Sökförslag

Smart vattenåtervinning med klordioxid

I mejeriet Crailsheim-Dinkelsbühl desinficeras kondensvattnet med en klordioxidanläggning och kan därefter återanvändas i produktionsprocessen. Det glädjande resultatet: betydligt lägre vattenförbrukning och därmed lägre driftkostnader.

Sänk kostnaderna

Mejeriet Crailsheim-Dinkelsbühl eG förädlar med sina 160 medarbetare varje år 130 000 ton mjölk till i huvudsak härlig ost. Men den höga förbrukningen av färskt vatten för olika användningsområden, t.ex. sköljning av centrifugerna, var tidigare en kostsam faktor. Dessutom låg förbrukningen av perättiksyra som desinficeringsmedel på ungefär 800 liter i månaden. Genom att återanvända det kondensvatten som uppstår vid produktionen ville man sänka kostnaderna för färskt vatten och avloppsvatten, samt kostnaderna för desinficeringskemikalierna.

Grunddata

  • 130 000 liter mjölk används årligen för osttillverkning
  • Varje dag uppstår 200 000 liter kallt och varmt kondensvatten
  • Återanvändning av kondensvattnet genom desinficering i klordioxidanläggning

Ren klordioxid

För desinficering av kondensvattnet används en klordioxidanläggning Bello Zon® CDLb

från ProMinent. Klordioxid är ett mycket effektivt desinficeringsmedel som dessutom främjar nedbrytningen av biologiska beläggningar i rörledningssystem. Klordioxidanläggningen framställer av de utspädda kemikalierna saltsyra och natriumklorit en baslösning på upp till 1 000 ppm, som mellanlagras i förbrukningsmodulens påfyllningsbehållare.

Den tillsatta baslösningen matas konstant till de enskilda dosermodulerna via en tryckluftsmembranpump.

Varje dag uppstår i genomsnitt 200 000 liter kallt och varmt kondensvatten i mejeriet, som med hjälp av matningspumpar förs separat från lagringstankarna till dosersystemet Bello Zon® CDLb och tillsätts klordioxid. Det behandlade kondensvattnet är av mikrobiologiskt perfekt kvalitet och mellanlagras i tankar, varefter det kan återanvändas till exempel i formtvättmaskiner eller för spolning av tankar och rörledningar.

Lägre vattenförbrukning

Jämfört med den tidigare förbrukningen av perättiksyra ligger kemikaliebehovet i Bello Zon® CDLb på cirka 250 liter per kemikalie. Om man räknar på normalpriserna för perättiksyra och syra/lut till klordioxidanläggningen har kostnaderna kunnat sänkas med upp till 40 %. Liknande gäller även för färskvattenförbrukningen, som vid fullständig användning av kondensvattnet också ligger upp till 40 % lägre. Mejeriet Crailsheim-Dinkelsbühls investering i en modern desinficeringsanläggning har alltså verkligen lönat sig: Rena pengar och rena produkter!

  • Tillförlitlig desinficering av kondensvatten med klordioxidanläggning
  • Effektiv återanvändning av det behandlade kondensvattnet för ytterligare applikationer
  • 40 % lägre kemikaliekostnader
  • 40 % lägre färskvattenförbrukning

Använda produkter - Smart vattenåtervinning med klordioxid

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Fler exempel ur praktiken inom denna bransch

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu