Sökförslag

UV-ljus ger absolut rent vatten i Ale Kommun

Många kommuner fick en tankeställare när Östersunds vatten förorenades av parasiter 2010. För vår del tog arbetet med att förbättra säkerheten ordentlig och nu UV-behandlas allt dricksvatten, säger Ingemar Karlsson, VA-projektledare i Ale Kommun.

Förbättrad säkerhet

UV-ljus är ett effektivt komplement till kemisk rening, som ex vis klor. Det angriper DNA i mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter, vilka då förlorar sin förmåga att föröka sig och oskadliggörs. Förutom att människor blir sjuka, så kostar ett parasitutbrott åtskilliga miljoner att åtgärda.

ProMinents UV-aggregat är certifierade enligt tyska DVGW och österrikiska ÖNORM. Dessa är marknadens strängaste certifieringar som ställer högst krav på avdödning av mikroorganismer. Det tog ungefär ett år från det att Ale Kommun började se närmare på UV-rening tills aggregaten var i drift.

Fakta Ale Kommun

Ale Kommun sträcker sig längs Göta Älv och några mil österut från älven. Här bor drygt 27 000 personer och det är invånarna i tätorterna Surte, Bohus, Nödinge, Nol, Älvängen, Alvhem och Alafors som har kommunalt vatten.

Nyckeldata

  • Certifierade UV-aggregat
  • Skonsamt för människa och miljö
  • Omedelbar och säker desinficering utan tillsats av kemikalier
  • Ingen uppkomst av oönskade substanser
  • Ingen påverkan av lukt eller smak på vattnet
  • Låg investerings- och driftskostnad med hög tillförlitlighet och effektivitet

Installation med minimalt ingrepp

Våren 2013 installerade kommunen fyra av ProMinents UV-aggregat på strategiska punkter i dricksvattennätet. Vattnet tas från Göta Älv och går via vattenverk i Göteborg och Kungälv till Ale där det pumpas upp i vattentorn, där UV-aggregaten sitter.

Dricksvattnet pumpas upp till reservoarerna under natten och då slås UV-aggregaten på. De tar inte speciellt stor plats och kunde installeras på befintliga inledningar med minimala ingrepp.

Effekten anpassas automatiskt till flödet och vattenkvalitén (certifierat enligt europeisk dricksvattenstandard). Maxeffekten är 1,3 kW och snitteffekten ligger på 1 kW, vilket betyder låg driftskostnad

Underhållet inskränker sig till rengöring någon gång per år samt byte av UV-lampor efter 12-14 000 driftstimmar – med Ales driftsförhållanden blir det ungefär vartannat år. Reningsgraden är mycket hög, över 99,99 procent.

Nästa steg för Ale blir att installera fjärrövervakning och -styrning. Det innebär att ProMinent kan gå in och ge drift- och servicesupport på

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Fler exempel ur praktiken inom denna bransch

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu