Sökförslag

Svalkande australiskt öl tack vare tysk teknik

Även om vin blir allt populärare dricker man i Australien fortsatt helst öl. Därför förlitar sig en av de största tillverkarna, Lion, på tysk teknik för att leverera en mycket viktig ingrediens: Vatten av hög kvalitet.

XXXX – ett äkta varumärke

Castlemaine Perkins Brewery i Milton, en förort till Brisbane på Australiens ostkust, tillverkar en av landets mest kända ölsorter: XXXX ( www.xxxx.com.au ). Bryggeriet ingår i Lion-koncernen som är ett av de ledande företagen inom livsmedels- och dryckesbranschen i Australien och Nya Zeeland. Men – utan vatten inget öl!

För tillförsel av vatten för CIP-applikationer, tunnelpastörer och reningsprocesser använder bryggeriet sig av en klordioxidanläggning av typen Bello Zon® CDVc för en vattenledning för omvänd osmos. Utifrån de positiva erfarenheterna med denna anläggning beslöt företaget år 2014 att även en vattenledning för bryggprocesserna samt en ledning för avgasat vatten för efterkopplade processer skulle behandlas med klordioxid (CIO2). Utmaningen var att en enda anläggning nu skulle framställa den höga mängd CIO2 som krävdes för vattenbehandling i de tre olika ledningarna.

Grunddata:

  • Desinficering av bruksvatten med hjälp av en klordioxidanläggning (kapacitet 300 m3/h)
  • CIO2-koncentration på max. 0,8 ppm och total CIO2-framställning på 240 g/h
  • En enda anläggning för tre olika vattenledningar

Bello Zon® CDVc – en komplettlösning

ProMinent Australien levererade en nyckelfärdig anläggning till Castlemaine Perkins Brewery, som installerades av ett externt företag och integrerades i kundens SCADA-system. Idrifttagning och godkännande gjordes dock av experter från ProMinent.

I leveransen ingick en modifierad klordioxidanläggning Bello Zon® CDVc (240 g/h), en CIO2-lagringsmodul och tre motordoserpumpar Sigma 2 Control b för de båda vattenledningarna med förkopplat aktivt kolfilter samt för den befintliga bruksvattenledningen. Dessutom upprättades en överföring av CIO2-doseringen till bruksvattenledningen från det befintliga CIO2-systemet till det nya systemet.

Desinficeringsanläggningen är dimensionerad för att framställa en CIO2-baslösning på mellan 500 och 1 000 ppm, med hjälp av tillförsel av 9 % syra och 7,5 % klorit proportionellt mot tilläggsvattnets flöde. Denna baslösning används sedan för vattenbehandling i ledningarna till brygghuset, avluftat vatten och omvänd osmos. CIO2-pumparnas dosermängd kan styras via "doserförhållande" i SCADA-systemet och på så sätt ökas eller minskas.

Desinficering – effektiv och tillförlitlig

Lion-koncernen med sina berömda ölmärken förlitar sig på välfungerande klordioxidanläggningar inte bara på Castlemain Perkins Brewery i Milton, utan även på bryggerierna SA Brewing och Toohey. Alla anläggningar som ProMinent har levererat installerades utan problem och går problemfritt sedan idrifttagningen. Bello Zon® CDVc gör precis vad den ska: Den framställer desinficerat vatten av önskad kvalitet för tre olika vattenledningar – kontinuerligt och säkert. Och så: Skål!

»Samarbetet med ProMinent Australien vid inbyggnad av anläggningen Bello Zon® CDVc som nyckelfärdigt projekt för bryggeriet var väldigt bra. Utveckling, planering, installation och idrifttagning genomfördes på ett noggrant och proffsigt sätt. Vi har fått ett CIO2-dosersystem som genererar vatten till vår bryggningsprocess på ett säkert och tillförlitligt sätt.« -  Nigel Briggs, processingenjör vid Castlemaine Perkins Brewery

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Fler exempel ur praktiken inom denna bransch

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu