Sökförslag
Integritetspolicy

Tack för att du besökt en hemsida tillhörande ProMinent-koncernen (ProMinent GmbH och de företag som är knutna dit). Vi gläder oss över ditt intresse för våra produkter och tjänster. Att dina personuppgifter är skyddade har högsta prioritet för oss.

1. Skydd av personuppgifter

De uppgifter som inhämtas bearbetas och lagras i enlighet med de dataskyddsrättsliga bestämmelserna. Du har självklart rätt enligt den tyska dataskyddslagstiftningen att utan kostnad få upplysning om dina sparade uppgifter. Vi informerar dig gärna om vilka uppgifter om dig som vi har sparat. Dessutom har du alltid rätt att invända mot att dina personrelaterade uppgifter registreras, att rätta till, spärra eller radera uppgifter.

Inhämtning och bearbetning av ej personrelaterade uppgifter.

Ej personrelaterad information inhämtas automatiskt av ProMinent-koncernen (ProMinent GmbH och de företag som är knutna dit) vid besök på hemsidan och nyhetsbrevet. I det fallet handlar det om statistiska uppgifter, som i ackumulerad form innehåller information om exempelvis den använda webbläsaren, operativsystem, antal besökare och liknande. ProMinent-koncernen (ProMinent GmbH och de företag som är knutna dit) nvänder denna information för att kontinuerligt förbättra webbsidan och nyhetsbrevet.

Inhämtning och bearbetning av personrelaterade uppgifter

Personrelaterade uppgifter innehåller information som ex. namn, företag, bransch, funktion, adress, telefonnummer eller e-postadress. Dessa uppgifter inhämtas av ProMinent-koncernen (ProMinent GmbH och de företag som är knutna dit) endast inom ramen för kontakt, registrering för nyhetsbrevet, undersökningar eller liknande. Dessutom inhämtas personuppgifter automatiskt vid leverans och läsning av nyhetsbrevet och dess innehåll. De personrelaterade uppgifterna används endast för den individuella kommunikationen, bearbetning av frågor, översändande av produktinformation, individuell anpassning av nyhetsbrevets innehåll för mottagaren liksom för erbjudanden. De lämnas enbart vidare till företag som tillhör ProMinent-koncernen (ProMinent GmbH och de företag som är knutna dit), eller vid behov till de handelsagenturer som arbetar på uppdrag av ProMinent. Lagringen av uppgifterna sker tills du begär att de ska raderas. Du kan alltid avbeställa nyhetsbrevet via den för det avsedda länken i nyhetsbrevet.

Nyhetsbrev

För att du ska kunna prenumerera på nyhetsbrevet behöver vi förutom din e-postadress också att du bekräftar att nyhetsbrev-tjänsten ska aktiveras för dig. Denna bekräftelse består dels av att du bekräftar att du är innehavare av den angivna e-postadressen och dels av att du vill få mottaga nyhetsbrevet. Andra uppgifter som titel, namn och liknande är frivilligt och syftar till att göra nyhetsbrevet mer personligt. Inhämtandet av uppgifterna görs enbart för utskicket av nyhetsbrevet. För att kontinuerligt kunna förbättra nyhetsbrevet och göra det mer attraktivt inhämtas statistiska uppgifter (t.ex. öppningsfrekvens och klickfrekvens) via en personaliserad Link-Tracking. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje part. Du kan alltid avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Om du vill göra det klickar du på länken för avregistrering i slutet av varje nyhetsbrev.

Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytic använder s.k. ”cookies”, textfiler, som sparas på din dator och möjliggör en analys av hur webbsidan används. De genom cookies inhämtade uppgifterna om din användning av webbsidan överförs vanligtvis till en server hos Google i USA och sparas där. IP-anonymisering är aktiverad på denna webbsida. Därför förkortas dessförinnan din IP-adress av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra fördragsländer inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Bara i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en server hos Google i USA och förkortas där. På uppdrag av den som driver den här webbsidan kommer Google att använda denna information för att sammanställa rapporter om aktiviteten på webbsidan och för att utföra andra tjänster rörande användningen av webbsidan och internet åt den som driver webbsidan. Den inom ramen för Google Analytic från din webbläsare överförda IP-adress sammanförs inte med andra uppgifter från Google. Du kan förhindra att cookies sparas genom en inställning i din webbläsar-mjukvara; vi påpekar dock att du i så fall inte kommer att kunna använda samtliga funktioner på denna sida fullt ut. Du kan därutöver förhindra att dessa genom cookies genererade uppgifter om din användning av webbsidan (inkl. din IP-adress) inhämtas och bearbetas av Google, genom att du laddar ner och installerar en under http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se tillgängliga browser-plugin.

De på denna sida implementerade Google-Analytic-reklamfunktionerna omfattar Google-Analytic-rapporter för tjänster utifrån demografiska kännetecken och intressen. Vi använder för det syftet förparts-cookies (t.ex. Google-Analytics-cookies) och tredjeparts-cookies (t.ex. DoubleClick-cookies) gemensamt, för att i anonym och aggregerad form utvärdera vilka demografiska kännetecken och intressen som besökarna på vår webbsida normalt har. Vi använder denna information, för att förbättra våra webberbjudanden. Användarna kan inaktivera Google-Analytic-reklanfunktionerna via Google-annonsinställningar på https://www.google.com/ads/preferences/?hl=se .

Information

Vid ytterligare frågor om vår integritetspolicy, inhämtandet, bearbetande eller användandet av dina personrelaterade uppgifter är du välkommen att kontakta oss på:

ProMinent GmbH
Datenschutzbeauftragter / Data Protection Officer
Im Schuhmachergewann 5-11
69123 Heidelberg
Germany

2. Upphovsrättigheter

Samtliga texter, bilder, grafiker, animationer, videos, ljud och annat innehåll på denna webbsida är upphovsrättsligt skyddade och alla rättigheter tillhör uteslutande ProMinent-koncernen (ProMinent GmbH och de företag som är knutna dit). Utan skriftligt tillstånd från ProMinent GmbH får inte innehållet på denna webbsida inte kopieras för kommersiella ändamål, spridas, ändras eller göras tillgängligt för tredje part. Vi hänvisar till att upphovsrätten till bilder på denna webbsida kan tillhöra tredje part.

3. Marknadsrättigheter

Om inte annat angivits så är alla varumärken på denna webbsida varumärkesskyddade. Detta gäller speciellt för varumärken, typbeteckningar, logotyper och emblem.

4. Ansvar

Innehållet på denna webbsida och den information som tillhandahålls är noggrant utvald och uppdateras regelbundet. Trots det kan ingen garanti lämnas för aktualitet, felfrihet och noggrannhet hos den information som ges. Inget ansvar tas för skador antingen direkt eller indirekt uppkomna genom användning av denna webbsida, såvida inte dessa beror på avsikt eller grov vårdslöshet.

ProMinent-koncernen (ProMinent GmbH och de företag som är knutna dit) förbehåller sig rätten att utan tillkännagivande göra ändringar eller tillägg.

5. Länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbsidor av tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte överta någon garanti för detta främmande innehåll. Respektive leverantör av eller operatör för dessa sidor ansvarar för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna har kontrollerats för möjliga lagöverträdelser vid tidpunken för länkning. Rättsvidrigt innehåll kunde inte upptäckas vid tidpunkten för länkning. Permanent kontroll av innehållet i de länkade sidorna är inte rimlig utan att ha konkreta uppgifter om överträdelser. Vi kommer omgående att ta bort länkar när vi uppmärksammats om lagöverträdelser.