Sökförslag

Motor-membrandoserpump Sigma X controlversion – Sigma/ 2 S2Cb

Kapacitetsområde S2Cb: 61 – 353 l/h, 16 - 4 bar

Sigma controlversion är en intelligent, flexibel motor-membrandoserpump som sätter nya standarder när det gäller användarkomfort, tillförlitlighet och säkerhet.

Produktbeskrivning

Den nya Sigma X-familjen – tillförlitlig, intelligent och anslutningsbar

Sigma X membrandoserpump täcker ett kapacitetsområde på mellan 21 till 1 040 l/h i varianterna S1Cb, S2Cb och S3Cb. Dess patenterade flerskikts-säkerhetsmembran garanterar högsta processäkerhet. Effektivt skydd av drivenheten mot överlast genom integrerad frekvensomvandlare med mikroprocessorstyrning.

En höjdpunkt är det enhetliga användarkonceptet med Click-Wheel och 4 ytterligare manöverknappar på en avtagbar manöverenhet. En stor belyst LCD-display och en 3-LED-indikering som är synlig från alla sidor för drift-, varnings- och felmeddelanden ger extra manöverkomfort.

Sigma går, precis som alla intelligenta doserpumpar från ProMinent, att ansluta flexibelt med diverse olika Bus-system.

Stort inställningsområde genom en kombination av justering av frekvens och slaglängd. Pumpen arbetar med hög precision över hela frekvensområdet. Precis och felfri dosering av viskösa och förgasande medier genom anpassning av rörelseprofiler.

Fjärröverföringen av drifttillstånd sker enkelt via en extra utgångs- resp. relämodul. En timer som är integrerad som standard styr tidsberoende doserprocesser.

Lämpliga reservdelar kan visas på displayen. Med den integrerade loggboken underlättas processtyrning, optimering och felanalyser avsevärt.

Fördelar för er

 • Säker: I händelse av haveri tränger dosermediet inte ut ur eller in i pumpens drivenhet tack vare ett patenterat flerskikts-säkerhetsmembran med optisk signalering (som tillval elektrisk).
 • En överlastbrytare är integrerad i pumpstyrningen för att skydda pumpen mot överbelastning och därmed märkbart minska antalet tryckslag från blockeringar.
 • Extern aktivering via potentialfria kontakter med impuls för höjning och sänkning, batch-drift eller via 0/4-20 mA som standardsignal, fritt skalbar.
 • Flexibel anslutningsbarhet: Anslutning till processtyrsystem via integrerat PROFIBUS®, CANopen-gränssnitt.
 • Integrerad loggbok sparar upp till 300 händelser och underlättar felåtgärd och orsaksanalys.
 • Sigma X Family - Module 1 - Introduction

 • Sigma X Family - Module 2 - higher efficiency

 • Sigma X Family - Module 3 - higher reliablilty

 • Sigma X Family - Module 4 - variable metering profiles

 • Sigma X Family - Module 5 - flexible in use

Användningsområde

 • Alla industriella användningar som fristående eller integrerade i ett komplettsystem
 • Mängdproportionell kemikalietillsats vid beredning av vatten, t.ex. klorblekningsvätska för desinficering av dricksvatten
 • Neutralisering vid behandling av avloppsvatten
 • Pulsstyrd dosering vid påfyllning av olika mängder, t.ex. glycerinpåfyllning av manometrar
 • Med den integrerade timern som styrenhet för enkla processer, t.ex. biociddosering i kylvatten
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  Tekniska data

  • Slaglängd: 5 mm
  • Inställningsområde slaglängd: 0 – 100 %
  • Slaglängdsinställning: manuell med självlåsande vridknapp i steg om 1 %
  • Doseringens reproducerbarhet vid definierade förhållanden och korrekt installation är bättre än ± 2 % i slaglängdsinställningsområdet 30 - 100 %
  • Spänningsförsörjning: 1-fas, 100 – 230 V ±10 %, 240 V ±6 %, 50/60 Hz (110 W)
  • Kapslingsklass IP 65
  • Glasfiberförstärkt plastkapsling
  • Manuell resp. extern kontaktstyrning inställningsbar, faktor vid extern kontaktstyrning 99:1 – 1:99; Batch-drift med max. 99 999 slag/startimpulser.
  • Indikering av slitagedelar på servicemenyn.
  • Anslutning för 2-stegs nivåvakt.
  • Anslutning av PROFINET via ProMinent DULCOnvert PROFIBUS®- PROFINET-omvandlare.
  • Tidsberoende styrning av dosermängd via integrerad timer.
  • Relämodul med 1 x växlarkontakt, 230 V – 8 A
  • Relämodul med 2 x in, 24 V – 100 mA
  • Utgångs-/relämodul: 0/4- 20 mA analog utgång för fjärröverföring av slagfrekvens plus relämodul med 1 x in, 24 V – 100 mA
  • Sigma-serien kan väljas i utförandet ”Fysiologiskt ofarligt för fuktigt material”.
  • Material i kontakt med medium: PVDF, rostfritt stål 1.4571/1.4404, specialmaterial på förfrågan
  • På förfrågan finns doserhuvuden med elektropolerat rostfritt stål för flytande medier vid hygieniskt krävande tillämpningar.
  • Kundspecifika utföranden möjliga på förfrågan.

   Av säkerhetstekniska skäl ska alla mekaniskt aktiverade membrandoserpumpar förses med passande överströmanordningar vid installationen.

  Manöverenhet

  En höjdpunkt är det enhetliga användarkonceptet för gamma- och Sigma-doserpumpar med Click-Wheel och 4 ytterligare manöverknappar på en avtagbar manöverenhet. En stor belyst LCD-display och en 3-LED-indikering som är synlig från alla sidor för drift-, varnings- och felmeddelanden ger extra manöverkomfort.

  Doserpumpen Sigma (controlversion) kan, precis som alla intelligenta doserpumpar från ProMinent, anslutas flexibelt till diverse olika bussystem. Fjärröverföringen av drifttillstånd sker enkelt via en extra utgångs- resp. relämodul. En timer som är integrerad som standard styr tidsberoende doserprocesser.

  Lämpliga reservdelar kan visas på displayen. Med den integrerade loggboken underlättas processtyrning, optimering och felanalyser avsevärt.

  Flerskikts-säkerhetsmembran

  Som robust motor-membrandoserpump med integrerad styrning och patenterat flerskikts-säkerhetsmembran kännetecknas Sigma X av hög processäkerhet. I händelse av haveri tränger dosermediet inte ut ur eller in i pumpens drivenhet tack vare ett flerskikts-säkerhetsmembran med optisk signalering (som tillval elektrisk).

  Ett ytterligare bakre PTFE-skikt förhindrar att mediet tränger ut vid ett membranbrott. Vid ett membranbrott utlöses en enkel kontakt mekaniskt via flerskiktsmembranet. Doserhuvudet förblir samtidigt läckagefritt vilket möjliggör nöddrift. Enklare teknik än med dubbelmembran-systemet och oberoende av dosermediet, vilket innebär en fördel vid underhåll och service.

  Den optiska membranbrottssignaleringen ingår i standardutförandet.

  Doserprofil

  Doserprofiler garanterar ett optimalt doserresultat genom att doserpumpens dosering är anpassad till aktuell kemikalie eller applikation.

  Kombinationen av inställning av frekvens och slaglängd möjliggör ett stort inställningsområde. Pumpen arbetar därvid med hög precision inom hela frekvensområdet. Anpassning av rörelseprofilen garanterar även vid viskösa och avgasande medier en exakt och problemfri dosering.

  Slagrörelsen hos förträngaren mäts och regleras kontinuerligt så att slagen utförs i enlighet med önskad doserprofil. Pumpen kan drivas i normalt driftläge (schema 1), med optimerat tryckslag (schema 2) eller med optimerat sugslag (schema 3).

  Tre typiska doserprofiler visas schematiskt med tidsförloppet.

  Utföranden "Fysiologiskt obetänklig" för tätningsmaterial i kontakt med medium

  FDA

  Material i kontakt med medier i utförande "FDA" (F) motsvarar FDA-direktivet.

  FDA-direktiv: Material PTFE: FDA-nr 21 CFR § 177.1550, material PVDF: FDA-nr. 21 CFR § 177.2510

  Erbjuds för pumputförande plast (PV) och rostfritt stål (SS)

  Exempel på ID-kod: S2CbH16050PV F S010UA1000DE

  EU-förordning 1935/2004

  I materialutförande rostfritt stål "fysiologiskt obetänklig för material i kontakt med medier förordning (EG) 1935/2004" erbjuds tätningsmaterial enligt förordning (EG) 1935/2004.

  Erbjuds för pumputförande rostfritt stål (SS).

  För hygieniskt krävande användningar erbjuds doserhuvuden i hygienisk design på begäran.

  Typ S2CbFlödeskapacitet vid max. mottryckAntal slag, max.Flödeskapacitet vid max. mottryckSughöjdTillåtet förtryck sugsidanAnslutning sug-/trycksidaTransportvikt
  bar l/h ml/slagSlag/min psi gph (US) m WS barG–DN kg
  16050 PVT106111,49014516,1721–1515
  16050 SST165610,49023214,8721–1520
  16090 PVT1010911,416014528,8721–1515
  16090 SST169910,316023226,2721–1520
  16130 PVT1013110,920014534,6721–1515
  16130 SST1612910,920023234,1721–1520
  07120 PVT715027,49010239,6511 1/2–2516
  07120 SST715027,49010239,6511 1/2–2524
  07220 PVT727127,716010271,6511 1/2–2516
  07220 SST727127,716010271,6511 1/2–2524
  04350 PVT435329,42005893,3511 1/2–2516
  04350 SST435329,42005893,3511 1/2–2524
  *För Sigma typ 07120, 07220 och 04350 är ventilerna i doserhuvudet utförda som DN 25 (G 1 1/2). Eftersom DN 20 i allmänhet räcker för dessa typer av rördragningar (se Tekniska data, anslutning sug-/trycksida) är de anslutningsdelar som kan beställas med ID-koden (t.ex. insatser) redan reducerade till DN 20, vilket innebär att rördragning och tillbehör kan utföras helt i DN 20.

  Material i kontakt med medium

  MaterialDoserhuvudSug-/tryckanslutningTätningar/kulsäteKulorInbyggd överströmningsventil
  PVTPVDFPVDFPTFE/PTFEKeramik / glas*PVDF/FKM eller EPDM
  SSTRostfritt stål 1.4404Rostfritt stål 1.4581PTFE/PTFERostfritt stål 1.4404Rostfritt stål/FKM eller EPDM
  * för 07120, 07220, 04350 

  Utförande tätningsmaterial "F" - "FDA" kulsäte: PVDF

  Utförande tätningsmaterial "G" - "förordning (EG) 1935/2004" kulsäte: 1.4404

  Motordata

  ID-kod egenskap Spänningsförsörjning  Anmärkningar
  U1 fas, IP 65100 – 230 V ±10 % / 240 V ±6 %50/60 Hz220 W 

  Enligt ekodesigndirektivet 2005/32/EG omfattas motorer som är mindre än 0,75 kW och motorer som är utformade för varvtalsreglerbar drift inte av IEC2-normen.

  Nedladdningar för Motor-membrandoserpump Sigma X controlversion – Sigma/ 2 S2Cb

  Mer i nedladdningscentret

  0 Resultat
  filtrera efter dokumenttyp
  Användningsexempel/referens (0)
  Broschyrer/flyers (0)
  Bruksanvisning (0)
  Certifikat/förklaring (0)
  Datablad (0)
  Fackartiklar (0)
  Katalog (0)
  Kopplingsschema (0)
  Mjukvara (0)
  Pressmeddelande (0)
  Skiss / måttblad / 3D (0)
  Sprängskiss/reservdelar (0)
  Säkerhetsdatablad (0)
  Övrigt (0)

  Valda filter:

  Lämpliga nedladdningar

  Sortera efter A till ö
  ladda fler träffar ...
  Inga fler träffar!

  Tyvärr hittades inget passande sökresultat.

  Är alla ord rättstavade?
  Vill du försöka igen med färre eller andra sökord?

  Prova igen senare

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Översikt

  Den nya Sigma X-familjen – tillförlitlig, intelligent och anslutningsbar

  Sigma X membrandoserpump täcker ett kapacitetsområde på mellan 21 till 1 040 l/h i varianterna S1Cb, S2Cb och S3Cb. Dess patenterade flerskikts-säkerhetsmembran garanterar högsta processäkerhet. Effektivt skydd av drivenheten mot överlast genom integrerad frekvensomvandlare med mikroprocessorstyrning.

  En höjdpunkt är det enhetliga användarkonceptet med Click-Wheel och 4 ytterligare manöverknappar på en avtagbar manöverenhet. En stor belyst LCD-display och en 3-LED-indikering som är synlig från alla sidor för drift-, varnings- och felmeddelanden ger extra manöverkomfort.

  Sigma går, precis som alla intelligenta doserpumpar från ProMinent, att ansluta flexibelt med diverse olika Bus-system.

  Stort inställningsområde genom en kombination av justering av frekvens och slaglängd. Pumpen arbetar med hög precision över hela frekvensområdet. Precis och felfri dosering av viskösa och förgasande medier genom anpassning av rörelseprofiler.

  Fjärröverföringen av drifttillstånd sker enkelt via en extra utgångs- resp. relämodul. En timer som är integrerad som standard styr tidsberoende doserprocesser.

  Lämpliga reservdelar kan visas på displayen. Med den integrerade loggboken underlättas processtyrning, optimering och felanalyser avsevärt.

  Fördelar för er

  • Säker: I händelse av haveri tränger dosermediet inte ut ur eller in i pumpens drivenhet tack vare ett patenterat flerskikts-säkerhetsmembran med optisk signalering (som tillval elektrisk).
  • En överlastbrytare är integrerad i pumpstyrningen för att skydda pumpen mot överbelastning och därmed märkbart minska antalet tryckslag från blockeringar.
  • Extern aktivering via potentialfria kontakter med impuls för höjning och sänkning, batch-drift eller via 0/4-20 mA som standardsignal, fritt skalbar.
  • Flexibel anslutningsbarhet: Anslutning till processtyrsystem via integrerat PROFIBUS®, CANopen-gränssnitt.
  • Integrerad loggbok sparar upp till 300 händelser och underlättar felåtgärd och orsaksanalys.

  Video

  Användningsområde

  Tekniska data

  Nedladdningar

  Kontakta oss

  ProMinent Doserteknik AB / ProMinent Norge AS


  »Mitt team och jag står gärna till er tjänst. Skicka din förfrågan till oss.«

  +46 31 65 66 00  +47 3221 3130 
  Skicka förfrågan   

  Stäng formuläret

  Din förfrågan

  Personuppgifter


  Fler produkter +
  Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
  Ladda upp Fler filer

  Personuppgifter


  Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
  *Obligatoriska fält

  Granska och skicka


  Personuppgifter:
  Tilltal
  Titel
  Efternamn  
  Förnamn  
  Företag
  Kundnummer
  E-postadress
  Telefonnummer
  Gata
  Husnummer
  Ort  
  Land
  Bli uppringd Ja

  Tillbaka

  Reservdelar och tillbehör

  1 2 3

  Passande produkter

  1 2 3 4 5

  ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu