Sökförslag

Fiffiga idéer + passande produkter = Kostnadsbesparingar!

Fjärrvärme är miljövänligt, komfortabelt och prisvärt. Vid fjärrvärmeverket i Hagenow är det ännu bättre – tack vare användandet av den fiffiga magnet-membrandoserpumpen delta® från ProMinent.

Två blir en

I Mecklenburg-Vorpommern, ca 30 kilometer sydväst om Schwerin, försörjer fjärrvärmeverket i Hagenow fler än 2 700 lägenheter med fjärrvärme. 2015 alstrades totalt över 14 miljoner kW. För att hålla trycket konstant i fjärrvärmenätet arbetar anläggningen i Hagenow sedan drygt 20 år en extern pumpstyrd tryckhållning – en princip som kan tillämpas i nästan alla fjärrvärmesystem. En mästare på elektronik kom den fiffiga idéen att lösa tryckhållandet på ett annat sätt: Stäng först av de två installerade 1,5 kilowattpumparna som håller balanseringsvattnet permanent i kretsen och därmed arbetar mot överströmningsventilerna. Byt sedan ut dem med en enda doserpump, som bara startar när trycket sjunker och doser den nödvändiga mängden vatten.

Grunddata

  • Försörjning av fler än 2 700 hushåll med fjärrvärme
  • Varmvattnets tilloppstemperatur 75-90°C, returtemperatur 35-55° C
  • Energiproduktion: ca 70 % regenerativt (avfallsvärme från elproduktion från biogas); ca 30% från naturgas, för att kompensera för fel eller toppbelastningar

Försiktig och stötfri dosering

I två år har denna lösning bevisat sitt värde i praktiken. Magnet-membrandoserpump delta® från ProMinent håller trycket i Hagenowers fjärrvärmenät konstant och ersätter de båda pumparna på 1,5 kW. Den solenoidstyrda doserpumpen kompenserar för fallande tryck genom att dosera den exakta mängden vatten försiktigt och stötfritt i ett membran-expansionskärl. Deras utmärkta funktion i denna tillämpning beror på doserpumpens patentskyddade drivenhet. En förskjutningssensor detekterar membranböjningen och anger positionen till en mikroprocessor. Denna jämför värdet under slag med den justerade doseregenskapen och beräknar exakt den mängd energi som krävs för en precis rörelse av membranet. En kraftelektronikenhet konverterar slutligen värdet till ström. Resultatet blir mycket jämna och optimalt anpassade sug- eller tryckslag.

Betydande kostnadsbesparing

  • Omställning från permanent- till behovsbaserad drift
  • Reducering av ström-, underhålls- och reparationskostnader
  • Genom omställning av tryckhållningssystemet till en magnet-membrandoserpump delta® erhålles en årlig besparing av energikostnaderna på 5 000 Euro

»Det faktum att två pumpar användes permanent för tryckhållande av balanseringsvattnet i kretsen, kände jag från början som en energiförbrukning. Då kom jag på idéen att byta ut dem mot en doserpump. ProMinent-pumparnas tillförlitlighet, hållbarhet och enastående egenskaper kände jag till sedan flera år från reningsverk. Det är just denna kvalitet – tillsammans med de jämna och stötfria slagen – som är nyckeln till att vår lösning fungerar så bra i praktiken.« -  Thomas Zahn, Elektromeister Stadtwerke Hagenow (elektrisk chef fjärrärmeverk)

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu