Sökförslag

Mät- och reglerenhet DULCOMETER diaLog DACb

Letar du efter en enkel mät- och reglerenhet för vattenanalys? Som är enkel att använda och på vilken du kan välja mellan alla vanliga mätstorheter per kanal? Den finns: vår allrounder DULCOMETER diaLog DACb! Dessutom är den Ethernet-/LAN-kompatibel och kan integreras optimalt i befintliga nätverk.

Produktbeskrivning

Med DULCOMETER diaLog DACb är det en enkel match att analysera vattenparametrarna

Mät- och reglerenheten DULCOMETER diaLog DACb är vår kompakta allroundare för vattenanalysen. Med speciellt utvecklade funktioner, t.ex. hantering av störningsvariabler och omkoppling av reglerparametrar sluter den reglerkretsen mellan DULCOTEST-sensorer och ProMinent-doserpumpar. De båda mät- och reglerkanalerna på DULCOMETER diaLog DACb kan konfigureras individuellt enligt kundens krav. Allt man behöver för pålitlig beredning av industri- och processvatten, dricksvatten och även simbassängsvatten.

Fördelar för er

 • Enkel hantering tack vare översiktlig display
 • Mer för pengarna: två mät- och reglerkanaler ingår nu i grundutförandet
 • Mångsidigt användbar: alla vanliga mätvariabler per kanal kan ställas och ändras i efterhand
 • Styrning överalltifrån: LAN-kompatibel och bekväm fjärråtkomst via integrerad webbserver
 • Maximal flexibilitet: kan anpassas individuellt till olika drifttillstånd, t.ex. drift dag och natt
 • Hög processäkerhet: Risken för feldosering minskar tack vare tidsmässig övervakning av reglervariabler

Användningsområde

Följande lista är en allmän beskrivning av i princip lämpliga användningsområden för denna produkt. Kontakta din personliga kontaktperson för att diskutera användningen av produkten i din individuella tillämpning.

 • Mätning och reglering av vattenparametrar i anläggningar för behandling av industri- och processvatten
 • Övervakning av vattenparametrar av dricksvatten
 • Mätning av pH-värdet och desinficeringsparametrar inom dryckes- och livsmedelsindustrin
 • Mätning och reglering av hygienparametrar i simbassänger
 • Övervakning av klordioxidkoncentrationen i anläggningar för legionellabekämpning och prevention t.ex. på skolor, hotell och sjukhus
 • Mätning av desinficeringsparametrar i bevattningsvatten inom trädgård och odling
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Tekniska data

  • Mätvariabler: pH, redox, klor, klordioxid, klorit, brom, konduktivitet, perättiksyra, väteperoxid, ozon, löst syre och fluorid
  • Montering, kapslingsklass: Kombikapsling (vägg-, kopplingspanel-, mastmontering), IP 67 och IP 66
  • Reglering: två mät- och reglerkanaler, vardera med oberoende 1-sidig PID-reglerenhet (tillval: 2-sidig PID-reglerenhet)
  • Strömförsörjning via 24 V DC-skyddsklenspänning, t.ex. med hjälp av solcellsanläggning eller i våtutrymmen i vattenverk
  • Temperaturkompensering för pH och för klordioxid-processensor CDP, pH-kompensering för klor
  • Digitala ingångar för hantering av styrsignaler, t.ex. från gränskontakter för mätvatten, fjärrstoppsreglering och för övervakning av fyllnivåer i kemikaliebehållare
  • Reglerutgångar för elektroniska doserpumpar och magnetventiler
  • Störvariabelbearbetning: enkel reglering av vattenparametrar i rinnande vatten genom bearbetning av flödet via regleralgoritm
  • Reglerbörvärdet kan anpassas till ändrade processförhållanden via fjärrstyrning med hjälp av en mA-signal från en PLC eller vid högre krav via alternativet fältbuss

  Tekniska data

  Mätvariabler och mätområden

  Anslutningstyp mV:
  pH: 0,00 till 14,00
  Redox-spänning: -1500 till +1 500 mV
  anslutningstyp mA (amperometriska mätvariabler, mätområden enligt sensorerna):
  klor
  klordioxid
  klorit
  brom
  ozon
  väteperoxid (PER-sensor)
  väteperoxid (PEROX-sensor med PEROX-omvandlare V2 best. Nr 1047979)
  Perättiksyra
  löst syre
  Anslutningstyp mA (potentiometriska mätvariabler, mätområden enligt sändaren):
  pH
  Redox-spänning
  Fluorid:
  via modul VA och funktionsutökning paket 3 och 4
  Konduktivitet mA via sensor CCT 1-mA-20 mS/cm
  temperatur:
  via Pt 100/Pt 1000, mätområde 0 ... 150 °C

  Upplösning

  pH: 0,01
  Redox-spänning: 1 mV
  Temperatur: 0,1 °C
  Amperometri (klor osv.): 0,001/0,01 ppm, 0,01 vol. %, 0,1 vol. %

  Noggrannhet

  0,3 % utifrån mätområdets ändvärde

  Mätingång

  pH/Redox (ingångsmotstånd > 0,5 x 1012 Ω)

  Temperaturkompensering

  Pt 100/Pt 1000 för pH, klordioxid (CDP)-sensor och fluorid

  Korrektionsområde temp.

  0…100 °C

  Korrektionsområde pH för klor

  Sensor CLE 3 och CLE 3.1: 6,5 ... 8,5, sensor CBR: 6,5 ... 9,5

  Störningsvariabel

  Flöde via 0/4...20 mA-signal eller kontaktvattenmätare 1 - 500 Hz. Den multiplikativa störningsvariabeln kan påverka alla kanaler, den additiva störningsvariabeln påverkar endast en kanal.

  Regleringsbeteende

  P/PID-reglering

  Reglering

  2 resp. 3 tvåsidiga reglerenheter

  Analoga utgångar

  2 (3) x 0/4 ... 20 mA galvaniskt isolerad, max. utgångsbelastning 450 Ω, intervall och tilldelning (mät-, korrektions-, reglervariabel) kan ställas in

  Reglerutgång

  2 (4) pulsfrekvensutgångar för aktivering av doserpumpar
  2 reläer (gränsvärde eller pulslängdsreglering)

  Larmrelä

  250 V ~3 A, 700 VA kontakttyp växlare

  Digitala styringångar

  4 (7) som fjärrstyrningsingång för funktionerna Paus reglering/mätvattenfel, omställning mellan parametersatser, nivåövervakning i kemikalietankar

  Elektrisk anslutning

  100 – 230 V, 50/60 Hz, 25 VA, tillval 24 V DC

  Fältbussanslutning

  PROFIBUS®-DP, Modbus RTU, PROFINET

  Omgivningstemperatur

  0 till ... 50 °C (vid inomhusbruk eller med skyddskåpa)

  Kapslingsklass

  Väggmontering: IP 66 och IP 67 (NEMA 4X)
  montering på kopplingsskåpet: IP 54 mot kopplingsskåpets dörr

  Kontroller och godkännanden

  CE och MET (motsvarande UL enligt IEC 61010)

  Material kapsling

  PC med flamskyddsutrustning

  Mått

  250x220x122 mm (BxHxD)

  Vikt

  1,3 kg

  Standardutrustning grundmätvariabler

  • PID-reglerenhet med aktivering av doserpumpar via impulsfrekvens för 2 doserpumpar.
  • 2 analoga utgångar för mätvärde, korrigeringsvärde eller reglervariabel (beroende på tillvalsutrustning).
  • 4 digitala ingångar för detektering av fel i mätvattnet, nivåvakt, paus och parameteromställning.
  • 2 effektreläer som kan programmeras antingen som gränsvärdes-, cykeltimer-, realtidstimer- eller icke-kontinuerlig reglerutgång (beror på tillvalsutrustningen).
  • Mätvariabler och språkval vid idrifttagning.
  • Temperaturkompensering av pH-, klordioxid- (CDP) och fluoridmätning via Pt100/Pt1000.
  • 24 användarspråk: alla europeiska språk samt kinesiska, ryska, thailändska och koreanska. Användarspråket väljs vid idrifttagning och kan när som helst ändras via en tangentkombination. Dokumentationsspråk väljs via ID-koden. Dessutom medföljer ett datamedium som innehåller alla övriga språk.
  • Lagring och överföring av enhetens parameterinställning sker med SD-kort.
  • Kalibrerings- och händelsedatalogg (utan SD-kort, datan sparas i reglerenheten).
  • Störvariabelbearbetning (flöde) via frekvens (kontaktvattenmätare).
  • Programfunktionerna kan byggas ut i efterhand via en aktiveringsnyckel eller genom att den fasta programvaran uppdateras.

  Beskrivning av de möjliga mätvariablerna som grundmätvariabler:

  Modul VA mV/temperatur + mA sensoringång:

  • 1 sensoringång för pH- eller redoxsensor och temperatursensor Pt100/Pt1000
  • 1 sensoringång för anslutning av t.ex. klorsensorer, t.ex. CBR eller pH-omformare pHV1 och fluorid inklusive störningsvariabel eller pH-kompensering för klor.

  Modul AA mA/mA sensoringång:

  • 2 sensoringångar för anslutning av t.ex. klorsensorer, t.ex. CBR eller pH-omformare pHV1 inklusive störningsvariabel eller pH-kompensering för klor.

  Modul VV mV/mV temperatursensoringång:

  • 2 sensoringångar för anslutning av pH- och redoxsensorer och temperatursensorer Pt100/Pt1000, t.ex. av typen PHER, RHER, PHEI, RHEIC, Pt100SE

  Modul L3 konduktivitet temperatursensoringång:

  • 2 sensoringångar för anslutning av konduktivitetssensorer och temperatursensorer Pt100/Pt1000, t.ex. av typen LFT, LMP

  Tillvalsutrustning för tredje mätkanal pH

  Paket 2

  • Tredje mät- och reglervariabel pH via mV eller mA med eller pH-kompensering för klor utan extern börvärdesinställning via analog signal för kanal 1 utan störningsvariabel flöde via mA för kanal 1
  • Tredje analog utgång.
  • Tre extra digitala ingångar för t.ex. nivåövervakning, paus och mätvattenlarm.
  • För styrning av ytterligare två doserpumpar.

  Paket 3

  • En tredje, komplett mät- och reglerkanal, valfri mätvariabel, med PID-reglerenhet.
  • Tredje analog utgång för mätvärde, korrigeringsvärde eller reglervariabel (beroende på tillvalsutrustning).
  • Tre extra digitala ingångar för t.ex. nivåövervakning, paus och mätvattenlarm.
  • Temperaturkompensering av pH-, klordioxid- (CDP) och fluoridmätning.

  Paket 4

  • Kombination av paket 2 och 3 (vid störningsvariabel mA står endast en kanal till förfogande för amperometriska sensorer).

  Alternativ för kommunikation

  • Mätdatalogg med SD-kort.
  • Visualisering av mätdatan med webbserver via LAN PC/tablet PC och webbläsare.
  • PROFIBUS-DP, Profinet eller Modbus RTU.

  Maskinvaruutbyggnad

  • RC-skyddskoppling för effektrelän: Skyddar effektreläerna vid koppling av induktiva laster (t.ex. magnetventiler eller motorer). Ej vid elektrisk anslutning 24 V DC.

  Nedladdningar för Mät- och reglerenhet DULCOMETER diaLog DACb

  Mer i nedladdningscentret

  0 Resultat
  filtrera efter dokumenttyp
  Användningsexempel/referens (0)
  Broschyrer/flyers (0)
  Bruksanvisning (0)
  Certifikat/förklaring (0)
  Datablad (0)
  Fackartiklar (0)
  Katalog (0)
  Kopplingsschema (0)
  Mjukvara (0)
  Pressmeddelande (0)
  Skiss / måttblad / 3D (0)
  Sprängskiss/reservdelar (0)
  Säkerhetsdatablad (0)
  Övrigt (0)

  Valda filter:

  Lämpliga nedladdningar

  Sortera efter A till ö
  ladda fler träffar ...
  Inga fler träffar!

  Tyvärr hittades inget passande sökresultat.

  Är alla ord rättstavade?
  Vill du försöka igen med färre eller andra sökord?

  Prova igen senare

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Översikt

  Med DULCOMETER diaLog DACb är det en enkel match att analysera vattenparametrarna

  Mät- och reglerenheten DULCOMETER diaLog DACb är vår kompakta allroundare för vattenanalysen. Med speciellt utvecklade funktioner, t.ex. hantering av störningsvariabler och omkoppling av reglerparametrar sluter den reglerkretsen mellan DULCOTEST-sensorer och ProMinent-doserpumpar. De båda mät- och reglerkanalerna på DULCOMETER diaLog DACb kan konfigureras individuellt enligt kundens krav. Allt man behöver för pålitlig beredning av industri- och processvatten, dricksvatten och även simbassängsvatten.

  Fördelar för er

  • Enkel hantering tack vare översiktlig display
  • Mer för pengarna: två mät- och reglerkanaler ingår nu i grundutförandet
  • Mångsidigt användbar: alla vanliga mätvariabler per kanal kan ställas och ändras i efterhand
  • Styrning överalltifrån: LAN-kompatibel och bekväm fjärråtkomst via integrerad webbserver
  • Maximal flexibilitet: kan anpassas individuellt till olika drifttillstånd, t.ex. drift dag och natt
  • Hög processäkerhet: Risken för feldosering minskar tack vare tidsmässig övervakning av reglervariabler

  Användningsområde

  Tekniska data

  Nedladdningar

  Kontakta oss

  »En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

  +46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
  Skicka förfrågan   

  Stäng formuläret

  Din förfrågan

  Personuppgifter


  Fler produkter +
  Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
  Ladda upp Fler filer

  Personuppgifter


  Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
  *Obligatoriska fält

  Granska och skicka


  Personuppgifter:
  Tilltal
  Titel
  Efternamn  
  Förnamn  
  Företag
  Kundnummer
  E-postadress
  Telefonnummer
  Gata
  Husnummer
  Ort  
  Land
  Bli uppringd Ja

  Tillbaka

  Passande produkter

  1 2 3 4 5 6 7 8

  ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu