Sökförslag

DULCOTEST-redox-sensorer

Typiskt mätområde -1 500...+1 500 mV; större områden möjliga beroende på mätinstrument.

Redox-mätningar med DULCOTEST-sensorer: Exakta, tillförlitliga och applikationsanpassade mätvärden i realtid. Kan användas både vid vattenbehandling och i industriellt processvatten med höga krav.

Produktbeskrivning

Tillförlitlig onlinebaserad mätning av Redox med DULCOTEST-sensorer

Med vår serie av DULCOTEST Redox-elektroder erbjuds ett brett urval av sensorer för att lösa era mätuppgifter: Användningsområdena är många, alltifrån enkla applikationer vid vattenbehandling till industriellt processvatten med högre krav rörande temperatur, tryck, föroreningsmotstånd och kemisk motståndskraft.

Tillverkningen av våra elektroder omfattas av strikta kvalitetskontroller och sker automatiserat i rutinstegen, medan de kritiska stegen sker manuellt under strikt kontroll. På så sätt uppnår vi en optimal nivå av reproducerbar kvalitet och kostnadsreducering.

Redox-potential är en mätvariabel som icke selektivt kvantifierar förekomsten av oxiderings- eller reduktionsmedel i ett medium under bestämda förhållanden. Mätningen av dessa parametrar är relativt kostnadseffektiv men har även vissa nackdelar: Ingen selektiv bestämning av ett specifikt oxiderings-/reduktionsmedel, kraftigt pH-beroende, mätsignalen löper med tilltagande koncentration i en mättnadskurva. För selektiv bestämning av vissa reduktions- och oxideringsmedel utan dessa nackdelar används motsvarande amperometriska sensorer (t.ex. klorsensorer).

Fördelar för er

 • Precis och tillförlitlig mätning möjliggör effektiv processtyrning och hög processäkerhet
 • Vårt breda sortiment av sensorer med olika konstruktion möjliggör tillförlitlig användning inom många olika områden
 • Långa drifttider uppnås genom utvald materialkvalitet för mätelektroder och membran, samt med hjälp av ett stabilt referenssystem. Det gör att stilleståndstider och servicearbeten kan minimeras
 • Korta lagringstider och leveranstider möjliggör snabb användning och optimalt utnyttjande av sensorernas livslängd (alla glassensorer börjar åldras direkt efter tillverkningen)
 • Skräddarsydd integrering i processen tack vare många olika specialutföranden rörande monteringslängd, kabellängd och kontakter
 • OEM-samarbetspartner erhåller en egen dekal
 • Användning av cookies krävs för att spela upp den här videon. Här kan du justera ditt cookieval för att se den här videon.

Användningsområde

Följande lista är en allmän beskrivning av i princip lämpliga användningsområden för denna produkt. Kontakta din personliga kontaktperson för att diskutera användningen av produkten i din individuella tillämpning.

 • Cyanidavgiftning vid höga pH-värden genom oxidering
 • Kromatavgiftning vid höga pH-värden genom reducering
 • Övervakning av desinficeringseffekten vid dosering av oxideringsmedel
 • Simbassängvatten, dricksvatten
 • Processvatten
 • Kemiskt förorenat vatten
 • Kylvatten, avloppsvatten

  Tekniska data

  • Val av sensortyp beroende på användning
  • Monteringsvinkeln måste uppgå till > 15° av den horisontella vinkeln
  • Max. inflöde < 0,8 m/s
  • Vid kabellängder på >10 m ska 4-20 mA-omformaren av typ PHV1 användas
  • Kalibrering med högkvalitativa buffertlösningar

  Redox-sensor RHES-Pt-SE

  Redox-sensor optimerad för användning vid behandling av dricksvatten, simbassänger/bubbelpooler vid upp till 60 °C/3 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: Redox- och referenselektroder integrerade
  • Membran och referenssystem optimerade för användning i simbassänger och för dricksvatten
  • Keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Lång livslängd tack vare minskad diffusion ("genomblödning") av elektrolyterna
  • Lång livslängd tack vare material som är inert mot aggressiva desinficeringsmedel
  • Stabilt referenssystem
  • Vridbar hylsa till sensorhuvudet. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…60 °C

  Tryck, max.

  3,0 bar

  Konduktivitet min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gel innehållande kaliumklorid

  Redox-elektrod

  platina

  Membran

  keramik

  Sensorstav

  glas

  Diameter sensorstav

  12 mm

  Inbyggnadslängd

  120 ±3 mm

  Inbyggnadsposition

  vertikalt upp till +25°

  Skruvgänga

  PG 13,5

  Elektrisk anslutning

  SN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel

  Kapslingsklass

  IP 65

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter

  Typisk användning

  Simbassänger, bubbelpool, dricksvatten.

  Motstånd mot

  Desinfektionsmedel

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, keramikmembran

  Inbyggnadslängd

  Artikelnr.

  RHES-Pt-SE SLg100

  100 ±3 mm

  1051746

  RHES-Pt-SE

  120 ±3 mm

  150703

  Redox-sensor RHES-Au-SE

  Redox-sensor optimerad för användning vid behandling av dricksvatten, simbassänger/bubbelpooler vid användning av elektrolys för desinficering och vid ozonbehandling på upp till 60 °C/3 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: Redox- och referenselektroder integrerade
  • Guldelektroder för att förhindra störningar genom produkter från elektrolysförfaranden där elektroderna är direkt nedsänkta i mätvattnet
  • Membran och referenssystem optimerade för användning i simbassänger och för dricksvatten
  • Keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Lång livslängd tack vare minskad diffusion ("genomblödning") av elektrolyterna
  • Lång livslängd tack vare material som är inert mot aggressiva desinficeringsmedel
  • Stabilt referenssystem
  • Vridbar hylsa till sensorhuvudet. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…60 °C

  Tryck, max.

  3,0 bar

  Konduktivitet min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gel innehållande kaliumklorid

  Redox-elektrod

  guld

  Membran

  keramik

  Sensorstav

  glas

  Diameter sensorstav

  12 mm

  Inbyggnadslängd

  120 ±3 mm

  Inbyggnadsposition

  vertikalt upp till +25°

  Skruvgänga

  PG 13,5

  Elektrisk anslutning

  SN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel

  Kapslingsklass

  IP 65

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter

  Typisk användning

  Simbassänger, bubbelpool, dricksvatten, vid desinfektionsmedel från elektrolys (elektroder direkt i mätvattnet).

  Motstånd mot

  Desinfektionsmedel, biprodukter från elektrolys och ozonbehandling

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, keramikmembran

  Inbyggnadslängd

  Artikelnr.

  RHES-Au-SE

  120 ±3 mm

  1044544

  RHES-AU-SE Slg 100

  100 ±3 mm

  1092570

  Redox-sensor RHEP-Pt-SE

  Redox-sensor optimerad för klart processvatten och förhållanden på upp till 80 °C/6 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: Redox- och referenselektroder integrerade
  • Membran och referenssystem optimerade för höga processkrav
  • Keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Lång livslängd tack vare minskad diffusion ("genomblödning") av elektrolyterna
  • Lång livslängd tack vare material som är inert mot aggressiva kemikalier
  • Stabilt referenssystem för höga tryck-/temperaturkrav
  • Vridbar hylsa till sensorhuvudet. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…80 °C

  Tryck, max.

  6,0 bar

  Konduktivitet min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gel innehållande kaliumklorid

  Redox-elektrod

  platina

  Membran

  keramik

  Sensorstav

  glas

  Diameter sensorstav

  15 mm

  Inbyggnadslängd

  120 ±3 mm

  Inbyggnadsposition

  vertikalt upp till +25°

  Skruvgänga

  PG 13,5

  Elektrisk anslutning

  SN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel

  Kapslingsklass

  IP 65

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter

  Typisk användning

  Simbassänger, dricks- och bruksvatten, galvanik.

  Motstånd mot

  Desinfektionsmedel, ej lämpliga för ozonhaltiga medier, cyanider, elektrolys (elektroder direkt i mätvattnet)

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, keramikmembran

  Inbyggnadslängd

  Artikelnr.

  RHEP-Pt-SE

  120 ±3 mm

  150094

  RHEP-PT -SE SLG100

  100 ±3 mm

  150952

  Redox-sensor RHEP-Au-SE

  Redox-sensor optimerad för klart processvatten vid användning av elektrolys för desinficering, vid ozonbehandling och vid cyanidavgiftning vid förhållanden på upp till 80 °C/6 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: Redox- och referenselektroder integrerade
  • Guldelektroder för att förhindra störningar genom produkter från elektrolysförfaranden där elektroderna är direkt nedsänkta i mätvattnet
  • Membran och referenssystem optimerade för höga processkrav
  • Keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Lång livslängd tack vare minskad diffusion ("genomblödning") av elektrolyterna
  • Lång livslängd tack vare material som är inert mot aggressiva kemikalier
  • Stabilt referenssystem för höga tryck-/temperaturkrav
  • Vridbar hylsa till sensorhuvudet. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…80 °C

  Tryck, max.

  6,0 bar

  Konduktivitet min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gel innehållande kaliumklorid

  Redox-elektrod

  guld

  Membran

  keramik

  Sensorstav

  glas

  Diameter sensorstav

  15 mm

  Inbyggnadslängd

  120 ±3 mm

  Inbyggnadsposition

  vertikalt upp till +25°

  Skruvgänga

  PG 13,5

  Elektrisk anslutning

  SN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel

  Kapslingsklass

  IP 65

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter

  Typisk användning

  Cyanidavgiftning, ozonövervakning.

  Motstånd mot

  Desinfektionsmedel, biprodukter från elektrolys och ozonbehandling, cyanider

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, keramikmembran

  Inbyggnadslängd

  Artikelnr.

  RHEP-Au-SE

  120 ±3 mm

  1003875

  Redox-sensor RHER-Pt-SE

  Redox-sensor optimerad för förorenat vatten med fasta partiklar och för låg konduktivitet > 50 μS/cm vid upp till 80 °C/6 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: Redox- och referenselektroder integrerade
  • Det stora smutsavvisande Teflon®-membranet förhindrar att referenssystemet täpps till
  • Lång livslängd vid förekomst av fasta ämnen
  • Högviskös elektrolyt i kombination med saltbehållare förhindrar "genomblödning" av elektrolyten
  • Lång livslängd utan variationer vid förekomst av klart vatten med låg konduktivitet
  • Vridbar hylsa till sensorhuvudet. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…80 °C

  Tryck, max.

  6,0 bar

  Konduktivitet min.

  50 µS/cm

  Elektrolyt

  Kaliumkloridhaltigt polymer med KCI-magasin

  Redox-elektrod

  platina

  Membran

  Ringmembran av PTFE

  Sensorstav

  glas

  Diameter sensorstav

  12 mm

  Inbyggnadslängd

  120 ±3 mm

  Inbyggnadsposition

  vertikalt upp till +25°

  Skruvgänga

  PG 13,5

  Elektrisk anslutning

  SN6-instickshuvud/andra versioner på förfrågan

  Kapslingsklass

  IP 65

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter

  Typisk användning

  Kommunalt och industriavloppsvatten, kylvatten, bruksvatten, kemi, papperstillverkning. Allmänt vid vatten med märkbar andel fasta ämnen.

  Motstånd mot

  Desinfektionsmedel, fasta ämnen (grumliga vätskor)

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, teflon-ringmembran, polymerelektrolyt

  Inbyggnadslängd

  Artikelnr.

  RHER-Pt-SE

  120 ±3 mm

  1002534

  Redox-sensor RHER-DJ-Pt-SE

  Redox-sensor optimerad för förorenat vatten med fasta partiklar och för låg konduktivitet > 10 μS/cm vid upp till 80 °C/6 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: Redox- och referenselektroder integrerade
  • Det stora smutsavvisande Teflon®-membranet förhindrar att referenssystemet täpps igen
  • Lång livslängd vid förekomst av fasta ämnen
  • Högviskös elektrolyt i kombination med saltbehållare förhindrar "genomblödning" av elektrolyten
  • Lång livslängd utan variationer vid förekomst av klart vatten med låg konduktivitet
  • Vridbar hylsa till sensorhuvudet. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…80 °C

  Tryck, max.

  6,0 bar

  Konduktivitet min.

  10 µS/cm

  Elektrolyt

  Kaliumkloridhaltigt polymer med KCI-magasin

  Redox-elektrod

  platina

  Membran

  2 x PTFE-ringmembran; Double Junction

  Sensorstav

  glas

  Diameter sensorstav

  12 mm

  Inbyggnadslängd

  120 ±3 mm

  Inbyggnadsposition

  vertikalt upp till +25°

  Skruvgänga

  PG 13,5

  Elektrisk anslutning

  SN6-instickshuvud/andra versioner på förfrågan

  Kapslingsklass

  IP 65

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter

  Typisk användning

  Kommunalt och industriavloppsvatten, kylvatten, bruksvatten, kemi, papperstillverkning. Allmänt vid vatten med märkbar andel fasta ämnen.

  Motstånd mot

  Desinfektionsmedel, fasta ämnen (grumliga vätskor)

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, teflon-ringmembran, polymerelektrolyt

  Inbyggnadslängd

  Artikelnr.

  RHER-DJ-Pt-SE

  120 ±3 mm

  1112882

  Redox-sensor RHEX-Pt-SE

  Redox-sensor optimerad för kontaminerat vatten med hög andel fasta ämnen 6 bar/100 °C eller 16 bar/25 °C

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: Redox- och referenselektroder integrerade
  • Membran och referenssystem optimerade för extremt hög andel av fasta ämnen
  • Den fasta elektrolyten gör membranet överflödigt och förhindrar att referenssystemet täpps till
  • Lång livslängd vid förekomst av slam tack vare avsaknad av membran
  • Lång livslängd på den fasta elektrolyten förhindrar att elektrolyterna "blöder igenom"
  • Stabilt referenssystem
  • Vridbar hylsa till sensorhuvudet. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…100 °C

  Tryck, max.

  16,0 bar (25 °C), 6,0 bar (100 °C)

  Konduktivitet min.

  500 µS/cm

  Elektrolyt

  Kaliumkloridhaltigt polymer (fast)

  Redox-elektrod

  platina

  Membran

  Ringspalt (utan membran)

  Sensorstav

  glas

  Diameter sensorstav

  12 mm

  Inbyggnadslängd

  120 ±3 mm

  Inbyggnadsposition

  vertikalt upp till +25°

  Skruvgänga

  PG 13,5

  Elektrisk anslutning

  SN6-instickshuvud/andra versioner på förfrågan

  Kapslingsklass

  IP 65

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter

  Typisk användning

  avloppsvatten, bruksvatten, processkemi, emulsioner, suspensioner, proteinhaltiga medier. Allmänt för vatten med hög andel fasta ämnen. Lämpar sig inte för klart vatten, lämpar sig inte för medier med oxidationsmedel.

  Motstånd mot

  Fasta ämnen (grumliga vätskor), slam, emulsioner

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, inget membran, polymerelektrolyt

  Inbyggnadslängd

  Artikelnr.

  RHEX-Pt-SE

  120 ±3 mm

  305097

  Redox-sensor RHEIC-Pt-SE

  Redox-sensor optimerad för användning i industriavloppsvatten/-vatten – med DULCOTEST-sensorer.

  Fördelar för er

  • Mekaniskt motståndskraftig platinumspets möjliggör lång användningstid även vid abrasiva partiklar
  • Stort smutsavvisande teflonmembran skyddar mot oönskad blockering av referensen
  • Double Junction referenssystem för stabilitet vid kemiskt belastat vatten
  • Stor elektrolysbehållare för långa driftperioder
  • Solid kapsling av högpresterande plast med integrerad processanslutning för direkt inbyggnad i processen med ½" och ¾" NPT-gänga

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…80 °C

  Tryck, max.

  6,0 bar

  Konduktivitet min.

  50 µS/cm

  Elektrolyt

  Kaliumkloridhaltig gel med stort KCI-magasin

  Membran

  Ringmembran av PTFE

  Sensorstav

  Plast

  Diameter sensorstav

  17 ± 0,2 mm (under ½” NPT-gängan), 22 ± 0,2 mm (under ¾”-gängan)

  Inbyggnadslängd

  20 ± 0,2 mm (från nedre änden av ½”-gängan), 60 ± 0,2 mm (från nedre änden av ¾”-gängan)

  Inbyggnadsposition

  vertikalt upp till +25°

  Skruvgänga

  ½” och ¾” NPT-gänga

  Elektrisk anslutning

  SN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel

  Kapslingsklass

  IP 65

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter

  Typisk användning

  Kommunalt och industriavloppsvatten, kylvatten, bruksvatten, vatten inom kemisk industri och papperstillverkning, allmänt för vatten med fasta ämnen.

  Motstånd mot

  Desinfektionsmedel, fasta ämnen (grumliga vätskor), vattenlösliga kemikalier

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, Double Junction, gelelektrolyt, stort teflonmembran, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs

  Artikelnr.

  RHEIC-Pt-SE

  1082281

  Redox-sensor RHEN-Pt-SE

  Påfyllbar redox-sensor optimerad för kemiskt förorenat vatten vid upp till 80 °C/utan övertryck

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: Redox- och referenselektroder integrerade
  • Utbytbar flytande elektrolyt tack vare kontinuerlig påfyllning från en elektrolytflaska som är installerad ovanför elektroderna
  • 1 keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Lång livslängd vid förekomst av lösta kemikalier i vattnet som kan förgifta referenssystemet
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…80 °C

  Tryck, max.

  Trycklös drift

  Konduktivitet min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  Kaliumkloridlösning 3 molar, påfyllningsbar

  Redox-elektrod

  platina

  Membran

  keramik

  Sensorstav

  glas

  Diameter sensorstav

  12 mm

  Inbyggnadslängd

  120 ±3 mm

  Inbyggnadsposition

  vertikalt upp till +25°

  Skruvgänga

  PG 13,5

  Elektrisk anslutning

  SN6-instickshuvud/andra versioner på förfrågan

  Kapslingsklass

  IP 65

  Installation

  Via stativ eller för hand

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter

  Typisk användning

  avloppsvatten, kylvatten, kemiskt förorenat vatten, endast klart vatten.

  Motstånd mot

  Desinfektionsmedel, kemikalier upplösta i vatten

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, flytande elektrolyt, 1 keramikmembran

  Inbyggnadslängd

  Artikelnr.

  RHEN-Pt-SE

  120 ±3 mm

  305091

  Levereras utan PE-påfyllningsfas och slang

  Redox-sensor RHEK-Pt-S

  Redox-sensor med plastskaft för användning med handmätare, optimerad för användning vid behandling av dricksvatten, simbassänger/bubbelpooler vid upp till 60 °C/3 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: Redox- och referenselektroder integrerade
  • Membran och referenssystem optimerade för användning i simbassänger och för dricksvatten
  • Med plastskaft för att förhindra glasbrott
  • Mekaniskt skydd för glasmembranet
  • Keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Lång livslängd tack vare minskad diffusion ("genomblödning") av elektrolyterna
  • Lång livslängd tack vare material som är inert mot aggressiva desinficeringsmedel
  • Stabilt referenssystem
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…60 °C

  Tryck, max.

  Trycklös drift

  Konduktivitet min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gel innehållande kaliumklorid

  Redox-elektrod

  platina

  Membran

  keramik

  Sensorstav

  Polykarbonat

  Diameter sensorstav

  12 mm

  Inbyggnadslängd

  125 ±3 mm

  Inbyggnadsposition

  vertikalt upp till +25°

  Skruvgänga

  utan

  Elektrisk anslutning

  SN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel

  Kapslingsklass

  IP 65

  Installation

  Via stativ eller för hand

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter

  Typisk användning

  Manuella mätningar, t. ex. i simbassänger, dricksvatten, akvarier.

  Motstånd mot

  Desinfektionsmedel

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, keramikmembran

  Inbyggnadslängd

  Artikelnr.

  RHEK-Pt-S

  125 ±3 mm

  305052

  Redox-sensor RHEK-Pt-SE

  Redox-sensor med plastskaft, optimerad för användning vid behandling av dricksvatten, simbassänger/bubbelpooler vid upp till 60 °C/3 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: Redox- och referenselektroder integrerade
  • Membran och referenssystem optimerade för användning i simbassänger och för dricksvatten
  • Med plastskaft för att förhindra glasbrott
  • Mekaniskt skydd för glasmembranet
  • Keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Lång livslängd tack vare minskad diffusion ("genomblödning") av elektrolyterna
  • Lång livslängd tack vare material som är inert mot aggressiva desinficeringsmedel
  • Stabilt referenssystem
  • Vridbar hylsa till sensorhuvudet. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…60 °C

  Tryck, max.

  3,0 bar

  Konduktivitet min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gel innehållande kaliumklorid

  Redox-elektrod

  platina

  Membran

  keramik

  Sensorstav

  Polykarbonat

  Diameter sensorstav

  12 mm

  Inbyggnadslängd

  120 ±3 mm

  Inbyggnadsposition

  vertikalt upp till +25°

  Skruvgänga

  PG 13,5

  Elektrisk anslutning

  SN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel

  Kapslingsklass

  IP 65

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter

  Typisk användning

  Simbassänger, dricksvatten, akvarier.

  Motstånd mot

  Desinfektionsmedel

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, keramikmembran

  Inbyggnadslängd

  Artikelnr.

  RHEK-Pt-SE

  120 ±3 mm

  1028459

  Redox-sensor RHEK-L Pt-SE

  Redox-sensor med plastskaft, optimerad vertikal till horisontell installationsposition för användning vid behandling av dricksvatten, simbassänger/bubbelpooler vid upp till 60 °C/3 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: Redox- och referenselektroder integrerade
  • Plastskaft för att förhindra glasbrott
  • Horisontell (plan) installation möjlig (90°-vinkel) (i normalfallet begränsat till 0–75°-vinkel)
  • Membran och referenssystem optimerade för användning i simbassänger och för dricksvatten
  • Keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Lång livslängd tack vare minskad diffusion ("genomblödning") av elektrolyterna
  • Vridbar hylsa till sensorhuvudet. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och fukt på stickkontakterna undviks
  • Lång livslängd tack vare material som är inert mot aggressiva desinficeringsmedel
  • Stabilt referenssystem

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…60 °C

  Tryck, max.

  3,0 bar

  Konduktivitet min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gel innehållande kaliumklorid

  Redox-elektrod

  platina

  Membran

  keramik

  Sensorstav

  Polykarbonat

  Diameter sensorstav

  12 mm

  Inbyggnadslängd

  120 ±3 mm

  Inbyggnadsposition

  vertikalt till horisontellt

  Skruvgänga

  PG 13,5

  Elektrisk anslutning

  SN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel

  Kapslingsklass

  IP 65

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter

  Typisk användning

  Simbassänger, dricksvatten, akvarier, horisontell montering möjlig.

  Motstånd mot

  Desinfektionsmedel

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, keramikmembran

  Inbyggnadslängd

  Artikelnr.

  RHEK-L Pt-SE

  120 ±3 mm

  1034919

  Nedladdningar för DULCOTEST-redox-sensorer

  Mer i nedladdningscentret

  0 Resultat
  filtrera efter dokumenttyp
  Användningsexempel/referens (0)
  Broschyrer/flyers (0)
  Bruksanvisning (0)
  Certifikat/förklaring (0)
  Datablad (0)
  Fackartiklar (0)
  Katalog (0)
  Kopplingsschema (0)
  Mjukvara (0)
  Pressmeddelande (0)
  Skiss / måttblad / 3D (0)
  Sprängskiss/reservdelar (0)
  Säkerhetsdatablad (0)
  Övrigt (0)

  Valda filter:

  Lämpliga nedladdningar

  Sortera efter Dokumenttyp
  ladda fler träffar ...
  Inga fler träffar!

  Tyvärr hittades inget passande sökresultat.

  Är alla ord rättstavade?
  Vill du försöka igen med färre eller andra sökord?

  Prova igen senare

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Översikt

  Tillförlitlig onlinebaserad mätning av Redox med DULCOTEST-sensorer

  Med vår serie av DULCOTEST Redox-elektroder erbjuds ett brett urval av sensorer för att lösa era mätuppgifter: Användningsområdena är många, alltifrån enkla applikationer vid vattenbehandling till industriellt processvatten med högre krav rörande temperatur, tryck, föroreningsmotstånd och kemisk motståndskraft.

  Tillverkningen av våra elektroder omfattas av strikta kvalitetskontroller och sker automatiserat i rutinstegen, medan de kritiska stegen sker manuellt under strikt kontroll. På så sätt uppnår vi en optimal nivå av reproducerbar kvalitet och kostnadsreducering.

  Redox-potential är en mätvariabel som icke selektivt kvantifierar förekomsten av oxiderings- eller reduktionsmedel i ett medium under bestämda förhållanden. Mätningen av dessa parametrar är relativt kostnadseffektiv men har även vissa nackdelar: Ingen selektiv bestämning av ett specifikt oxiderings-/reduktionsmedel, kraftigt pH-beroende, mätsignalen löper med tilltagande koncentration i en mättnadskurva. För selektiv bestämning av vissa reduktions- och oxideringsmedel utan dessa nackdelar används motsvarande amperometriska sensorer (t.ex. klorsensorer).

  Fördelar för er

  • Precis och tillförlitlig mätning möjliggör effektiv processtyrning och hög processäkerhet
  • Vårt breda sortiment av sensorer med olika konstruktion möjliggör tillförlitlig användning inom många olika områden
  • Långa drifttider uppnås genom utvald materialkvalitet för mätelektroder och membran, samt med hjälp av ett stabilt referenssystem. Det gör att stilleståndstider och servicearbeten kan minimeras
  • Korta lagringstider och leveranstider möjliggör snabb användning och optimalt utnyttjande av sensorernas livslängd (alla glassensorer börjar åldras direkt efter tillverkningen)
  • Skräddarsydd integrering i processen tack vare många olika specialutföranden rörande monteringslängd, kabellängd och kontakter
  • OEM-samarbetspartner erhåller en egen dekal

  Video

  Användningsområde

  Tekniska data

  Nedladdningar

  Kontakta oss

  »En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

  +46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
  Skicka förfrågan   

  Stäng formuläret

  Din förfrågan

  Personuppgifter


  Fler produkter +
  Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
  Ladda upp Fler filer

  Personuppgifter


  Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
  *Obligatoriska fält

  Granska och skicka


  Personuppgifter:
  Tilltal
  Titel
  Efternamn  
  Förnamn  
  Företag
  Kundnummer
  E-postadress
  Telefonnummer
  Gata
  Husnummer
  Ort  
  Land
  Bli uppringd Ja

  Tillbaka

  Passande produkter

  Klordioxidmätning med DULCOTEST-sensorer ger exakta, tillförlitliga och applikationsanpassade mätvärden i realtid, för alla oxiderings- och desinficeringsuppgifter.

  Läs mer

  Mätningar av pH-värde med DULCOTEST-sensorer: Exakta, tillförlitliga och applikationsanpassade mätvärden i realtid. Tack vare precisa mätvärden kan kemiska processer styras, regleras och kontrolleras.

  Läs mer

  DULCOTEST-sensorer för fritt klor sörjer vid alla typer av desinficeringar för exakta mätvärden och hög övervaknings- och processäkerhet, och fungerar applikationsbaserat.

  Läs mer

  Desinficering av simbassängvatten med de applikationsoptimerade DULCOTEST-sensorerna för totalt tillgängligt klor - för garanterat exakta mätvärden och hög processäkerhet.

  Läs mer

  Brommätning med DULCOTEST-sensorer: Säker dosering av brom vid desinficeringsprocesser. Kan användas i olika vattenkvaliteter tack vare hög robusthet.

  Läs mer

  Ozonmätningar vid oxidering och desinficering: med DULCOTEST-sensorer uppnås exakta, pålitliga och applikationsanpassade mätvärden i realtid.

  Läs mer

  Letar du efter en enkel mät- och reglerenhet för vattenanalys? Som är enkel att använda och på vilken du kan välja mellan alla vanliga mätstorheter per kanal? Den finns: vår allrounder DULCOMETER diaLog DACb! Dessutom är den Ethernet-/LAN-kompatibel och kan integreras optimalt i befintliga nätverk.

  Läs mer

  Mät- och reglerenheten DULCOMETER D1Cb/D1Cc kan användas inom behandling av dricksvatten, avloppsvatten eller för många andra typer av regleringar. Säker, bekväm och översiktlig tack vare en stor och belyst grafikdisplay, användarmeny i klartext och pH-sensorövervakning.

  Läs mer

  Övervakning och behandling av avloppsvatten med DULCOTROL avloppsvatten – ett kompakt mät- och reglersystem speciellt utvecklad för applikationer inom kommunal och industriell behandling av avloppsvatten.

  Läs mer

  Klordioxidanläggning som framställer ClO2 kontinuerligt enligt syra/klorid-metoden med utspädda kemikalier. Mycket enkel att använda, översiktlig uppbyggnad, reglering analogt, manuellt eller via kontakter.

  Läs mer

  Övervakning och behandling av dricksvatten resp. dricksvattenliknande vatten med DULCOTROL dricksvatten/F&B – ett kompakt mät- och reglersystem speciellt utvecklat för vattenbehandling på vattenverk och inom livsmedels- och dryckesindustrin.

  Läs mer

  Som mät- och reglerenhet vid vattenanalys är DULCOMETER Compact rätt reglerenhet där endast ensidig reglering krävs.

  Läs mer

  OZONFILT OZMa står för maximal driftsäkerhet och minimerade driftskostnader. Ozongeneratorn är underhållsfri och genererar upp till 420 g/h ozon från tryckluft.

  Läs mer

  Elektrolysanläggningar av typen CHLORINSITU V ersätter klorgasanläggningar på badhus och kräver endast salt, vatten och ström.

  Läs mer

  ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu