Sökförslag

Toppmodernt brandskydd i Öresundstunneln

Mellan Köpenhamn och Malmö är det bara cirka 15 kilometer – och hav. Länge separerades de båda länderna av Öresund, men idag är området en pulserande storstadsregion tack vare bron och tunneln.

Ett ingenjörstekniskt mästerverk

År 2000 blev många års längtan efter en fast förbindelse över Öresund verklighet med Öresundsbron och Öresundstunneln. På grund av närheten till Köpenhamns flygplats byggdes en runt 4 km lång del i form av en sänktunnel. Det är den längsta kombinerade järnvägs- och vägtunneln i världen och består av 20 element som är vardera 176 meter långa och som har sänkts ner på havsbotten. Där nere skyddar en släckanläggning från österrikiska AQUASYS Technik GmbH - en pionjär på området brandskydd - kabelkanalerna i tunneln med hjälp av högtryckssystem för vattenånga. År 2009 visade det sig att mikrobiologisk inverkan från vattnet i den slutna släckningskretsen orsakade biologiska beläggningar och biokemisk korrosion. För att inga avlagringar skulle kunna blockera ångmunstyckena vid en eventuell brand fick ProMinent uppdraget att sörja för rent vatten.

Grunddata

  • Släckvattenbehandling för Öresundstunneln mellan Köpenhamn och Malmö
  • Sluten släckvattenkrets med två vattenackumulatorer på vardera 350 m³
  • Vattenavhärdning med anläggning för jonbyte DMEb WZE
  • Vattendesinficering med klordioxidanläggningen Bello Zon® CDVc
  • Mätning och registrering av de viktigaste vattenparametrarna med mät- och reglerenheten DULCOMARIN® II: Klordioxid, pH-värde, redox-värde, temperatur och konduktivitet

Kompetens och komfort

ProMinent konstruerade en anläggning som avhärdar och desinficerar släckvattnet och övervakar vattenparametrarna löpande. En anläggning för jonbyte DMEb WZE avhärdar 13 m³ vatten per timme. För desinficering och nedbrytning av biologiska beläggningar sörjer klordioxid. Klordioxidanläggningen Bello Zon® CDVc framställer ämnet med hjälp av syrakloridmetoden direkt på plats, försörjer släcknings- och ångsystemen och kontrollerar att doseringen blir korrekt. Och så att man alltid har koll på den allmänna vattenkvaliteten registrerar mät- och reglerenheten DULCOMARIN® II de viktigaste vattenparametrarna. Alla värden kan fjärravläsas bekvämt via internet. ProMinent planerade, konstruerade och levererade anläggningen som togs i drift år 2010. Självklart närvarade ProMinents österrikiska ingenjörer vid idrifttagningen. Vårt bidrag till säkerheten i Öresundsregionen!

Optimalt släckvatten – alltid redo

  • Tillförlitligt fungerande släckvattensystem
  • Förhindrar mikrobiologisk inverkan och biokemisk korrosion
  • Planering, konstruktion, leverans och idrifttagning av anläggningen genom ProMinent
  • Säker vattendesinficering genom framställning av klordioxid på plats
  • Bekväm fjärrövervakning av alla viktiga vattenparametrar

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Fler exempel ur praktiken inom denna bransch

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu