Sökförslag

Mät- och reglerenhet DULCOMETER diaLog DACb

Letar du efter en enkel mät- och reglerenhet för vattenanalys? Som är enkel att använda och på vilken du kan välja mellan alla vanliga mätstorheter per kanal? Den finns: vår allrounder DULCOMETER diaLog DACb! Dessutom är den Ethernet-/LAN-kompatibel och kan integreras optimalt i befintliga nätverk.

Produktbeskrivning

Med DULCOMETER diaLog DACb är det en enkel match att analysera vattenparametrarna

Mät- och reglerenheten DULCOMETER diaLog DACb är vår kompakta allroundare för vattenanalysen. Med speciellt utvecklade funktioner, t.ex. hantering av störningsvariabler och omkoppling av reglerparametrar sluter den reglerkretsen mellan DULCOTEST-sensorer och ProMinent-doserpumpar. Mät- och reglerkanalerna på DULCOMETER diaLog DACb kan konfigureras individuellt enligt kundens krav. Allt man behöver för pålitlig beredning av industri- och processvatten, dricksvatten och även simbassängsvatten.

Fördelar för er

 • Enkel hantering tack vare översiktlig display
 • Mer för pengarna: två mät- och reglerkanaler ingår nu i grundutförandet
 • Mångsidigt användbar: alla vanliga mätvariabler per kanal kan ställas och ändras i efterhand
 • Styrning överalltifrån: LAN-kompatibel och bekväm fjärråtkomst via integrerad webbserver
 • Maximal flexibilitet: kan anpassas individuellt till olika drifttillstånd, t.ex. drift dag och natt
 • Hög processäkerhet: Risken för feldosering minskar tack vare tidsmässig övervakning av reglervariabler

Användningsområde

Följande lista är en allmän beskrivning av i princip lämpliga användningsområden för denna produkt. Kontakta din personliga kontaktperson för att diskutera användningen av produkten i din individuella tillämpning.

 • Mätning och reglering av vattenparametrar i anläggningar för behandling av industri- och processvatten
 • Övervakning av vattenparametrar av dricksvatten
 • Mätning av pH-värdet och desinficeringsparametrar inom dryckes- och livsmedelsindustrin
 • Mätning och reglering av hygienparametrar i simbassänger
 • Övervakning av klordioxidkoncentrationen i anläggningar för legionellabekämpning och prevention t.ex. på skolor, hotell och sjukhus
 • Mätning av desinficeringsparametrar i bevattningsvatten inom trädgård och odling

  Tekniska data

  • Mätvariabler: pH, redox, klor, klordioxid, klorit, brom, konduktivitet, perättiksyra, väteperoxid, ozon, löst syre och fluorid
  • Montering, kapslingsklass: Kombikapsling (vägg-, kopplingspanel-, mastmontering), IP67 och IP66
  • Reglering: tre mät- och reglerkanaler, vardera med oberoende 1-sidig PID-reglerenhet (tillval: 2-sidig PID-reglerenhet)
  • Strömförsörjning via 24 V DC-skyddsklenspänning, t.ex. med hjälp av solcellsanläggning eller i våtutrymmen i vattenverk
  • Temperaturkompensering för pH och för klordioxid-processensor CDP, pH-kompensering för klor
  • Digitala ingångar för hantering av styrsignaler, t.ex. från gränskontakter för mätvatten, fjärrstoppsreglering och för övervakning av fyllnivåer i kemikaliebehållare
  • Reglerutgångar för elektroniska doserpumpar och magnetventiler
  • Störvariabelbearbetning: enkel reglering av vattenparametrar i rinnande vatten genom bearbetning av flödet via regleralgoritm
  • Reglerbörvärdet kan anpassas till ändrade processförhållanden via fjärrstyrning med hjälp av en mA-signal från en PLC eller vid högre krav via alternativet fältbuss

  Tekniska data

  Mätvariabler och mätområden

  Anslutningstyp mV:
  pH: 0,00 ... 14,00
  Redox-spänning: -1500 ... +1 500 mV
  Anslutningssätt mA (amperometriska mätvariabler, mätområden enligt sensorerna):
  Klor
  klordioxid
  klorit
  brom
  ozon
  Väteperoxid (PER 1 och PEROX H-3E)
  Väteperoxid (PEROX H2.10 P med PEROX-omvandlare V2 best. Nr 1047979)
  perättiksyra
  löst syre
  Anslutningstyp mA (potentiometriska mätvariabler, mätområden enligt sändaren):
  pH
  redoxspänning
  Fluorid:
  via modul VA och funktionsutökning paket 3 och 4
  Ledningsförmåga mA via sensor CCT 1-mA-20 mS/cm
  Temperatur:
  via Pt 100/Pt 1000, mätområde 0 ... 150 °C

  Upplösning

  pH: 0,01
  Redox-spänning: 1 mV
  Temperatur: 0,1 °C
  Amperometri (klor osv.): 0,001/0,01 ppm, 0,01 vol. %, 0,1 vol. %

  Noggrannhet

  0,3 % utifrån mätområdets ändvärde

  Mätingång

  pH/Redox (ingångsmotstånd > 0,5 x 1012 Ω)

  Temperaturkompensering

  Pt 100/Pt 1000 för pH, klordioxid (CDP)-sensor och fluorid

  Korrektionsområde temp.

  0…100 °C

  Korrektionsområde pH för klor

  Sensor CLE 3 och CLE 3.1: 6,5 ... 8,5, sensor CBR: 6,5 ... 9,5

  Störningsvariabel

  Flöde via 0/4...20 mA-signal eller kontaktvattenmätare 1 - 500 Hz. Den multiplikativa störningsvariabeln kan påverka alla kanaler, den additiva störningsvariabeln påverkar endast en kanal.

  Regleringsbeteende

  P/PID-reglering

  Reglering

  2 resp. 3 tvåsidiga reglerenheter

  Analoga utgångar

  2 (3) x 0/4 ... 20 mA galvaniskt isolerad, max. utgångsbelastning 450 Ω, intervall och tilldelning (mät-, korrektions-, reglervariabel) kan ställas in

  Reglerutgång

  2 (4) pulsfrekvensutgångar för aktivering av doserpumpar
  2 reläer (gränsvärde eller pulslängdsreglering)

  Larmrelä

  250 V ~3 A, 700 VA kontakttyp växlare

  Digitala styringångar

  4 (7) som fjärrstyrningsingång för funktionerna Paus reglering/mätvattenfel, omställning mellan parametersatser, nivåövervakning i kemikalietankar

  Elektrisk anslutning

  100 – 230 V, 50/60 Hz, 25 VA, tillval 24 V DC

  Fältbussanslutning

  PROFIBUS®-DP, Modbus RTU, PROFINET

  Omgivningstemperatur

  0 till ... 50 °C (vid inomhusbruk eller med skyddskåpa)

  Kapslingsklass

  Väggmontering: IP 66 och IP 67 (NEMA 4X)
  montering på kopplingsskåpet: IP 54 mot kopplingsskåpets dörr

  Kontroller och godkännanden

  CE och MET (motsvarande UL enligt IEC 61010)

  Material kapsling

  PC med flamskyddsutrustning

  Mått

  250x220x122 mm (BxHxD)

  Vikt

  1,3 kg

  Standardutrustning grundmätvariabler

  • PID-reglerenhet med aktivering av doserpumpar via impulsfrekvens för 2 doserpumpar.
  • 2 analoga utgångar för mätvärde, korrigeringsvärde eller reglervariabel (beroende på tillvalsutrustning).
  • 4 digitala ingångar för detektering av fel i mätvattnet, nivåvakt, paus och parameteromställning.
  • 2 effektreläer som kan programmeras antingen som gränsvärdes-, cykeltimer-, realtidstimer- eller icke-kontinuerlig reglerutgång (beror på tillvalsutrustningen).
  • Mätvariabler och språkval vid idrifttagning.
  • Temperaturkompensering av pH-, klordioxid- (CDP) och fluoridmätning via Pt100/Pt1000.
  • 24 användarspråk: alla europeiska språk samt kinesiska, ryska, thailändska och koreanska. Användarspråket väljs vid idrifttagning och kan när som helst ändras via en tangentkombination. Dokumentationsspråk väljs via ID-koden. Dessutom medföljer ett datamedium som innehåller alla övriga språk.
  • Lagring och överföring av enhetens parameterinställning sker med SD-kort.
  • Kalibrerings- och händelsedatalogg (utan SD-kort, datan sparas i reglerenheten).
  • Störvariabelbearbetning (flöde) via frekvens (kontaktvattenmätare).
  • Programfunktionerna kan byggas ut i efterhand via en aktiveringsnyckel eller genom att den fasta programvaran uppdateras.

  Beskrivning av de möjliga mätvariablerna som grundmätvariabler:

  Modul VA mV/temperatur + mA sensoringång:

  • 1 sensoringång för pH- eller redoxsensor och temperatursensor Pt100/Pt1000
  • 1 sensoringång för anslutning av t.ex. klorsensorer, t.ex. CBR eller pH-omformare pHV1 och fluorid inklusive störningsvariabel eller pH-kompensering för klor.

  Modul AA mA/mA sensoringång:

  • 2 sensoringångar för anslutning av t.ex. klorsensorer, t.ex. CBR eller pH-omformare pHV1 inklusive störningsvariabel eller pH-kompensering för klor.

  Modul VV mV/mV temperatursensoringång:

  • 2 sensoringångar för anslutning av pH- och redoxsensorer och temperatursensorer Pt100/Pt1000, t.ex. av typen PHER, RHER, PHEI, RHEIC, Pt100SE

  Modul L3 konduktivitet temperatursensoringång:

  • 2 sensoringångar för anslutning av konduktivitetssensorer och temperatursensorer Pt100/Pt1000, t.ex. av typen LFT, LMP

  Tillvalsutrustning för tredje mätkanal pH

  Paket 2

  • Tredje mät- och reglervariabel pH via mV eller mA med eller pH-kompensering för klor utan extern börvärdesinställning via analog signal för kanal 1 utan störningsvariabel flöde via mA för kanal 1
  • Tredje analog utgång.
  • Tre extra digitala ingångar för t.ex. nivåövervakning, paus och mätvattenlarm.
  • För styrning av ytterligare två doserpumpar.

  Paket 3

  • En tredje, komplett mät- och reglerkanal, valfri mätvariabel, med PID-reglerenhet.
  • Tredje analog utgång för mätvärde, korrigeringsvärde eller reglervariabel (beroende på tillvalsutrustning).
  • Tre extra digitala ingångar för t.ex. nivåövervakning, paus och mätvattenlarm.
  • Temperaturkompensering av pH-, klordioxid- (CDP) och fluoridmätning.

  Paket 4

  • Kombination av paket 2 och 3 (vid störningsvariabel mA står endast en kanal till förfogande för amperometriska sensorer).

  Alternativ för kommunikation

  • Mätdatalogg med SD-kort.
  • Visualisering av mätdatan med webbserver via LAN PC/tablet PC och webbläsare.
  • PROFIBUS-DP, Profinet eller Modbus RTU.

  Maskinvaruutbyggnad

  • RC-skyddskoppling för effektrelän: Skyddar effektreläerna vid koppling av induktiva laster (t.ex. magnetventiler eller motorer). Ej vid elektrisk anslutning 24 V DC.

  Nedladdningar för Mät- och reglerenhet DULCOMETER diaLog DACb

  Mer i nedladdningscentret

  0 Resultat
  filtrera efter dokumenttyp
  Användningsexempel/referens (0)
  Broschyrer/flyers (0)
  Bruksanvisning (0)
  Certifikat/förklaring (0)
  Datablad (0)
  Fackartiklar (0)
  Katalog (0)
  Kopplingsschema (0)
  Mjukvara (0)
  Pressmeddelande (0)
  Skiss / måttblad / 3D (0)
  Sprängskiss/reservdelar (0)
  Säkerhetsdatablad (0)
  Övrigt (0)

  Valda filter:

  Lämpliga nedladdningar

  Sortera efter Dokumenttyp
  ladda fler träffar ...
  Inga fler träffar!

  Tyvärr hittades inget passande sökresultat.

  Är alla ord rättstavade?
  Vill du försöka igen med färre eller andra sökord?

  Prova igen senare

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Översikt

  Med DULCOMETER diaLog DACb är det en enkel match att analysera vattenparametrarna

  Mät- och reglerenheten DULCOMETER diaLog DACb är vår kompakta allroundare för vattenanalysen. Med speciellt utvecklade funktioner, t.ex. hantering av störningsvariabler och omkoppling av reglerparametrar sluter den reglerkretsen mellan DULCOTEST-sensorer och ProMinent-doserpumpar. Mät- och reglerkanalerna på DULCOMETER diaLog DACb kan konfigureras individuellt enligt kundens krav. Allt man behöver för pålitlig beredning av industri- och processvatten, dricksvatten och även simbassängsvatten.

  Fördelar för er

  • Enkel hantering tack vare översiktlig display
  • Mer för pengarna: två mät- och reglerkanaler ingår nu i grundutförandet
  • Mångsidigt användbar: alla vanliga mätvariabler per kanal kan ställas och ändras i efterhand
  • Styrning överalltifrån: LAN-kompatibel och bekväm fjärråtkomst via integrerad webbserver
  • Maximal flexibilitet: kan anpassas individuellt till olika drifttillstånd, t.ex. drift dag och natt
  • Hög processäkerhet: Risken för feldosering minskar tack vare tidsmässig övervakning av reglervariabler

  Användningsområde

  Tekniska data

  Nedladdningar

  Kontakta oss

  »En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

  +46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
  Skicka förfrågan   

  Stäng formuläret

  Din förfrågan

  Personuppgifter


  Fler produkter +
  Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
  Ladda upp Fler filer

  Personuppgifter


  Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
  *Obligatoriska fält

  Granska och skicka


  Personuppgifter:
  Tilltal
  Titel
  Efternamn  
  Förnamn  
  Företag
  Kundnummer
  E-postadress
  Telefonnummer
  Gata
  Husnummer
  Ort  
  Land
  Bli uppringd Ja

  Tillbaka

  Passande produkter

  CHLORINSITU IIa är en kompakt lokal elektrolysanläggning för produktion av en hypokloritlösning med låg klorathalt av salt och ström. Särskilda fördelar är den enkla processtyrningen och den höga anläggningssäkerheten tack vare integrerad luftning och avluftning.

  Läs mer

  Natriumhypoklorit högren och med låg klorid- och klorakthalt kräver specialiserad anläggningsteknik. Då är elektrolysanläggningen CHLORINSITU III lösningen. Kan användas för dricks-, avlopps-, process-, simbassängvatten eller i kyltorn.

  Läs mer

  Framställning av natriumhypokloritlösning för mindre simbassänger och pooler: Elektrolysanläggning CHLORINSITU III Compact.

  Läs mer

  Framställ högren klorgas med hjälp av vakuummetoden med elektrolysanläggningen CHLORINSITU IV Compact. Ekonomisk, robust och utrymmessnål.

  Läs mer

  Elektrolysanläggningar av typen CHLORINSITU V ersätter klorgasanläggningar på badhus och kräver endast salt, vatten och ström.

  Läs mer

  Elektrolysanläggningar av typen CHLORINSITU V Plus framställer högren klorgas direkt på plats och kräver endast salt, vatten och ström. Behovstoppar kan täckas med denna anläggning (Plus-system). Anläggningarna är särskilt lämpliga för desinfektion av dricksvatten, avloppsvatten, processvatten och vatten i simbassänger och kyltorn.

  Läs mer

  Effektiv framställning av det högeffektiva desinficeringsmedlet DULCOLYT 400 med en unikt låg klorid- och klorathalt. Idealisk för särskilt känsliga applikationer inom dryckes- och livsmedelsindustrin, t ex för tillverkning av barnmat. Maximalt skydd mot korrosion och ytterst kostnadseffektiv.

  Läs mer

  Universellt användbar magnetdoserpump för dosering av flytande medier vid vattenbehandling och kemiska processer: Magnet-membrandoserpump beta. Ekonomisk, säkrad mot överbelastning, kan anpassas till befintliga signalgivare.

  Läs mer

  Lär känna en doserpump som sätter nya standarder när det gäller produktivitet, tillförlitlighet och ekonomi.

  Läs mer

  gamma/ XL är en intelligent magnet-membrandoserpump som kan integreras i ett nätverk och som sätter nya standarder när det gäller produktivitet, tillförlitlighet och ekonomi.

  Läs mer

  Motor-membrandoserpumpen alpha är en doserpump för flytande medier och en optimal lösning för enklare användningar. Robust, tystgående, kemikaliebeständig, med precis dosering samt god sugförmåga.

  Läs mer

  Sigma/ 1 Basis är en mycket robust motor-membrandoserpump med patenterat flerskikts-säkerhetsmembran för hög processäkerhet. Den erbjuds med en rad olika drivenheter, såsom trefas- eller enfas-växelströmsmotorer, även för EX-området.

  Läs mer

  Sigma controlversion är en intelligent, flexibel motor-membrandoserpump som sätter nya standarder när det gäller användarkomfort, tillförlitlighet och säkerhet.

  Läs mer

  Robusta motor-membrandoserpumpar som Sigma/ 2 Basis garanterar tack vare patenterat flerskikts-säkerhetsmembran en hög processäkerhet. Membrandoserpumpen erbjuds med en rad olika drivenheter, även för EX-området.

  Läs mer

  Sigma controlversion är en intelligent, flexibel motor-membrandoserpump som sätter nya standarder när det gäller användarkomfort, tillförlitlighet och säkerhet.

  Läs mer

  Det patenterade flerskikts-säkerhetsmembranet för hög processäkerhet är bara en av många högklassiga egenskaper hos den ytterst robusta motor-membrandoserpumpen Sigma/ 3 Basis. Dessutom erbjuder den en rad olika drivenheter, såsom trefas- eller enfas-växelströmmotorer, även för ATEX-området.

  Läs mer

  Sigma controlversion är en intelligent, flexibel motor-membrandoserpump som sätter nya standarder när det gäller användarkomfort, tillförlitlighet och säkerhet.

  Läs mer

  För förvaring och dosering av flytande kemikalier. Via ett urvalssystem (ID-kod) kan dosersystemet anpassas till aktuell uppgift enkelt, snabbt och flexibelt.

  Läs mer

  DULCODOS panel är ett komplett dosersystem för tillförlitlig dosering av kemikalier. Nu ännu mer utrymmessnål och snabbt leveransklar – det sörjer våra nya standarder för. Utifrån materialkompatibilitet, flöde och funktion väljer ni bland komponenter perfekt anpassade till varandra.

  Läs mer

  Mät- och reglerenheten DULCOMETER D1Cb/D1Cc kan användas inom behandling av dricksvatten, avloppsvatten eller för många andra typer av regleringar. Säker, bekväm och översiktlig tack vare en stor och belyst grafikdisplay, användarmeny i klartext och pH-sensorövervakning.

  Läs mer

  Mät- och reglersystemet DULCOMARIN 3 är en digital förbindelse till framtidens teknik. Det reglerar hela simhallen – från äventyrsbadet till den privata simbassängen - och används som ett flerbassängssystem för upp till 16 filterkretsar.

  Läs mer

  Fotometrar mäter i princip alla desinficeringsmedel och pH-värdet enligt en fotometrisk princip. De är bärbara och kompakta och möjliggör en säker och enkel mätning.

  Läs mer

  Övervakning och behandling av dricksvatten resp. dricksvattenliknande vatten med DULCOTROL dricksvatten/F&B – ett kompakt mät- och reglersystem speciellt utvecklat för vattenbehandling på vattenverk och inom livsmedels- och dryckesindustrin.

  Läs mer

  Övervakning och behandling av avloppsvatten med DULCOTROL avloppsvatten – ett kompakt mät- och reglersystem speciellt utvecklad för applikationer inom kommunal och industriell behandling av avloppsvatten.

  Läs mer

  Som nanofiltreringsanläggning kan DULCOSMOSE NF ta hand om delavsaltning vid industriella användningsområden på ett kompakt och ekonomiskt sätt. Maximal permeat-kapacitet vid låga driftstryck sörjer för låga driftskostnader tack vare ”Ultra low pressure”-membranet.

  Läs mer

  Ultrafiltreringsanläggningen DULCOCLEAN UF avlägsnar grumlande ämnen, partiklar och mikrobiologiska föroreningar med hjälp av membranteknik.

  Läs mer

  Redox-mätningar med DULCOTEST-sensorer: Exakta, tillförlitliga och applikationsanpassade mätvärden i realtid. Kan användas både vid vattenbehandling och i industriellt processvatten med höga krav.

  Läs mer

  Mätningar av pH-värde med DULCOTEST-sensorer: Exakta, tillförlitliga och applikationsanpassade mätvärden i realtid. Tack vare precisa mätvärden kan kemiska processer styras, regleras och kontrolleras.

  Läs mer

  DULCOTEST-sensorer för fritt klor sörjer vid alla typer av desinficeringar för exakta mätvärden och hög övervaknings- och processäkerhet, och fungerar applikationsbaserat.

  Läs mer

  Temperaturmätning med DULCOTEST-sensorer: Kan användas för direkt temperaturbestämning eller för temperaturkompensering vid mätning av pH-värde, fluoridvärde, konduktivitet, klordioxidvärde eller väteperoxidvärde.

  Läs mer

  Slangpumpen DULCOFLEX DF2a doserar kemikalier på ett funktionellt, prisvärt och tyst sätt - optimalt för användning i simbassänger, bubbelpooler och wellnessanläggningar.

  Läs mer

  Slangpumpen DULCOFLEX DF4a för dosering av flockningsmedel och aktivt grafit behandlar vattnet exakt och med precision. Den lämpar sig perfekt för användning i simbassänger, bubbelpooler och wellnessanläggningar. Driftstryck på upp till 4 bar möjligt.

  Läs mer

  Sensorer för konduktivitet för optimal processintegrering: DULCOTEST-sensorer uppfyller ett brett spektrum av mätkrav och möjliggör alltid en optimal lösning för mätuppgiften i fråga.

  Läs mer

  ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu