Sökförslag

Doserpumpar optimerar material för litium-jonbatterier

Ternära oxidsystem som innehåller litium garanterar i litium-högeffektsbatterier hög energitäthet, lång livslängd och ett stort antal laddcykler. Vid tillverkningen säkrar dosersystem kvaliteten på de förprodukter som krävs.

Kravet: exakt dosering

I Mittens rike investerar man kraftigt i eldrivna fordon. För att nå målet att bli världsledande inom elektromobilitet utökar Kina sin batteriproduktionskapacitet. Energiackumulatorer med hög energitäthet och cykelhållfasthet bestämmer efterfrågan. Till de viktigaste lagringsmaterialen för batterier, som uppfyller dessa krav, räknas litium-nickel-mangan-kobolt-oxider, förkortat NCM. Olika tillverkare i Kina har specialiserat sig på att tillverka de ternära förprodukter (prekursorer) som krävs för dessa. De sintrade slutliga katodprodukternas egenskaper bestäms av partikelstorlek, storleksfördelning, renhet och mycket mer. Exakta doserpumpar och dosersystem garanterar de höga kvalitetskraven vid den komplexa tillverkningen av de ternära förprodukterna.

Grunddata

  • Årlig global förbrukning av katodmaterial mer än 200 000 ton
  • Förprodukterna påverkar runt 60 % av de katodegenskaper som krävs för litium-jonbatterier
  • Höga kvalitetskrav vid tillverkning av förprodukter av katodmaterial

Exakt dosering av flytande metaller

Vid produktionen av ternära prekursorer blandas olika reaktanter med varandra under olika reaktionsprocesser. Exakt angivna koncentrationer påverkar den slutliga produktens kvalitet i mycket stor utsträckning. Exakt och reproducerbart uppfyller smarta högkvalitativa doserpumpar från ProMinent dessa krav. Magnetmotor-membrandoserpumpar gamma/ X, motor-membrandoserpumpar Sigma, hydrauliska membrandoserpumpar Hydro och även slangpumpar garanterar att de nödvändiga substanserna doseras exakt.

I upp till 15 olika processteg sörjer doserpumparna i kombination med sensorer och styrda via styrsystemet för rätt mängd vid rätt tidpunkt. De doserar t.ex. blandningar av flytande metall med andelar av nickel, kobolt och mangan till en lösning med en exakt definierad total NCM-jonkoncentration. En stabil utfällning samt konstant pH-värde säkerställer att rätt mängd NAOH- och ammoniaklösningar tillförs.

Efter en process som tar cirka 24 timmar bildas µm-stora produktpartiklar. De sedimenteras, torkas vid upp till 150 ℃ och kan efter 15–20 timmar tas ut som ternär förprodukt.

Fler än 300 doserpumpar, sensorer och styrenheter från ProMinent används redan av olika tillverkare i Kina. Och det av en god anledning: De garanterar hög processäkerhet och sörjer med hög precision för att prekursorerna till de ternära katodmaterialen håller den produktkvalitet som krävs.

Produkter från ProMinent säkerställer tillförlitligt de efterfrågade materialegenskaperna, som t.ex. form, renhetsgrad, skakdensitet, partikelstorlek eller specifik yta på de ternära förprodukterna. Dessa är bland annat DULCOTEST-sensorer, mät- och reglerenheter diaLOG DACa, magnet-membrandoserpumpar gamma/ X, motor-membrandoserpumpar Sigma och hydrauliska membrandoserpumpar Hydro samt slangpumpar. gamma/ X används på laboratorier medan Sigma och Hydro används för produktion av stora antal. Slangpumpar används både på laboratorier och i produktionen.

Pumparna är utrustade med säkerhets- och övervakningsfunktioner. Dessa är bland annat flödesövervakning och membranbrottsignalering. För säker drift är mottrycks- och säkerhetsventiler, pulsdämpare samt magnetiska flödesmätare och sensorer inbyggda i dosersystemen. Parametrar som DULCOTEST-sensorerna mäter, t.ex. flöde eller pH-värde, används för övervakning och styrning genom det digitala styrsystemet. Utifrån de styrvärden som föreligger anpassas doserkapaciteten för de enskilda doserpumparna via en PID-reglerenhet.

  • Tillförlitlig och exakt dosering av NaOH-, ammoniak- och NCM-lösning
  • PID-reglering av doserkapaciteten
  • Exakt pH-mätning och styrning via styrsystemet

Använda produkter - Doserpumpar optimerar material för litium-jonbatterier

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Fler exempel ur praktiken inom denna bransch

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu