Sökförslag

DULCOTEST®-sensorer för fritt klor

Graderade mätområden 0,01 – 200 mg/l, specialmätområde upp till 1 000 mg/l

DULCOTEST®-sensorer för fritt klor sörjer vid alla typer av desinficeringar för exakta mätvärden och hög övervaknings- och processäkerhet, och fungerar applikationsbaserat.

Produktbeskrivning

Tillförlitlig onlinebaserad mätning av fritt (verksamt) klor med DULCOTEST®-sensorer.

Fritt klor anses vara världens mest betydelsefulla desinficeringsmedel. Fritt klor omfattar föreningarna Cl2 (elementärt klor), HClO (hypokloritsyra) och OCl- (hypoklorit).

I vår produktfamilj med DULCOTEST® -sensorer för fritt klor erbjuds fem serier som är optimerade för olika användningsområden. Varje serie består av flera typer med olika mätområden.

Den välbeprövade membrantäckta standardsensorn för fritt klor CLE3 används för övervakning eller reglering i klart vatten, t.ex. vid desinficering av dricksvatten. Varianten CLE3.1 lämpar sig framför allt vid överskott av bundet klor Mono-, di-, trikloramin. Mätresultatet av typ CLE (fritt klor) dras av från mätresultatet av... mer i ordlistan, och ger mycket exakta resultat vid beräkning av bundet klor Mono-, di-, trikloramin. Mätresultatet av typ CLE (fritt klor) dras av från mätresultatet av... mer i ordlistan baserat på mätningen av totalt klor Summan av fritt och bundet klor. Rekommenderad sensor: Typ CTE, referensmetod DPD4. mer i ordlistan och fritt klor.

Sensorn CLB2 och CLB3 är lättanvända och prisvärda klorsensorer utan membran, för klart och obelastat vatten.

Sensorn CLO1 är speciellt utvecklad för inline-elektrolysförfaranden, där störande föreningar kan uppstå. Sensorn CLO2 är dessutom avsedd för desinficering av varmvatten.

Sensorn CBR1 kan användas i förorenat vatten, även vid höga pH-värden på upp till 9,5 t.ex. vid desinficering av kylvatten.

Sensorn CLR1 är optimerad för desinficering/tvätt av livsmedel och klarar smutsigt vatten och klorkoncentrationer på upp till 1 000 mg/l.

Fördelar för er

 • Fem olika sensorserier samt en rad olika versioner möjliggör: Användning i olika vattenkvaliteter (pH, salthalt, temperatur, kemikalie- och smutsbelastning), användning i kombination med många olika desinficeringsförfaranden: klorgas, natrium-, kalciumhypoklorit, elektrolys, användning inom breda mätområden på 0,01 till 1 000 mg/l.
 • Effektiv processtyrning tack vare precis amperometrisk mätning i realtid (kort aktiveringstid)
 • Inga störningar genom grumlighet eller färgning tack vare amperometrisk mätprincip
 • Stabil nollpunkt
 • Ingen störning genom temperaturinverkan tack vare integrerad temperaturkompensering
 • Sensorer med membrantäckta mätelektroder: Minskat beroende av flöde, vatteninnehållsämnen och beläggningsbildande medier. Lång drifttid tack vare membrantäckta elektroder inbäddade i elektrolyt. På så sätt bibehålls optimala mätförhållanden oberoende av processkraven. Prisvärt underhåll tack vare enkelt byte av membranlock.

Användningsområde

Klormätning inom dricks-, simbassäng-, kyl-, bruks-, process-, spol- och avloppsvatten samt i havs- och saltvatten

  1 2 3

  Tekniska data

  Fritt klor (hypokloritsyra HOCl)

  • CLE 3; pH: 5,5 … 8,0; temp. 5 … 45 °C
  • CLE3.1; pH: 5,5 … 8,0; temp. 5 … 45 °C
  • CLO 1; pH: 5,0 … 9,0; temp. 5 … 45 °C
  • CLO 2; pH: 5,0 … 9,0; temp. 5 … 70 °C
  • CLB1; pH: 5,0 … 9,0; temp. 5 … 45 °C
  • CLB2; pH: 5,0 … 9,0; temp. 5 … 45 °C
  • CBR 1; pH: 5,0 … 9,5; temp. 5 … 45 °C
  • CLR 1; pH: 5,5 … 8,0; temp. 5 … 45 °C

  Sensor för fritt klor CLE 3-mA

  Standardsensor för mätning av fritt klor i klart vatten. För drift med mätenheter med ingång 4-20 mA

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: fritt klor, ingen signifikant tvärkänslighet mot bundet klor (kloramin)
  • Membrantäckt sensor (inkapslad) minskar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
  MätvariabelFritt klor
  ReferensmetodDPD1
  pH-område5,5 … 8,0
  Temperatur5 … 45 °C
  Tryck, max.1,0 bar
  Inflöde30…60 l/h (i DGM eller DLG III)
  Matningsspänning16...24 V DC (tvåledarteknik)
  Utgångssignal4…20 mA ≈ mätområde, temperaturkompenserat, okalibrerat, ingen galvanisk isolering
  SelektivitetFritt klor gentemot bundet klor, om inget överskott finns av detta
  DesinficeringsmetodKlor, hypoklorit, elektrolys med membran, desinficeringsmedel med organiskt klor, t.ex. baserat på cyanursyra lämpar sig inte
  InstallationBypass: öppet utlopp för mätvattnet
  SensorarmaturDGM, DLG III
  Mät- och reglerenhetD1C, DAC, AEGIS II
  Typisk användningDricksvatten Simbassäng.
  Motstånd motSalter, syror, luter. Ej tensider
  Mätprincip, teknikamperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt
  MätområdeArtikelnr.
  CLE 3-mA-0,5 ppm0,01…0,5 mg/l792927
  CLE 3-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l792920
  CLE 3-mA-5 ppm0,05…5,0 mg/l1033392
  CLE 3-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l792919
  CLE 3-mA-20 ppm0,20…20,0 mg/l1002964
  CLE 3-mA-50 ppm0,50…50,0 mg/l1020531
  CLE 3-mA-100 ppm1,00…100,0 mg/l1022786

  Kompletta klorsensorer med 100 ml elektrolyt

  Första gången klorsensorerna monteras i flödesgivaren DLG III krävs en monteringssats (best.nr. 815079).

  Sensor för fritt klor CLE 3,1-mA

  Sensor för mätning av fritt klor i klart vatten med ökad selektivitet gentemot bundet klor. För drift med mät- och reglerenheter med ingång 4-20 mA

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: fritt klor, ingen tvärkänslighet mot bundet klor (kloramin), även vid överskott
  • Membrantäckt sensor (inkapslad) minskar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
  Mätvariabelfritt klor (hypokloritsyra HOCI) vid höga andelar bundet klor; för beräkning av bundet klor med hjälp av DAC-reglerenhet och sensor för totalt klor typ CTE 1-mA
  ReferensmetodDPD1
  pH-område5,5 … 8,0
  Temperatur5 … 45 °C
  Tryck, max.1,0 bar
  Inflöde30…60 l/h (i DGM eller DLG III)
  Matningsspänning16...24 V DC (tvåledarteknik)
  Utgångssignal4…20 mA ≈ mätområde, temperaturkompenserat, okalibrerat, ingen galvanisk isolering
  SelektivitetFritt klor gentemot bundet klor, även vid överskott av detta
  DesinficeringsmetodKlor, hypoklorit, elektrolys med membran, desinficeringsmedel med organiskt klor, t.ex. baserat på cyanursyra lämpar sig inte
  InstallationBypass: öppet utlopp för mätvattnet
  SensorarmaturDGM, DLG III
  Mät- och reglerenhetD1C, DAC
  Typisk användningDricksvatten med högre andelar bundet klor; simbassänger. För beräkning av bundet klor utifrån differensen: Totalt klor minus fritt klor i DAC-reglerenheten.
  Motstånd motSalter, syror, luter. Ej tensider
  Mätprincip, teknikamperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt
  MätområdeArtikelnr.
  CLE 3.1-mA-0,5 ppm0,01…0,5 mg/l1020530
  CLE 3.1-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l1018369
  CLE 3.1-mA-5 ppm0,05…5,0 mg/l1019398
  CLE 3.1-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l1018368

  Kompletta klorsensorer med 100 ml elektrolyt

  Första gången klorsensorerna monteras i flödesgivaren DLG III krävs en monteringssats (best.nr. 815079).

  Sensor för fritt klor CLE 3-DMT

  Standardsensor för mätning av fritt klor i klart vatten. För drift med ProMinents mätomformare typ DMT

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: fritt klor, ingen signifikant tvärkänslighet mot bundet klor (kloramin)
  • Membrantäckt sensor (inkapslad) minskar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
  MätvariabelFritt klor
  ReferensmetodDPD1
  pH-område5,5 … 8,0
  Temperatur5 … 45 °C
  Tryck, max.1,0 bar
  Inflöde30…60 l/h (i DGM eller DLG III)
  Matningsspänning3,3 V DC (5-polig)
  Utgångssignal 0...1 V DC, okalibrerat, ingen temperaturkompensering, ingen galvanisk isolering
  Temperaturmätningvia inbyggd Pt 1000. Temperaturkompenseringen sker i DMT-mätomformaren
  SelektivitetFritt klor gentemot bundet klor, om inget överskott finns av detta
  DesinficeringsmetodKlor, hypoklorit, elektrolys med membran, desinficeringsmedel med organiskt klor, t.ex. baserat på cyanursyra lämpar sig inte
  InstallationBypass: öppet utlopp för mätvattnet
  SensorarmaturDGM, DLG III
  Mät- och reglerenhetDMT
  Typisk användningDricksvatten Simbassäng.
  Motstånd motSalter, syror, luter. Ej tensider
  Mätprincip, teknikamperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt
  MätområdeArtikelnr.
  CLE 3-DMT-5 ppm0,01…5,0 mg/l1005511
  CLE 3-DMT-50 ppm0,10…50,0 mg/l1005512

  Kompletta klorsensorer med 100 ml elektrolyt

  Första gången klorsensorerna monteras i flödesgivaren DLG III krävs en monteringssats (best.nr. 815079).

  Sensor för fritt klor CLE 3-CAN-P

  Standardsensor för mätning av fritt klor i klart vatten. För drift med mät- och reglerenheter med CAN-buss-anslutning

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: fritt klor, ingen signifikant tvärkänslighet mot bundet klor (kloramin)
  • Membrantäckt sensor (inkapslad) minskar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
  • Drift med CAN-buss med alla tillhörande fördelar
  MätvariabelFritt klor
  ReferensmetodDPD1
  pH-område5,5 … 8,0
  Temperatur5 … 45 °C
  Tryck, max.1,0 bar
  Inflöde30…60 l/h (i DGM eller DLG III)
  Matningsspänningvia CAN-gränssnitt (11 – 30 V)
  Utgångssignal okalibrerat, temperaturkompenserat, galvaniskt isolerat
  SelektivitetFritt klor gentemot bundet klor, om inget överskott finns av detta
  DesinficeringsmetodKlor, hypoklorit, elektrolys med membran, desinficeringsmedel med organiskt klor, t.ex. baserat på cyanursyra lämpar sig inte
  InstallationBypass: öppet utlopp för mätvattnet
  SensorarmaturDGM, DLG III
  Mät- och reglerenhetDULCOMARIN®
  Typisk användningDricksvatten Simbassäng.
  Motstånd motSalter, syror, luter. Ej tensider
  Mätprincip, teknikamperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt
  MätområdeArtikelnr.
  CLE 3-CAN-P-10 ppm0,01…10,0 mg/l1083209

  Kompletta klorsensorer med 100 ml elektrolyt

  Första gången klorsensorerna monteras i flödesgivaren DLG III krävs en monteringssats (best.nr. 815079).

  Sensor för fritt klor CLE 3.1-CAN-P

  Sensor för mätning av fritt klor i klart vatten med ökad selektivitet gentemot bundet klor. För drift med mät- och reglerenheter med CAN-buss-anslutning

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: fritt klor, ingen tvärkänslighet mot bundet klor (kloramin), även vid överskott
  • Membrantäckt sensor (inkapslad) minskar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
  • Drift med CAN-buss med alla tillhörande fördelar
  Mätvariabelfritt klor vid höga andelar av bundet klor; för registrering av bundet klor med hjälp av DULCOMARIN® och sensor för total klor av typen CTE 1-CAN
  ReferensmetodDPD1
  pH-område5,5 … 8,0
  Temperatur5 … 45 °C
  Tryck, max.1,0 bar
  Inflöde30…60 l/h (i DGM eller DLG III)
  Matningsspänningvia CAN-gränssnitt (11 – 30 V)
  Utgångssignal okalibrerat, temperaturkompenserat, galvaniskt isolerat
  SelektivitetFritt klor
  DesinficeringsmetodKlor, hypoklorit, elektrolys med membran, desinficeringsmedel med organiskt klor, t.ex. baserat på cyanursyra lämpar sig inte
  InstallationBypass: öppet utlopp för mätvattnet
  SensorarmaturDGM, DLG III
  Mät- och reglerenhetDULCOMARIN®
  Typisk användningDricksvatten med högre andelar bundet klor;Simbassänger. För beräkning av bundet klor utifrån differensen: Totalt klor minus fritt klor i DULCOMARIN®-reglerenheten.
  Motstånd motSalter, syror, luter. Ej tensider
  Mätprincip, teknikamperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt
  MätområdeArtikelnr.
  CLE 3.1-CAN-P-10 ppm0,01…10,0 mg/l1083584

  Kompletta klorsensorer med 100 ml elektrolyt

  Första gången klorsensorerna monteras i flödesgivaren DLG III krävs en monteringssats (best.nr. 815079).

  Sensor för fritt klor CLO 1-mA

  Sensor för att mäta fritt klor i klart vatten även vid användning av elektrolysförfarande för desinfektion upp till 45 °C (1 bar) eller 8 bar (25 °C). För drift med mät- och reglerenheter med ingång 4-20 mA. Kan även användas i vatten som bildar biologisk beläggning med tillvalet "hydrodynamisk rening".

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: fritt klor, ingen signifikant tvärkänslighet mot bundet klor (kloramin)
  • Användning med återföring av mätvattnet till processledningen
  • Användning vid högre tryck
  • Minskat antal fel tack vare elektrolyssystem där elektroderna är direkt nedsänkta i vattnet (utan membran) genom en öppen sensor (inga membran) och guldelektroder
  • Mätning av fritt klor upp till pH 9
  • Kan även användas i vatten som bildar biologisk beläggning med tillvalet "hydrodynamisk rening".
  MätvariabelFritt klor
  ReferensmetodDPD1
  pH-område5,0 … 9,0
  Temperatur5 … 45 °C
  Tryck, max.8,0 bar (25 °C)
  Inflöde30…60 l/h (i DGM eller DLG III), konstant flöde då signalen är flödesberoende
  Matningsspänning16…24 V DC (tvåledarteknik)
  Utgångssignal4…20 mA = mätområde, temperaturkompenserat, okalibrerat, ingen galvanisk isolering
  SelektivitetFritt klor gentemot bundet klor
  DesinficeringsmetodKlor, hypoklorit, elektrolys med membran, elektrolys utan membran med elektroder i processen
  InstallationBypass: öppet utlopp av mätvattnet, inline: direkt inbyggnad i rörledningen med armatur INLI
  SensorarmaturDLG upp till 1 bar/55 °C; DGM upp till 6 bar/30 °C; INLI upp till 7 bar/40 °C
  Mät- och reglerenhetD1C, DAC, AEGIS II
  Typisk användningSimbassänger, obelastat dricks- och bruksvatten, kan även användas med membranfritt elektrolysförfarande. Kan även användas i vatten som bildar biologisk beläggning eller innehåller kalk, järn och mangan.
  Motstånd motTensider, beläggningar vid användning av hydrodynamisk rening
  Mätprincip, teknikamperometrisk, 3 elektroder, utan membran
  MätområdeArtikelnr.
  CLO 1-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l1033871
  CLO 1-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l1033870

  Sensor för fritt klor CLO 1-CAN-P

  Sensor för att mäta fritt klor i klart vatten även vid användning av elektrolysförfarande för desinfektion upp till 45 °C (1 bar) eller 8 bar (25 °C). För användning på mät- och reglerenheter med CAN-bussanslutning. Kan även användas i vatten som bildar biologisk beläggning med tillvalet "hydrodynamisk rening".

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: fritt klor, ingen signifikant tvärkänslighet mot bundet klor (kloramin)
  • Användning med återföring av mätvattnet till processledningen
  • Användning vid högre tryck
  • Minskat antal fel tack vare elektrolyssystem där elektroderna är direkt nedsänkta i vattnet (utan membran) genom en öppen sensor (inga membran) och guldelektroder
  • Mätning av fritt klor upp till pH 9
  • Kan även användas i vatten som bildar biologisk beläggning med tillvalet "hydrodynamisk rening".
  MätvariabelFritt klor
  ReferensmetodDPD1
  pH-område5,0 … 9,0
  Temperatur5 … 45 °C
  Tryck, max.8,0 bar (25 °C)
  Inflöde30…60 l/h (i DGM eller DLG III), konstant flöde då signalen är flödesberoende
  Matningsspänning11…30 V (via CAN-gränssnitt)
  Utgångssignal digital (CANopen), okalibrerad, temperaturkompenserad, galvaniskt separerad
  SelektivitetFritt klor gentemot bundet klor
  DesinficeringsmetodKlor, hypoklorit, elektrolys med membran, elektrolys utan membran med elektroder i processen
  InstallationBypass: öppet utlopp av mätvattnet, inline: direkt inbyggnad i rörledningen med armatur INLI
  SensorarmaturDLG upp till 1 bar/55 °C; DGM upp till 6 bar/30 °C; INLI upp till 7 bar/40 °C
  Mät- och reglerenhetDULCOMARIN® 3, DULCOMARIN® II endast med hårdvara efter 2014-02-06 från programvaruversion 3035
  Typisk användningSimbassänger, obelastat dricks- och bruksvatten, kan även användas med membranfritt elektrolysförfarande. Kan även användas i vatten som bildar biologisk beläggning eller innehåller kalk, järn och mangan.
  Motstånd motSalter, syror, luter, tensider, smutsbeläggningar, beläggningar vid användning av hydrodynamisk rening
  Mätprincip, teknikamperometrisk, 3 elektroder, utan membran
  MätområdeArtikelnr.
  CLO 1-CAN-P-10 ppm0,10…10,0 mg/l1083134

  Sensor för fritt klor CLO 2-mA

  Sensor för mätning av fritt klor i klart vatten även vid användning av elektrolys för desinficering, upp till 70 °C eller 8 bar (25 °C). För drift med mät- och reglerenheter med ingång 4-20 mA. Kan även användas i vatten som bildar biologisk beläggning med tillvalet "hydrodynamisk rening".

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: fritt klor, ingen signifikant tvärkänslighet mot bundet klor (kloramin)
  • Användning med återföring av mätvattnet till processledningen
  • Användning vid högre tryck/temperatur
  • Minskat antal fel tack vare elektrolyssystem där elektroderna är direkt nedsänkta i vattnet (utan membran) genom en öppen sensor (inga membran) och guldelektroder
  • Mätning av fritt klor upp till pH 9
  • Kan även användas i vattens om bildar biologisk beläggning med tillvalet "hydrodynamisk rening"
  MätvariabelFritt klor
  ReferensmetodDPD1
  pH-område5,0 … 9,0
  Temperatur5 … 70 °C
  Tryck, max.8,0 bar (25 °C)
  Inflöde30…60 l/h (i DGM eller DLG III), konstant flöde då signalen är flödesberoende
  Matningsspänning16…24 V DC (tvåledarteknik)
  Utgångssignal4…20 mA = mätområde, temperaturkompenserat, okalibrerat, ingen galvanisk isolering
  SelektivitetFritt klor gentemot bundet klor
  DesinficeringsmetodKlor, hypoklorit, elektrolys med membran, elektrolys utan membran med elektroder i processen
  InstallationBypass: öppet utlopp av mätvattnet, inline: direkt inbyggnad i rörledningen med armatur INLI
  SensorarmaturDLG upp till 1 bar/55 °C; DGM upp till 1 bar/60 °C; INLI upp till 2 bar/70 °C. Förutsättning: konstant flöde
  Mät- och reglerenhetD1C, DAC, AEGIS II
  Typisk användningVarmvatten upp till 70°C, bekämpning av legionella, obelastat dricks- och bruksvatten, kan även användas i kombination med membranlös elektrolys.
  Motstånd motTensider, beläggningar vid användning av hydrodynamisk rening
  Mätprincip, teknikamperometrisk, 3 elektroder, utan membran
  MätområdeArtikelnr.
  CLO 2-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l1033878

  Sensor för fritt klor CLB 2-µA

  Prisvärd, enkel sensor för mätning av fritt klor i klart vatten, även vid varierande medietemperatur. Kan även användas vid elektrolys för desinficering upp till 45 °C/3 bar. För drift med reglerenheten Compact DCCa

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: fritt klor, ingen signifikant tvärkänslighet mot bundet klor (kloramin)
  • Prisvärd tack vare enkel konstruktion utan separata slitagedelar
  • Enkelt och kostnadseffektivt underhåll utan att några membranlock behöver hanteras
  • Förhindrar antalet fel tack vare elektrolyssystem utan membran där elektroderna är direkt nedsänkta i vattnet genom en öppen sensor (inga membran)
  • Mätning av fritt klor till pH 9 och användning vid högt tryck på upp till 8 bar möjligt tack vare avsaknad av membran
  MätvariabelFritt klor
  Mätområden0,05 – 5,0 mg/l, kan användas för tillfällig chockklorinering upp till 10 mg/l
  ReferensmetodDPD1
  pH-område5,0 … 9,0
  Temperatur5 … 45 °C
  Tryck, max.3,0 bar
  Inflöde30…60 l/h (DGMA), konstant flöde krävs då signalen är flödesberoende
  Matningsspänningendast genom Compact-reglerenhet
  Utgångssignal oförstärkt primärström, utan temperaturkompensering, okalibrerad och utan galvanisk isolering
  TemperaturmätningPt 1000, integrerad, bearbetning i Compact-reglerenhet DCCa
  SelektivitetFritt klor gentemot bundet klor
  DesinficeringsmetodKlor, hypoklorit, elektrolys med membran, elektrolys utan membran med elektroder i processen
  InstallationBypass: öppet utlopp av mätvattnet, inline: direkt inbyggnad i rörledningen
  SensorarmaturDGM, DLG III
  Elektrisk anslutningFörmonterad kabel, 1 m, 6 trådar med ändhylsor
  Mät- och reglerenhetCompact-reglerenhet
  Typisk användningSimbassänger, dricksvatten, även i kombination med membranlös elektrolys för klorframställning, även vid varierande medietemperatur.
  Motstånd motTensider
  Mätprincip, teknikamperometrisk, 3 elektroder, utan membran
  MätområdeArtikelnr.
  CLB 2-µA-5 ppm0,05…5,0 mg/l1038902

  Sensor för fritt klor CLB 3-µA

  Prisvärd, enkel sensor för mätning av fritt klor i klart vatten, vid konstant medietemperatur. Kan även användas vid elektrolys för desinficering upp till 45 °C/3 bar. För drift med reglerenheten Compact DCCa

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: fritt klor, ingen signifikant tvärkänslighet mot bundet klor (kloramin)
  • Prisvärd tack vare enkel konstruktion utan separata slitagedelar
  • Enkelt och kostnadseffektivt underhåll utan att några membranlock behöver hanteras
  • Förhindrar antalet fel tack vare elektrolyssystem utan membran där elektroderna är direkt nedsänkta i vattnet genom en öppen sensor (inga membran)
  • Mätning av fritt klor till pH 9 och användning vid högt tryck på upp till 8 bar möjligt tack vare avsaknad av membran
  MätvariabelFritt klor
  Mätområden0,05 – 5,0 mg/l, för chockklorering upp till 10,0 mg/l
  ReferensmetodDPD1
  pH-område5,0 … 9,0
  Temperatur5 … 45 °C konstant temperatur krävs då signalen är temperaturberoende
  Tryck, max.3,0 bar
  Inflöde30…60 l/h (DGMA), konstant flöde krävs då signalen är flödesberoende
  Matningsspänningendast genom Compact-reglerenhet DCCa
  Utgångssignal oförstärkt primärström, utan temperaturkompensering, okalibrerad och utan galvanisk isolering
  Temperaturmätningingen
  SelektivitetFritt klor gentemot bundet klor
  DesinficeringsmetodKlor, hypoklorit, elektrolys med membran, elektrolys utan membran med elektroder i processen
  InstallationBypass: öppet utlopp av mätvattnet, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur)
  SensorarmaturDGM, DLG III
  Elektrisk anslutningFörmonterad kabel, 1 m, 4 trådar med ändhylsor
  Mät- och reglerenhetCompact-reglerenhet
  Typisk användningSimbassänger, dricksvatten, även i kombination med membranlös elektrolys för klorframställning.
  Motstånd motTensider
  Mätprincip, teknikamperometrisk, 3 elektroder, utan membran
  MätområdeArtikelnr.
  CLB 3-µA-5 ppm0,05…5,0 mg/l1041696

  Sensor för fritt klor CBR 1-mA

  Sensor för fritt klor och brom i förorenat vatten, även för höga pH-värden på upp till 9,5. För drift med mät- och reglerenheter med ingång 4-20 mA

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: fritt klor samt fritt och bundet brom (bromamin)
  • Membrantäckt sensor minskar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
  • Motståndskraftig mot smutsbeläggning och biologiska beläggningar tack vare elektrolyt med antimikrobiell effekt och storporigt membran
  • Kan användas vid högt pH-värde på upp till 9,5 tack vare optimerat elektrolyt-membransystem
  Mätvariabelfritt klor, fritt brom, bundet brom, DBDMH (1,3-dibrom-5,5-dimetylhydantoin)
  ReferensmetodDPD1
  pH-område5 ... 9.5
  Temperatur1 … 40 °C
  Tryck, max.1,0 bar
  Inflöde30…60 l/h (i DGM, DLG II)
  Matningsspänning16…24 V DC (tvåledarteknik)
  Utgångssignal4…20 mA = mätområde, temperaturkompenserat, okalibrerat, ingen galvanisk isolering
  SelektivitetFritt klor gentemot bundet klor
  DesinficeringsmetodKlor, hypoklorit, elektrolys med membran, bromid + hypoklorit, DBDMH
  InstallationBypass: öppet utlopp för mätvattnet
  SensorarmaturDGM, DLG III
  Mät- och reglerenhetD1C, DAC, AEGIS II
  Typisk användningKylvatten, bruksvatten, avloppsvatten, vatten med högre pH-värden (stabilt pH-värde), förorenat simbassängsvatten. I simbassängen för registrering av det bundna kloret från skillnaden: Totalt klor minus fritt klor. Råvatten till dricksvattenberedning.
  Motstånd motSalter, syror, luter, tensider, smutsbeläggningar
  Mätprincip, teknikamperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt
  MätområdeArtikelnr.
  CBR 1-mA-0,5 ppm0,01…0,5 mg/l*1038016
  CBR 1-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l*1038015
  CBR 1-mA-5 ppm0,05…5,0 mg/l*1052138
  CBR 1-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l*1038014
  *Mätområde med avseende på klor. Vid mätning av brom har mätområdets undre och övre gräns ökats med 2,25, vilket t.ex. innebär CBR 1-mA-0,5ppm: 0,02 ...1,1 ppm.

  Sensor för fritt klor CLR 1-mA

  Sensor för fritt klor från 10 ppm i förorenat tvättvatten för drift med mät- och reglerenheter med 4-20 mA-ingång

  Fördelar för er

  • Mätvariabel fritt klor för höga koncentrationer på upp till 1 000 ppm
  • Membrantäckt sensor förhindrar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
  • Motståndskraftig mot smutsbeläggningar tack vare porlöst membran
  MätvariabelFritt klor
  ReferensmetodDPD1
  pH-område5,5 … 8,0
  Temperatur5 … 45 °C
  Tryck, max.1,0 bar
  Inflöde30…60 l/h (i DGM, DLG II)
  Matningsspänning16…24 V DC (tvåledarteknik)
  Utgångssignal4…20 mA = mätområde, temperaturkompenserat, okalibrerat, ingen galvanisk isolering
  SelektivitetFritt klor gentemot bundet klor
  DesinficeringsmetodKlor, hypoklorit, elektrolys med membran
  InstallationBypass: öppet utlopp för mätvattnet
  SensorarmaturDLG III
  Mät- och reglerenhetD1C, DAC
  Typisk användningSköljning av sallad, grönsaker, fågel, förorenat process- och avloppsvatten.
  Motstånd motSalter, syror, luter, tensider, smutsbeläggningar
  Mätprincip, teknikamperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt
  MätområdeArtikelnr.
  CLR 1-mA-200 ppm10,0…200 mg/l1047978

  Anmärkning: Mätområde 10,0 ... 1 000 mg/l på förfrågan

  Första gången klorsensorerna monteras i flödesgivaren DLG III krävs en monteringssats (best.nr. 815079).

  Sensor för fritt klor CBR 1-CAN-P

  Sensor för fritt klor och brom i förorenat vatten, även för höga pH-värden på upp till 9,5. För användning på mät- och reglerenheter med CAN-bussanslutning.

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: fritt klor samt fritt och bundet brom (bromamin)
  • Membrantäckt sensor minskar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
  • Motståndskraftig mot smutsbeläggning och biologiska beläggningar tack vare elektrolyt med antimikrobiell effekt och storporigt membran
  • Kan användas vid högt pH-värde på upp till 9,5 tack vare optimerat elektrolyt-membransystem
  Mätvariabelfritt klor, fritt brom, bundet brom, DBDMH (1,3-dibrom-5,5-dimetylhydantoin)
  ReferensmetodDPD1
  pH-område5 … 9,5
  Temperatur1 … 40 °C
  Tryck, max.1,0 bar
  Inflöde30…60 l/h (i DGM, DLG II)
  Matningsspänning11…30 V DC (via CAN-gränssnitt)
  Utgångssignaldigital (CANopen), okalibrerad, temperaturkompenserad, galvaniskt separerad
  SelektivitetFritt klor gentemot bundet klor
  DesinficeringsmetodKlor, hypoklorit, elektrolys med membran, bromid + hypoklorit, DBDMH
  InstallationBypass: öppet utlopp för mätvattnet
  SensorarmaturDGM, DLG III
  Mät- och reglerenhetDULCOMARIN® 3, DULCOMARIN® II endast med hårdvara efter 2014-02-06 från programvaruversion 3035
  Typisk användningkylvatten, bruksvatten, avloppsvatten, vatten med högre pH-värden (stabilt pH-värde), förorenat simbassängsvatten. I simbassängen för registrering av det bundna kloret från skillnaden: Totalt klor minus fritt klor. Råvatten till dricksvattenberedning.
  Motstånd motSmutsbeläggningar, biologiska beläggningar, tensider
  Mätprincip, teknikamperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt
  MätområdeArtikelnr.
  CBR 1-CAN-P-10ppm0,01…10,0 mg/l1083135

  Nedladdningar för DULCOTEST®-sensorer för fritt klor

  Mer i nedladdningscentret

  0 Resultat
  filtrera efter dokumenttyp
  Användningsexempel/referens (0)
  Broschyrer/flyers (0)
  Bruksanvisning (0)
  Certifikat/förklaring (0)
  Datablad (0)
  Fackartiklar (0)
  Katalog (0)
  Kopplingsschema (0)
  Mjukvara (0)
  Pressmeddelande (0)
  Skiss / måttblad / 3D (0)
  Sprängskiss/reservdelar (0)
  Säkerhetsdatablad (0)
  Övrigt (0)

  Valda filter:

  Lämpliga nedladdningar

  Sortera efter A till ö
  ladda fler träffar ...
  Inga fler träffar!

  Tyvärr hittades inget passande sökresultat.

  Är alla ord rättstavade?
  Vill du försöka igen med färre eller andra sökord?

  Prova igen senare

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Översikt

  Tillförlitlig onlinebaserad mätning av fritt (verksamt) klor med DULCOTEST®-sensorer.

  Fritt klor anses vara världens mest betydelsefulla desinficeringsmedel. Fritt klor omfattar föreningarna Cl2 (elementärt klor), HClO (hypokloritsyra) och OCl- (hypoklorit).

  I vår produktfamilj med DULCOTEST® -sensorer för fritt klor erbjuds fem serier som är optimerade för olika användningsområden. Varje serie består av flera typer med olika mätområden.

  Den välbeprövade membrantäckta standardsensorn för fritt klor CLE3 används för övervakning eller reglering i klart vatten, t.ex. vid desinficering av dricksvatten. Varianten CLE3.1 lämpar sig framför allt vid överskott av bundet klor Mono-, di-, trikloramin. Mätresultatet av typ CLE (fritt klor) dras av från mätresultatet av... mer i ordlistan, och ger mycket exakta resultat vid beräkning av bundet klor Mono-, di-, trikloramin. Mätresultatet av typ CLE (fritt klor) dras av från mätresultatet av... mer i ordlistan baserat på mätningen av totalt klor Summan av fritt och bundet klor. Rekommenderad sensor: Typ CTE, referensmetod DPD4. mer i ordlistan och fritt klor.

  Sensorn CLB2 och CLB3 är lättanvända och prisvärda klorsensorer utan membran, för klart och obelastat vatten.

  Sensorn CLO1 är speciellt utvecklad för inline-elektrolysförfaranden, där störande föreningar kan uppstå. Sensorn CLO2 är dessutom avsedd för desinficering av varmvatten.

  Sensorn CBR1 kan användas i förorenat vatten, även vid höga pH-värden på upp till 9,5 t.ex. vid desinficering av kylvatten.

  Sensorn CLR1 är optimerad för desinficering/tvätt av livsmedel och klarar smutsigt vatten och klorkoncentrationer på upp till 1 000 mg/l.

  Fördelar för er

  • Fem olika sensorserier samt en rad olika versioner möjliggör: Användning i olika vattenkvaliteter (pH, salthalt, temperatur, kemikalie- och smutsbelastning), användning i kombination med många olika desinficeringsförfaranden: klorgas, natrium-, kalciumhypoklorit, elektrolys, användning inom breda mätområden på 0,01 till 1 000 mg/l.
  • Effektiv processtyrning tack vare precis amperometrisk mätning i realtid (kort aktiveringstid)
  • Inga störningar genom grumlighet eller färgning tack vare amperometrisk mätprincip
  • Stabil nollpunkt
  • Ingen störning genom temperaturinverkan tack vare integrerad temperaturkompensering
  • Sensorer med membrantäckta mätelektroder: Minskat beroende av flöde, vatteninnehållsämnen och beläggningsbildande medier. Lång drifttid tack vare membrantäckta elektroder inbäddade i elektrolyt. På så sätt bibehålls optimala mätförhållanden oberoende av processkraven. Prisvärt underhåll tack vare enkelt byte av membranlock.

  Video

  Användningsområde

  Tekniska data

  Nedladdningar

  Kontakta oss

  ProMinent Doserteknik AB / ProMinent Norge AS


  »Mitt team och jag står gärna till er tjänst. Skicka din förfrågan till oss.«

  +46 31 65 66 00  +47 3221 3130 
  Skicka förfrågan   

  Stäng formuläret

  Din förfrågan

  Personuppgifter


  Fler produkter +
  Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
  Ladda upp Fler filer

  Personuppgifter


  Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
  *Obligatoriska fält

  Granska och skicka


  Personuppgifter:
  Tilltal
  Titel
  Efternamn  
  Förnamn  
  Företag
  Kundnummer
  E-postadress
  Telefonnummer
  Gata
  Husnummer
  Ort  
  Land
  Bli uppringd Ja

  Tillbaka

  Reservdelar och tillbehör

  Passande produkter

  1 2 3

  ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu