Sökförslag

DULCOTEST-pH-sensorer

Graderade pH-mätområden 0 – 14

Mätningar av pH-värde med DULCOTEST-sensorer: Exakta, tillförlitliga och applikationsanpassade mätvärden i realtid. Tack vare precisa mätvärden kan kemiska processer styras, regleras och kontrolleras.

Produktbeskrivning

Tillförlitlig onlinebaserad mätning av pH-värden – med DULCOTEST-sensorer

Vid onlinebaserad mätning och inställning av pH-värde pH-värdet är ett mått för hur sur eller basisk en flytande lösning är. mer i ordlistan handlar det framför allt om att registrera dessa värden så exakt som möjligt, i rätt tid och tillförlitligt vid hög tillgänglighet på mätvärdena, antingen för kontroll, styrning eller reglering av kemiska processer.

Med vår serie av DULCOTEST-pH-sensorer erbjuds ett brett urval av pH-sensorer för att lösa era mätuppgifter.

Tillverkningen av våra pH-sensorer omfattas av strikta kvalitetskontroller (bl.a. enligt RoHS-direktivet) och sker automatiserat i rutinstegen, medan de kritiska stegen sker manuellt under strikt kontroll. På så sätt uppnår vi en optimal nivå av reproducerbar kvalitet och kostnadsreducering för dig.

Fördelar för er

 • Precis och tillförlitlig mätning av pH-värdet möjliggör effektiv processtyrning och hög processäkerhet
 • Vårt breda sortiment av sensorer med olika konstruktion möjliggör tillförlitlig användning inom många olika områden
 • Långa drifttider uppnås genom optimal materialkvalitet på glas och membran, samt med hjälp av ett stabilt referenssystem och högkvalitativ tillverkning. Det gör att stilleståndstider och servicearbeten kan minimeras
 • Korta lagringstider och leveranstider möjliggör snabb användning och optimalt utnyttjande av pH-sensorernas livslängd (alla glassensorer börjar åldras direkt efter tillverkningen)
 • Skräddarsydd integrering i processen tack vare många olika specialutföranden rörande monteringslängd, kabellängd och kontakter
 • OEM-samarbetspartner erhåller en egen dekal
 • Användning av cookies krävs för att spela upp den här videon. Här kan du justera ditt cookieval för att se den här videon.

 • Användning av cookies krävs för att spela upp den här videon. Här kan du justera ditt cookieval för att se den här videon.

Användningsområde

Följande lista är en allmän beskrivning av i princip lämpliga användningsområden för denna produkt. Kontakta din personliga kontaktperson för att diskutera användningen av produkten i din individuella tillämpning.

 • Kemiska processer
 • Kemiskt förorenat vatten
 • Simbassängvatten, dricksvatten
 • Processvatten
 • Kylvatten, avloppsvatten
 • Havsvatten
 • Suspensioner, slam, emulsioner
 • Frånluftsrenare, halvledarindustrin, galvanisk industri

  Tekniska data

  • Val av sensortyp beroende på användning
  • Monteringsvinkeln måste uppgå till > 15° av den horisontella vinkeln (undantag PHEK-L: horisontell till vertikal)
  • Max. inflöde < 0,8 m/s
  • Vid kabellängder på >10 m ska 4-20 mA-omformaren av typ PHV1 användas
  • Kalibrering med högkvalitativa buffertlösningar

  pH-sensor PHES 112 SE

  pH-sensor optimerad för användning vid behandling av dricksvatten, simbassänger/bubbelpooler vid upp till 60 °C/3 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Membran och referenssystem optimerade för användning i simbassänger och för dricksvatten
  • Keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Lång livslängd tack vare minskad diffusion ("genomblödning") av elektrolyterna
  • Lång livslängd tack vare material som är inert mot aggressiva desinficeringsmedel
  • Stabilt referenssystem
  • Skydd mot att den anslutna sensorkabeln tvinnas. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och störande fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)

  pH-område

  1…12

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…60 °C

  Tryck, max.

  3,0 bar

  Konduktivitet min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gel innehållande kaliumklorid

  Membran

  keramik

  Sensorstav

  glas

  Diameter sensorstav

  12 mm

  Inbyggnadslängd

  120 ±3 mm

  Inbyggnadsposition

  vertikalt upp till +25°

  Skruvgänga

  PG 13,5

  Elektrisk anslutning

  SN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel

  Kapslingsklass

  IP 65

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter

  Typisk användning

  Simbassänger, bubbelpool, dricksvatten.

  Motstånd mot

  Desinfektionsmedel

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, keramikmembran, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs

  Inbyggnadslängd

  Artikelnr.

  PHES-112-SE SLg100

  100 ±3 mm

  1051745

  PHES 112 SE

  120 ±3 mm

  150702

  PHES-112-SE SLg225

  225 ±3 mm

  150092

  pH-sensor PHES 112 SE 3D

  pH-sensor optimerad för användning vid behandling av dricksvatten, simbassänger/bubbelpooler och vid låg elektrolytisk konduktivitet upp till 60 °C/3 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Membran och referenssystem optimerade för användning i simbassänger
  • Keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Tre keramikmembran optimerade för låg elektrolytisk konduktivitet
  • Lång livslängd tack vare minskad diffusion ("genomblödning") av elektrolyterna
  • Lång livslängd tack vare material som är inert mot aggressiva desinficeringsmedel
  • Stabilt referenssystem
  • Skydd mot att den anslutna sensorkabeln tvinnas. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och störande fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)

  pH-område

  1…12

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…60 °C

  Tryck, max.

  3,0 bar

  Konduktivitet min.

  50 µS/cm

  Elektrolyt

  gel innehållande kaliumklorid

  Membran

  3 keramikmembran

  Sensorstav

  glas

  Diameter sensorstav

  12 mm

  Inbyggnadslängd

  120 ±3 mm

  Inbyggnadsposition

  vertikalt upp till +25°

  Skruvgänga

  PG 13,5

  Elektrisk anslutning

  SN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel

  Kapslingsklass

  IP 65

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter

  Typisk användning

  Vatten med låg konduktivitet.

  Motstånd mot

  Desinfektionsmedel

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, keramikmembran, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs

  Inbyggnadslängd

  Artikelnr.

  PHES 112 SE 3D

  120 ±3 mm

  1045759

  pH-sensor PHEP 112 SE

  pH-sensor optimerad för klart processvatten och förhållanden på upp till 80 °C/6 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Membran och referenssystem optimerade för höga processkrav
  • Keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Lång livslängd tack vare minskad diffusion ("genomblödning") av elektrolyterna
  • Lång livslängd tack vare material som är inert mot aggressiva desinficeringsmedel
  • Stabilt referenssystem för höga tryck-/temperaturkrav
  • Skydd mot att den anslutna sensorkabeln tvinnas. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och störande fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)

  pH-område

  1…12

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…80 °C

  Tryck, max.

  6,0 bar

  Konduktivitet min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gel innehållande kaliumklorid

  Membran

  keramik

  Sensorstav

  glas

  Diameter sensorstav

  15 mm

  Inbyggnadslängd

  120 ±3 mm

  Inbyggnadsposition

  vertikalt upp till +25°

  Skruvgänga

  PG 13,5

  Elektrisk anslutning

  SN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel

  Kapslingsklass

  IP 65

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter

  Typisk användning

  Simbassänger, dricks- och bruksvatten, galvanik Kemi.

  Motstånd mot

  Desinfektionsmedel

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, keramikmembran, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs

  Inbyggnadslängd

  Artikelnr.

  PHEP 112 SE

  120 ±3 mm

  150041

  PHEP 112 SE SLg100

  100 ±3 mm

  150951

  pH-sensor PHEP-H 314 SE

  pH-sensor optimerad för klart processvatten, speciellt för alkaliska processlösningar vid höga temperaturer på upp till 100 °C

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Membran och referenssystem optimerade för höga processkrav
  • Optimerat pH-känsligt glas för höga alkalihalter och höga temperaturer
  • Lång livslängd/hög precision: Mätning vid högt pH-värde på upp till 14
  • Lång livslängd: vid höga temperaturer på upp till 100 °C
  • Stabilt referenssystem för höga tryck-/temperaturkrav
  • Skydd mot att den anslutna sensorkabeln tvinnas. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och störande fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)

  pH-område

  3…14

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…100 °C

  Tryck, max.

  6,0 bar (25 °C), 3,0 bar (100 °C)

  Konduktivitet min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  Kaliumkloridhaltig gel med KCI-magasin

  Membran

  keramik

  Sensorstav

  glas

  Diameter sensorstav

  15 mm

  Inbyggnadslängd

  120 ±3 mm

  Inbyggnadsposition

  vertikalt upp till +25°

  Skruvgänga

  PG 13,5

  Elektrisk anslutning

  SN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel

  Kapslingsklass

  IP 65

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter

  Typisk användning

  Kontroll eller reglering av kemiska processer med neutrala till högalkaliska medier och temperaturer på upp till 100 °C.

  Motstånd mot

  Desinfektionsmedel, hög alkalitet

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, högalkaliskt tempererat glas, keramikmembran, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs

  Artikelnr.

  PHEP-H 314 SE

  1024882

  pH-sensor PHEI 112 SE

  Tillförlitlig onlinebaserad mätning av pH-värden i industriavloppsvatten/-vatten - med DULCOTEST-sensorer

  Fördelar för er

  • Solid kapsling av högpresterande plast med integrerad processanslutning för direkt inbyggnad i processen med ½" och ¾" NPT-gänga
  • Stort smutsavvisande teflonmembran skyddar mot oönskad blockering av referensen
  • Double Junction referenssystem för stabilitet vid kemiskt belastat vatten
  • Stor elektrolysbehållare för långa driftperioder

  pH-område

  1…12

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…80 °C

  Tryck, max.

  6,0 bar

  Konduktivitet min.

  50 µS/cm

  Elektrolyt

  Kaliumkloridhaltig gel med stort KCI-magasin

  Membran

  1 x PTFE-ringmembran och 1 keramikmembran

  Sensorstav

  Plast

  Diameter sensorstav

  17 ± 0,2 mm (under ½” NPT-gängan), 22 ± 0,2 mm (under ¾”-gängan)

  Inbyggnadslängd

  20 ± 0,2 mm (från nedre änden av ½”-gängan), 60 ± 0,2 mm (från nedre änden av ¾”-gängan)

  Inbyggnadsposition

  vertikalt upp till +25°

  Skruvgänga

  ½” och ¾” NPT-gänga

  Elektrisk anslutning

  SN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel

  Kapslingsklass

  IP 65

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter

  Typisk användning

  Kommunalt och industriavloppsvatten, kylvatten, bruksvatten, vatten inom kemisk industri och papperstillverkning, allmänt för vatten med fasta ämnen.

  Motstånd mot

  Desinfektionsmedel, fasta ämnen (grumliga vätskor), vattenlösliga kemikalier

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, Double Junction, gelelektrolyt, stort teflonmembran, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs

  Artikelnr.

  PHEI 112 SE

  1076610

  pH-sensor PHER 112 SE

  pH-sensor optimerad för förorenat vatten med fasta partiklar och för låg konduktivitet > 50 μS/cm vid upp till 80 °C/6 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Det stora smutsavvisande Teflon®-membranet förhindrar att referenssystemet täpps till
  • Lång livslängd vid förekomst av fasta ämnen
  • Högviskös elektrolyt i kombination med saltbehållare förhindrar "genomblödning" av elektrolyten
  • Lång livslängd utan variationer vid förekomst av klart vatten med låg konduktivitet
  • Skydd mot att den anslutna sensorkabeln tvinnas. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och störande fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)

  pH-område

  1…12

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…80 °C

  Tryck, max.

  6,0 bar

  Konduktivitet min.

  50 µS/cm

  Elektrolyt

  Kaliumkloridhaltig gel med KCI-magasin

  Membran

  Ringmembran av PTFE

  Sensorstav

  glas

  Diameter sensorstav

  12 mm

  Inbyggnadslängd

  120 ±3 mm

  Inbyggnadsposition

  vertikalt upp till +25°

  Skruvgänga

  PG 13,5

  Elektrisk anslutning

  SN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel

  Kapslingsklass

  IP 65

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter

  Typisk användning

  Kommunalt och industriavloppsvatten, kylvatten, bruksvatten, vatten inom kemisk industri och papperstillverkning, allmänt för vatten med fasta ämnen.

  Motstånd mot

  Desinfektionsmedel, fasta ämnen (grumliga vätskor)

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, teflon-ringmembran, polymerelektrolyt, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs

  Artikelnr.

  PHER 112 SE

  1001586

  pH-sensor PHER-DJ 112 SE 

  pH-sensor med dubbelmembran optimerad för förorenat vatten med fasta partiklar och för låg konduktivitet > 10 μS/cm vid upp till 80 °C/6 bar.

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Det stora smutsavvisande Teflon®-membranet förhindrar att referenssystemet täpps till
  • Lång livslängd vid förekomst av fasta ämnen
  • Högviskös elektrolyt i kombination med saltbehållare förhindrar "genomblödning" av elektrolyten
  • Lång livslängd utan variationer vid förekomst av klart vatten med låg konduktivitet
  • Skydd mot att den anslutna sensorkabeln tvinnas. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och störande fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)

  pH-område

  1…12

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…80 °C

  Tryck, max.

  6,0 bar

  Konduktivitet min.

  10 µS/cm

  Elektrolyt

  Kaliumkloridhaltig gel med KCI-magasin

  Membran

  2x ringmembran av PTFE

  Sensorstav

  glas

  Diameter sensorstav

  12 mm

  Inbyggnadslängd

  120 ±3 mm

  Inbyggnadsposition

  vertikalt upp till +25°

  Skruvgänga

  PG 13,5

  Elektrisk anslutning

  SN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel

  Kapslingsklass

  IP 65

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter

  Typisk användning

  Kommunalt och industriavloppsvatten, kylvatten, bruksvatten, vatten inom kemisk industri och papperstillverkning, allmänt för vatten med fasta ämnen.

  Motstånd mot

  Desinfektionsmedel, fasta ämnen (grumliga vätskor)

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, teflon-ringmembran, polymerelektrolyt, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs

  Inbyggnadslängd

  Artikelnr.

  PHER-DJ 112 SE

  120 ±3 mm

  1108991

  pH-sensor PHEX 112 SE

  pH-sensor optimerad för kontaminerat vatten med hög andel fasta ämnen 6 bar/100 °C eller 16 bar/25 °C

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Membran och referenssystem optimerade för extremt hög andel av fasta ämnen
  • Den fasta elektrolyten gör membranet överflödigt och förhindrar att referenssystemet täpps till
  • Lång livslängd vid förekomst av slam tack vare avsaknad av membran
  • Lång livslängd på den fasta elektrolyten förhindrar att elektrolyterna "blöder igenom"
  • Stabilt referenssystem
  • Skydd mot att den anslutna sensorkabeln tvinnas. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och störande fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)

  pH-område

  1…12

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…100 °C

  Tryck, max.

  16,0 bar (25 °C), 6,0 bar (100 °C)

  Konduktivitet min.

  500 µS/cm

  Elektrolyt

  Kaliumkloridhaltigt polymer (fast)

  Membran

  Ringspalt utan membran

  Sensorstav

  glas

  Diameter sensorstav

  12 mm

  Inbyggnadslängd

  120 ±3 mm

  Inbyggnadsposition

  vertikalt upp till +25°

  Skruvgänga

  PG 13,5

  Elektrisk anslutning

  SN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel

  Kapslingsklass

  IP 65

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter

  Typisk användning

  avloppsvatten, bruksvatten, processkemi, emulsioner, suspensioner, proteinhaltiga medier, allmänt för vatten med hög andel fasta ämnen, lämpar sig inte för klart vatten, lämpar sig inte för medier med oxidationsmedel.

  Motstånd mot

  Fasta ämnen (grumliga vätskor), slam, emulsioner

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, inget membran, polymerelektrolyt, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs

  Inbyggnadslängd

  Artikelnr.

  PHEX 112 SE

  120 ±3 mm

  305096

  PHEX 112 SE SLg225

  225 ±3 mm

  150061

  pH-sensor PHED 112 SE

  pH-sensor optimerad för kemiskt förorenat men klart vatten vid upp till 80 °C/8 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Membran och referenssystem optimerade för kemiskt förorenat men klart vatten
  • Double Junction: två kopplade keramikmembran skyddar referenssystemet
  • Lång livslängd vid förekomst av skadliga kemiska ämnen
  • Speciell konstruktion möjliggör ett maximalt tryck på 8 bar
  • Skydd mot att den anslutna sensorkabeln tvinnas. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och störande fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)

  pH-område

  1…12

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…80 °C

  Tryck, max.

  8,0 bar

  Konduktivitet min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gel innehållande kaliumklorid

  Membran

  Dubbelt membran (Double Junction)

  Sensorstav

  glas

  Diameter sensorstav

  12 mm

  Inbyggnadslängd

  120 ±3 mm

  Inbyggnadsposition

  vertikalt upp till +25°

  Skruvgänga

  PG 13,5

  Elektrisk anslutning

  SN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel

  Kapslingsklass

  IP 65

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter

  Typisk användning

  Kemiskt belastat avloppsvatten, bruksvatten, kylvatten.

  Motstånd mot

  Desinfektionsmedel, vattenlösliga kemikalier

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, Double Junction, gelelektrolyt, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs

  Artikelnr.

  PHED 112 SE

  741036

  pH-sensor PHEF 012 SE

  pH-sensor optimerad för fluoridhaltigt, surt vatten samt slipande vatten med hög andel fasta ämnen vid upp till 50 °C/7 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Optimerat pH-glas för användning vid förekomst av glaskorroderande fluorvätesyra (HF). HF bildas framför allt vid förekomst av fluorid (F-) vid pH-värden på pH < 4. Glaskorrosionen påskyndas genom stigande fluoridkoncentration, sjunkande pH-värde och ökande temperatur. Glasets sammansättning och strukturen på PHEF-typen minskar frisättningen av SiF4. Förlängd livslängd vid förekomst av fluorid (F-) vid ett pH-värde på < 7
  • En plan form på glasmembranet och ett stort ringmembran möjliggör användning i förorenat vatten som dessutom innehåller slipande fasta ämnen

  pH-område

  0…12

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…50 °C

  Tryck, max.

  7,0 bar

  Konduktivitet min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gel innehållande kaliumklorid

  Membran

  HDPE ringmembran plant (Double Junction)

  Sensorstav

  Epoxid

  Diameter sensorstav

  12 mm

  Inbyggnadslängd

  120 ±3 mm

  Inbyggnadsposition

  vertikalt upp till +25°

  Skruvgänga

  PG 13,5

  Elektrisk anslutning

  SN6-instickshuvud

  Kapslingsklass

  IP 65

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter

  Typisk användning

  i medier som innehåller flussyra uppnås en betydligt längre livslängd jämfört med standard-pH-sensorer, t. ex. vid avloppsvatten från chiptillverkningsindustrin eller vid galvanik-användningar och luftrenare.

  Motstånd mot

  Desinfektionsmedel, fasta ämnen (grumliga vätskor), fluorvätesyra (HF), abrasiva partiklar

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, PE-ringmembran, HF-kompatibelt plant glasmembran, gelelektrolyt, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs

  Artikelnr.

  PHEF 012 SE

  1010511

  pH-sensor PHEF-DJ 112 SE

  pH-sensor med dubbelmembran (Double Junction) optimerat för fluoridhaltigt vatten med syra upp till 60 °C/8 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Exakt och pålitlig pH-mätning i fluoridhaltigt vatten med lågt pH-värde möjliggör effektiva processer och hög processtillförlitlighet
  • Ett speciellt pH-glas och smutsavvisande Double Junction kan förlänga sensorns livslängd och därigenom minimera både stilleståndstid och underhåll.
  • Kombinationen av fluorvätesyrabeständigt glas och PTFE-Double Junction gör sensorn lämplig för gastvättningsapplikationer där fluor och smuts kan samexistera
  • Antivridskyddet på den anslutna sensorkabeln säkerställer att kabeln förblir ansluten vid montering och demontering av sensorn och förhindrar att fukt påverkar kontakterna

  pH-område

  1…12

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…60 °C

  Tryck, max.

  6,0 bar

  Konduktivitet min.

  10 µS/cm

  Elektrolyt

  Kaliumkloridhaltig gel med KCI-magasin

  Membran

  2 x PTFE-ringmembran; Double Junction

  Sensorstav

  glas

  Diameter sensorstav

  12 mm

  Inbyggnadslängd

  120 ±3 mm

  Inbyggnadsposition

  vertikalt upp till +25°

  Skruvgänga

  PG 13,5

  Elektrisk anslutning

  SN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel

  Kapslingsklass

  IP 65

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter

  Typisk användning

  i medier som innehåller flussyra uppnås en betydligt längre livslängd jämfört med standard-pH-sensorer, t.ex. vid avloppsvatten från chiptillverkningsindustrin eller vid galvanik-användningar och luftrenare. Vatten med låg konduktivitet.

  Motstånd mot

  Desinficeringsmedel, förorening

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, PTFE-membran, separat temperaturmätning krävs för temperaturkompensering

  Artikelnr.

  PHEF-DJ 112 SE

  1114185

  pH-sensor PHEN 112 SE

  Påfyllbar pH-sensor optimerad för kemiskt förorenat vatten vid upp till 80 °C/utan övertryck

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Utbytbar flytande elektrolyt tack vare kontinuerlig påfyllning från en elektrolytflaska som är installerad ovanför elektroderna
  • 1 keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Skydd mot att den anslutna sensorkabeln tvinnas. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och störande fukt på stickkontakterna undviks
  • Lång livslängd vid förekomst av lösta kemikalier i vattnet som kan förgifta referenssystemet
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)

  pH-område

  1…12

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…80 °C

  Tryck, max.

  Trycklös drift

  Konduktivitet min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  Kaliumkloridlösning 3 molar, påfyllningsbar

  Membran

  keramik

  Sensorstav

  glas

  Diameter sensorstav

  12 mm

  Inbyggnadslängd

  120 ±3 mm

  Inbyggnadsposition

  vertikalt upp till +25°

  Skruvgänga

  PG 13,5

  Elektrisk anslutning

  SN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel

  Kapslingsklass

  IP 65

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter

  Typisk användning

  avloppsvatten, kylvatten, kemiskt förorenat vatten.

  Motstånd mot

  Desinfektionsmedel, endast för klara vätskor

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, flytande elektrolyt, 1 keramikmembran, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs

  Artikelnr.

  PHEN 112 SE

  305090

  Levereras utan PE-påfyllningsfas och slang

  Artikelnr.

  PE-påfyllningsfat med fäste och slang

  305058

  För PE-påfyllningsfatet rekommenderar vi att monteringen görs ca 0,5 - 1 m ovanför mätmediets nivå.

  Innehåll

  Artikelnr.

  KCI-lösning 3 molar

  250 ml

  791440

  KCI-lösning 3 molar

  1.000 ml

  791441

  pH-sensor PHEN 112 SE 3D

  Påfyllbar pH-sensor optimerad för vatten förorenat med fasta partiklar och vätskor med låg konduktivitet > 50 μS/cm vid upp till 80 °C/utan övertryck

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Utbytbar flytande elektrolyt tack vare kontinuerlig påfyllning från en elektrolytflaska som är installerad ovanför elektroderna
  • 3 keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Skydd mot att den anslutna sensorkabeln tvinnas. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och störande fukt på stickkontakterna undviks
  • Lång livslängd i vatten med låg konduktivitet > 50 μS/cm och vid förekomst av fasta ämnen
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)

  pH-område

  1…12

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…80 °C

  Tryck, max.

  Trycklös drift

  Konduktivitet min.

  50 µS/cm

  Elektrolyt

  Kaliumkloridlösning 3 molar, påfyllningsbar

  Membran

  3 keramikmembran

  Sensorstav

  glas

  Diameter sensorstav

  12 mm

  Inbyggnadslängd

  120 ±3 mm

  Inbyggnadsposition

  vertikalt upp till +25°

  Skruvgänga

  PG 13,5

  Elektrisk anslutning

  SN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel

  Kapslingsklass

  IP 65

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter

  Typisk användning

  avloppsvatten, vatten med låg konduktivitet, t. ex. från omvänd osmos.

  Motstånd mot

  Desinfektionsmedel, fasta ämnen (grumliga vätskor)

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, flytande elektrolyt, 1 keramikmembran, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs

  Artikelnr.

  PHEN 112 SE 3D

  150078

  pH-sensor PHEK 112 S

  pH-sensor för användning med handmätare, med plastskaft, optimerad för användning vid behandling av dricksvatten, simbassänger/bubbelpooler vid upp till 80 °C/3 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Membran och referenssystem optimerade för användning i simbassänger och för dricksvatten
  • Keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Med plastskaft för att förhindra glasbrott
  • Mekaniskt skydd för glasmembranet
  • Lång livslängd tack vare minskad diffusion ("genomblödning") av elektrolyterna
  • Lång livslängd tack vare material som är inert mot aggressiva desinficeringsmedel
  • Stabilt referenssystem
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)

  pH-område

  1…12

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…60 °C

  Tryck, max.

  3,0 bar

  Konduktivitet min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gel innehållande kaliumklorid

  Membran

  keramik

  Sensorstav

  Polykarbonat

  Diameter sensorstav

  12 mm

  Inbyggnadslängd

  120 ±3 mm

  Inbyggnadsposition

  vertikalt upp till +25°

  Skruvgänga

  utan

  Elektrisk anslutning

  SN6-instickshuvud

  Kapslingsklass

  IP 65

  Installation

  Nedsänkning via stativ eller för hand

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter

  Typisk användning

  Handmätningar, t. ex. i simbassäng, dricksvatten.

  Motstånd mot

  Desinfektionsmedel

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, keramikmembran, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs

  Artikelnr.

  PHEK 112 S

  305051

  pH-sensor PHEK 112 SE

  pH-sensor med plastskaft, optimerad för användning vid behandling av dricksvatten, simbassänger/bubbelpooler vid upp till 60 °C/3 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Membran och referenssystem optimerade för användning i simbassänger och för dricksvatten
  • Keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Med plastskaft för att förhindra glasbrott
  • Mekaniskt skydd för glasmembranet
  • Lång livslängd tack vare minskad diffusion ("genomblödning") av elektrolyterna
  • Lång livslängd tack vare material som är inert mot aggressiva desinficeringsmedel
  • Stabilt referenssystem
  • Skydd mot att den anslutna sensorkabeln tvinnas. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och störande fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)

  pH-område

  1…12

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…60 °C

  Tryck, max.

  3,0 bar

  Konduktivitet min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gel innehållande kaliumklorid

  Membran

  keramik

  Sensorstav

  Polykarbonat

  Diameter sensorstav

  12 mm

  Inbyggnadslängd

  120 ±3 mm

  Inbyggnadsposition

  vertikalt upp till +25°

  Skruvgänga

  PG 13,5

  Elektrisk anslutning

  SN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel

  Kapslingsklass

  IP 65

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter

  Typisk användning

  Simbassänger, dricksvatten, akvarier.

  Motstånd mot

  Desinfektionsmedel

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, keramikmembran, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs

  Artikelnr.

  PHEK 112 SE

  1028457

  pH-sensor PHEK-L 112 SE

  pH-sensor med plastskaft, optimerad för användning vid behandling av dricksvatten, simbassänger/bubbelpooler, horisontell installation möjlig, vid upp till 60 °C/3 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Med plastskaft för att förhindra glasbrott
  • Horisontell (plan) installation möjlig (90°-vinkel) (i normalfallet begränsat till 0–75°-vinkel)
  • Membran och referenssystem optimerade för användning i simbassänger och för dricksvatten
  • Keramikmembran av speciellt material och i optimerad storlek/optimerad pordiameter
  • Lång livslängd tack vare minskad diffusion ("genomblödning") av elektrolyterna
  • Skydd mot att den anslutna sensorkabeln tvinnas. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och störande fukt på stickkontakterna undviks
  • Lång livslängd tack vare material som är inert mot aggressiva desinficeringsmedel
  • Stabilt referenssystem

  pH-område

  1…12

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…60 °C

  Tryck, max.

  3,0 bar

  Konduktivitet min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gel innehållande kaliumklorid

  Membran

  keramik

  Sensorstav

  Polykarbonat

  Diameter sensorstav

  12 mm

  Inbyggnadslängd

  120 ±3 mm

  Inbyggnadsposition

  vertikalt till horisontellt

  Skruvgänga

  PG 13,5

  Elektrisk anslutning

  SN6-instickshuvud, vridbart med ProMinent-kabel

  Kapslingsklass

  IP 65

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter

  Typisk användning

  Simbassänger, dricksvatten, akvarier. Horisontell montering möjlig.

  Motstånd mot

  Desinfektionsmedel

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, keramikmembran, separat temperaturmätning för temperaturkompensering krävs

  Artikelnr.

  PHEK-L 112 SE

  1034918

  pH-sensor PHEPT 112 VE

  pH-sensor med integrerad temperaturmätning, optimerad för klart processvatten för varierande processtemperatur på upp till 80 °C/6 bar

  Fördelar för er

  • Elektrokemisk kombinationselektrod: pH- och referenselektroder integrerade
  • Membran och referenssystem optimerade för höga processkrav
  • Keramikmembran av speciellt material, i optimerad storlek och med optimerad pordiameter
  • Lång livslängd tack vare minskad diffusion ("genomblödning") av elektrolyterna
  • Lång livslängd tack vare material som är inert mot aggressiva kemikalier
  • Stabilt referenssystem för höga tryck-/temperaturkrav
  • Integrerad Pt 100-temperatursensor för temperaturkompensering av pH-mätningen via överordnade mätenheter gör att ingen ytterligare sensorkapsling eller extern temperatursensor krävs
  • VARIO Pin-instickshuvud med IP 67-specifikation
  • Skydd mot att den anslutna sensorkabeln tvinnas. På så sätt behöver man inte koppla bort kabeln vid montering och demontering av sensorn, och störande fukt på stickkontakterna undviks
  • Blyfritt glas för modern och miljövänlig tillverkning, användning och avfallshantering (uppfyller RoHS-direktivet)

  pH-område

  1…12

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  0…80 °C

  Tryck, max.

  6,0 bar

  Konduktivitet min.

  150 µS/cm

  Elektrolyt

  gel innehållande kaliumklorid

  Membran

  keramik

  Sensorstav

  glas

  Diameter sensorstav

  15 mm

  Inbyggnadslängd

  120 ±3 mm

  Inbyggnadsposition

  vertikalt upp till +25°

  Skruvgänga

  PG 13,5

  Elektrisk anslutning

  VARIO Pin-instickshuvud

  Kapslingsklass

  IP 67

  Installation

  Bypass: öppet utlopp eller återföring av mätvattnet till processledningen, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur), tank, ränna: nedsänkning i dykrör

  Mät- och reglerenhet

  Alla DULCOMETER mät- och reglerenheter (förutom DCCa pH)

  Typisk användning

  Simbassänger, dricks- och bruksvatten, galvanik kemi, processer med temperaturförändring.

  Motstånd mot

  Desinfektionsmedel

  Mätprincip, teknik

  direkt potentiometrisk mätning, 2 elektroder, gelelektrolyt, keramikmembran, integrerad temperaturmätning för temperaturkompensering

  Artikelnr.

  PHEPT 112 VE

  1004571

  Nedladdningar för DULCOTEST-pH-sensorer

  Mer i nedladdningscentret

  0 Resultat
  filtrera efter dokumenttyp
  Användningsexempel/referens (0)
  Broschyrer/flyers (0)
  Bruksanvisning (0)
  Certifikat/förklaring (0)
  Datablad (0)
  Fackartiklar (0)
  Katalog (0)
  Kopplingsschema (0)
  Mjukvara (0)
  Pressmeddelande (0)
  Skiss / måttblad / 3D (0)
  Sprängskiss/reservdelar (0)
  Säkerhetsdatablad (0)
  Övrigt (0)

  Valda filter:

  Lämpliga nedladdningar

  Sortera efter Dokumenttyp
  ladda fler träffar ...
  Inga fler träffar!

  Tyvärr hittades inget passande sökresultat.

  Är alla ord rättstavade?
  Vill du försöka igen med färre eller andra sökord?

  Prova igen senare

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Översikt

  Tillförlitlig onlinebaserad mätning av pH-värden – med DULCOTEST-sensorer

  Vid onlinebaserad mätning och inställning av pH-värde pH-värdet är ett mått för hur sur eller basisk en flytande lösning är. mer i ordlistan handlar det framför allt om att registrera dessa värden så exakt som möjligt, i rätt tid och tillförlitligt vid hög tillgänglighet på mätvärdena, antingen för kontroll, styrning eller reglering av kemiska processer.

  Med vår serie av DULCOTEST-pH-sensorer erbjuds ett brett urval av pH-sensorer för att lösa era mätuppgifter.

  Tillverkningen av våra pH-sensorer omfattas av strikta kvalitetskontroller (bl.a. enligt RoHS-direktivet) och sker automatiserat i rutinstegen, medan de kritiska stegen sker manuellt under strikt kontroll. På så sätt uppnår vi en optimal nivå av reproducerbar kvalitet och kostnadsreducering för dig.

  Fördelar för er

  • Precis och tillförlitlig mätning av pH-värdet möjliggör effektiv processtyrning och hög processäkerhet
  • Vårt breda sortiment av sensorer med olika konstruktion möjliggör tillförlitlig användning inom många olika områden
  • Långa drifttider uppnås genom optimal materialkvalitet på glas och membran, samt med hjälp av ett stabilt referenssystem och högkvalitativ tillverkning. Det gör att stilleståndstider och servicearbeten kan minimeras
  • Korta lagringstider och leveranstider möjliggör snabb användning och optimalt utnyttjande av pH-sensorernas livslängd (alla glassensorer börjar åldras direkt efter tillverkningen)
  • Skräddarsydd integrering i processen tack vare många olika specialutföranden rörande monteringslängd, kabellängd och kontakter
  • OEM-samarbetspartner erhåller en egen dekal

  Video

  Användningsområde

  Tekniska data

  Nedladdningar

  Kontakta oss

  »En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

  +46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
  Skicka förfrågan   

  Stäng formuläret

  Din förfrågan

  Personuppgifter


  Fler produkter +
  Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
  Ladda upp Fler filer

  Personuppgifter


  Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
  *Obligatoriska fält

  Granska och skicka


  Personuppgifter:
  Tilltal
  Titel
  Efternamn  
  Förnamn  
  Företag
  Kundnummer
  E-postadress
  Telefonnummer
  Gata
  Husnummer
  Ort  
  Land
  Bli uppringd Ja

  Tillbaka

  Passande produkter

  Redox-mätningar med DULCOTEST-sensorer: Exakta, tillförlitliga och applikationsanpassade mätvärden i realtid. Kan användas både vid vattenbehandling och i industriellt processvatten med höga krav.

  Läs mer

  Kloritmätningar med DULCOTEST-sensorer vid desinficering med klordioxid – garanterat hög processäkerhet.

  Läs mer

  DULCOTEST-sensorer för fritt klor sörjer vid alla typer av desinficeringar för exakta mätvärden och hög övervaknings- och processäkerhet, och fungerar applikationsbaserat.

  Läs mer

  Desinficering av simbassängvatten med de applikationsoptimerade DULCOTEST-sensorerna för totalt tillgängligt klor - för garanterat exakta mätvärden och hög processäkerhet.

  Läs mer

  Mätning av koncentrationen av perättiksyra med DULCOTEST-sensorer: Exakt och tillförlitligt för desinficering inom säkerhetskritiska applikationer inom livsmedels- och läkemedelsbranschen och inom det medicinska området. Kan även användas vid behandling av avloppsvatten.

  Läs mer

  Mätning av väteperoxid med DULCOTEST-sensorer: Effektiv och tillförlitlig koncentrationsbestämning av väteperoxid - kan användas inom många olika områden.

  Läs mer

  Lär känna en doserpump som sätter nya standarder när det gäller produktivitet, tillförlitlighet och ekonomi.

  Läs mer

  Slangpumpen DULCOFLEX DF4a för dosering av flockningsmedel och aktivt grafit behandlar vattnet exakt och med precision. Den lämpar sig perfekt för användning i simbassänger, bubbelpooler och wellnessanläggningar. Driftstryck på upp till 4 bar möjligt.

  Läs mer

  Letar du efter en enkel mät- och reglerenhet för vattenanalys? Som är enkel att använda och på vilken du kan välja mellan alla vanliga mätstorheter per kanal? Den finns: vår allrounder DULCOMETER diaLog DACb! Dessutom är den Ethernet-/LAN-kompatibel och kan integreras optimalt i befintliga nätverk.

  Läs mer

  Mät- och reglerenheten DULCOMETER D1Cb/D1Cc kan användas inom behandling av dricksvatten, avloppsvatten eller för många andra typer av regleringar. Säker, bekväm och översiktlig tack vare en stor och belyst grafikdisplay, användarmeny i klartext och pH-sensorövervakning.

  Läs mer

  Övervakning och behandling av avloppsvatten med DULCOTROL avloppsvatten – ett kompakt mät- och reglersystem speciellt utvecklad för applikationer inom kommunal och industriell behandling av avloppsvatten.

  Läs mer

  Övervakning och behandling av dricksvatten resp. dricksvattenliknande vatten med DULCOTROL dricksvatten/F&B – ett kompakt mät- och reglersystem speciellt utvecklat för vattenbehandling på vattenverk och inom livsmedels- och dryckesindustrin.

  Läs mer

  Sigma/ 1 Basis är en mycket robust motor-membrandoserpump med patenterat flerskikts-säkerhetsmembran för hög processäkerhet. Den erbjuds med en rad olika drivenheter, såsom trefas- eller enfas-växelströmsmotorer, även för EX-området.

  Läs mer

  Som mät- och reglerenhet vid vattenanalys är DULCOMETER Compact rätt reglerenhet där endast ensidig reglering krävs.

  Läs mer

  Elektrolysanläggningar av typen CHLORINSITU V ersätter klorgasanläggningar på badhus och kräver endast salt, vatten och ström.

  Läs mer

  Exempel ur praktiken för denna produkt

  ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu