Sökförslag
Motor-membrandoserpump Sigma/ 1 (grundtyp)

Kapacitetsområde 17 – 144 l/h, 12 – 4 bar

Sigma/ 1 Basis är en mycket robust motor-membrandoserpump med patenterat flerskikts-säkerhetsmembran för hög processäkerhet. Den erbjuds med en rad olika drivenheter, såsom trefas- eller enfas-växelströmmotorer, även för Exe- och Exde-områden med ATEX-godkännande.

Produktbeskrivning

En robust pump för säker användning

Sigma/1 membrandoserpump bildar en sammanhängande produktfamilj med pumparna av typ Sigma/2 och Sigma/3. Kapacitetsområdet från 17 till 1 030 l/h täcks med ett enhetligt koncept för skötsel, styrning och reservdelshantering. En rad olika varianter av drivenheter, även för användning i Exe- och Exde-områden med ATEX-godkännande, erbjuds.

Fördelar för er

Hög processäkerhet:

 • I händelse av haveri tränger dosermediet inte ut eller in i pumpens drivenhet tack vare ett patenterat flerskikts-säkerhetsmembran med optisk signalering (som tillval elektrisk)
 • Integrerad överströmningsventil skyddar pumpen mot överbelastning
 • Tillförlitlig funktion genom möjligheten till avluftning under sugprocessen

Flexibel anpassning till processen:

 • Alla produkter i serien Sigma kan som standard fås i utförandet "Fysiologiskt obetänklig för material i kontakt med medium".
 • Doserpumpar med elektropolerat doserhuvud av rostfritt stål och EHEDG-certifikat kan användas för hygieniskt krävande tillämpningar
 • Kan anpassas till speciella monteringssituationerna eftersom man som standard kan välja "Doserhuvud vänster"

Användningsområde

 • Mängdproportionell kemikalietillsats vid beredning av vatten, t.ex. klorblekningsvätska för desinficering av dricksvatten
 • Mätvärdesberoende kemikalietillsats, t.ex. dosering av syra och lut för pH-neutralisering vid behandling av avloppsvatten
 • Tidsstyrd kemikalietillsats i kylvattenkretsar
 • Pulsstyrd dosering vid påfyllning av olika mängder, t.ex. glycerinpåfyllning av manometrar
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Tekniska data

  • Slaglängd: 4 mm
  • Inställningsområde slaglängd: 0 – 100 %
  • Slaglängdsinställning: manuell med självlåsande vridknapp i steg om 1 % (som tillval med ställ- eller reglerdon)
  • Doseringens reproducerbarhet vid definierade förhållanden och korrekt installation är bättre än ±2 % i slaglängdsinställningsområdet 30 -100 %.
  • Material i kontakt med medium: PVDF, rostfritt stål 1.4571/1.4404, specialmaterial på förfrågan
  • Patenterat flerskikts-säkerhetsmembran med optisk indikering av membranbrott (som tillval med membranbrottsignalering via kontakt)
  • Integrerad hydraulisk överströmnings- och avluftningsventil
  • Ett brett urval av drivenheter: standard-växelströmsmotor, enfasväxelströmmotor, motorer för användning i Exe- och Exde-områden, olika flänsutföranden för användning av kundspecifika motorer
  • Kapslingsklass IP 55 (tillval II2GEExeIIT3, II2GEExdIICT4)
  • Glasfiberförstärkt plastkapsling
  • Doserhuvud vänster kan väljas som standard
  • Av säkerhetstekniska skäl ska alla mekaniskt aktiverade membrandoserpumpar förses med passande överströmanordningar vid installationen

  Styrning av Sigma grundtyp (S1Ba)

  Ställ-/reglerdon för inställning av slaglängd

  Ställdon för automatisk inställning av slaglängd, inställningstid ca 1 sek. för 1 % slaglängd, återfjädrande potentiometer 1 kOhm, kapslingsklass IP 54.

  Reglerdon bestående av ställdon och inbyggd efterkörningsreglerenhet för slaglängdsjustering via en normsignal. Normströmingång 0/4-20 mA, motsvarar slaglängd 0-100 %, omkopplare för manuell/automatisk drift, tryckbrytare för slagjustering vid manuell drift, mekanisk positionsindikering av slaglängden, ärvärdesutgång 0/4-20 mA för fjärrvisning.

  Varvtalsreglerbara motorer med integrerad frekvensomvandlare (ID-kod-egenskap V)

  Spänningsförsörjning 1 fas 230 V, 50/60 Hz, 0,18 kW

  Kan styras externt med 0/4 – 20 mA (se bild pk_2_103).

  På begäran med extern styrning via PROFIBUS®-DP

  Varvtalsreglering med integrerad frekvensomvandlare (ID-kod-egenskap Z)

  Den kompletta varvtalsregleringen består av frekvensomvandlare och varvtalsreglerbar motor med 0,09 kW.

  Utförande "Fysiologiskt obetänklig (FDA) för material i kontakt med medium"

  Alla material som kommer i kontakt med mediet är i utförande med "Fysiologiskt obetänklig (FDA) för material i kontakt med medium" i enlighet med FDA-direktivet.

  FDA-direktiv:

  • Material PTFE: FDA-nr. 21 CFR § 177.1550
  • Material PVDF: FDA-nr. 21 CFR § 177.2510

  Erbjuds för materialutförande PVT och SST.

  Exempel på ID-kod: S1BaH04084PVTS00 F S000

  Sigma/ 1 grundtyp utförande "Doserhuvud vänster"

  Detta utförande erbjuder ytterligare möjligheter till anpassning till speciella monteringssituationer, t.ex. i kombination med behållare, konsoler och dylikt.

  Exempel på ID-kod: S1BaH07042PVTS00 5 S000

  Typ S1Bamed motor 1 500 v/min vid 50 Hz-driftmed motor 1800 v/min vid 60 Hz-driftSughöjdTillåtet förtryck sugsidanAnslutning sug-/trycksidaTransportvikt
   Flödeskapacitet vid max. mottryckAntal slag, max.Flödeskapacitet vid max. mottryckAntal slag, max.    
  bar l/h ml/slagSlag/min psil/h/gph (US)Slag/min m WS barG–DN kg
  12017 PVT10173,87317420,4/5,388713/4–109
  12017 SST12173,87317420,4/5,388713/4–1012
  12035 PVT10354,014317442,0/11,0172713/4–109
  12035 SST12354,014317442,0/11,0172713/4–1012
  10050 PVT10504,020514560,0/15,8246713/4–109
  10050 SST10504,020514560,0/15,8246713/4–1012
  10022 PVT10225,07314526,4/6,988613/4–109
  10022 SST10225,07314526,4/6,988613/4–1012
  10044 PVT10445,114314552,8/13,9172613/4–109
  10044 SST10445,114314552,8/13,9172613/4–1012
  07065 PVT7655,220510278,0/20,6246613/4–109
  07065 SST7655,220510278,0/20,6246613/4–1012
  07042 PVT7429,57310250,4/13,388311–1510
  07042 SST7429,57310250,4/13,388311–1514
  04084 PVT4849,714358100,8/26,6172311–1510
  04084 SST4849,714358100,8/26,6172311–1514
  04120 PVT41209,720558144,0/38,0246311–1510
  04120 SST41209,720558144,0/38,0246311–1514

  Prestanda TTT se typ PVT

  Material i kontakt med medium

  MaterialDoserhuvudSug-/tryckanslutningTätningar/kulsäteKulorInbyggd överströmningsventil
  PVTPVDFPVDFPTFE/PTFEKeramikPVDF/FKM eller EPDM
  SSTRostfritt stål 1.4404Rostfritt stål 1.4581PTFE/PTFERostfritt stål 1.4404Rostfritt stål/FKM eller EPDM
  TTT*PTFE + 25 % grafitPTFE + 25 % grafitPTFE/PTFEKeramik
  * speciellt för EX-områden 

  I utförande "F" - "fysiologisk obetänklig - FDA" består kulsätet av PVDF

  Motordata

  ID-kod egenskapSpänningsförsörjningΔ/Y  Anmärkningar
  S3 fas, IP 55220 – 240 V/380 – 420 V
  265 – 280 V/440 – 480 V
  50 Hz
  60 Hz
  0,09 kW
  0,09 kW
   
  D3 fas, IP 55220 – 240 V/380 – 420 V
  265 – 280 V/440 – 480 V
  50 Hz
  60 Hz
  0,09 kW
  0,09 kW
  med PTC, varvtalsregleringsområde 1:5
  R3 fas, IP 55220 – 240 V/380 – 420 V50 Hz0,09 kWmed PTC, varvtalsregleringsområde 1:20 med extern fläkt 1 fas 230 V; 50/60Hz
  V01 fas, IP 55230 V ± 10 %50/60 Hz0,18 kWVarvtalsreglermotor med integrerad frekvensomvandlare, reglerområde 1:20
  M1 fas AC, IP 55230 V ± 5 %50/60 Hz0,12 kW 
  N1 fas AC, IP 55115 V ± 5 %60 Hz0,12 kW 
  L13 fas, II2GEExellT3220 – 240 V/380 – 420 V50 Hz0,12 kW 
  L23 fas, II2GEExdllCT4220 – 240 V/380 – 420 V50 Hz0,18 kWmed PTC, varvtalsregleringsområde 1:5
  P13 fas, II2GEExellT3250 – 280 V/440 – 480 V60 Hz0,12 kW 
  P23 fas, II2GEExdllCT4250 – 280 V/440 – 480 V60 Hz0,18 kWmed PTC, varvtalsregleringsområde 1:5

  För mer information kan motordatablad beställas.

  Specialmotorer resp. specialmotorflänsar finns på förfrågan.

  Enligt ekodesigndirektivet 2005/32/EG omfattas motorer som är mindre än 0,75 kW och motorer som är utformade för varvtalsreglerbar drift inte av IEC2-normen.

  Information rörande användning i EX-områden

  I verkstäder där risk för explosion föreligger får endast pumpar med motsvarande märkning enligt ATEX-direktiv 94/9/EG användas. Explosionsgruppen, kategorin och kapslingsklassen som anges på märkningen, måste motsvara de villkoren som finns i det avsedda användningsområdet eller högre.

  Nedladdningar för Motor-membrandoserpump Sigma/ 1 (grundtyp)

  Hämta fler från

  Översikt

  En robust pump för säker användning

  Sigma/1 membrandoserpump bildar en sammanhängande produktfamilj med pumparna av typ Sigma/2 och Sigma/3. Kapacitetsområdet från 17 till 1 030 l/h täcks med ett enhetligt koncept för skötsel, styrning och reservdelshantering. En rad olika varianter av drivenheter, även för användning i Exe- och Exde-områden med ATEX-godkännande, erbjuds.

  Fördelar för er

  Hög processäkerhet:

  • I händelse av haveri tränger dosermediet inte ut eller in i pumpens drivenhet tack vare ett patenterat flerskikts-säkerhetsmembran med optisk signalering (som tillval elektrisk)
  • Integrerad överströmningsventil skyddar pumpen mot överbelastning
  • Tillförlitlig funktion genom möjligheten till avluftning under sugprocessen

  Flexibel anpassning till processen:

  • Alla produkter i serien Sigma kan som standard fås i utförandet "Fysiologiskt obetänklig för material i kontakt med medium".
  • Doserpumpar med elektropolerat doserhuvud av rostfritt stål och EHEDG-certifikat kan användas för hygieniskt krävande tillämpningar
  • Kan anpassas till speciella monteringssituationerna eftersom man som standard kan välja "Doserhuvud vänster"

  Användningsområde

  Tekniska data

  Nedladdningar

  Kontakta oss

  ProMinent Doserteknik AB / ProMinent Norge AS


  »Mitt team och jag står gärna till er tjänst. Skicka din förfrågan till oss.«

  +46 31 65 66 00  +47 3221 3130 
  Skicka förfrågan   

  Stäng formuläret

  Din förfrågan

  Personuppgifter


  Fler produkter +
  Bifogad fil Maximum file size 10 MB
  Ladda upp Fler filer

  Personuppgifter


  Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
  *Obligatoriska fält

  Granska och skicka


  Personuppgifter:
  Tilltal
  Titel
  Efternamn  
  Förnamn  
  Företag
  Kundnummer
  E-postadress
  Telefonnummer
  Gata
  Husnummer
  Ort  
  Land
  Bli uppringd Ja

  Tillbaka

  Reservdelar och tillbehör

  1 2 3

  Passande produkter

  1 2 3 4 5 6 7 8 9