Sökförslag

Bakterier har ingen chans

Får det lov att vara lite friskt källvatten? Här gäller det att tänka till, för även vatten från naturliga källor kan vara förorenat. Detta kan åtgärdas genom en effektiv rening med hjälp av ultrafiltrering, vilket görs i kommunen Vohenstrauss.

Belastningar i källvattnet

Kommunen Vohenstrauss i östra Tyskland nära gränsen till Tjeckien försörjer runt 8 000 invånare med dricksvatten från Fahrenberg-källan. År 2009 var man dock tvungen att koppla bort denna från vattenförsörjningen eftersom man fastställde bakteriologiska belastningar med koliforma smittämnen i källvattnet. Man var därför tvungen att köpa in sitt dricksvatten.

De ansvariga personernas mål var att i framtiden åter kunna använda det nitratfattiga källvattnet från Fahrenberg-källan som dricksvatten och på så sätt undvika de höga kostnaderna för att köpa in vatten externt. Den planerade säkra dricksvattenbehandlingen skulle dessutom ske med så låg kemikalieanvändning som möjligt.

Grunddata

  • Försörjning av 8 000 invånare med dricksvatten
  • Rening av 4,5 till upp till 9 kubikmeter belastat källvatten per timme
  • Användning av ultrafiltrerings- och UV-anläggning för att eliminera smittämnen

Effektiv filtrering

I vattenreservoaren under Fahrenbergkällan lät staden Vohenstrauss installera en toppmodern, helautomatisk ultrafiltreringsanläggning Dulcoclean® och en UV-anläggning Dulcodes från ProMinent för påföljande bestrålning. Vid metoden pressas källvattnet genom filtreringsmodulerna, vars porer är maximalt 0,02 mikrometer stora (diametern på en människas hårstrå är ca 70 mikrometer).

Anläggningen filtrerar effektivt ut partiklar som grumlande ämnen, bakterier, parasiter eller virus ur vattnet, varvid de minsta virusen bara är 0,025 mikrometer. Även vid tillfällig grumlighet eller mikrobiologisk påverkan efter nederbörd ger denna anläggningen en jämn filtratkvalitet - utan grumlighet och smittämnen. Årligen renar systemet på detta sätt mellan 40 000 och 50 000 kubikmeter dricksvatten.

Resultat

  • Efter att den helautomatiska ultrafiltreringsanläggningen och UV-anläggningen tagits i bruk kunde staden Vohenstrauss återigen använda Fahrenberg-källan utan begränsningar
  • Konstant säkerställd försörjning med hygieniskt rent dricksvatten
  • Miljövänlig lösning eftersom endast en liten mängd kemikalier krävs
  • Dricksvatten behöver inte köpas in externt vilket ger lägre kostnader och leder till att investeringen i den nya anläggningen har betalat sig på några få år

»Anläggningen renar mellan 4,5 och 9 kubikmeter vatten per timme. Tack vare den intelligenta styrningen är driften helautomatisk och anläggningen anpassar intervallen och tiden för returspolningarna effektivt och automatiskt utifrån källvattnets kontamineringsgrad. Den efterkopplade UV-anläggningen ger oss ytterligare säkerhet, eftersom den desinficerar vattnet med UV-strålning tillförlitligt och utan kemikalier. Vi är mycket glada över att åter kunna använda Fahrenberg-källan för vår dricksvattenförsörjning.« -  Theo Schwägerl, vattenverkschef

Använda produkter - Bakterier har ingen chans

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Fler exempel ur praktiken inom denna bransch

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu