Sökförslag

Anläggningshygien – med klordioxid på den säkra sidan

Bakterier och korskontaminering – då ljuder alla larmsignaler inom livsmedelproduktion! Läs här hur tillverkare av fjäderfä- och salladsprodukter med klordioxidanläggningar från ProMinent effektivt kan eliminera dessa onda ting i praktiken.

Hygien – A och O

Den föreskrivna rengöringen av alla ytor och produktkontaktytor efter varje produktionscykel kallas anläggningshygien eller OPC (Open Plant Cleaning). Öppna maskiner kan dock inte rengöras genom rengöring på plats, och inte alla enheter kan demonteras med rimlig ansträngning.

Hos en tillverkare av färdiga produkter uppstod återkommande förorening av listeria, som härrörde från olika platser inom produktionen. Företaget vände sig till ett specialiserat rengöringsföretag, som i sin tur bad en kemisk återförsäljare om rådgivning. Alla ansträngningar misslyckades.

För att undvika korskontaminering och bakteriell tillväxt vid kritiska produktionsställen som plockmaskiner och kylning av slaktkropparna, letade ett förädlingsföretag efter en effektiv lösning.

Båda företagen hjälptes slutligen effektivt av ProMinents klordioxidanläggningar.

Grunddata

  • Eliminering av bakterier vid tillverkning av salladsprodukter
  • Undvika korskontaminering i bearbetningsanläggningar för fjäderfä
  • Desinfektion av tvätt- och processvatten optimerar anläggningens hygien och använder befintlig infrastruktur
  • Klordioxidanläggning Bello Zon® CDLb är den effektiva och säkra lösningen

Desinfektion av process- och spolvatten – så här funkar det!

Desinfektion av tvätt- och processvatten är en möjlighet att förbättra hygienstandard vid redan befintlig infrastruktur.

Salladsproducenten provade en klordioxidanläggning Bello Zon® CDLb och doserade 0,4 ppm ClO2 till spolvattnet i det sista rengöringssteget. Denna koncentration kan användas på grundval av dricksvattentillståndet för klordioxid i Nederländerna, utan att sköljas med rent vatten efteråt.

En liknande lösning används vid behandling av fjäderfä: Även spolvattnet behandlas med 0,4 ppm klordioxid. Dessutom sker varje morgon, 30 minuter innan produktionsstart, en ”chockspolning” med en koncentration på 2 ppm för att garantera hygieniska förhållanden vid produktionsstart och för att begränsa bakterieutvecklingen under dagen.

I båda fallen når vattnet de otillgängliga platserna och exponerar dem kontinuerligt för desinfektionsmedlet. Ett långsiktigt stabilt medel som klordioxid har även effekt på rörledningarna och anläggningarna och förhindrar mikrobiell tillväxt även när produktionen är stoppad.

Klordioxid – en säker lösning

Testresultatet i salladproduktionen var övertygande och inom 18 månader kunde vattnets kvalitet ökas väsentligt: Listeria-problemet har åtgärdats och värdena för dricksvattnet har uppnåtts enligt bakteriemätningarna. Inte heller legionella kunde detekteras, så rengöringsföretaget avslutade planen som var speciellt utformad för att bekämpa den. Den holländska fjäderfäproducenten kunde framgångsrikt minimera den tidigare fastställda korsföroreningen genom att behandla process- och spolvattnet.

Tack vare den klordioxid som mellanlagras dimensioneras Bello Zon® CDLb inte utifrån toppbelastning, utan utifrån genomsnittsförbrukningen. Det ger avsevärt mycket lägre investeringskostnader jämfört med konventionella anläggningar. Tack vare en sluten gaskrets kan ingen klordioxid tränga ut ur anläggningen, vilket garanterar en säker samt ekonomisk och miljövänlig drift med minimal kemikalieanvändning. De två holländska livsmedelsproducenterna är mycket nöjda med den nya lösningen och har nu installerat ytterligare klordioxidanläggningar från ProMinent.

  • Effektiv eliminering av bakterieutvecklingen och förhindrande av korskontaminering
  • Ekonomisk användning av befintliga strukturer för anläggningsrengöring
  • Anläggnings- och miljövänlig desinficering med process- och spolvatten
  • Betydligt lägre kostnader tack vare minimal kemikalieanvändning
  • Kort uppstartstid efter stillestånd tack vare långtidsstabil klordioxidlösning

Använda produkter - Anläggningshygien – med klordioxid på den säkra sidan

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Fler exempel ur praktiken inom denna bransch

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu