Sökförslag

Behandling av avloppsvatten: Låga nitratvärden genom exakt dosering

I regionen Flandern behandlas mer än 83 % av allt avloppsvatten genom toppmoderna metoder. Detta påverkar vattenkvaliteten i floderna Schelde och Maas och bidrar stort till att hålla Nordsjön ren.

En nyckelroll i detta spelar Aquafin, som grundades av den flamländska regeringen för ungefär 30 år sedan. Idag ansvarar bolaget för runt 323 reningsverk och huvudavloppskanaler med en total längd på cirka 665 mil. Doserpumpar spelar en viktig roll vid behandlingen av avloppsvattnet.

Vid ett av vattenverken i Flandern används slangpumpar för dosering av FeCl3 för fosfor- resp. fosfatutfällning och tillsättning av kolkällor (kolföreningar) för denitrifikation. För en fungerande denitrifikation krävs en viss andel biologiskt lätt nedbrytbara kolföreningar. En denitrifikationsprocess som endast sker i begränsad omfattning leder till ökad nitratbildning, vilket måste undvikas.

Redan för flera år sedan användes membrandoserpumpar för dosering av FeCl3 och för PAC-dosering. Vid höga förtryck kan det hända att membrandoserpumpar blir överbelastade. Av denna anledning beslöt sig Aquafin för att testa slangpumpar. Dessa fungerade dock inte som man hade hoppats. Slangpumpar med liten invändig diameter täpptes till på grund av föroreningar i de medier/tillsatser som skulle doseras. Dessutom hade slangarna en kort livslängd, och vissa sprack. På grund av dessa negativa erfarenheter beslöt man sig för att välja och använda nya pumpar.

Grunddata

 • Enkelt och menystyrt slangbyte
 • Kemikaliedosering på 5,1 till 410 l/h vid upp 8 bar mottryck
 • Dosering av högviskösa, partikelhaltiga medier/polymerlösningar
 • Dosering av kraftigt förgasande, abrasiva eller skjuvningskänsliga vätskor

För att byta ut den befintliga doseringen av kolkällor inledde företaget en upphandling av 20 nya pumpar. Inledningsvis testade vattenleverantören olika pumpar. Bland dessa fanns även en slangpump från ProMinent: Vår slangdoserpump DFYa. Den testades i reningsverket i Genk, Belgien. Testerna inleddes i juni 2020 och tog runt två månader.

Vår DFYa övertygade genom en rad konstruktionsmässiga egenskaper:

 • Den visar bör- och ärflödesmängden direkt digitalt. Det visade flödet motsvarar exakt den doserade mängden, och kan enkelt ställas in och anpassas till den aktuella användningen.
 • Pumpen är mycket lättskött och försedd med en speciell, programvarustödd metod för slangbyte. Användarna stöttas med exakta anvisningar på displayen om vilka steg som ska genomföras.
 • Eftersom doserhuvudet i DFYa inte är fyllt med glycerin slipper man lägga tid och arbete på tömning och påfyllning.
 • Pumpen ansluts via en utvändig gänga och inte på konventionellt sätt via en slanghylsa. Det gör att styva rörledningar kan monteras fast.
 • Doseringen sker i nuläget tidsstyrt med föreskrivna mängder. Eftersom ProMinent-pumpen förfogar över en 4-20-mA-styrningsmöjlighet överväger operatören att i framtiden växla från tidsstyrd dosering till mA-styrd dosering.
 • Ytterligare en fördel med DFYa är det stora doserområdet på 5,1 till 410 l/h. En pumpversion passar för alla nödvändiga flödesmängder.
 • Sist men inte minst används en textilförstärkt slang med stor invändig diameter på DFYa. Den stora invändiga slangdiametern förhindrar stopp. Textilförstärkningen förlänger dessutom livslängden avsevärt.

På vattenförsörjningsföretaget var man övertygad efter att slangdoserpumpen DFYa hade genomgått testfasen: Sedan testfasen inleddes i juni 2020 doserar den tillförlitligt, även under perioder med hög omgivningstemperatur. Med en extra flödesmätare kunde man fastställa att pumpen alltid doserade den korrekta mängden på 50 l/h mycket stabilt – oberoende av produktnivån i lagringstanken. Det intygade även operatören, som dessutom var imponerad av den låga ljudnivån. Ytterligare en fördel är att pumparna i en serie lämpar sig för alla tryckförhållanden och doseringsmängder (upp till 100 l/h) som krävs i denna anläggning. Det underlättar behovet av att ha reservdelar på lager i stor utsträckning. Dessutom är pumpen enkel att underhålla. Eftersom det inte finns något glycerin i slangutrymmet kan den i princip enda förbrukningsdelen – slangen – bytas snabbt. I DFYa assisterar själva pumpen slangbytet. Underhållsintervallen för DFYa är tack vare slangens textilförstärkning mycket långa, och eftersom pumpen arbetar med mycket långsamma varvtal vid den volym som krävs.

Även installation och drift av ProMinent-pumparna är enklare. Användarna kan, med hjälp av exakta anvisningar på displayen och via den intuitiva användarmenyn, själva genomföra inställningar och parameterändringar mycket snabbt.

På Aquafin var man inte bara mycket nöjda med DFYa:s funktion och kapacitet , utan även med det goda samarbetet med och stödet från ProMinent-teamet i Belgien. Man beställde 20 slangpumpar i serien DFYa. ProMinent ser fram emot ett gott samarbete med Aquafin även i framtiden.

Använda produkter - Behandling av avloppsvatten: Låga nitratvärden genom exakt dosering

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Fler exempel ur praktiken inom denna bransch

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu