Sökförslag

Precisionsbygge i Mölndals VA-verk

När Mölndals VA-verk skulle byta från aluminiumsulfat till polyaluminiumklorid återstod ett problem. Hur skulle man få plats med den stora tanken utan att behöva bygga om?

Utvärderade andra tillsatser

Mölndals VA-verk, med en kapacitet på 17000 m3/dygn, renar vattnet från Rådasjön i 20 sandfilter, 10 aktivt kolfilter samt tre UV-aggregat. Spolvattnet i sandfiltren recirkuleras och renas i en lamellseparator. När aluminiumsulfat-silon skulle renoveras beslöt man sig för att byta till Polyaluminiumklorid i flytande form.

Problemet var bara att vi inte hade plats för tanken på 40 m3 som behövdes, säger Reine Rohman, driftstekniker vid Mölndals VA-verk. Att få in tanken i den befintliga byggnaden var omöjligt och att bygga nytt skulle bli alldeles för dyrt.

ProMinent kom fram till att 4:a mindre tankar skulle fungera lika bra, bara ett problem; det fanns ingen tillräckligt stor öppning för att få in dem.

Istället för att behöva riva en stor del av huset, bestämde vi att ta in tankarna i delar och svetsa ihop dem på plats, säger Jonas Lindqvist försäljningschef på ProMinent.

Nyckeldata

  • Lagringstankar inkl påfyllnadsstation
  • Komplett dosersystem
  • UV, ozon, klordioxid
  • Sand-, membran-, avhärdnings och kolfilter
  • Polymerberedning

Precisionsbygge

Kravet var återvinningsbara tankar fria från lösningsmedel med 25 års nominerad livslängd för aluminiumpolyklorid. Polyetentankarna är och placerade i en befintlig kontaktbassäng och fylls på via en låsbar påfyllnadsstation på utsidan av VA-verket dit också avluftning och överfyllnadslarm går. ProMinent har levererat hela anläggningen inklusive doseringsskåpet.

Entreprenörerna gjorde ett mycket bra jobb, säger Reine Rohman. Det syns hur varje centimeter utnyttjats, det ser ut som huset byggts runt tankarna och inte tvärtom.

Aluminiumklorid-anläggningen består av fyra tankar, påfyllnadsstation, doserskåp med två kolvmembranpumpar samt en turbiditetsmätare, med växlingssystem vid kolfiltren, som mäter grumligheten vid varje filter istället för ett samlingsvärde. Avviker ett filter larmar systemet driftsteknikerna direkt.

Utöver detta har ProMinent levererat klordioxidanläggning.

Efte två månaders installationsarbeten togs den nya anläggningen i drift, strax före jul 2013.

Vattenverkets kapacitet är 700 m3/h och efter ombyggnaden ligger man stadigt på ca 620 m3/h med bibehållen vattenkvalitet.

Tidigare kom vi upp i max 500 m3/h under vintern, fortsätter Reine Rohman, och istället för tio minuter för att lösa upp aluminium-pulvret, blandar sig nu aluminiumkloriden med vattnet på två minuter. Sandfiltrens reningseffekt har förbättrats och turbiditeten (grumligheten) ligger nu långt under gränsvärdena, även under vintern och vid full kapacitet.

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Fler exempel ur praktiken inom denna bransch

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu