Sökförslag

Dricksvattenförsörjning – ansvar dygnet runt

En av Stadtwerke Backnang GmbH:s mest krävande uppgifter är att på ett säkert sätt förse sina invånare med dricksvatten av högsta kvalitet. För att uppfylla sitt åtagande genomför medarbetarna regelbundna kontroller och förlitar sig på ytterst pålitliga doserpumpar från ProMinent.

Driftsäkerheten går först

Det kommunala vattenverket i Backnang, en liten stad cirka 30 km nordost om Stuttgart i Tyskland, har även hand om vattenförsörjningen i den lilla orten Allmersbach im Tal. Här försörjer vattenverket nära 2 500 hushåll med dricksvatten. För att långsiktigt säkerställa den nödvändiga vattenkvaliteten installerades år 2006 en helt ny anläggning för dricksvattenbehandling och avhärdning med hjälp av snabbavkarbonisering. Vid avbrott i anläggningen, orsakade av en defekt i någon kritisk komponent som exempelvis dosertekniken för natronlut, måste vissa speciella procedurer följas enligt gällande dricksvattenlagstiftning. Detta skulle innebära mycket arbete och därmed extra kostnader för den kommunala sammanslutningen Allmersbach. De ansvariga för det kommunala vattenverket Backnang GmbH la därför särskild vikt vid lång hållbarhet, hög driftsäkerhet och lågt underhållsbehov vid valet av utrustning.

Grunddata

  • Årlig försörjning till 2 500 hushåll med ca 265 000 m3 dricksvatten
  • Behandling och avhärdning och käll- och grundvatten med hjälp av snabbavkarbonisering i en fluoriserad reaktorbädd
  • Problemfri drift av avhärdningsanläggningen tack vare tillförlitlig dosering av natronlut dygnet runt med Sigma-motordoserpumpar

Alltid säker dosering av natronlut

Sedan mer än nio år sker behandling och avhärdning av käll- och grundvatten från Backnangs omgivningar med hjälp av snabbavkarbonisering i en fluoriserad reaktorbädd. Och sedan idrifttagningen doserar tre ProMinent-motordoserpumpar av typen Sigma utan avbrott den anspråksfulla kemikalien natronlut i två stationer.

Doserstation A, utrustad med en Sigma/ 3 (500 l/h vid max. 7 bar), transporterar ungefär en gång om dagen 50-procentig natronlut från en godkänd behållare till en utspädningsenhet. Doserstation B, utrustad med två Sigma/ 1 (42 l/h mot max. 10 bar), doserar dygnet runt 25-procentig natronlut till en anläggning för avhärdning av dricksvatten. En doserpump övertar en standbypumps uppgift – av säkerhetsskäl. En tredje station, doserstation C, med en magnetdoserpump gamma/ L är redo att dosera saltsyra om pH-värdet i dricksvattnet skulle stiga till otillåtna värden.

Alla Sigma-pumpar som används i Backnang är försedda med ett spruttillverkat doserhuvud av PVDF. De delar som kommer i kontakt med mediet har en kompakt yta vilket gör att pumpens kemiska beständighet blir mycket hög. Den större doserpumpen ersattes nyligen av vår nya modell Sigma S3Cb , medan de båda mindre pumparna har gått konstant utan avbrott i nio år.

Resultat

  • Universell användning av Sigma-motordoserpumpen inom industrin för dosering eller för transport av krävande kemikalier
  • Hög kemikaliebeständighet på PVDF-doserhuvudet, även vid många års kontinuerlig användning för dosering av natronlut
  • Alltid högsta driftsäkerhet tack vare överlastbrytare och flerskiktsmembran med membranbrottsignalering
  • Underhållsvänliga, hållbara och tillförlitliga doserpumpar sänker driftkostnaderna betydande
  • Friktionsfri drift av avhärdningsanläggningen garanterar en optimal dricksvattenförsörjning

»Andreas Lenk, chef för Stadtwerke Backnang GmbH menar nöjt: "De Sigma-motordoserpumpar som vi använder har visat sig vara ytterst hållbara. Jag är imponerad av den mycket höga tillverkningskvaliteten, framför allt på plastdelarna. Dessutom är produkterna verkligen vältestade, för pumparna i våra avhärdningsanläggningar går konstant. Jag kan därför varmt rekommendera dem. Servicemedarbetarna, som har hjälpt oss med underhållet, har också varit mycket kompetenta och motiverade." « - 

Använda produkter - Dricksvattenförsörjning – ansvar dygnet runt

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Fler exempel ur praktiken inom denna bransch

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu