Sökförslag

Motor-membrandoserpump Sigma X controlversion – Sigma/ 3 S3Cb

Kapacitetsområde S3Cb: 182 – 1 040 l/h, 12 - 4 bar

Sigma controlversion är en intelligent, flexibel motor-membrandoserpump som sätter nya standarder när det gäller användarkomfort, tillförlitlighet och säkerhet.

Produktbeskrivning

Den nya Sigma X-familjen – tillförlitlig, intelligent och anslutningsbar

Sigma X membrandoserpump täcker ett kapacitetsområde på mellan 21 till 1 040 l/h i varianterna S1Cb, S2Cb och S3Cb. Dess patenterade flerskikts-säkerhetsmembran garanterar högsta processäkerhet. Effektivt skydd av drivenheten mot överlast genom integrerad frekvensomvandlare med mikroprocessorstyrning.

En höjdpunkt är det enhetliga användarkonceptet med Click-Wheel och 4 ytterligare manöverknappar på en avtagbar manöverenhet. En stor belyst LCD-display och en 3-LED-indikering som är synlig från alla sidor för drift-, varnings- och felmeddelanden ger extra manöverkomfort.

Sigma går, precis som alla intelligenta doserpumpar från ProMinent, att ansluta flexibelt med diverse olika Bus-system.

Stort inställningsområde genom en kombination av justering av frekvens och slaglängd. Pumpen arbetar med hög precision över hela frekvensområdet. Precis och felfri dosering av viskösa och förgasande medier genom anpassning av rörelseprofiler.

Fjärröverföringen av drifttillstånd sker enkelt via en extra utgångs- resp. relämodul. En timer som är integrerad som standard styr tidsberoende doserprocesser.

Lämpliga reservdelar kan visas på displayen. Med den integrerade loggboken underlättas processtyrning, optimering och felanalyser avsevärt.

Fördelar för er

 • Säker: I händelse av haveri tränger dosermediet inte ut ur eller in i pumpens drivenhet tack vare ett patenterat flerskikts-säkerhetsmembran med optisk signalering (som tillval elektrisk).
 • En integrerad överströmningsventil skyddar pumpen mot överbelastning och ger en tillförlitlig drift tack vare möjligheten till avluftning under doseringsprocessen.
 • Extern aktivering via potentialfria kontakter med impuls för höjning och sänkning, batch-drift eller via 0/4-20 mA som standardsignal, fritt skalbar.
 • Flexibel anslutningsbarhet: Anslutning till processtyrsystem via integrerat PROFIBUS®, CANopen-gränssnitt.
 • Integrerad loggbok sparar upp till 300 händelser och underlättar felåtgärd och orsaksanalys.
 • Sigma X Family - Module 1 - Introduction

 • Sigma X Family - Module 2 - higher efficiency

 • Sigma X Family - Module 3 - higher reliablilty

 • Sigma X Family - Module 4 - variable metering profiles

 • Sigma X Family - Module 5 - flexible in use

Användningsområde

 • Alla industriella användningar som fristående eller integrerade i ett komplettsystem
 • Mängdproportionell kemikalietillsats vid beredning av vatten, t.ex. klorblekningsvätska för desinficering av dricksvatten
 • Neutralisering vid behandling av avloppsvatten
 • Pulsstyrd dosering vid påfyllning av olika mängder, t.ex. glycerinpåfyllning av manometrar
 • Med den integrerade timern som styrenhet för enkla processer, t.ex. biociddosering i kylvatten
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  Tekniska data

  • Slaglängd: 6 mm
  • Inställningsområde slaglängd: 0 – 100 %
  • Slaglängdsinställning: manuell med självlåsande vridknapp i steg om 1 %
  • Doseringens reproducerbarhet vid definierade förhållanden och korrekt installation är bättre än ± 2 % i slaglängdsinställningsområdet 30 - 100 %
  • Spänningsförsörjning: 1-fas, 100 – 230 V ±10 %, 240 V ±6 %, 50/60 Hz (420 W)
  • Kapslingsklass IP 65
  • Glasfiberförstärkt plastkapsling
  • Manuell resp. extern kontaktstyrning inställningsbar, faktor vid extern kontaktstyrning 99:1 – 1:99; Batch-drift med max. 99 999 slag/startimpulser.
  • Doserprofiler för optimala doseringsresultat.
  • Indikering av slitagedelar på servicemenyn.
  • Anslutning för 2-stegs nivåvakt.
  • Anslutning av PROFINET via ProMinent DULCOnvert PROFIBUS®- PROFINET-omvandlare
  • Tidsberoende styrning av dosermängd via integrerad timer.
  • Relämodul med 1 x växlarkontakt, 230 V – 8 A
  • Relämodul med 2 x in, 24 V – 100 mA
  • Utgångs-/relämodul: 0/4- 20 mA analog utgång för fjärröverföring av slagfrekvens plus relämodul med 1 x in, 24 V – 100 mA
  • Sigma-serien kan väljas i utförandet ”Fysiologiskt ofarligt för fuktigt material”.
  • Material i kontakt med medium: PVDF, rostfritt stål 1.4571/1.4404, specialmaterial på förfrågan.
  • På förfrågan finns doserhuvuden med elektropolerat rostfritt stål för flytande medier vid hygieniskt krävande tillämpningar.
  • För att följa exportbestämmelser vid flöde >600 l/h och PVDF erbjuder vi gärna alternativa materialutföranden.
  • Kundspecifika utföranden möjliga på förfrågan.

   Av säkerhetstekniska skäl ska alla mekaniskt aktiverade membrandoserpumpar förses med passande överströmanordningar vid installationen.

  Manöverenhet

  En höjdpunkt är det enhetliga användarkonceptet för gamma- och Sigma-doserpumpar med Click-Wheel och 4 ytterligare manöverknappar på en avtagbar manöverenhet. En stor belyst LCD-display och en 3-LED-indikering som är synlig från alla sidor för drift-, varnings- och felmeddelanden ger extra manöverkomfort.

  Doserpumpen Sigma (controlversion) kan, precis som alla intelligenta doserpumpar från ProMinent, anslutas flexibelt till diverse olika bussystem. Fjärröverföringen av drifttillstånd sker enkelt via en extra utgångs- resp. relämodul. En timer som är integrerad som standard styr tidsberoende doserprocesser.

  Lämpliga reservdelar kan visas på displayen. Med den integrerade loggboken underlättas processtyrning, optimering och felanalyser avsevärt.

  Flerskikts-säkerhetsmembran

  Som robust motor-membrandoserpump med integrerad styrning och patenterat flerskikts-säkerhetsmembran kännetecknas Sigma X av hög processäkerhet. I händelse av haveri tränger dosermediet inte ut ur eller in i pumpens drivenhet tack vare ett flerskikts-säkerhetsmembran med optisk signalering (som tillval elektrisk).

  Ett ytterligare bakre PTFE-skikt förhindrar att mediet tränger ut vid ett membranbrott. Vid ett membranbrott utlöses en enkel kontakt mekaniskt via flerskiktsmembranet. Doserhuvudet förblir samtidigt läckagefritt vilket möjliggör nöddrift. Enklare teknik än med dubbelmembran-systemet och oberoende av dosermediet, vilket innebär en fördel vid underhåll och service.

  Den optiska membranbrottssignaleringen ingår i standardutförandet.

  Doserprofil

  Doserprofiler garanterar ett optimalt doserresultat genom att doserpumpens dosering är anpassad till aktuell kemikalie eller applikation.

  Kombinationen av inställning av frekvens och slaglängd möjliggör ett stort inställningsområde. Pumpen arbetar därvid med hög precision inom hela frekvensområdet. Anpassning av rörelseprofilen garanterar även vid viskösa och avgasande medier en exakt och problemfri dosering.

  Slagrörelsen hos förträngaren mäts och regleras kontinuerligt så att slagen utförs i enlighet med önskad doserprofil. Pumpen kan drivas i normalt driftläge (schema 1), med optimerat tryckslag (schema 2) eller med optimerat sugslag (schema 3).

  Tre typiska doserprofiler visas schematiskt med tidsförloppet.

  Utföranden "Fysiologiskt obetänklig" för tätningsmaterial i kontakt med medium för pumptyp: DN25 - 120145, 120190, 120270

  FDA

  Material i kontakt med medier i utförande "FDA" (F) motsvarar FDA-direktivet.

  FDA-direktiv: Material PTFE: FDA-nr 21 CFR § 177.1550, material PVDF: FDA-nr 21 C, FR
  § 177.2510

  Erbjuds för pumputförande plast (PV) och rostfritt stål (SS) samt kulventil DN 25.

  Exempel på ID-kod: S3BaH120330PV F S000S000

  EU-förordning 1935/2004

  I materialutförande rostfritt stål "fysiologiskt obetänklig för material i kontakt med medier förordning (EG) 1935/2004" erbjuds tätningsmaterial enligt förordning (EG) 1935/2004.

  Erbjuds för pumputförande rostfritt stål (SS) och kulventil DN 25.

  För hygieniskt krävande användningar erbjuds doserhuvuden i hygienisk design på begäran.

  Typ S3CbFlödeskapacitet vid max. mottryckAntal slag, max.Flödeskapacitet vid max. mottryckSughöjdTillåtet förtryck sugsidanAnslutning sug-/trycksidaTransportvikt
  bar l/h ml/slagSlag/min psi gph (US) m WS barG–DN kg
  120145 PVT1018233,79014548,0521 1/2–2522
  120145 SST1218233,79017448,0521 1/2–2526
  120190 PVT1024333,712014564,1521 1/2–2522
  120190 SST1224333,712017464,1521 1/2–2526
  120270 PVT1036533,818014596,4521 1/2–2522
  120270 SST1236533,818017496,4521 1/2–2526
  070410 PVT750095,190102132,0412–32–*24
  070410 SST750095,190102132,0412–32–*29
  070580 PVT767095,1120102176,9412–32–*24
  070580 SST767095,1120102176,9412–32–*29
  040830 PVT41.04095,118058274,7312–32–*24
  040830 SST41.04095,118058274,7312–32–*29

  * DN32 plattventil med ventilfjäder

  Material i kontakt med medium

    Kulventil DN 25Plattventil DN 32
  MaterialSug-/tryckanslutning doserhuvudTätningarVentilkulorVentilsätenTätningarVentilplattor/ventilfjäderVentilsätenInbyggd överströmningsventil
  PVTPVDF PTFEGlasPTFE**PTFEKeramik/ Hast C. + CTFE*PTFEPVDF/FKM eller EPDM
  SSTRostfritt stål 1.4581PTFERostfritt stål 1.4404PTFE**PTFERostfritt stål 1.4404/ Hast. CPTFERostfritt stål/FKM eller EPDM
  * Ventilfjädern är klädd med CTFE (beständighet som PTFE) 
  **I utförande "F" består kulsätet av PVDF 

  Motordata

  ID-kod egenskap Spänningsförsörjning  Anmärkningar
  U1 fas, IP 65100 – 230 V ±10 % / 240 V ±6 %50/60 Hz420 W 

  Enligt ekodesigndirektivet 2005/32/EG omfattas motorer som är mindre än 0,75 kW och motorer som är utformade för varvtalsreglerbar drift inte av IEC2-normen.

  Nedladdningar för Motor-membrandoserpump Sigma X controlversion – Sigma/ 3 S3Cb

  Mer i nedladdningscentret

  0 Resultat
  filtrera efter dokumenttyp
  Användningsexempel/referens (0)
  Broschyrer/flyers (0)
  Bruksanvisning (0)
  Certifikat/förklaring (0)
  Datablad (0)
  Fackartiklar (0)
  Katalog (0)
  Kopplingsschema (0)
  Mjukvara (0)
  Pressmeddelande (0)
  Skiss / måttblad / 3D (0)
  Sprängskiss/reservdelar (0)
  Säkerhetsdatablad (0)
  Övrigt (0)

  Valda filter:

  Lämpliga nedladdningar

  Sortera efter A till ö
  ladda fler träffar ...
  Inga fler träffar!

  Tyvärr hittades inget passande sökresultat.

  Är alla ord rättstavade?
  Vill du försöka igen med färre eller andra sökord?

  Prova igen senare

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Översikt

  Den nya Sigma X-familjen – tillförlitlig, intelligent och anslutningsbar

  Sigma X membrandoserpump täcker ett kapacitetsområde på mellan 21 till 1 040 l/h i varianterna S1Cb, S2Cb och S3Cb. Dess patenterade flerskikts-säkerhetsmembran garanterar högsta processäkerhet. Effektivt skydd av drivenheten mot överlast genom integrerad frekvensomvandlare med mikroprocessorstyrning.

  En höjdpunkt är det enhetliga användarkonceptet med Click-Wheel och 4 ytterligare manöverknappar på en avtagbar manöverenhet. En stor belyst LCD-display och en 3-LED-indikering som är synlig från alla sidor för drift-, varnings- och felmeddelanden ger extra manöverkomfort.

  Sigma går, precis som alla intelligenta doserpumpar från ProMinent, att ansluta flexibelt med diverse olika Bus-system.

  Stort inställningsområde genom en kombination av justering av frekvens och slaglängd. Pumpen arbetar med hög precision över hela frekvensområdet. Precis och felfri dosering av viskösa och förgasande medier genom anpassning av rörelseprofiler.

  Fjärröverföringen av drifttillstånd sker enkelt via en extra utgångs- resp. relämodul. En timer som är integrerad som standard styr tidsberoende doserprocesser.

  Lämpliga reservdelar kan visas på displayen. Med den integrerade loggboken underlättas processtyrning, optimering och felanalyser avsevärt.

  Fördelar för er

  • Säker: I händelse av haveri tränger dosermediet inte ut ur eller in i pumpens drivenhet tack vare ett patenterat flerskikts-säkerhetsmembran med optisk signalering (som tillval elektrisk).
  • En integrerad överströmningsventil skyddar pumpen mot överbelastning och ger en tillförlitlig drift tack vare möjligheten till avluftning under doseringsprocessen.
  • Extern aktivering via potentialfria kontakter med impuls för höjning och sänkning, batch-drift eller via 0/4-20 mA som standardsignal, fritt skalbar.
  • Flexibel anslutningsbarhet: Anslutning till processtyrsystem via integrerat PROFIBUS®, CANopen-gränssnitt.
  • Integrerad loggbok sparar upp till 300 händelser och underlättar felåtgärd och orsaksanalys.

  Video

  Användningsområde

  Tekniska data

  Nedladdningar

  Kontakta oss

  ProMinent Doserteknik AB / ProMinent Norge AS


  »Mitt team och jag står gärna till er tjänst. Skicka din förfrågan till oss.«

  +46 31 65 66 00  +47 3221 3130 
  Skicka förfrågan   

  Stäng formuläret

  Din förfrågan

  Personuppgifter


  Fler produkter +
  Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
  Ladda upp Fler filer

  Personuppgifter


  Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
  *Obligatoriska fält

  Granska och skicka


  Personuppgifter:
  Tilltal
  Titel
  Efternamn  
  Förnamn  
  Företag
  Kundnummer
  E-postadress
  Telefonnummer
  Gata
  Husnummer
  Ort  
  Land
  Bli uppringd Ja

  Tillbaka

  Reservdelar och tillbehör

  1 2 3

  Passande produkter

  1 2 3 4 5

  ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu