Sökförslag

Kvalitet kan planeras

Dricksvattenförsörjningen till hushållen i Bayerischer Wald är en utmaning eftersom kvaliteten på råvattnet varierar mycket beroende på årstiden. Stadtwerke Deggendorf är smarta och satsar på hightech från Heidelberg.

Smart modernisering

Deggendorfs vattenförsörjning består dagligen av ca 5 500 kubikmeter vatten i ett 222 km långt rörledningssystem som huvudledning och 142 km anslutningsledningar till knappt 7 000 hushåll. Drygt 40 % av vattnet kommer från egna källor och resten från vattenförsörjningen i Bayerischer Wald. För detta används 12 vattenreservoarer med en total volym på 7 080 m³, nio tryckhöjningsanläggningar och fem avsyrningsanläggningar med ett utflöde på ca 75 l/sek.

Under ett omfattande moderniseringsarbete för att säkra sin konkurrenskraft satsade Stadtwerke Deggendorf framför allt på att installera en anläggning för miljövänlig desinficering av råvattnet. Vattenkvaliteten till de cirka 7 000 hushållen ska vara konstant och perfekt - även vid kraftigt förhöjda SAK-värden till följd av årstidsbetingade variationer vid exempelvis snösmältning eller kraftigt regn samt returspolning av avsyrningsanläggningen.

Grunddata

  • Daglig försörjning till 7 000 hushåll med 5 500 kubikmeter dricksvatten
  • Utjämning av råvattenkvaliteten till följd av årstidsbetingade variationer
  • Styrning med DULCOMARIN® II och desinficering med UV-anläggning Dulcodes Z

Noggrann analys för optimal dimensionering

Med en fotometer från Sigrist uppmättes med hjälp av UV-absorptionsmätning av viktiga parametrar vid en våglängd på 254 nm under flera månader de temporära variationerna i råvattenkvaliteten samt SAK-värdena. För registrering, analys och lagring av SAK254-värdena användes mät- och reglersystemet DULCOMARIN® II från ProMinent. Därefter planerades den nödvändiga desinficeringsanläggningen exakt utifrån analysen av de registrerade mätvärdena.

I Deggendorf är nu en UV-anläggning i serien Dulcodes Z av märket ProMaqua® med fyra lampor för ett flöde på upp till 100 m³ installerad. Den DVGW-certifierade UV-anläggningen har en biodosimetriskt bevisad desinficeringseffekt för det fastlagda flödet vid de rådande förhållandena.

Resultat

  • En lösning exakt anpassad för Stadtwerke Deggendorf
  • Effektiv och tillförlitlig UV-anläggning inklusive mät- och reglersystem med kontinuerlig onlinebaserad mätning och övervakning av alla relevanta parametrar
  • En konstant hög kvalitet på det hygieniskt obetänkliga dricksvattnet tack vare effektiv desinficering oberoende av årstidsbetingade belastningar
  • Totalt en förbättrad vattenkvalitet till hushållen och därmed nöjda kunder
  • Miljövänlig lösning eftersom inga kemikalier används
  • Lägre driftkostnader och optimerad kostnadseffektivitet

»För oss var det avgörande att den planerade UV-anläggningen skulle passa för vår råvattenkvalitet. Efter genomförd UV-absorptionsmätning är vi på den säkra sidan – även om belastningen på vattenkvaliteten varierar med årstiden. Tack vare de informativa mätvärdena får våra konsumenter nu alltid vatten av hygieniskt perfekt kvalitet.« -  Michael Ertl, Christian Grabolle, chefer för Deggendorfs kommunala vattenverk

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Fler exempel ur praktiken inom denna bransch

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu