Sökförslag
ny
Elektrolysanläggning CHLORINSITU® V

Kapacitet 100 – 3 500 g högrent aktivt klor/h

Framställ högrent aktivt klor med elektrolysanläggningen CHLORINSITU® V. Lämpar sig för dosering av hypokloritsyra vid samtidig korrigering av pH-värdet.

Produktbeskrivning

Av koksalt blir klor, väte och natronlut. Direkt på plats.

Elektrolysanläggningar av typen CHLORINSITU® V skapar högrent aktivt klor genom ett vakuumförfarande. För det tillverkas, i en saltlösningsbehållare som ingår i leveransen, en mättad koksaltlösning som elektrolyseras i en membrancell. I katodutrymmet uppstår då kloridfri natronlut och väte, och i det anodutrymme som är separerat genom membranet högrent aktivt klor och en minskad mängd återstående saltlösning. Det aktiva klor som framställs sugs ut via en injektor som medföljer vid köp (vakuumsystem) och löses upp helt som hypokloritsyra i det vatten som ska behandlas (via en bypass). Det högklorerade vattnet fördelas därefter via en eller flera proportionellt reglerbara motorkulventiler till de olika bassängerna. Vakuumet hålls stabilt med hjälp av en enskild frekvensstyrd drivvattenpump. På detta sätt kan stora energibesparingar göras. Det kloridfria natronlutet mellanlagras och kan användas för pH-korrigering av vattnet. Med en standard-membrandoserpump genomförs först en korrigering av det basiska pH-värdet (pH 6,8 till 7) i det högklorerade vattnet. Finkorrigeringen av pH-värdet sker via ytterligare lutdoserpumpar per cirkulation eller injektionsställe. Dessa ansluts direkt till anläggningens styrning via en extern pH-värdesregulator. Det väte som uppkommer späds med friskluft via en ATEX-95-konform fläkt och leds ut utan risk. Den reducerade mängden återstående saltlösning kasseras helt. För detta späds den tunna saltlösningen ut med avhärdat vatten, neutraliseras under tillsats av natronlut och förs in i kanalen. Kvarvarande klorid och klorat kasseras då och blandas i normalfallet inte med processvattnet. I och med detta kan elektrolysanläggningarna CHLORINSITU® V jämföras med ren klorgas när det gäller analys av oxideringskraft, klorid- och klorathalt i processvattnet. Saltlösningen kommer från en avhärdningsanläggning som är integrerad i anläggningen, vilket gör att kalkutfällningar undviks och membrancellernas långa hållbarhet garanteras. Elektrolysens effektivitet övervakas konstant med hjälp av olika flödesmätare, en vattentillsats som är beroende av natronlutproduktionen samt korrigering av det basiska pH-värdet.

Fördelar för er

 • Klorering och inställning av pH-värde med en anläggning
 • Unikt låg klorid- och klorathalt
 • Framställning och dosering av högren hypokloritsyra utan mellanlagring
 • Säker anläggningsstyrning med fjärrdiagnos via Remote Control Engineer
 • Hög livslängd på membrancellerna tack vare ett konstant vakuum
 • En frekvensstyrd cirkulationspump håller vakuumet konstant i det slutna anodområdet

Tekniska data

 • Modern PLC med stor och belyst display
 • Integrerad Remote Control Engineer för fjärrdiagnos och felavhjälpning
 • Aktivering av klordoseringen och korrigeringen av pH-värdet via kontaktingångar
 • Analog ingång (tillval)
 • MOD-buss eller PROFIBUS® (tillval)
 • Flera doserställen (tillval)
 • Vid olika vattenkvalitet (t.ex. salt- och sötvattenbassäng) kan flera drivvattenpumpar användas (tillval)

Spänningsförsörjning 3 x 400 V (VAC/3P/N/PE/50 Hz)

Typ/produktionAvsäkringEffektförbrukningSaltförbrukning max.Driftvattenförbrukning max.Kylvattenförbrukning (extern)Mått L x B x H (mm)Saltvattentank
g/hA kW kg/d l/h l/h l
1003 x 161,105601.655 x 600 x 1.550130
2003 x 161,5010601.655 x 600 x 1.550130
3003 x 161,9015601.655 x 600 x 1.550200
4003 x 162,3020601.655 x 600 x 1.550200
5003 x 162,7025601.655 x 600 x 1.550200
6003 x 203,1030901.950 x 600 x 2.000380
7503 x 253,7035901.950 x 600 x 2.000380
1.0003 x 254,7050901.950 x 600 x 2.000380
1.2503 x 355,7060901.950 x 600 x 2.000380
1.5003 x 356,7070901.950 x 600 x 2.000380
1.7503 x 357,7080901.950 x 600 x 2.000380
2.0003 x 508,701001752001.750 x 1.200 x 2.000520
2.5003 x 6310,701501752501.750 x 1.200 x 2.000520
3.0003 x 6312,701751753001.750 x 1.200 x 2.000520
3.5003 x 8014,701751753501.750 x 1.200 x 2.000520

Kapacitet > 3 500 g/h på förfrågan

Leveransomfattning:

Elektrolysanläggningar av typen Chlorinsitu® V är anslutningsklart monterade på ram av pulverlackerat stål med programmerbar logisk styrning (PLC) i kopplingsskåpet, Remote Control Engineer för fjärrdiagnos och felavhjälpning, integrerad avhärdningsanläggning, membranelektrolysceller, ATEX-95-konformt avluftningssystem och separat saltlösningsbehållare med nivåövervakning. Ett frekvensstyrt centralt injekteringssystem, anpassat till anläggningen, för dosering av aktivt klor och natronlut för pH-korrigering, samt en enskild drivvattenpump ingår också i leveransen. En klorvarnare och automatisk övervakning av vattnets hårdhetsgrad efter avhärdningsanläggningen finns som standard för anläggningar från 600 g/h.

Anmärkning:

Elektrolysanläggningar av typen CHLORINSITU® II, III, V och V erbjuds och projekteras utifrån kundens specifikationer. Detta gäller även för anläggningsdokumentationen och senare reservdelsförsörjning och underhåll.

Nedladdningar för Elektrolysanläggning CHLORINSITU® V

Hämta fler från

Översikt

Av koksalt blir klor, väte och natronlut. Direkt på plats.

Elektrolysanläggningar av typen CHLORINSITU® V skapar högrent aktivt klor genom ett vakuumförfarande. För det tillverkas, i en saltlösningsbehållare som ingår i leveransen, en mättad koksaltlösning som elektrolyseras i en membrancell. I katodutrymmet uppstår då kloridfri natronlut och väte, och i det anodutrymme som är separerat genom membranet högrent aktivt klor och en minskad mängd återstående saltlösning. Det aktiva klor som framställs sugs ut via en injektor som medföljer vid köp (vakuumsystem) och löses upp helt som hypokloritsyra i det vatten som ska behandlas (via en bypass). Det högklorerade vattnet fördelas därefter via en eller flera proportionellt reglerbara motorkulventiler till de olika bassängerna. Vakuumet hålls stabilt med hjälp av en enskild frekvensstyrd drivvattenpump. På detta sätt kan stora energibesparingar göras. Det kloridfria natronlutet mellanlagras och kan användas för pH-korrigering av vattnet. Med en standard-membrandoserpump genomförs först en korrigering av det basiska pH-värdet (pH 6,8 till 7) i det högklorerade vattnet. Finkorrigeringen av pH-värdet sker via ytterligare lutdoserpumpar per cirkulation eller injektionsställe. Dessa ansluts direkt till anläggningens styrning via en extern pH-värdesregulator. Det väte som uppkommer späds med friskluft via en ATEX-95-konform fläkt och leds ut utan risk. Den reducerade mängden återstående saltlösning kasseras helt. För detta späds den tunna saltlösningen ut med avhärdat vatten, neutraliseras under tillsats av natronlut och förs in i kanalen. Kvarvarande klorid och klorat kasseras då och blandas i normalfallet inte med processvattnet. I och med detta kan elektrolysanläggningarna CHLORINSITU® V jämföras med ren klorgas när det gäller analys av oxideringskraft, klorid- och klorathalt i processvattnet. Saltlösningen kommer från en avhärdningsanläggning som är integrerad i anläggningen, vilket gör att kalkutfällningar undviks och membrancellernas långa hållbarhet garanteras. Elektrolysens effektivitet övervakas konstant med hjälp av olika flödesmätare, en vattentillsats som är beroende av natronlutproduktionen samt korrigering av det basiska pH-värdet.

Fördelar för er

 • Klorering och inställning av pH-värde med en anläggning
 • Unikt låg klorid- och klorathalt
 • Framställning och dosering av högren hypokloritsyra utan mellanlagring
 • Säker anläggningsstyrning med fjärrdiagnos via Remote Control Engineer
 • Hög livslängd på membrancellerna tack vare ett konstant vakuum
 • En frekvensstyrd cirkulationspump håller vakuumet konstant i det slutna anodområdet

Användningsområde

Tekniska data

Nedladdningar

Kontakta oss

ProMinent Doserteknik AB / ProMinent Norge AS


»Mitt team och jag står gärna till er tjänst. Skicka din förfrågan till oss.«

+46 (0)31 656600  +47 3321 3130 
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Passande produkter

1 2 3