Sökförslag

DULCOTEST-sensorer för fritt klor

Graderade mätområden 0,01 – 200 mg/l, specialmätområde upp till 1 000 mg/l

DULCOTEST-sensorer för fritt klor sörjer vid alla typer av desinficeringar för exakta mätvärden och hög övervaknings- och processäkerhet, och fungerar applikationsbaserat.

Produktbeskrivning

Tillförlitlig onlinebaserad mätning av fritt (verksamt) klor med DULCOTEST-sensorer.

Fritt klor anses vara världens mest betydelsefulla desinficeringsmedel. Fritt klor omfattar föreningarna Cl2 (elementärt klor), HOCl (hypokloritsyra) och OCl- (hypoklorit).

I vår produktfamilj med DULCOTEST-sensorer för fritt klor erbjuds fem serier som är optimerade för olika användningsområden. Varje serie består av flera typer med olika mätområden.

Den välbeprövade membrantäckta standardsensorn för fritt klor CLE3 används för övervakning eller reglering i klart vatten, t.ex. vid desinficering av dricksvatten. Varianten CLE3.1 lämpar sig framför allt vid överskott av bundet klor Mono-, di-, trikloramin. Mätresultatet av typ CLE (fritt klor) dras av från mätresultatet av... mer i ordlistan, och ger mycket exakta resultat vid beräkning av bundet klor Mono-, di-, trikloramin. Mätresultatet av typ CLE (fritt klor) dras av från mätresultatet av... mer i ordlistan baserat på mätningen av totalt klor Summan av fritt och bundet klor. Rekommenderad sensor: Typ CTE, referensmetod DPD4. mer i ordlistan och fritt klor.

Sensorn CLB2 och CLB3 är lättanvända och prisvärda klorsensorer utan membran, för klart och obelastat vatten.

Sensorn CLO1 är speciellt utvecklad för inline-elektrolysförfaranden, där störande föreningar kan uppstå. Sensorn CLO2 är dessutom avsedd för desinficering av varmvatten.

Sensorn CBR1 kan användas i förorenat vatten, även vid höga pH-värden på upp till 9,5 t.ex. vid desinficering av kylvatten.

Sensorn CLR1 är optimerad för desinficering/tvätt av livsmedel och klarar smutsigt vatten och klorkoncentrationer på upp till 1 000 mg/l.

Fördelar för er

 • Fem olika sensorserier samt en rad olika versioner möjliggör: Användning i olika vattenkvaliteter (pH, salthalt, temperatur, kemikalie- och smutsbelastning), användning i kombination med många olika desinficeringsförfaranden: klorgas, natrium-, kalciumhypoklorit, elektrolys, användning inom breda mätområden på 0,01 till 1 000 mg/l.
 • Effektiv processtyrning tack vare precis amperometrisk mätning i realtid (kort aktiveringstid)
 • Inga störningar genom grumlighet eller färgning tack vare amperometrisk mätprincip
 • Stabil nollpunkt
 • Ingen störning genom temperaturinverkan tack vare integrerad temperaturkompensering
 • Vid sensorer med membrantäckta mätelektroder: Minskat beroende av flöde, vatteninnehållsämnen och beläggningsbildande medier. Lång drifttid tack vare membrantäckta elektroder inbäddade i elektrolyt. På så sätt bibehålls optimala mätförhållanden oberoende av processkraven. Prisvärt underhåll tack vare enkelt byte av membranlock.
 • Användning av cookies krävs för att spela upp den här videon. Här kan du justera ditt cookieval för att se den här videon.

 • Användning av cookies krävs för att spela upp den här videon. Här kan du justera ditt cookieval för att se den här videon.

Användningsområde

Följande lista är en allmän beskrivning av i princip lämpliga användningsområden för denna produkt. Kontakta din personliga kontaktperson för att diskutera användningen av produkten i din individuella tillämpning.

Klormätning inom dricks-, simbassäng-, kyl-, bruks-, process-, spol- och avloppsvatten samt i havs- och saltvatten

  Tekniska data

  Fritt klor (hypokloritsyra HOCl)

  • CLE 3; pH: 5,5 … 8,0; temp. 5 … 45 °C
  • CLE3.1; pH: 5,5 … 8,0; temp. 5 … 45 °C
  • CLO 3; pH: 5,0 … 9,0; temp. 5 … 45 °C
  • CLO 4; pH: 5,0 … 9,0; temp. 5 … 70 °C
  • CLB 4; pH: 5,0 … 9,0; temp. 5 … 45 °C
  • CLB 5; pH: 5,0 … 9,0; temp. 5 … 45 °C
  • CBR 1; pH: 5,0 … 9,5; temp. 5 … 45 °C
  • CLR 1; pH: 5,5 … 8,0; temp. 5 … 45 °C

  Sensor för fritt klor CLE 3-mA

  Standardsensor för mätning av fritt klor i klart vatten. För drift med mätenheter med ingång 4-20 mA

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: fritt klor, ingen signifikant tvärkänslighet mot bundet klor (kloramin)
  • Membrantäckt sensor (inkapslad) minskar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen

  Mätvariabel

  Fritt klor med pH-värde < 8

  Referensmetod

  DPD1

  pH-område

  5,5…8,0

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  5…45 °C

  Tryck, max.

  1,0 bar

  Inflöde

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (beroende på utförande)

  Matningsspänning

  16…24 V DC (tvåledarteknik)

  Utgångssignal

  4…20 mA ≈ mätområde, temperaturkompenserat, okalibrerat, ingen galvanisk isolering

  Selektivitet

  Fritt klor gentemot bundet klor, om inget överskott finns av detta

  Desinficeringsmetod

  Klor, hypoklorit, elektrolys med membran, desinficeringsmedel med organiskt klor, t.ex. baserat på cyanursyra lämpar sig inte

  Installation

  Bypass: öppet utlopp för mätvattnet

  Sensorarmatur

  BAMa, DGMa, DLG III

  Mät- och reglerenhet

  D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

  Typisk användning

  Dricksvatten Simbassäng.

  Motstånd mot

  Salter, syror, luter. Ej tensider

  Mätprincip, teknik

  amperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt

  Mätområde

  Artikelnr.

  CLE 3-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l

  792927

  CLE 3-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  792920

  CLE 3-mA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l

  1033392

  CLE 3-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  792919

  CLE 3-mA-20 ppm

  0,20…20,0 mg/l

  1002964

  CLE 3-mA-50 ppm

  0,50…50,0 mg/l

  1020531

  CLE 3-mA-100 ppm

  1,00…100,0 mg/l

  1022786

  Kompletta klorsensorer med 100 ml elektrolyt

  Första gången klorsensorerna monteras i flödesgivaren DLG III krävs en monteringssats (best.nr. 815079).

  Sensor för fritt klor CLE 3,1-mA

  Sensor för mätning av fritt klor i klart vatten med ökad selektivitet gentemot bundet klor. För drift med mät- och reglerenheter med ingång 4-20 mA

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: fritt klor, ingen tvärkänslighet mot bundet klor (kloramin), även vid överskott
  • Membrantäckt sensor (inkapslad) minskar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen

  Mätvariabel

  fritt klor (hypokloritsyra HOCI) vid höga andelar bundet klor; för beräkning av bundet klor med hjälp av DAC-reglerenhet och sensor för totalt klor typ CTE 1-mA

  Referensmetod

  DPD1

  pH-område

  5,5…8,0

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  5…45 °C

  Tryck, max.

  1,0 bar

  Inflöde

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (beroende på utförande)

  Matningsspänning

  16…24 V DC (tvåledarteknik)

  Utgångssignal

  4…20 mA ≈ mätområde, temperaturkompenserat, okalibrerat, ingen galvanisk isolering

  Selektivitet

  Fritt klor gentemot bundet klor, även vid överskott av detta

  Desinficeringsmetod

  Klor, hypoklorit, elektrolys med membran, desinficeringsmedel med organiskt klor, t.ex. baserat på cyanursyra lämpar sig inte

  Installation

  Bypass: öppet utlopp för mätvattnet

  Sensorarmatur

  BAMa, DGMa, DLG III

  Mät- och reglerenhet

  D1C, DAC

  Typisk användning

  Dricksvatten med högre andelar bundet klor; simbassänger. För beräkning av bundet klor utifrån differensen: Totalt klor minus fritt klor i DAC-reglerenheten.

  Motstånd mot

  Salter, syror, luter. Ej tensider

  Mätprincip, teknik

  amperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt

  Mätområde

  Artikelnr.

  CLE 3.1-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l

  1020530

  CLE 3.1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1018369

  CLE 3.1-mA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l

  1019398

  CLE 3.1-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  1018368

  Kompletta klorsensorer med 100 ml elektrolyt

  Första gången klorsensorerna monteras i flödesgivaren DLG III krävs en monteringssats (best.nr. 815079).

  Sensor för fritt klor CLE 3-DMT

  Standardsensor för mätning av fritt klor i klart vatten. För drift med ProMinents mätomformare typ DMT

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: fritt klor, ingen signifikant tvärkänslighet mot bundet klor (kloramin)
  • Membrantäckt sensor (inkapslad) minskar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen

  Mätvariabel

  Fritt klor

  Referensmetod

  DPD1

  pH-område

  5,5…8,0

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  5…45 °C

  Tryck, max.

  1,0 bar

  Inflöde

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (beroende på utförande)

  Matningsspänning

  3,3 V DC (5-polig)

  Utgångssignal

  0…1 V DC, okalibrerat, ingen temperaturkompensering, ingen galvanisk isolering

  Temperaturmätning

  via inbyggd Pt 1000. Temperaturkompenseringen sker i DMT-mätomformaren

  Selektivitet

  Fritt klor gentemot bundet klor, om inget överskott finns av detta

  Desinficeringsmetod

  Klor, hypoklorit, elektrolys med membran, desinficeringsmedel med organiskt klor, t.ex. baserat på cyanursyra lämpar sig inte

  Installation

  Bypass: öppet utlopp för mätvattnet

  Sensorarmatur

  BAMa, DGMa, DLG III

  Mät- och reglerenhet

  DMT

  Typisk användning

  Dricksvatten Simbassäng.

  Motstånd mot

  Salter, syror, luter. Ej tensider

  Mätprincip, teknik

  amperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt

  Mätområde

  Artikelnr.

  CLE 3-DMT-5 ppm

  0,01…5,0 mg/l

  1005511

  CLE 3-DMT-50 ppm

  0,10…50,0 mg/l

  1005512

  Kompletta klorsensorer med 100 ml elektrolyt

  Första gången klorsensorerna monteras i flödesgivaren DLG III krävs en monteringssats (best.nr. 815079).

  Sensor för fritt klor CLE 3-CAN

  Standardsensor för mätning av fritt klor i klart vatten. För drift med mät- och reglerenheter med CAN-buss-anslutning

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: fritt klor, ingen signifikant tvärkänslighet mot bundet klor (kloramin)
  • Membrantäckt sensor (inkapslad) minskar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
  • Drift med CAN-buss med alla tillhörande fördelar

  Mätvariabel

  Fritt klor

  Referensmetod

  DPD1

  pH-område

  5,5…8,0

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  5…45 °C

  Tryck, max.

  1,0 bar

  Inflöde

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (beroende på utförande)

  Matningsspänning

  via CAN-gränssnitt (11–30 V)

  Utgångssignal

  okalibrerat, temperaturkompenserat, galvaniskt isolerat

  Selektivitet

  Fritt klor gentemot bundet klor, om inget överskott finns av detta

  Desinficeringsmetod

  Klor, hypoklorit, elektrolys med membran, desinficeringsmedel med organiskt klor, t.ex. baserat på cyanursyra lämpar sig inte

  Installation

  Bypass: öppet utlopp för mätvattnet

  Sensorarmatur

  BAMa, DGMa, DLG III

  Mät- och reglerenhet

  DULCOMARIN

  Typisk användning

  Dricksvatten Simbassäng.

  Motstånd mot

  Salter, syror, luter. Ej tensider

  Mätprincip, teknik

  amperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt

  Mätområde

  Artikelnr.

  CLE 3-CAN-10 ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1023425

  Kompletta klorsensorer med 100 ml elektrolyt

  Första gången klorsensorerna monteras i flödesgivaren DLG III krävs en monteringssats (best.nr. 815079).

  Sensor för fritt klor CLE 3.1-CAN

  Sensor för mätning av fritt klor i klart vatten med ökad selektivitet gentemot bundet klor. För drift med mät- och reglerenheter med CAN-buss-anslutning

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: fritt klor, ingen tvärkänslighet mot bundet klor (kloramin), även vid överskott
  • Membrantäckt sensor (inkapslad) minskar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
  • Drift med CAN-buss med alla tillhörande fördelar

  Mätvariabel

  fritt klor vid höga andelar av bundet klor; för registrering av bundet klor med hjälp av DULCOMARIN och sensor för total klor av typen CTE 1-CAN

  Referensmetod

  DPD1

  pH-område

  5,5…8,0

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  5…45 °C

  Tryck, max.

  1,0 bar

  Inflöde

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (beroende på utförande)

  Matningsspänning

  via CAN-gränssnitt (11–30 V)

  Utgångssignal

  okalibrerat, temperaturkompenserat, galvaniskt isolerat

  Selektivitet

  Fritt klor

  Desinficeringsmetod

  Klor, hypoklorit, elektrolys med membran, desinficeringsmedel med organiskt klor, t.ex. baserat på cyanursyra lämpar sig inte

  Installation

  Bypass: öppet utlopp för mätvattnet

  Sensorarmatur

  BAMa, DGMa, DLG III

  Mät- och reglerenhet

  DULCOMARIN

  Typisk användning

  Dricksvatten med högre andelar bundet klor; simbassäng. För beräkning av bundet klor utifrån differensen: Totalt klor minus fritt klor i DULCOMARIN-reglerenheten.

  Motstånd mot

  Salter, syror, luter. Ej tensider

  Mätprincip, teknik

  amperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt

  Mätområde

  Artikelnr.

  CLE 3.1-CAN-10 ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1023426

  Kompletta klorsensorer med 100 ml elektrolyt

  Första gången klorsensorerna monteras i flödesgivaren DLG III krävs en monteringssats (best.nr. 815079).

  Sensor för fritt klor CLO 3-mA

  Sensor för att mäta fritt klor i klart vatten även i havsvatten och vid användning av elektrolysförfarande för desinfektion upp till 45 °C (1 bar) eller 8 bar (25 °C). För drift med mät- och reglerenheter med ingång 4–20 mA. Kan även användas i vatten som bildar biologisk beläggning med tillvalet "hydrodynamisk rening".

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: fritt klor, ingen signifikant tvärkänslighet mot bundet klor (kloramin)
  • Användning med återföring av mätvattnet till processledningen
  • Användning vid högre tryck
  • Minskning av störningar genom elektrolyssystem där elektroderna är direkt nedsänkta i mätvatten
  • Mätning av fritt klor upp till pH 9
  • Mätning i havsvatten möjlig
  • Kan även användas i vatten som bildar biologisk beläggning med tillvalet "hydrodynamisk rening".

  Mätvariabel

  Fritt klor

  Referensmetod

  DPD1

  pH-område

  5,0…9,0

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  5…45 °C

  Tryck, max.

  8,0 bar (25 °C)

  Inflöde

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (beroende på utförande)

  Matningsspänning

  16…24 V DC (tvåledarteknik)

  Utgångssignal

  4…20 mA ≈ mätområde, temperaturkompenserat, okalibrerat, ingen galvanisk isolering

  Selektivitet

  Fritt klor gentemot bundet klor

  Desinficeringsmetod

  Klor, hypoklorit, elektrolys med membran, elektrolys utan membran med elektroder i processen

  Installation

  Bypass: öppet utlopp av mätvattnet, inline: direkt inbyggnad i rörledningen med armatur INLI

  Sensorarmatur

  BAMa: till 7 bar/20 °C
  DGMa till 6 bar/30 °C
  DLG III till 1 bar/55 °C
  INLI till 7 bar/40 °C

  Mät- och reglerenhet

  D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

  Typisk användning

  Simbassänger, obelastat dricks-, bruksvatten och i havsvatten, kan även användas med membranfritt elektrolysförfarande. Kan även användas i vatten som bildar biologisk beläggning eller innehåller kalk, järn och mangan.

  Motstånd mot

  Tensider, beläggningar vid användning av hydrodynamisk rening

  Mätprincip, teknik

  amperometrisk, 3 elektroder, utan membran

  Mätområde

  Artikelnr.

  CLO 3-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1131658

  CLO 3-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  1131662

  Sensor för fritt klor CLO 1-CAN

  Sensor för att mäta fritt klor i klart vatten även vid användning av elektrolysförfarande för desinfektion upp till 45 °C (1 bar) eller 8 bar (25 °C). För användning på mät- och reglerenheter med CAN-bussanslutning. Kan även användas i vatten som bildar biologisk beläggning med tillvalet "hydrodynamisk rening".

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: fritt klor, ingen signifikant tvärkänslighet mot bundet klor (kloramin)
  • Användning med återföring av mätvattnet till processledningen
  • Användning vid högre tryck
  • Minskat antal fel tack vare elektrolyssystem där elektroderna är direkt nedsänkta i vattnet (utan membran) genom en öppen sensor (inga membran) och guldelektroder
  • Mätning av fritt klor upp till pH 9
  • Kan även användas i vatten som bildar biologisk beläggning med tillvalet "hydrodynamisk rening".

  Mätvariabel

  Fritt klor

  Referensmetod

  DPD1

  pH-område

  5,0…9,0

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  5…45 °C

  Tryck, max.

  8,0 bar (25 °C)

  Inflöde

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (beroende på utförande)

  Matningsspänning

  11…30 V (via CAN-gränssnitt)

  Utgångssignal

  digital (CANopen), okalibrerad, temperaturkompenserad, galvaniskt separerad

  Selektivitet

  Fritt klor gentemot bundet klor

  Desinficeringsmetod

  Klor, hypoklorit, elektrolys med membran, elektrolys utan membran med elektroder i processen

  Installation

  Bypass: öppet utlopp av mätvattnet, inline: direkt inbyggnad i rörledningen med armatur INLI

  Sensorarmatur

  BAMa: till 7 bar/20 °C
  DGMa till 6 bar/30 °C
  DLG III till 1 bar/55 °C
  INLI till 7 bar/40 °C

  Mät- och reglerenhet

  DULCOMARIN 3, DULCOMARIN II endast med hårdvara efter 2014-02-06 från programvaruversion 3035

  Typisk användning

  Simbassänger, obelastat dricks- och bruksvatten, kan även användas med membranfritt elektrolysförfarande. Kan även användas i vatten som bildar biologisk beläggning eller innehåller kalk, järn och mangan.

  Motstånd mot

  Salter, syror, luter, tensider, smutsbeläggningar, beläggningar vid användning av hydrodynamisk rening

  Mätprincip, teknik

  amperometrisk, 3 elektroder, utan membran

  Mätområde

  Artikelnr.

  CLO 1-CAN-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  1122057

  Sensor för fritt klor CLO 4-mA

  Sensor för att mäta fritt klor i klart vatten även i havsvatten och vid användning av elektrolysförfarande för desinfektion upp till 70 °C eller 8 bar (25 °C). För drift med mät- och reglerenheter med ingång 4–20 mA. Kan även användas i vatten som bildar biologisk beläggning med tillvalet "hydrodynamisk rening".

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: fritt klor, ingen signifikant tvärkänslighet mot bundet klor (kloramin)
  • Användning med återföring av mätvattnet till processledningen
  • Användning vid högre tryck/temperatur
  • Minskning av störningar genom elektrolyssystem där elektroderna är direkt nedsänkta i mätvatten
  • Mätning av fritt klor upp till pH 9
  • Mätning i havsvatten möjlig
  • Kan även användas i vattens om bildar biologisk beläggning med tillvalet "hydrodynamisk rening"

  Mätvariabel

  Fritt klor

  Referensmetod

  DPD1

  pH-område

  5,0…9,0

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  5…70 °C

  Tryck, max.

  8,0 bar (25 °C)

  Inflöde

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (beroende på utförande)

  Matningsspänning

  16…24 V DC (tvåledarteknik)

  Utgångssignal

  4…20 mA ≈ mätområde, temperaturkompenserat, okalibrerat, ingen galvanisk isolering

  Selektivitet

  Fritt klor gentemot bundet klor

  Desinficeringsmetod

  Klor, hypoklorit, elektrolys med membran, elektrolys utan membran med elektroder i processen

  Installation

  Bypass: öppet utlopp av mätvattnet, inline: direkt inbyggnad i rörledningen med armatur INLI

  Sensorarmatur

  BAMa: till 3 bar/70 °C
  DGMa till 1 bar/60 °C
  DLG III till 1 bar/55 °C
  INLI till 2 bar/70 °C

  Mät- och reglerenhet

  D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

  Typisk användning

  Varmvatten upp till 70 °C, bekämpning av legionella, obelastat dricks-, bruksvatten och i havsvatten, kan även användas med membranfritt elektrolysförfarande.

  Motstånd mot

  Tensider, beläggningar vid användning av hydrodynamisk rening

  Mätprincip, teknik

  amperometrisk, 3 elektroder, utan membran

  Mätområde

  Artikelnr.

  CLO 4-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1131644

  Sensor för fritt klor CLB 4-µA

  Prisvärd, enkel sensor för mätning av fritt klor i klart vatten, även i havsvatten och vid varierande medietemperatur. Kan även användas vid elektrolys för desinficering upp till 45 °C/3 bar. För drift med reglerenheten Compact DCCa

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: fritt klor, ingen signifikant tvärkänslighet mot bundet klor (kloramin)
  • Prisvärd tack vare enkel konstruktion utan separata slitagedelar
  • Enkelt och kostnadseffektivt underhåll utan att några membranlock behöver hanteras
  • Förhindrar antalet fel tack vare elektrolyssystem utan membran där elektroderna är direkt nedsänkta i havsvattnet
  • Mätning av fritt klor till pH 9 och användning vid högt tryck på upp till 3 bar möjligt tack vare avsaknad av membran
  • Mätning i havsvatten möjlig

  Mätvariabel

  Fritt klor

  Mätområden

  0,05 – 5,0 mg/l, kan användas för tillfällig chockklorinering upp till 10 mg/l

  Referensmetod

  DPD1

  pH-område

  5,0…9,0

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  5…45 °C

  Tryck, max.

  3,0 bar

  Inflöde

  DGMa, DLG III: 60...80 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (beroende på utförande)

  Matningsspänning

  endast genom Compact-reglerenhet

  Utgångssignal

  oförstärkt primärström, utan temperaturkompensering, okalibrerad och utan galvanisk isolering

  Selektivitet

  Fritt klor gentemot bundet klor

  Desinficeringsmetod

  Klor, hypoklorit, elektrolys med membran, elektrolys utan membran med elektroder i processen

  Installation

  Bypass: öppet utlopp av mätvattnet, inline: direkt inbyggnad i rörledningen

  Sensorarmatur

  BAMa, DGMa, DLG III

  Mät- och reglerenhet

  Compact-reglerenhet

  Typisk användning

  Simbassäng, dricksvatten, havsvatten, även i kombination med membranlös elektrolys för klorframställning, även vid varierande medietemperatur.

  Motstånd mot

  Tensider

  Mätprincip, teknik

  amperometrisk, 3 elektroder, utan membran

  Mätområde

  Artikelnr.

  CLB 4-µA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l

  1130517

  Sensor för fritt klor CLB 5-µA

  Prisvärd, enkel sensor för mätning av fritt klor i klart vatten även i havsvatten, vid konstant medietemperatur. Kan även användas vid elektrolys för desinficering upp till 45 °C/3 bar. För drift med reglerenheten Compact DCCa

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: fritt klor, ingen signifikant tvärkänslighet mot bundet klor (kloramin)
  • Prisvärd tack vare enkel konstruktion utan separata slitagedelar
  • Enkelt och kostnadseffektivt underhåll utan att några membranlock behöver hanteras
  • Förhindrar antalet fel tack vare elektrolyssystem utan membran där elektroderna är direkt nedsänkta i havsvattnet
  • Mätning av fritt klor till pH 9 och användning vid högt tryck på upp till 3 bar möjligt tack vare avsaknad av membran
  • Mätning i havsvatten möjlig

  Mätvariabel

  Fritt klor

  Mätområden

  0,05 – 5,0 mg/l, för chockklorering upp till 10,0 mg/l

  Referensmetod

  DPD1

  pH-område

  5,0…9,0

  Elektrolytisk ledningsförmåga

  0,05...50 mS/cm

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  5…45 °C

  Tryck, max.

  3,0 bar

  Inflöde

  DGMa, DLG III: 60...80 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (beroende på utförande)

  Matningsspänning

  endast genom Compact-reglerenhet DCCa

  Utgångssignal

  oförstärkt primärström, utan temperaturkompensering, okalibrerad och utan galvanisk isolering

  Temperaturmätning

  ingen

  Selektivitet

  Fritt klor gentemot bundet klor

  Desinficeringsmetod

  Klor, hypoklorit, elektrolys med membran, elektrolys utan membran med elektroder i processen

  Installation

  Bypass: öppet utlopp av mätvattnet, inline: direkt inbyggnad i rörledningen; fast eller utbytbar (utbytbar armatur)

  Sensorarmatur

  BAMa, DGMa, DLG III

  Elektrisk anslutning

  Förmonterad kabel, 1 m, 4 trådar med ändhylsor

  Mät- och reglerenhet

  Compact-reglerenhet

  Typisk användning

  Simbassänger, dricksvatten, havsvatten, även i kombination med membranlös elektrolys för klorframställning.

  Motstånd mot

  Tensider

  Mätprincip, teknik

  amperometrisk, 3 elektroder, utan membran

  Mätområde

  Artikelnr.

  CLB 5-µA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l

  1104626

  Sensor för fritt klor CBR 1-mA

  Sensor för fritt klor och brom i förorenat vatten, även för höga pH-värden på upp till 9,5. För drift med mät- och reglerenheter med ingång 4-20 mA

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: fritt klor samt fritt och bundet brom (bromamin)
  • Membrantäckt sensor minskar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
  • Motståndskraftig mot smutsbeläggning och biologiska beläggningar tack vare elektrolyt med antimikrobiell effekt och storporigt membran
  • Kan användas vid högt pH-värde på upp till 9,5 tack vare optimerat elektrolyt-membransystem

  Mätvariabel

  fritt klor, fritt brom, bundet brom, DBDMH (1,3-dibrom-5,5-dimetylhydantoin)

  Referensmetod

  DPD1

  pH-område

  5…9,5

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  1…40 °C

  Tryck, max.

  1,0 bar

  Inflöde

  DGMa: 20...80 l/h
  DLG III: 40...100 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (beroende på utförande)

  Matningsspänning

  16…24 V DC (tvåledarteknik)

  Utgångssignal

  4…20 mA ≈ mätområde, temperaturkompenserat, okalibrerat, ingen galvanisk isolering

  Selektivitet

  Fritt klor gentemot bundet klor

  Desinficeringsmetod

  Klor, hypoklorit, elektrolys med membran, bromid + hypoklorit, DBDMH

  Installation

  Bypass: öppet utlopp för mätvattnet

  Sensorarmatur

  BAMa, DGMa, DLG III

  Mät- och reglerenhet

  D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

  Typisk användning

  Kylvatten, bruksvatten, avloppsvatten, vatten med högre pH-värden (stabilt pH-värde), förorenat simbassängsvatten. I simbassängen för registrering av det bundna kloret från skillnaden: Totalt klor minus fritt klor. Råvatten till dricksvattenberedning.

  Motstånd mot

  Salter, syror, luter, tensider, smutsbeläggningar

  Mätprincip, teknik

  amperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt

  Mätområde

  Artikelnr.

  * Mätområde med avseende på klor. Vid mätning av brom har mätområdets undre och övre gräns ökats med 2,25, vilket t.ex. innebär CBR 1-mA-0,5 ppm: 0,02 ...1,1 ppm.

  CBR 1-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l *

  1038016

  CBR 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l *

  1038015

  CBR 1-mA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l *

  1052138

  CBR 1-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l *

  1038014

  Sensor för fri och bunden brom CBR 1-CAN

  Sensor för fritt klor och brom i förorenat vatten, även för höga pH-värden på upp till 9,5. För användning på mät- och reglerenheter med CAN-bussanslutning.

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: fritt klor samt fritt och bundet brom (bromamin)
  • Membrantäckt sensor minskar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
  • Motståndskraftig mot smutsbeläggning och biologiska beläggningar tack vare elektrolyt med antimikrobiell effekt och storporigt membran
  • Kan användas vid högt pH-värde på upp till 9,5 tack vare optimerat elektrolyt-membransystem

  Mätvariabel

  fritt klor, fritt brom, bundet brom, DBDMH (1,3-dibrom-5,5-dimetylhydantoin)

  Referensmetod

  DPD1

  pH-område

  5…9,5

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  1…40 °C

  Tryck, max.

  1,0 bar

  Inflöde

  DGMa: 20...80 l/h
  DLG III: 40...100 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (beroende på utförande)

  Matningsspänning

  11…30 V DC (via CAN-gränssnitt)

  Utgångssignal

  digital (CANopen), okalibrerad, temperaturkompenserad, galvaniskt separerad

  Selektivitet

  Fritt klor gentemot bundet klor

  Desinficeringsmetod

  Klor, hypoklorit, elektrolys med membran, bromid + hypoklorit, DBDMH

  Installation

  Bypass: öppet utlopp för mätvattnet

  Sensorarmatur

  BAMa, DGMa, DLG III

  Mät- och reglerenhet

  DULCOMARIN 3, DULCOMARIN II endast med hårdvara efter 2014-02-06 från programvaruversion 3035

  Typisk användning

  Kylvatten, bruksvatten, avloppsvatten, vatten med högre pH-värden (stabilt pH-värde), förorenat simbassängsvatten. I simbassängen för registrering av det bundna kloret från skillnaden: Totalt klor minus fritt klor. Råvatten till dricksvattenberedning.

  Motstånd mot

  Smutsbeläggningar, biologiska beläggningar, tensider

  Mätprincip, teknik

  amperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt

  Mätområde

  Artikelnr.

  CBR 1-CAN-10 ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1122056

  Sensor för fritt klor CLR 1-mA

  Sensor för fritt klor från 10 ppm i förorenat tvättvatten för drift med mät- och reglerenheter med 4-20 mA-ingång

  Fördelar för er

  • Mätvariabel fritt klor för höga koncentrationer på upp till 1 000 ppm
  • Membrantäckt sensor förhindrar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
  • Motståndskraftig mot smutsbeläggningar tack vare porlöst membran

  Mätvariabel

  Fritt klor

  Referensmetod

  DPD1

  pH-område

  5,5…8,0

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  5…45 °C

  Tryck, max.

  1,0 bar

  Inflöde

  DGMa, DLG III: 40...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (beroende på utförande)

  Matningsspänning

  16…24 V DC (tvåledarteknik)

  Utgångssignal

  4…20 mA ≈ mätområde, temperaturkompenserat, okalibrerat, ingen galvanisk isolering

  Selektivitet

  Fritt klor gentemot bundet klor

  Desinficeringsmetod

  Klor, hypoklorit, elektrolys med membran

  Installation

  Bypass: öppet utlopp för mätvattnet

  Sensorarmatur

  BAMa, DGMa, DLG III

  Mät- och reglerenhet

  D1C, DAC

  Typisk användning

  Sköljning av sallad, grönsaker, fågel, förorenat process- och avloppsvatten.

  Motstånd mot

  Salter, syror, luter, tensider, smutsbeläggningar

  Mätprincip, teknik

  amperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt

  Mätområde

  Artikelnr.

  CLR 1-mA-200 ppm

  10,0…200 mg/l

  1047978

  Anmärkning: Mätområde 10,0 ... 1 000 mg/l på förfrågan

  Första gången klorsensorerna monteras i flödesgivaren DLG III krävs en monteringssats (best.nr. 815079).

  Nedladdningar för DULCOTEST-sensorer för fritt klor

  Mer i nedladdningscentret

  0 Resultat
  filtrera efter dokumenttyp
  Användningsexempel/referens (0)
  Broschyrer/flyers (0)
  Bruksanvisning (0)
  Certifikat/förklaring (0)
  Datablad (0)
  Fackartiklar (0)
  Katalog (0)
  Kopplingsschema (0)
  Mjukvara (0)
  Pressmeddelande (0)
  Skiss / måttblad / 3D (0)
  Sprängskiss/reservdelar (0)
  Säkerhetsdatablad (0)
  Övrigt (0)

  Valda filter:

  Lämpliga nedladdningar

  Sortera efter Dokumenttyp
  ladda fler träffar ...
  Inga fler träffar!

  Tyvärr hittades inget passande sökresultat.

  Är alla ord rättstavade?
  Vill du försöka igen med färre eller andra sökord?

  Prova igen senare

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Översikt

  Tillförlitlig onlinebaserad mätning av fritt (verksamt) klor med DULCOTEST-sensorer.

  Fritt klor anses vara världens mest betydelsefulla desinficeringsmedel. Fritt klor omfattar föreningarna Cl2 (elementärt klor), HOCl (hypokloritsyra) och OCl- (hypoklorit).

  I vår produktfamilj med DULCOTEST-sensorer för fritt klor erbjuds fem serier som är optimerade för olika användningsområden. Varje serie består av flera typer med olika mätområden.

  Den välbeprövade membrantäckta standardsensorn för fritt klor CLE3 används för övervakning eller reglering i klart vatten, t.ex. vid desinficering av dricksvatten. Varianten CLE3.1 lämpar sig framför allt vid överskott av bundet klor Mono-, di-, trikloramin. Mätresultatet av typ CLE (fritt klor) dras av från mätresultatet av... mer i ordlistan, och ger mycket exakta resultat vid beräkning av bundet klor Mono-, di-, trikloramin. Mätresultatet av typ CLE (fritt klor) dras av från mätresultatet av... mer i ordlistan baserat på mätningen av totalt klor Summan av fritt och bundet klor. Rekommenderad sensor: Typ CTE, referensmetod DPD4. mer i ordlistan och fritt klor.

  Sensorn CLB2 och CLB3 är lättanvända och prisvärda klorsensorer utan membran, för klart och obelastat vatten.

  Sensorn CLO1 är speciellt utvecklad för inline-elektrolysförfaranden, där störande föreningar kan uppstå. Sensorn CLO2 är dessutom avsedd för desinficering av varmvatten.

  Sensorn CBR1 kan användas i förorenat vatten, även vid höga pH-värden på upp till 9,5 t.ex. vid desinficering av kylvatten.

  Sensorn CLR1 är optimerad för desinficering/tvätt av livsmedel och klarar smutsigt vatten och klorkoncentrationer på upp till 1 000 mg/l.

  Fördelar för er

  • Fem olika sensorserier samt en rad olika versioner möjliggör: Användning i olika vattenkvaliteter (pH, salthalt, temperatur, kemikalie- och smutsbelastning), användning i kombination med många olika desinficeringsförfaranden: klorgas, natrium-, kalciumhypoklorit, elektrolys, användning inom breda mätområden på 0,01 till 1 000 mg/l.
  • Effektiv processtyrning tack vare precis amperometrisk mätning i realtid (kort aktiveringstid)
  • Inga störningar genom grumlighet eller färgning tack vare amperometrisk mätprincip
  • Stabil nollpunkt
  • Ingen störning genom temperaturinverkan tack vare integrerad temperaturkompensering
  • Vid sensorer med membrantäckta mätelektroder: Minskat beroende av flöde, vatteninnehållsämnen och beläggningsbildande medier. Lång drifttid tack vare membrantäckta elektroder inbäddade i elektrolyt. På så sätt bibehålls optimala mätförhållanden oberoende av processkraven. Prisvärt underhåll tack vare enkelt byte av membranlock.

  Video

  Användningsområde

  Tekniska data

  Nedladdningar

  Kontakta oss

  »En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

  +46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
  Skicka förfrågan   

  Stäng formuläret

  Din förfrågan

  Personuppgifter


  Fler produkter +
  Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
  Ladda upp Fler filer

  Personuppgifter


  Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
  *Obligatoriska fält

  Granska och skicka


  Personuppgifter:
  Tilltal
  Titel
  Efternamn  
  Förnamn  
  Företag
  Kundnummer
  E-postadress
  Telefonnummer
  Gata
  Husnummer
  Ort  
  Land
  Bli uppringd Ja

  Tillbaka

  Passande produkter

  Redox-mätningar med DULCOTEST-sensorer: Exakta, tillförlitliga och applikationsanpassade mätvärden i realtid. Kan användas både vid vattenbehandling och i industriellt processvatten med höga krav.

  Läs mer

  Mätningar av pH-värde med DULCOTEST-sensorer: Exakta, tillförlitliga och applikationsanpassade mätvärden i realtid. Tack vare precisa mätvärden kan kemiska processer styras, regleras och kontrolleras.

  Läs mer

  Letar du efter en enkel mät- och reglerenhet för vattenanalys? Som är enkel att använda och på vilken du kan välja mellan alla vanliga mätstorheter per kanal? Den finns: vår allrounder DULCOMETER diaLog DACb! Dessutom är den Ethernet-/LAN-kompatibel och kan integreras optimalt i befintliga nätverk.

  Läs mer

  Mät- och reglerenheten DULCOMETER D1Cb/D1Cc kan användas inom behandling av dricksvatten, avloppsvatten eller för många andra typer av regleringar. Säker, bekväm och översiktlig tack vare en stor och belyst grafikdisplay, användarmeny i klartext och pH-sensorövervakning.

  Läs mer

  Mät- och reglersystemet DULCOMARIN 3 är en digital förbindelse till framtidens teknik. Det reglerar hela simhallen – från äventyrsbadet till den privata simbassängen - och används som ett flerbassängssystem för upp till 16 filterkretsar.

  Läs mer

  Fotometrar mäter i princip alla desinficeringsmedel och pH-värdet enligt en fotometrisk princip. De är bärbara och kompakta och möjliggör en säker och enkel mätning.

  Läs mer

  Mät- och reglerenheten AEGIS II mäter och reglerar kontinuerligt konduktiviteten, styr biocidkoncentrationen och håller på så sätt rörledningar och värmeväxlare rena.

  Läs mer

  Övervakning och behandling av avloppsvatten med DULCOTROL avloppsvatten – ett kompakt mät- och reglersystem speciellt utvecklad för applikationer inom kommunal och industriell behandling av avloppsvatten.

  Läs mer

  Övervakning och behandling av dricksvatten resp. dricksvattenliknande vatten med DULCOTROL dricksvatten/F&B – ett kompakt mät- och reglersystem speciellt utvecklat för vattenbehandling på vattenverk och inom livsmedels- och dryckesindustrin.

  Läs mer

  Som mät- och reglerenhet vid vattenanalys är DULCOMETER Compact rätt reglerenhet där endast ensidig reglering krävs.

  Läs mer

  Klordoseranläggningen DULCODOS Pool Comfort är en bekväm lösning för inställning av pH-värdet och desinficering av simbassängsvatten med flytande klorprodukter. Fjärråtkomst till webbservern via WiFi och LAN.

  Läs mer

  Klor-dosersystem för individuell inställning och övervakning av alla vanliga hygien-hjälpparametrar i offentliga badanläggningar. DULCODOS Pool Professional ger utmärkt vattenkvalitet och sänker driftskostnaderna tack vare Eco!Mode.

  Läs mer

  ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu