Sökförslag

Havsvattensbehandling för odling av räkor

Den globala efterfrågan på Seafood är obruten, men odling av räkor i akvakulturer är knepigt. Anläggningar för desinficering och avsaltning förbättrar vattenkvaliteten i odlingsbassänger avsevärt och ökar överlevnadsgraden hos räkorna.

Tillväxtmarknad akvakultur

Räkor är en älskad delikatess i framför allt Europa och USA. Enligt FN:s jordbruksorganisation FAO produceras årligen ungefär 3,5 miljoner ton av den så kallade vita räkan. Kina och Thailan är de största producenterna, Thailan är världens största exportör: 2012 sålde det asiatiska landet omkring 72 500 ton räkor till EU. För att täcka upp den kontinuerligt växande efterfrågan odlas de känsliga kräftdjuren nu ofta i akvakulturer. Det är dock en knepig sak, då vid de mest intensiva odlingsprocesserna kan sjukdomar i de tätt besatta betongbassängerna också leda till totalförluster.

Ett av de största thailändska odlingsföretagen för räkor söker därför nya vägar och satsar på högteknologi, för både bättre lönsamhet och för havsdjurens bästa. I ett anbudsförfarande övertygade ProMinent Thailand räkproducenten med sin kundspecifika lösning för vattenbehandling.

Grunddata

  • Produktion av 3,5 miljoner ton vita räkor globalt
  • Thailand sålde 2012 omkring 72 500 ton räkor till EU
  • Akvakulturer bidrar till att täcka efterfrågan
  • Kundspecifika lösningar för vattenbehandling

Genomtänkt vattenbehandling

Vattenbehandling för odlingsbassänger sker i flera steg. Först renar ett ProMinent-gravitationsfilter SK-48 det matade havsvattnet från grova föroreningar som alger eller musslor. Därefter sker en desinficeringsprocess med hjälp av klordosering och fyra anläggningar för ozonframställning av typ OZONFILT® OZMa, som sammanlagt framställer upp till 320 gram ozon per timme. Den återstående resten ozon och klor avlägsnas nästan helt från det desinficerade havsvattnet genom ett aktivt kolfiltersystem.
I nästa steg pressar ProMinent-processpumpar med ett tryck på upp till 70 bar det på nytt behandlade vattnet genom membranen på anläggningen för omvänd osmos Dulcosmose® SW. Vid denna avsaltningsprocedur avlägsnas omkring 97% av salthalten från havsvattnet. Innan det komplett behandlade havsvattnet därefter flyter in i odlingsbassängen, kontrolleras i enlighet med världshälsoorganisationens föreskrifter att bestämda vattenparametrar efterlevs. pH-värdet får exempelvis bara ligga på mellan 7,5 till 8,5. Med hjälp av pH-sensorer, en mät- och reglerapparat Dulcometer samt en automatisk doseranläggning från ProMinent övervakas pH-värdet ständigt och reguleras exakt.

Optimal vattenkvalitet, friska räkor

Den nyckelfärdiga vattenbehandlingsanläggningen utformades av ProMinent Thailand utifrån de speciella krav som räkodlingen ställer. Kunden profiterade därigenom på flera sätt: Genom att säkerställa en tillförlitlig desinficering och en hela tiden invändningsfri vattenkvalitet ökar överlevnadsgraden hos räkorna från 45 till 60 procent till över 70 procent. Dessutom möjliggör den egna havsvattenbehandlingen att företaget kan göra sig nästan fullständigt oberoende av offentliga vattenförsörjare. Tack vare den markant reducerade friskvattenförbrukningen minskar driftskostnaderna årligen med tiotusentals US-dollar. Och delavsaltningen av havsvattnet gjorde de regelbundna saltleveranserna överflödiga, vilket ledde till ytterligare en signifikant kostnadsbesparing på omkring 40 000 US-dollar per år. Sammantaget en ytterst lönsam investering i en ekonomisk och miljövänlig lösning.

  • Effektiv behandling av havsvatten i flera steg
  • Säker desinficering med ozonframställningsanläggningar och effektiv avsaltning med en anläggningen för omvänd osmos
  • Invändningsfri vattenkvalitet säkerställer en lönande odling av räkor
  • Avsevärda resursbesparingar resulterar i markant minskade driftskostnader

Använda produkter - Havsvattensbehandling för odling av räkor

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Fler exempel ur praktiken inom denna bransch

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu