nedsänkta i mätvattnet
  • Membran och referenssystem optimerade för höga processkrav
  • Keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Lång livslängd tack vare minskad diffusion ("genomblödning") av elektrolyterna
  • Lång livslängd tack vare material som är inert mot aggressiva kemikalier
  • Stabilt referenssystem för höga tryck-/temperaturkrav
  • Vridbar hylsa till sensorhuvudet. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)
  Temperatur0 … 80 °C
  Tryck, max.6,0 bar
  Konduktivitet min.150 µS/cm
  Elektrolytgel innehållande kaliumklorid
  Redox-elektrodguld
  Membrankeramik
  Sensorstavglas
  Diameter sensorstav15 mm
  Inbyggnadslängd120 ±3 mm
  Inbyggnadspositionvertikalt upp till +25°
  SkruvgängaPG 13,5
  Elektrisk anslutningSN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel
  KapslingsklassIP 65
  InstallationBypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör
  Mät- och reglerenhetAlla DULCOMETER® mät- och reglerenheter
  Typisk användningCyanidavgiftning, ozonövervakning.
  Motstånd motDesinfektionsmedel, biprodukter från elektrolys och ozonbehandling, cyanider
  Mätprincip, teknikdirekt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, keramikmembran
  InbyggnadslängdArtikelnr.
  RHEP-Au-SE120 ±3 mm1003875

  Redox-sensor RHEIC-Pt-SE

  Redox-sensor optimerad för användning i industriavloppsvatten/-vatten – med DULCOTEST®-sensorer.

  Fördelar för er

  • Mekaniskt motståndskraftig platinumspets möjliggör lång användningstid även vid abrasiva partiklar
  • Stort smutsavvisande teflonmembran skyddar mot oönskad blockering av referensen
  • Double Junction referenssystem för stabilitet vid kemiskt belastat vatten
  • Stor elektrolysbehållare för långa driftperioder
  • Solid kapsling av högpresterande plast med integrerad processanslutning för direkt inbyggnad i processen med ½" och ¾" NPT-gänga
  Temperatur0 … 80 °C
  Tryck, max.6,0 bar
  Konduktivitet min.50 µS/cm
  ElektrolytKaliumkloridhaltig gel med stort KCI-magasin
  MembranRingmembran av PTFE
  SensorstavPlast
  Diameter sensorstav17 ± 0,2 mm (under ½" NPT-gängan), 22 ± 0,2 mm (under ¾"-gängan)
  Inbyggnadslängd20 ± 0,2 mm (från nedre änden av ½"-gängan), 60 ± 0,2 mm (från nedre änden av ¾"-gängan)
  Inbyggnadspositionvertikalt upp till +25°
  Skruvgänga½" och ¾" NPT-gänga
  Elektrisk anslutningSN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel
  KapslingsklassIP 65
  InstallationBypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör
  Mät- och reglerenhetAlla DULCOMETER® mät- och reglerenheter
  Typisk användningKommunalt och industriavloppsvatten, kylvatten, bruksvatten, vatten inom kemisk industri och papperstillverkning, allmänt för vatten med fasta ämnen.
  Motstånd motDesinfektionsmedel, fasta ämnen (grumliga vätskor), vattenlösliga kemikalier
  Mätprincip, teknikdirekt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, Double Junction, gelelektrolyt, stort teflonmembran, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs
  Artikelnr.
  RHEIC-Pt-SE1082281

  Redox-sensor RHER-Pt-SE

  Redox-sensor optimerad för förorenat vatten med fasta partiklar och för låg konduktivitet > 50 μS/cm vid upp till 80 °C/6 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: Redox- och referenselektroder integrerade
  • Det stora smutsavvisande Teflon®-membranet förhindrar att referenssystemet täpps till
  • Lång livslängd vid förekomst av fasta ämnen
  • Högviskös elektrolyt i kombination med saltbehållare förhindrar "genomblödning" av elektrolyten
  • Lång livslängd utan variationer vid förekomst av klart vatten med låg konduktivitet
  • Vridbar hylsa till sensorhuvudet. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)
  Temperatur0 … 80 °C
  Tryck, max.6,0 bar
  Konduktivitet min.50 µS/cm
  ElektrolytKaliumkloridhaltigt polymer med KCI-magasin
  Redox-elektrodplatina
  MembranRingmembran av PTFE
  Sensorstavglas
  Diameter sensorstav12 mm
  Inbyggnadslängd120 ±3 mm
  Inbyggnadspositionvertikalt upp till +25°
  SkruvgängaPG 13,5
  Elektrisk anslutningSN6-instickshuvud/andra versioner på förfrågan
  KapslingsklassIP 65
  InstallationBypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör
  Mät- och reglerenhetAlla DULCOMETER® mät- och reglerenheter
  Typisk användningKommunalt och industriavloppsvatten, kylvatten, bruksvatten, kemi, papperstillverkning. Allmänt vid vatten med märkbar andel fasta ämnen.
  Motstånd motDesinfektionsmedel, fasta ämnen (grumliga vätskor)
  Mätprincip, teknikdirekt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, teflon-ringmembran, polymerelektrolyt
  InbyggnadslängdArtikelnr.
  RHER-Pt-SE120 ±3 mm1002534

  Redox-sensor RHEX-Pt-SE

  Redox-sensor optimerad för kontaminerat vatten med hög andel fasta ämnen 6 bar/100 °C eller 16 bar/25 °C

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: Redox- och referenselektroder integrerade
  • Membran och referenssystem optimerade för extremt hög andel av fasta ämnen
  • Den fasta elektrolyten gör membranet överflödigt och förhindrar att referenssystemet täpps till
  • Lång livslängd vid förekomst av slam tack vare avsaknad av membran
  • Lång livslängd på den fasta elektrolyten förhindrar att elektrolyterna "blöder igenom"
  • Stabilt referenssystem
  • Vridbar hylsa till sensorhuvudet. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)
  Temperatur0 … 100 °C
  Tryck, max.16,0 bar vid 25 °C, 6,0 bar vid 100 °C
  Konduktivitet min.500 µS/cm
  ElektrolytKaliumkloridhaltigt polymer (fast)
  Redox-elektrodplatina
  MembranRingspalt (utan membran)
  Sensorstavglas
  Diameter sensorstav12 mm
  Inbyggnadslängd120 ±3 mm
  Inbyggnadspositionvertikalt upp till +25°
  SkruvgängaPG 13,5
  Elektrisk anslutningSN6-instickshuvud/andra versioner på förfrågan
  KapslingsklassIP 65
  InstallationBypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör
  Mät- och reglerenhetAlla DULCOMETER® mät- och reglerenheter
  Typisk användningavloppsvatten, bruksvatten, processkemi, emulsioner, suspensioner, proteinhaltiga medier. Allmänt för vatten med hög andel fasta ämnen. Lämpar sig inte för klart vatten, lämpar sig inte för medier med oxidationsmedel.
  Motstånd motFasta ämnen (grumliga vätskor), slam, emulsioner
  Mätprincip, teknikdirekt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, inget membran, polymerelektrolyt
  InbyggnadslängdArtikelnr.
  RHEX-Pt-SE120 ±3 mm305097

  Redox-sensor RHEN-Pt-SE

  Påfyllbar redox-sensor optimerad för kemiskt förorenat vatten vid upp till 80 °C/utan övertryck

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: Redox- och referenselektroder integrerade
  • Utbytbar flytande elektrolyt tack vare kontinuerlig påfyllning från en elektrolytflaska som är installerad ovanför elektroderna
  • 1 keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Lång livslängd vid förekomst av lösta kemikalier i vattnet som kan förgifta referenssystemet
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)
  Temperatur0 … 80 °C
  Tryck, max.Trycklös drift
  Konduktivitet min.150 µS/cm
  ElektrolytKaliumkloridlösning 3 molar, påfyllningsbar
  Redox-elektrodplatina
  Membrankeramik
  Sensorstavglas
  Diameter sensorstav12 mm
  Inbyggnadslängd120 ±3 mm
  Inbyggnadspositionvertikalt upp till +25°
  SkruvgängaPG 13,5
  Elektrisk anslutningSN6-instickshuvud/andra versioner på förfrågan
  KapslingsklassIP 65
  InstallationVia stativ eller för hand
  Mät- och reglerenhetAlla DULCOMETER® mät- och reglerenheter
  Typisk användningavloppsvatten, kylvatten, kemiskt förorenat vatten, endast klart vatten.
  Motstånd motDesinfektionsmedel, kemikalier upplösta i vatten
  Mätprincip, teknikdirekt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, flytande elektrolyt, 1 keramikmembran
  InbyggnadslängdArtikelnr.
  RHEN-Pt-SE120 ±3 mm305091

  Levereras utan PE-påfyllningsfas och slang

  Redox-sensor RHEK-Pt-S

  Redox-sensor med plastskaft för användning med handmätare, optimerad för användning vid behandling av dricksvatten, simbassänger/bubbelpooler vid upp till 60 °C/3 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: Redox- och referenselektroder integrerade
  • Membran och referenssystem optimerade för användning i simbassänger och för dricksvatten
  • Med plastskaft för att förhindra glasbrott
  • Mekaniskt skydd för glasmembranet
  • Keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Lång livslängd tack vare minskad diffusion ("genomblödning") av elektrolyterna
  • Lång livslängd tack vare material som är inert mot aggressiva desinficeringsmedel
  • Stabilt referenssystem
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)
  Temperatur0 … 60 °C
  Tryck, max.Trycklös drift
  Konduktivitet min.150 µS/cm
  Elektrolytgel innehållande kaliumklorid
  Redox-elektrodplatina
  Membrankeramik
  SensorstavPolykarbonat
  Diameter sensorstav12 mm
  Inbyggnadslängd125 ±3 mm
  Inbyggnadspositionvertikalt upp till +25°
  Skruvgängautan
  Elektrisk anslutningSN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel
  KapslingsklassIP 65
  InstallationVia stativ eller för hand
  Mät- och reglerenhetAlla DULCOMETER® mät- och reglerenheter
  Typisk användningManuella mätningar, t. ex. i simbassänger, dricksvatten, akvarier.
  Motstånd motDesinfektionsmedel
  Mätprincip, teknikdirekt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, keramikmembran
  InbyggnadslängdArtikelnr.
  RHEK-Pt-S125 ±3 mm305052

  Redox-sensor RHEK-Pt-SE

  Redox-sensor med plastskaft, optimerad för användning vid behandling av dricksvatten, simbassänger/bubbelpooler vid upp till 60 °C/3 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: Redox- och referenselektroder integrerade
  • Membran och referenssystem optimerade för användning i simbassänger och för dricksvatten
  • Med plastskaft för att förhindra glasbrott
  • Mekaniskt skydd för glasmembranet
  • Keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Lång livslängd tack vare minskad diffusion ("genomblödning") av elektrolyterna
  • Lång livslängd tack vare material som är inert mot aggressiva desinficeringsmedel
  • Stabilt referenssystem
  • Vridbar hylsa till sensorhuvudet. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)
  Temperatur0 … 60 °C
  Tryck, max.3,0 bar
  Konduktivitet min.150 µS/cm
  Elektrolytgel innehållande kaliumklorid
  Redox-elektrodplatina
  Membrankeramik
  SensorstavPolykarbonat
  Diameter sensorstav12 mm
  Inbyggnadslängd120 ±3 mm
  Inbyggnadspositionvertikalt upp till +25°
  SkruvgängaPG 13,5
  Elektrisk anslutningSN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel
  KapslingsklassIP 65
  InstallationBypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör
  Mät- och reglerenhetAlla DULCOMETER® mät- och reglerenheter
  Typisk användningSimbassänger, dricksvatten, akvarier.
  Motstånd motDesinfektionsmedel
  Mätprincip, teknikdirekt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, keramikmembran
  InbyggnadslängdArtikelnr.
  RHEK-Pt-SE120 ±3 mm1028459

  Redox-sensor RHEK-L Pt-SE

  Redox-sensor med plastskaft, optimerad vertikal till horisontell installationsposition för användning vid behandling av dricksvatten, simbassänger/bubbelpooler vid upp till 60 °C/3 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: Redox- och referenselektroder integrerade
  • Plastskaft för att förhindra glasbrott
  • Horisontell (plan) installation möjlig (90°-vinkel) (i normalfallet begränsat till 0–75°-vinkel)
  • Membran och referenssystem optimerade för användning i simbassänger och för dricksvatten
  • Keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Lång livslängd tack vare minskad diffusion ("genomblödning") av elektrolyterna
  • Vridbar hylsa till sensorhuvudet. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och fukt på stickkontakterna undviks
  • Lång livslängd tack vare material som är inert mot aggressiva desinficeringsmedel
  • Stabilt referenssystem
  Temperatur0 … 60 °C
  Tryck, max.3,0 bar
  Konduktivitet min.150 µS/cm
  Elektrolytgel innehållande kaliumklorid
  Redox-elektrodplatina
  Membrankeramik
  SensorstavPolykarbonat
  Diameter sensorstav12 mm
  Inbyggnadslängd120 ±3 mm
  Inbyggnadspositionvertikalt till horisontellt
  SkruvgängaPG 13,5
  Elektrisk anslutningSN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel
  KapslingsklassIP 65
  InstallationBypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör
  Mät- och reglerenhetAlla DULCOMETER® mät- och reglerenheter
  Typisk användningSimbassänger, dricksvatten, akvarier, horisontell montering möjlig.
  Motstånd motDesinfektionsmedel
  Mätprincip, teknikdirekt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, keramikmembran
  InbyggnadslängdArtikelnr.
  RHEK-L Pt-SE120 ±3 mm1034919

  Nedladdningar för DULCOTEST®-redox-sensorer

  Mer i nedladdningscentret

  0 Resultat
  filtrera efter dokumenttyp
  Användningsexempel/referens (0)
  Broschyrer/flyers (0)
  Bruksanvisning (0)
  Certifikat/förklaring (0)
  Datablad (0)
  Fackartiklar (0)
  Katalog (0)
  Kopplingsschema (0)
  Mjukvara (0)
  Pressmeddelande (0)
  Skiss / måttblad / 3D (0)
  Sprängskiss/reservdelar (0)
  Säkerhetsdatablad (0)
  Övrigt (0)

  Valda filter:

  Lämpliga nedladdningar

  Sortera efter A till ö
  ladda fler träffar ...
  Inga fler träffar!

  Tyvärr hittades inget passande sökresultat.

  Är alla ord rättstavade?
  Vill du försöka igen med färre eller andra sökord?

  Prova igen senare

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Översikt

  Tillförlitlig onlinebaserad mätning av redox med DULCOTEST®-sensorer

  Med vår serie av DULCOTEST® -redox-elektroder erbjuds ett brett urval av sensorer för att lösa era mätuppgifter: Användningsområdena är många, alltifrån enkla applikationer vid vattenbehandling till industriellt processvatten med högre krav rörande temperatur, tryck, föroreningsmotstånd och kemisk motståndskraft.

  Tillverkningen av våra elektroder omfattas av strikta kvalitetskontroller och sker automatiserat i rutinstegen, medan de kritiska stegen sker manuellt under strikt kontroll. På så sätt uppnår vi en optimal nivå av reproducerbar kvalitet och kostnadsreducering.

  Redox-potential är en mätvariabel som icke selektivt kvantifierar förekomsten av oxiderings- eller reduktionsmedel i ett medium under bestämda förhållanden. Mätningen av dessa parametrar är relativt kostnadseffektiv men har även vissa nackdelar: Ingen selektiv bestämning av ett specifikt oxiderings-/reduktionsmedel, kraftigt pH-beroende, mätsignalen löper med tilltagande koncentration i en mättnadskurva. För selektiv bestämning av vissa reduktions- och oxideringsmedel utan dessa nackdelar används motsvarande amperometriska sensorer (t.ex. klorsensorer).

  Fördelar för er

  • Precis och tillförlitlig mätning möjliggör effektiv processtyrning och hög processäkerhet
  • Vårt breda sortiment av sensorer med olika konstruktion möjliggör tillförlitlig användning inom många olika områden
  • Långa drifttider uppnås genom utvald materialkvalitet för mätelektroder och membran, samt med hjälp av ett stabilt referenssystem och högkvalitativ tillverkning. Det gör att stilleståndstider och servicearbeten kan minimeras
  • Korta lagringstider och leveranstider möjliggör snabb användning och optimalt utnyttjande av sensorernas livslängd (alla glassensorer börjar åldras direkt efter tillverkningen)
  • Skräddarsydd integrering i processen tack vare många olika specialutföranden rörande monteringslängd, kabellängd och kontakter
  • OEM-samarbetspartner erhåller en egen dekal

  Video

  Användningsområde

  Tekniska data

  Nedladdningar

  Kontakta oss

  ProMinent Doserteknik AB / ProMinent Norge AS


  »Mitt team och jag står gärna till er tjänst. Skicka din förfrågan till oss.«

  +46 31 65 66 00  +47 3221 3130 
  Skicka förfrågan   

  Stäng formuläret

  Din förfrågan

  Personuppgifter


  Fler produkter +
  Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
  Ladda upp Fler filer

  Personuppgifter


  Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
  *Obligatoriska fält

  Granska och skicka


  Personuppgifter:
  Tilltal
  Titel
  Efternamn  
  Förnamn  
  Företag
  Kundnummer
  E-postadress
  Telefonnummer
  Gata
  Husnummer
  Ort  
  Land
  Bli uppringd Ja

  Tillbaka

  Reservdelar och tillbehör

  Passande produkter

  1 2 3 4

  ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu