Sökförslag

Perfekt dricksvatten tack vare perfekt teknik

Hightech i Sauerland: Stadwerke Sundern använder sig av toppmodern teknik för sin vattenförsörjning. Vid moderniseringen av de tre vattenverken valde man produkter och anläggningar från ProMinent tack vare den förstklassiga kvaliteten.

Dricksvatten innebär ansvar

Behandling av det som kroppen behöver allra mest med så liten mängd kemikalier som möjligt uppfyller kraven i tyska dricksvattenförordningen. Stadtwerke Sundern strävar efter att minimera kemikalieförbrukningen i vattenförsörjningen till sina 30 000 invånare i 8 000 hushåll med runt 1,3 miljoner kubikmeter hygieniskt rent dricksvatten från totalt åtta vattenutvinningsanläggningar. Under moderniseringsprocessen av de tre vattenverken blev området "Stockum-Dörnholthausen" det första försörjningsområdet i Sundern där kemifri desinficering med hjälp av en UV-anläggning från ProMinent användes. Även de övriga stegen i dricksvattenbehandlingen ska förses med avancerad teknik.

Grunddata

  • Årlig försörjning till 30 000 invånare med 1,3 miljoner kubikmeter dricksvatten
  • Modernisering av tre vattenverk med avancerad behandlings- och desinficeringsteknik
  • För första gången används den DVGW-certifierade UV-anläggningen Dulcodes för kemifri desinficering

Rätt teknik för alla uppgifter

I det första steget tillförs utspädd natronlut för avsyrning av det mjuka råvattnet med hjälp av magnet-membrandoserpumpen delta® och flödesmätaren DulcoFlow® – exakt och i rätt mängd. pH-värdet höjs då från i genomsnitt 7,1 till ca 7,8, vilket motsvarar rekommendationerna i tyska vattenförsörjningslagen. Därefter avlägsnas grumlande ämnen i en ultrafiltreringsanläggning som regelbundet genomgår en kemisk rengöring. För detta tillför dosersystemet DULCODOS® omväxlande alkaliskt och surt rengöringsmedel i returspolvattnet. I nästa steg desinficeras vattnet: I Sundern sker detta med en klordioxidanläggning Bello Zon® på grund av den goda depåeffekt och i Dornhölthausen för första gången kemifritt med en UV-anläggning av typen Dulcodes. Beprövad ProMinent-utrustning i serien DULCOMETER® för mät- och reglerteknik övervakar och styr kontinuerligt alla relevanta parametrar under hela behandlings- och desinficeringsprocessen.

Perfekt dricksvatten tack vare perfekt teknik

Resultat

  • Lyckad modernisering av tre vattenverk
  • En säkrad försörjning året om med hygieniskt rent dricksvatten
  • Alla lagstadgade krav uppfylls fullt ut
  • Effektiv rening och desinficering med ultrafiltreringsanläggningar
  • Minskad användning av kemikalier genom ett optimalt samspel mellan produkter för mät- och reglerteknik (t.ex. sensorer), doserpumpar och desinficeringsanläggningar

»Vi valde ProMinent uteslutande på grund av de goda erfarenheterna vi har haft med företaget och dess medarbetare och med den mångåriga användningen av produkterna. Ytterligare ett plus är den komplettservice som erbjuds. Vårt dricksvatten är helt obetänkligt för hälsan. Och det är våra kunder tacksamma för.« -  Jürgen Schwarberg, driftansvarig för Stadtwerke Sundern

Använda produkter - Perfekt dricksvatten tack vare perfekt teknik

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Fler exempel ur praktiken inom denna bransch

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu