Sökförslag

DULCOTEST® pH-sensorer

Graderade pH-mätområden 0 – 14

Mätningar av pH-värde med DULTOTEST®-sensorer: Exakta, tillförlitliga och applikationsanpassade mätvärden i realtid. Tack vare precisa mätvärden kan kemiska processer styras, regleras och kontrolleras.

Produktbeskrivning

Tillförlitlig onlinebaserad mätning av pH-värden – med DULCOTEST®-sensorer

Vid onlinebaserad mätning och inställning av pH-värde pH-värdet är ett mått för hur sur eller basisk en flytande lösning är. mer i ordlistan handlar det framför allt om att registrera dessa värden så exakt som möjligt, i rätt tid och tillförlitligt vid hög tillgänglighet på mätvärdena, antingen för kontroll, styrning eller reglering av kemiska processer.

Med vår serie av DULCOTEST® pH-sensorer erbjuds ett brett urval av pH-sensorer för att lösa era mätuppgifter.

Tillverkningen av våra pH-sensorer omfattas av strikta kvalitetskontroller (bl.a. enligt RoHS-direktivet) och sker automatiserat i rutinstegen, medan de kritiska stegen sker manuellt under strikt kontroll. På så sätt uppnår vi en optimal nivå av reproducerbar kvalitet och kostnadsreducering.

Fördelar för er

 • Precis och tillförlitlig mätning av pH-värdet möjliggör effektiv processtyrning och hög processäkerhet
 • Vårt breda sortiment av sensorer med olika konstruktion möjliggör tillförlitlig användning inom många olika områden
 • Långa drifttider uppnås genom optimal materialkvalitet på glas och membran, samt med hjälp av ett stabilt referenssystem och högkvalitativ tillverkning. Det gör att stilleståndstider och servicearbeten kan minimeras
 • Korta lagringstider och leveranstider möjliggör snabb användning och optimalt utnyttjande av pH-sensorernas livslängd (alla glassensorer börjar åldras direkt efter tillverkningen)
 • Skräddarsydd integrering i processen tack vare många olika specialutföranden rörande monteringslängd, kabellängd och kontakter
 • OEM-samarbetspartner erhåller en egen dekal

Användningsområde

 • Kemiska processer
 • Kemiskt förorenat vatten
 • Simbassängvatten, dricksvatten
 • Processvatten
 • Kylvatten, avloppsvatten
 • Havsvatten
 • Suspensioner, slam, emulsioner
 • Frånluftsrenare, halvledarindustrin, galvanisk industri
  1 2 3 4 5 6

  Tekniska data

  • Val av sensortyp beroende på användning
  • Monteringsvinkeln måste uppgå till > 15° av den horisontella vinkeln (undantag PHEK-L: horisontell till vertikal)
  • Max. inflöde < 0,8 m/s
  • Vid kabellängder på >10 m ska 4-20 mA-omformaren av typ PHV1 användas
  • Kalibrering med högkvalitativa buffertlösningar

  pH-sensor PHES 112 SE

  pH-sensor optimerad för användning vid behandling av dricksvatten, simbassänger/bubbelpooler vid upp till 60 °C/3 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Membran och referenssystem optimerade för användning i simbassänger och för dricksvatten
  • Keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Lång livslängd tack vare minskad diffusion ("genomblödning") av elektrolyterna
  • Lång livslängd tack vare material som är inert mot aggressiva desinficeringsmedel
  • Stabilt referenssystem
  • Skydd mot att den anslutna sensorkabeln tvinnas. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och störande fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)
  pH-område1 … 12
  Temperatur0 … 60 °C
  Tryck, max.3,0 bar
  Konduktivitet min.150 µS/cm
  Elektrolytgel innehållande kaliumklorid
  Membrankeramik
  Sensorstavglas
  Diameter sensorstav12 mm
  Inbyggnadslängd120 ±3 mm
  Inbyggnadspositionvertikalt upp till +25°
  SkruvgängaPG 13,5
  Elektrisk anslutningSN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel
  KapslingsklassIP 65
  InstallationBypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör
  Mät- och reglerenhetAlla DULCOMETER® mät- och reglerenheter
  Typisk användningSimbassänger, Bubbelpool, dricksvatten
  Motstånd motDesinfektionsmedel
  Mätprincip, teknikdirekt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, keramikmembran, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs
  InbyggnadslängdArtikelnr.
  PHES-112-SE SLg100100 ±3 mm1051745
  PHES 112 SE120 ±3 mm150702
  PHES 112 SE225 ±3 mm150092

  pH-sensor PHES 112 SE 3D

  pH-sensor optimerad för användning vid behandling av dricksvatten, simbassänger/bubbelpooler och vid låg elektrolytisk konduktivitet upp till 60 °C/3 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Membran och referenssystem optimerade för användning i simbassänger
  • Keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Tre keramikmembran optimerade för låg elektrolytisk konduktivitet
  • Lång livslängd tack vare minskad diffusion ("genomblödning") av elektrolyterna
  • Lång livslängd tack vare material som är inert mot aggressiva desinficeringsmedel
  • Stabilt referenssystem
  • Skydd mot att den anslutna sensorkabeln tvinnas. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och störande fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)
  pH-område1 … 12
  Temperatur0 … 60 °C
  Tryck, max.3,0 bar
  Konduktivitet min.50 µS/cm
  Elektrolytgel innehållande kaliumklorid
  Membran3 keramikmembran
  Sensorstavglas
  Diameter sensorstav12 mm
  Inbyggnadslängd120 ±3 mm
  Inbyggnadspositionvertikalt upp till +25°
  SkruvgängaPG 13,5
  Elektrisk anslutningSN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel
  KapslingsklassIP 65
  InstallationBypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör
  Mät- och reglerenhetAlla DULCOMETER® mät- och reglerenheter
  Typisk användningVatten med låg konduktivitet
  Motstånd motDesinfektionsmedel
  Mätprincip, teknikdirekt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, keramikmembran, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs
  InbyggnadslängdArtikelnr.
  PHES 112 SE 3D120 ±3 mm1045759

  pH-sensor PHEP 112 SE

  pH-sensor optimerad för klart processvatten och förhållanden på upp till 80 °C/6 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Membran och referenssystem optimerade för höga processkrav
  • Keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Lång livslängd tack vare minskad diffusion ("genomblödning") av elektrolyterna
  • Lång livslängd tack vare material som är inert mot aggressiva desinficeringsmedel
  • Stabilt referenssystem för höga tryck-/temperaturkrav
  • Skydd mot att den anslutna sensorkabeln tvinnas. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och störande fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)
  pH-område1 … 12
  Temperatur0 … 80 °C
  Tryck, max.6,0 bar
  Konduktivitet min.150 µS/cm
  Elektrolytgel innehållande kaliumklorid
  Membrankeramik
  Sensorstavglas
  Diameter sensorstav15 mm
  Inbyggnadslängd120 ±3 mm
  Inbyggnadspositionvertikalt upp till +25°
  SkruvgängaPG 13,5
  Elektrisk anslutningSN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel
  KapslingsklassIP 65
  InstallationBypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör
  Mät- och reglerenhetAlla DULCOMETER® mät- och reglerenheter
  Typisk användningSimbassänger, dricks- och bruksvatten, Galvanik Kemi
  Motstånd motDesinfektionsmedel
  Mätprincip, teknikdirekt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, keramikmembran, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs
  InbyggnadslängdArtikelnr.
  PHEP 112 SE120 ±3 mm150041

  pH-sensor PHEP-H 314 SE

  pH-sensor optimerad för klart processvatten, speciellt för alkaliska processlösningar vid höga temperaturer på upp till 100 °C

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Membran och referenssystem optimerade för höga processkrav
  • Optimerat pH-känsligt glas för höga alkalihalter och höga temperaturer
  • Lång livslängd/hög precision: Mätning vid högt pH-värde på upp till 14
  • Lång livslängd: vid höga temperaturer på upp till 100 °C
  • Stabilt referenssystem för höga tryck-/temperaturkrav
  • Skydd mot att den anslutna sensorkabeln tvinnas. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och störande fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)
  pH-område3 … 14 (Anmärkning: användning under pH 3 förkortar livslängden)
  Temperatur0 … 100 °C
  Tryck, max.6,0 bar vid 25 °C, 3,0 bar vid 100 °C
  Konduktivitet min.150 µS/cm
  Elektrolytgel innehållande kaliumklorid
  Membrankeramik
  Sensorstavglas
  Diameter sensorstav15 mm
  Inbyggnadslängd120 ±3 mm
  Inbyggnadspositionvertikalt upp till +25°
  SkruvgängaPG 13,5
  Elektrisk anslutningSN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel
  KapslingsklassIP 65
  InstallationBypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör
  Mät- och reglerenhetAlla DULCOMETER® mät- och reglerenheter
  Typisk användningKontroll eller reglering av kemiska processer med neutrala till högalkaliska medier och temperaturer på upp till 100 °C
  Motstånd motDesinfektionsmedel, hög alkalitet
  Mätprincip, teknikdirekt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, högalkaliskt tempererat glas, keramikmembran, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs
  Artikelnr.
  PHEP-H 314 SE1024882

  pH-sensor PHER 112 SE

  pH-sensor optimerad för förorenat vatten med fasta partiklar och för låg konduktivitet > 50 μS/cm vid upp till 80 °C/6 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Det stora smutsavvisande Teflon®-membranet förhindrar att referenssystemet täpps till
  • Lång livslängd vid förekomst av fasta ämnen
  • Högviskös elektrolyt i kombination med saltbehållare förhindrar "genomblödning" av elektrolyten
  • Lång livslängd utan variationer vid förekomst av klart vatten med låg konduktivitet
  • Skydd mot att den anslutna sensorkabeln tvinnas. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och störande fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)
  pH-område1 … 12
  Temperatur0 … 80 °C
  Tryck, max.6,0 bar
  Konduktivitet min.50 µS/cm
  ElektrolytKaliumkloridhaltig gel med KCI-magasin
  MembranRingmembran av PTFE
  Sensorstavglas
  Diameter sensorstav12 mm
  Inbyggnadslängd120 ±3 mm
  Inbyggnadspositionvertikalt upp till +25°
  SkruvgängaPG 13,5
  Elektrisk anslutningSN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel
  KapslingsklassIP 65
  InstallationBypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör
  Mät- och reglerenhetAlla DULCOMETER® mät- och reglerenheter
  Typisk användningKommunalt och industriavloppsvatten, Kylvatten, bruksvatten, Vatten inom kemisk industri och papperstillverkning, allmänt för vatten med fasta ämnen, vatten med låg konduktivitet, t.ex. från omvänd osmos.
  Motstånd motDesinfektionsmedel, fasta ämnen (grumliga vätskor)
  Mätprincip, teknikdirekt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, teflon-ringmembran, polymerelektrolyt, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs
  Artikelnr.
  PHER 112 SE1001586

  pH-sensor PHEX 112 SE

  pH-sensor optimerad för kontaminerat vatten med hög andel fasta ämnen 6 bar/100 °C eller 16 bar/25 °C

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Membran och referenssystem optimerade för extremt hög andel av fasta ämnen
  • Den fasta elektrolyten gör membranet överflödigt och förhindrar att referenssystemet täpps till
  • Lång livslängd vid förekomst av slam tack vare avsaknad av membran
  • Lång livslängd på den fasta elektrolyten förhindrar att elektrolyterna "blöder igenom"
  • Stabilt referenssystem
  • Skydd mot att den anslutna sensorkabeln tvinnas. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och störande fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)
  pH-område1 … 12
  Temperatur0 … 100 °C
  Tryck, max.16,0 bar vid 25 °C, 6,0 bar vid 100 °C
  Konduktivitet min.500 µS/cm
  ElektrolytKaliumkloridhaltigt polymer (fast)
  MembranRingspalt utan membran
  Sensorstavglas
  Diameter sensorstav12 mm
  Inbyggnadslängd120 ±3 mm
  Inbyggnadspositionvertikalt upp till +25°
  SkruvgängaPG 13,5
  Elektrisk anslutningSN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel
  KapslingsklassIP 65
  InstallationBypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör
  Mät- och reglerenhetAlla DULCOMETER® mät- och reglerenheter
  Typisk användningavloppsvatten, bruksvatten, Processkemi, emulsioner, suspensioner, proteinhaltiga medier, allmänt för vatten med hög andel fasta ämnen, lämpar sig inte för klart vatten, lämpar sig inte för medier med oxidationsmedel
  Motstånd motFasta ämnen (grumliga vätskor), slam, emulsioner
  Mätprincip, teknikdirekt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, inget membran, polymerelektrolyt, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs
  InbyggnadslängdArtikelnr.
  PHEX 112 SE120 ±3 mm305096
  PHEX 112 SE225 ±3 mm150061

  pH-sensor PHED 112 SE

  pH-sensor optimerad för kemiskt förorenat men klart vatten vid upp till 80 °C/8 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Membran och referenssystem optimerade för kemiskt förorenat men klart vatten
  • Double Junction: två kopplade keramikmembran skyddar referenssystemet
  • Lång livslängd vid förekomst av skadliga kemiska ämnen
  • Speciell konstruktion möjliggör ett maximalt tryck på 8 bar
  • Skydd mot att den anslutna sensorkabeln tvinnas. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och störande fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)
  pH-område1 … 12
  Temperatur0 … 80 °C
  Tryck, max.8,0 bar
  Konduktivitet min.150 µS/cm
  Elektrolytgel innehållande kaliumklorid
  MembranDubbelt membran (Double Junction)
  Sensorstavglas
  Diameter sensorstav12 mm
  Inbyggnadslängd120 ±3 mm
  Inbyggnadspositionvertikalt upp till +25°
  SkruvgängaPG 13,5
  Elektrisk anslutningSN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel
  KapslingsklassIP 65
  InstallationBypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör
  Mät- och reglerenhetAlla DULCOMETER® mät- och reglerenheter
  Typisk användningKemiskt belastat avloppsvatten, bruksvatten, kylvatten
  Motstånd motDesinfektionsmedel, vattenlösliga kemikalier
  Mätprincip, teknikdirekt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, Double Junction, gelelektrolyt, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs
  Artikelnr.
  PHED 112 SE741036

  pH-sensor PHEF 012 SE

  pH-sensor optimerad för fluoridhaltigt, surt vatten samt slipande vatten med hög andel fasta ämnen vid upp till 50 °C/7 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Optimerat pH-glas för användning vid förekomst av glaskorroderande fluorvätesyra (HF). HF bildas framför allt vid förekomst av fluorid (F-) vid pH-värden på < 4. Glaskorrosionen påskyndas genom stigande fluoridkoncentration, sjunkande pH-värde och ökande temperatur. Glasets sammansättning och strukturen på PHEF-typen minskar frisättningen av SiF4. Förlängd livslängd vid förekomst av fluorid (F-) vid ett pH-värde på < 7
  • Skydd mot att den anslutna sensorkabeln tvinnas. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och störande fukt på stickkontakterna undviks
  • En plan form på glasmembranet och ett stort ringmembran möjliggör användning i förorenat vatten som dessutom innehåller slipande fasta ämnen
  pH-område0 … 12
  Temperatur0 … 50 °C
  Tryck, max.7,0 bar
  Konduktivitet min.150 µS/cm
  Elektrolytgel innehållande kaliumklorid
  MembranHDPE ringmembran plant (Double Junction)
  SensorstavEpoxid
  Diameter sensorstav12 mm
  Inbyggnadslängd120 ±3 mm
  Inbyggnadspositionvertikalt upp till +25°
  SkruvgängaPG 13,5
  Elektrisk anslutningSN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel
  KapslingsklassIP 65
  InstallationBypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör
  Mät- och reglerenhetAlla DULCOMETER® mät- och reglerenheter
  Typisk användningi medier som innehåller flussyra uppnås en betydligt längre livslängd jämfört med standard-pH-sensorer, t.ex. vid avloppsvatten från chiptillverkningsindustrin eller vid galvanik-användningar och luftrenare
  Motstånd motDesinfektionsmedel, fasta ämnen (grumliga vätskor), fluorvätesyra (HF), abrasiva partiklar
  Mätprincip, teknikdirekt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, PE-ringmembran, HF-kompatibelt plant glasmembran, gelelektrolyt, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs
  Artikelnr.
  PHEF 012 SE1010511

  pH-sensor PHEN 112 SE

  Påfyllbar pH-sensor optimerad för kemiskt förorenat vatten vid upp till 80 °C/utan övertryck

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Utbytbar flytande elektrolyt tack vare kontinuerlig påfyllning från en elektrolytflaska som är installerad ovanför elektroderna
  • 1 keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Skydd mot att den anslutna sensorkabeln tvinnas. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och störande fukt på stickkontakterna undviks
  • Lång livslängd vid förekomst av lösta kemikalier i vattnet som kan förgifta referenssystemet
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)
  pH-område1 … 12
  Temperatur0 … 80 °C
  Tryck, max.Trycklös drift
  Konduktivitet min.150 µS/cm
  ElektrolytKaliumkloridlösning 3 molar, påfyllningsbar
  Membrankeramik
  Sensorstavglas
  Diameter sensorstav12 mm
  Inbyggnadslängd120 ±3 mm
  Inbyggnadspositionvertikalt upp till +25°
  SkruvgängaPG 13,5
  Elektrisk anslutningSN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel
  KapslingsklassIP 65
  InstallationBypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör
  Mät- och reglerenhetAlla DULCOMETER® mät- och reglerenheter
  Typisk användningavloppsvatten, Kylvatten, Kemiskt förorenat vatten
  Motstånd motDesinfektionsmedel, endast för klara vätskor
  Mätprincip, teknikdirekt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, flytande elektrolyt, 1 keramikmembran, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs
  Artikelnr.
  PHEN 112 SE305090

  Levereras utan PE-påfyllningsfas och slang

  Artikelnr.
  PE-påfyllningsfat med fäste och slang305058

  För PE-påfyllningsfatet rekommenderar vi att monteringen görs ca 0,5 - 1 m ovanför mätmediets nivå.

  InnehållArtikelnr.
  ml
  KCI-lösning 3 molar250791440
  KCI-lösning 3 molar1.000791441

  pH-sensor PHEN 112 SE 3D

  Påfyllbar pH-sensor optimerad för vatten förorenat med fasta partiklar och vätskor med låg konduktivitet > 50 μS/cm vid upp till 80 °C/utan övertryck

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Utbytbar flytande elektrolyt tack vare kontinuerlig påfyllning från en elektrolytflaska som är installerad ovanför elektroderna
  • 3 keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Skydd mot att den anslutna sensorkabeln tvinnas. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och störande fukt på stickkontakterna undviks
  • Lång livslängd i vatten med låg konduktivitet > 50 μS/cm och vid förekomst av fasta ämnen
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)
  pH-område1 … 12
  Temperatur0 … 80 °C
  Tryck, max.Trycklös drift
  Konduktivitet min.50 µS/cm
  ElektrolytKaliumkloridlösning 3 molar, påfyllningsbar
  Membran3 keramikmembran
  Sensorstavglas
  Diameter sensorstav12 mm
  Inbyggnadslängd120 ±3 mm
  Inbyggnadspositionvertikalt upp till +25°
  SkruvgängaPG 13,5
  Elektrisk anslutningSN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel
  KapslingsklassIP 65
  InstallationBypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör
  Mät- och reglerenhetAlla DULCOMETER® mät- och reglerenheter
  Typisk användningavloppsvatten, Vatten med låg konduktivitet, t.ex. från omvänd osmos
  Motstånd motDesinfektionsmedel, fasta ämnen (grumliga vätskor)
  Mätprincip, teknikdirekt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, flytande elektrolyt, 1 keramikmembran, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs
  Artikelnr.
  PHEN 112 SE 3D150078

  pH-sensor PHEN 012 SL

  Påfyllbar pH-sensor för användning med handmätare, optimerad för klart, även kemiskt förorenat vatten vid upp till 80 °C/utan övertryck

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Utbytbar flytande elektrolyt tack vare kontinuerlig påfyllning från en elektrolytflaska som är installerad ovanför elektroderna
  • 1 keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Lång livslängd vid förekomst av lösta kemikalier som kan förgifta referenssystemet
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)
  pH-område0 … 12
  Temperatur0 … 80 °C
  Tryck, max.Trycklös drift
  Konduktivitet min.150 µS/cm
  ElektrolytKaliumkloridlösning 3 molar, påfyllningsbar
  Membrankeramik
  Sensorstavglas
  Diameter sensorstav12 mm
  Inbyggnadslängd160 ±3 mm
  Inbyggnadspositionvertikalt upp till +25°
  Skruvgängautan
  Elektrisk anslutningSN6-instickshuvud
  KapslingsklassIP 65
  InstallationNedsänkning via stativ eller för hand
  Mät- och reglerenhetAlla DULCOMETER® mät- och reglerenheter
  Typisk användningHandmätning i laboratorium
  Motstånd motDesinfektionsmedel, vattenlösliga kemikalier
  Mätprincip, teknikdirekt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, flytande elektrolyt, 1 keramikmembran, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs
  Artikelnr.
  PHEN 012 SL305078

  pH-sensor PHEN 012 SL 3D

  Påfyllbar pH-sensor för användning med handmätare, optimerad för vatten med låg konduktivitet > 50 μS/cm förorenat med fasta ämnen vid upp till 80 °C/utan övertryck

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Utbytbar flytande elektrolyt tack vare kontinuerlig påfyllning från en elektrolytflaska som är installerad ovanför elektroderna
  • 3 keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Lång livslängd i vatten med låg konduktivitet > 50 μS/cm och vid förekomst av fasta ämnen
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)
  pH-område0 … 12
  Temperatur0 … 80 °C
  Tryck, max.Trycklös drift
  Konduktivitet min.50 µS/cm
  ElektrolytKaliumkloridlösning 3 molar, påfyllningsbar
  Membran3 keramikmembran
  Sensorstavglas
  Diameter sensorstav12 mm
  Inbyggnadslängd160 ±3 mm
  Inbyggnadspositionvertikalt upp till +25°
  Skruvgängautan
  Elektrisk anslutningSN6-instickshuvud
  KapslingsklassIP 65
  InstallationNedsänkning via stativ eller för hand
  Mät- och reglerenhetAlla DULCOMETER® mät- och reglerenheter
  Typisk användningLaboratorium, vatten med låg konduktivitet, t.ex. från omvänd osmos, avloppsvatten
  Motstånd motDesinfektionsmedel, fasta ämnen (grumliga vätskor)
  Mätprincip, teknikdirekt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, flytande elektrolyt, 3 keramikmembran, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs
  Artikelnr.
  PHEN 012 SL 3D791508

  pH-sensor PHEK 112 S

  pH-sensor för användning med handmätare, med plastskaft, optimerad för användning vid behandling av dricksvatten, simbassänger/bubbelpooler vid upp till 80 °C/3 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Membran och referenssystem optimerade för användning i simbassänger och för dricksvatten
  • Keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Med plastskaft för att förhindra glasbrott
  • Mekaniskt skydd för glasmembranet
  • Lång livslängd tack vare minskad diffusion ("genomblödning") av elektrolyterna
  • Lång livslängd tack vare material som är inert mot aggressiva desinficeringsmedel
  • Stabilt referenssystem
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)
  pH-område1 … 12
  Temperatur0 … 60 °C
  Tryck, max.3,0 bar
  Konduktivitet min.150 µS/cm
  Elektrolytgel innehållande kaliumklorid
  Membrankeramik
  SensorstavPolykarbonat
  Diameter sensorstav12 mm
  Inbyggnadslängd120 ±3 mm
  Inbyggnadspositionvertikalt upp till +25°
  Skruvgängautan
  Elektrisk anslutningSN6-instickshuvud
  KapslingsklassIP 65
  InstallationNedsänkning via stativ eller för hand
  Mät- och reglerenhetAlla DULCOMETER® mät- och reglerenheter
  Typisk användningHandmätningar, t.ex. i simbassäng, dricksvatten
  Motstånd motDesinfektionsmedel
  Mätprincip, teknikdirekt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, keramikmembran, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs
  Artikelnr.
  PHEK-112-S305051

  pH-sensor PHEK 112 SE

  pH-sensor med plastskaft, optimerad för användning vid behandling av dricksvatten, simbassänger/bubbelpooler vid upp till 60 °C/3 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Membran och referenssystem optimerade för användning i simbassänger och för dricksvatten
  • Keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Med plastskaft för att förhindra glasbrott
  • Mekaniskt skydd för glasmembranet
  • Lång livslängd tack vare minskad diffusion ("genomblödning") av elektrolyterna
  • Lång livslängd tack vare material som är inert mot aggressiva desinficeringsmedel
  • Stabilt referenssystem
  • Skydd mot att den anslutna sensorkabeln tvinnas. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och störande fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)
  pH-område1 … 12
  Temperatur0 … 60 °C
  Tryck, max.3,0 bar
  Konduktivitet min.150 µS/cm
  Elektrolytgel innehållande kaliumklorid
  Membrankeramik
  SensorstavPolykarbonat
  Diameter sensorstav12 mm
  Inbyggnadslängd120 ±3 mm
  Inbyggnadspositionvertikalt upp till +25°
  SkruvgängaPG 13,5
  Elektrisk anslutningSN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel
  KapslingsklassIP 65
  InstallationBypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör
  Mät- och reglerenhetAlla DULCOMETER® mät- och reglerenheter
  Typisk användningSimbassänger, dricksvatten, Akvarier
  Motstånd motDesinfektionsmedel
  Mätprincip, teknikdirekt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, keramikmembran, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs
  Artikelnr.
  PHEK 112 SE1028457

  pH-sensor PHEK-L 112 SE

  pH-sensor med plastskaft, optimerad för användning vid behandling av dricksvatten, simbassänger/bubbelpooler, horisontell installation möjlig, vid upp till 60 °C/3 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Med plastskaft för att förhindra glasbrott
  • Horisontell (plan) installation möjlig (90°-vinkel) (i normalfallet begränsat till 0–75°-vinkel)
  • Membran och referenssystem optimerade för användning i simbassänger och för dricksvatten
  • Keramikmembran av speciellt material och i optimerad storlek/optimerad pordiameter
  • Lång livslängd tack vare minskad diffusion ("genomblödning") av elektrolyterna
  • Skydd mot att den anslutna sensorkabeln tvinnas. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och störande fukt på stickkontakterna undviks
  • Lång livslängd tack vare material som är inert mot aggressiva desinficeringsmedel
  • Stabilt referenssystem
  pH-område1 … 12
  Temperatur0 … 60 °C
  Tryck, max.3,0 bar
  Konduktivitet min.150 µS/cm
  Elektrolytgel innehållande kaliumklorid
  Membrankeramik
  SensorstavPolykarbonat
  Diameter sensorstav12 mm
  Inbyggnadslängd120 ±3 mm
  Inbyggnadspositionvertikalt till horisontellt
  SkruvgängaPG 13,5
  Elektrisk anslutningSN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel
  KapslingsklassIP 65
  InstallationBypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör
  Mät- och reglerenhetAlla DULCOMETER® mät- och reglerenheter
  Typisk användningSimbassänger, dricksvatten, Akvarier. Horisontell montering möjlig.
  Motstånd motDesinfektionsmedel
  Mätprincip, teknikdirekt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, keramikmembran, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs
  Artikelnr.
  PHEK-L 112 SE1034918

  pH-sensor PHEI 112 SE

  Tillförlitlig onlinebaserad mätning av pH-värden i industriavloppsvatten/-vatten – med DULCOTEST®-sensorer

  Fördelar för er

  • Solid kapsling av högpresterande plast med integrerad processanslutning för direkt inbyggnad i processen med ½" och ¾" NPT-gänga
  • Stort smutsavvisande teflonmembran skyddar mot oönskad blockering av referensen
  • Double Junction referenssystem för stabilitet vid kemiskt belastat vatten
  • Stor elektrolysbehållare för långa driftperioder
  pH-område1 … 12
  Temperatur0 … 80 °C
  Tryck, max.6,0 bar
  Konduktivitet min.50 µS/cm
  ElektrolytKaliumkloridhaltig gel med stort KCI-magasin
  MembranRingmembran av PTFE
  SensorstavPlast
  Diameter sensorstav17 ± 0,2 mm (under ½" NPT-gängan), 22 ± 0,2 mm (under ¾"-gängan)
  Inbyggnadslängd20 ± 0,2 mm (från nedre änden av ½"-gängan), 60 ± 0,2 mm (från nedre änden av ¾"-gängan)
  Inbyggnadspositionvertikalt upp till +25°
  Skruvgänga½" och ¾" NPT-gänga
  Elektrisk anslutningSN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel
  KapslingsklassIP 65
  InstallationBypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör
  Mät- och reglerenhetAlla DULCOMETER® mät- och reglerenheter
  Typisk användningKommunalt och industriavloppsvatten, kylvatten, bruksvatten, vatten inom kemisk industri och papperstillverkning, allmänt för vatten med fasta ämnen
  Motstånd motDesinfektionsmedel, fasta ämnen (grumliga vätskor), vattenlösliga kemikalier
  Mätprincip, teknikdirekt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, Double Junction, gelelektrolyt, stort teflonmembran, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs
  Artikelnr.
  PHEI 112 SE1076610

  pH-sensor PHEPT 112 VE

  pH-sensor med integrerad temperaturmätning, optimerad för klart processvatten för varierande processtemperatur på upp till 80 °C/6 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Membran och referenssystem optimerade för höga processkrav
  • Keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Lång livslängd tack vare minskad diffusion ("genomblödning") av elektrolyterna
  • Lång livslängd tack vare material som är inert mot aggressiva kemikalier
  • Stabilt referenssystem för höga tryck-/temperaturkrav
  • Integrerad Pt 100-temperatursensor för temperaturkompensering av pH-mätningen via överordnade mätenheter gör att ingen ytterligare sensorkapsling eller extern temperatursensor krävs
  • Vario Pin-instickshuvud med IP 67-specifikation
  • Skydd mot att den anslutna sensorkabeln tvinnas. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och störande fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)
  pH-område1 … 12
  Temperatur0 … 80 °C
  Tryck, max.6,0 bar
  Konduktivitet min.150 µS/cm
  Elektrolytgel innehållande kaliumklorid
  Membrankeramik
  Sensorstavglas
  Diameter sensorstav15 mm
  Inbyggnadslängd120 ±3 mm
  Inbyggnadspositionvertikalt upp till +25°
  SkruvgängaPG 13,5
  Elektrisk anslutningVario Pin-instickshuvud
  KapslingsklassIP 67
  InstallationBypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör
  Mät- och reglerenhetAlla DULCOMETER® mät- och reglerenheter (förutom DCCa pH)
  Typisk användningSimbassänger, dricks- och bruksvatten, Galvanik kemi, Processer med temperaturförändring.
  Motstånd motDesinfektionsmedel
  Mätprincip, teknikdirekt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, keramikmembran, integrerad temperaturmätning för temperaturkompensering
  Artikelnr.
  PHEPT 112 VE1004571

  Nedladdningar för DULCOTEST® pH-sensorer

  Mer i nedladdningscentret

  0 Resultat
  filtrera efter dokumenttyp
  Användningsexempel/referens (0)
  Broschyrer/flyers (0)
  Bruksanvisning (0)
  Certifikat/förklaring (0)
  Datablad (0)
  Fackartiklar (0)
  Katalog (0)
  Kopplingsschema (0)
  Mjukvara (0)
  Pressmeddelande (0)
  Skiss / måttblad / 3D (0)
  Sprängskiss/reservdelar (0)
  Säkerhetsdatablad (0)
  Övrigt (0)

  Valda filter:

  Lämpliga nedladdningar

  Sortera efter A till ö
  ladda fler träffar ...
  Inga fler träffar!

  Tyvärr hittades inget passande sökresultat.

  Är alla ord rättstavade?
  Vill du försöka igen med färre eller andra sökord?

  Prova igen senare

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Översikt

  Tillförlitlig onlinebaserad mätning av pH-värden – med DULCOTEST®-sensorer

  Vid onlinebaserad mätning och inställning av pH-värde pH-värdet är ett mått för hur sur eller basisk en flytande lösning är. mer i ordlistan handlar det framför allt om att registrera dessa värden så exakt som möjligt, i rätt tid och tillförlitligt vid hög tillgänglighet på mätvärdena, antingen för kontroll, styrning eller reglering av kemiska processer.

  Med vår serie av DULCOTEST® pH-sensorer erbjuds ett brett urval av pH-sensorer för att lösa era mätuppgifter.

  Tillverkningen av våra pH-sensorer omfattas av strikta kvalitetskontroller (bl.a. enligt RoHS-direktivet) och sker automatiserat i rutinstegen, medan de kritiska stegen sker manuellt under strikt kontroll. På så sätt uppnår vi en optimal nivå av reproducerbar kvalitet och kostnadsreducering.

  Fördelar för er

  • Precis och tillförlitlig mätning av pH-värdet möjliggör effektiv processtyrning och hög processäkerhet
  • Vårt breda sortiment av sensorer med olika konstruktion möjliggör tillförlitlig användning inom många olika områden
  • Långa drifttider uppnås genom optimal materialkvalitet på glas och membran, samt med hjälp av ett stabilt referenssystem och högkvalitativ tillverkning. Det gör att stilleståndstider och servicearbeten kan minimeras
  • Korta lagringstider och leveranstider möjliggör snabb användning och optimalt utnyttjande av pH-sensorernas livslängd (alla glassensorer börjar åldras direkt efter tillverkningen)
  • Skräddarsydd integrering i processen tack vare många olika specialutföranden rörande monteringslängd, kabellängd och kontakter
  • OEM-samarbetspartner erhåller en egen dekal

  Användningsområde

  Tekniska data

  Nedladdningar

  Kontakta oss

  ProMinent Doserteknik AB / ProMinent Norge AS


  »Mitt team och jag står gärna till er tjänst. Skicka din förfrågan till oss.«

  +46 31 65 66 00  +47 3221 3130 
  Skicka förfrågan   

  Stäng formuläret

  Din förfrågan

  Personuppgifter


  Fler produkter +
  Bifogad fil Maximum file size 10 MB
  Ladda upp Fler filer

  Personuppgifter


  Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
  *Obligatoriska fält

  Granska och skicka


  Personuppgifter:
  Tilltal
  Titel
  Efternamn  
  Förnamn  
  Företag
  Kundnummer
  E-postadress
  Telefonnummer
  Gata
  Husnummer
  Ort  
  Land
  Bli uppringd Ja

  Tillbaka

  Reservdelar och tillbehör

  Passande produkter

  1 2 3 4

  Exempel ur praktiken för denna produkt