Sökförslag

Tyskt know-how – alltid efterfrågat i Kina

Öl bryggt i Kina, konsumerat i USA – och för tankrengöringen används desinfektionsteknik från Tyskland. DULCO®Lyt 400 ersätter där perättiksyra, vilket sänker driftskostnaderna avsevärt och skyddar mot korrosion.

Tsingtao öl – den kinesiska exportsuccén

Tsingtao Brewery Group ligger på plats sex bland världens tio största internationella ölproducenter (år 2014). Med en årsproduktion på omkring 78 miljoner hektoliter i 60 bryggerier runt om i hela Kina är de landets näst största bryggerigrupp. Sedan 1954 exporteras Tsiangtao öl framgångsrikt, sedan 1972 också till USA. Det är i dag det mest sålda kinesiska ölet på den amerikanska marknaden och en ledandeexportprodukt från ”mittens rike”.

Ett dotterföretag till gruppen, Shenzhen Tsingtao bryggeri, i sydost av landet tillverkar årligen omkring 400 000 hektoliter rent fatöl. Företaget hade hela tiden desinficerat sina tankar med perättiksyra. Men vid sidan av den starka lukten kräver den högkoncentrerade kemikalien en speciell hantering och är dyr. Därför letade bryggeriet efter en teknisk lösning, som desinficerar optimalt, inte orsakar någon korrosion och avsevärt sänker de sammanlagda driftskostnaderna.

Grunddata:

  • Årsproduktion av 400 000 hektoliter öl
  • Kostnadsintensiv tankrengöring med korrosivt verkande perättiksyra ska ersättas
  • Integrering av den nya desinfektionslösningen i bestående anläggning

DulcoLyt 400 – den intelligenta desinfektionslösningen

ProMinents kinesiska fillial, ProMinent Trading Ltd., föreslog att bryggeriet skulle låta en elektrolysanläggning DULCO®Lyse desinficera tankarna istället för 16-procentig perättiksyra. Som en intelligent vidareutveckling av ECA-teknologin genererar anläggningen på ett kostnadsbesparande sätt lokalt det högeffektiva desinfektionsmedlet DULCO®Lyt 400 ur vatten, koksalt och ström. Denna svaga lösning hypokloritsyra steriliserar tillförlitligt och uppvisar även under växlande omständigheter en oförändrad kvalitet med en Free Available Chlorine-andel på konstant 400 ppm.

Sedan juni 2014 används i Shenzhen Tsingtao-bryggeriet på det sättet 2000 liter ECA-vatten med en koncentration på 400 ppm och 6000 liter vatten vid normala temperaturer, och omkring 8000 liter ECA-vatten med en koncentration på 80 ppm. I en tidsmässigt exakt taktad process på sammanlagt knappt 2,5 timmar sköljs jästanken, lagringstanken och rörledningssystemet nu med vatten, rengörs sedan med lut och syra och desinficeras slutligen optimalt med ECA-vatten.

Kostnadsreduktion – målet uppnått

Att ersätta 16-procentig perättiksyra med kostnadseffektivt genererad DULCO®Lyt 400 genom en modern elektrolysanläggning har lönat sig – och det med lika stor desinfektionsverkan. I motsatts till jämförbara anläggningar, som delvis bara omsätter runt fem procent av saltet, återvinner DULCO®Lyse upp till 85 procent. Dessutom ligger den mycket låga kloridhalten hos DULCO®Lyt 400 långt under de jämförbara metoderna, som ofta innehåller mer än 20 gånger mer klorid. Därigenom undviks på ett pålitligt sätt korrosionen.

Med denna alternativa desinfektionsprocess reduceras driftskostnaderna avsevärt framför allt tack vare att den dyra perättiksyran kan undvikas. Med det beskrivna förfarandet kan Shenzhen Tsingtao-bryggeriet årligen spara upp till 590 000 Yuán, runt 80 000 euro. Därför installeras redan fler DULCO®Lyse -anläggningar i andra av företagets bryggerier. Och så: Skål!

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Fler exempel ur praktiken inom denna bransch

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu