Sökförslag

Biogasproduktion: Dynga med tredubbel nytta

I närheten av sjön Vierwaldstätter förvandlar sedan 2008 Schweiz största biogasanläggning gödsel, dynga och växtrester till biogas. Därvid är till och med rötresterna värdefulla och används efter behandling som gödningsmedel och bruksvatten.

En ny nivå av avfallshantering

Anläggningen som tillhör SwissFarmerPower Inwil AG producerar årligen upp till 1,9 miljoner kubikmeter biogas. Denna förnybara energikälla har fördelen att till och med avfallet kan återanvändas. Det enda som blir kvar är nämligen "biogasgödsel", som till en början separeras i sina flytande och fasta komponenter med hjälp av flockningsmedel. De fasta ämnena lämpar sig som gödningsmedel och den flytande andelen renas ytterligare: Först avlägsnas fina suspenderande ämnen med hjälp av ultrafiltrering, varpå en anläggning för omvänd osmos behandlar vattnet. För att förbereda detta steg reglerar svavelsyra pH-värdet och antiscalant håller osmosmembranet genomsläppligt. Det behandlade vattnet kan nu tillföras reningsverket eller användas direkt som bruks- och tvättvatten. Anläggningen för behandling av rötrester levererades av företaget A3 Water Solutions GmbH – och inuti döljer sig teknik från ProMinent.

Grunddata

  • Biogasanläggning i Inwil, Schweiz: Produktion av knappt 2 miljoner m³ biogas per år från växtrester och biomassa från djurhållning
  • Behandling av rötresterna med flockning, filtrering och omvänd osmos
  • Polymertillsatsstation: Produktion av flockningsmedel för att separera flytande och fasta beståndsdelar
  • Magnet-membrandoserpump gamma/ L: Dosering av antiscalant, förhindrar saltkristaller på osmosmembranen
  • Motor-membrandoserpump Vario C: Dosering av 78 %-ig svavelsyra för reglering av pH-värde

Från rötslam till rent vatten

Eftersom A3 Water Solutions hade erfarenhet av professionellt samarbete och framgångsrika resultat från tidigare projekt med ProMinent var valet enkelt. Flockningsmedlet kommer från en helautomatisk polymertillsatsstation från ProMinent. Anläggningen kräver minimalt med underhåll och kan anpassa flexibelt till ändrade koncentrationer. Från den omvända osmosen doserar en användarvänlig magnet-membrandoserpump gamma/ L antiscalant, ett medel som skyddar membranen i anläggningen för omvänd osmos mot avlagringar. För att sänka pH-värdet tillsätter motor-membrandoserpumpen av typen Vario C 78-procentig svavelsyra i vätskan. De valda ProMinent-produkterna övertygar genom enkel hantering och kostnadseffektiv drift, genom robust och kemikalieresistent konstruktion och genom precis dosering.

Bekvämt projektgenomförande, tillförlitligt resultat

  • Säker avskiljning av fasta ämnen, tillförlitlig vattenbehandling
  • Helautomatisk tillsättning av polymer
  • Tillförlitligt skydd av anläggningen för omvänd osmos
  • Användar- och underhållsvänlig anläggning, kostnadseffektiv drift
  • Snabb service på plats

»Vi har ett gott samarbete med ProMinent sedan många år. De doserpumpar vi använder är mycket tillförlitliga och underhållsvänliga vilket dessutom ökar processäkerheten. Vår kund uppskattar även den snabba service som de schweiziska ProMinent-medarbetarna erbjuder på plats.« -  Marco Conen, projektledare vid A3 Water Solutions GmbH

Använda produkter - Biogasproduktion: Dynga med tredubbel nytta

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

Fler exempel ur praktiken inom denna bransch

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu