Sökförslag

Exakt dosering säkerställer en optimal vattenbehandling

När det gäller dricksvattenbehandling finns det inga kompromisser. Därför arbetar Stadtwerke Arnsberg med exakta doserstationer från Heidelberg. Och reducerar samtidigt kemikalieförbrukningen och driftkostnaderna.

Modernisera för framtiden

Stadtwerke Arnsnerg i Saurland försörjar årligen omkring 77 000 invånare i staden med 3,58 miljoner kubikmeter dricksvatten. De nödvändiga vattenutvinnings- och behandlingsanläggningarna byggdes i början på 1970-talet och uppfyller vid extrem belastning på ytvattnet inte längre dagens krav. Därför ska de båda anläggningarna Möhnebogen och Langel utrustas med modernaste teknik för att säkerställa en fortsatt dricksvattenförsörjning av invändningsfri kvalitet.

Det i Bollmann-Filter-Gesellschaft mbH ingående TIG fick uppdrag att förse de befintliga anläggningarna med nya komponenter, som exempelvis flockningsmedels-dosering, ultrafiltreringsanläggning, aktivt kolfilter, UV-anläggning, ytterligare nödklorering liksom nödvändig mät- och reglerteknik för att skapa ett effektiv system. Tack vare sina korta leveranstider och sina produkters utomordentliga tillförlitlighet fick ProMinent GmbH förtroendet att uppfylla doseringskraven.

Grunddata

  • Försörjning av 77 000 invånare med årligen 3,58 miljoner kubikmeter dricksvatten
  • Två identiska behandlingsanläggningar levererar varje timme upp till 600 m3 invändningsfritt dricksvatten
  • Anslutning av vattenbehandlingsanläggningarna till Stadtwerkes ledningscentral möjliggör en enkel styrning via fjärråtkomst

Säker desinficering är A och O

Sedan hösten 2011 är den nya vattenbehandlingsanläggningen Möhnebogen i drift och sedan 2012 den identiska anläggningen i Langel. För att de extremt finporiga membranen inte ska blockera fyrvägs-ultrafiltreringsanläggningen (UF-anläggning), tillförs syra och lut i rätt doser med DULCODOS®-doserstationer från ProMinent. Den tredje doserstationen övertar tillförseln av desinfektionsmedel. För att eliminera organiska belastningar doserar en fjärde station flockeringsmedlet mängdproportionellt. Vid behov regulerar ytterligare en doseringsstation pH-värdet med hjälp av natriumhydroxid. De färdigmonterade DULCODOS®-doserstationerna står uppställda i åtskilda rum, i vilka de tillhörande och vid kundönskemål i två våningar utformade tanklagren med kemikalier befinner sig. Om det efter att dricksvattnet gått igenom de olika rengöringsstationerna ändå skulle uppstå mikrobiologiska belastningar i rörledningssystemet, så är vattenverket därutöver utrustat med en speciell doseringsstation för nöddesinficering med natriumhypoklorit. Denna består av en membrandoserpump av typ delta® och därutöver av flödesmätaren DulcoFlow® från ProMinent.

Resultat

  • Standard-doserstationen säkerställer en effektiv rengöring och desinficering av ultrafiltreringsmembranen och skyddar mot blockering
  • Hög processäkerhet tack vare problemfritt funktionssätt hos de använda komponenterna och doserpumparna
  • Enkel styrning av den till den överordnade ledningscentralen anslutna doserstationen via fjärråtkomst med hjälp av PC och laptop
  • Säkring mot störningar genom en speciell doserstation för nödklorering
  • Exakt dosering utifrån kundspecifika önskemål reducerar kemikalieförbrukningen och sänker driftskostnaderna

Använda produkter - Exakt dosering säkerställer en optimal vattenbehandling

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Fler exempel ur praktiken inom denna bransch

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu