Sökförslag

DULCOTEST-sensorer för totalt klor

Graderade mätområden 0,01 – 10 mg/l

Tillförlitlig mätning av totalt klor med de mångsidigt användbara DULCOTEST-sensorerna för totalt klor. Garanterat exakta mätvärden och hög övervaknings- och processäkerhet.

Produktbeskrivning

Tillförlitlig onlinebaserad mätning av totalt klor med DULCOTEST-sensorer.

Totalt klor Summan av fritt och bundet klor. Rekommenderad sensor: Typ CTE, referensmetod DPD4. mer i ordlistan är summan av fritt klor (HOCl, OCl-) och bundet klor Mono-, di-, trikloramin. Mätresultatet av typ CLE (fritt klor) dras av från mätresultatet av... mer i ordlistan (kloramin). Sensorer för totalt klor Summan av fritt och bundet klor. Rekommenderad sensor: Typ CTE, referensmetod DPD4. mer i ordlistan används vid kloraminering, vid kloreliminering eller för övervakning av avloppsvatten. Mätningen av totalt klor Summan av fritt och bundet klor. Rekommenderad sensor: Typ CTE, referensmetod DPD4. mer i ordlistan används även tillsammans med mätningen av fritt klor vid bestämning av bundet klor Mono-, di-, trikloramin. Mätresultatet av typ CLE (fritt klor) dras av från mätresultatet av... mer i ordlistan i bassängvatten.

Med vår serie av DULCOTEST-sensorer för totalt klor Summan av fritt och bundet klor. Rekommenderad sensor: Typ CTE, referensmetod DPD4. mer i ordlistan erbjuder vi den mångsidigt användbara serien CTE1 med olika mätområden och signalutgångar.

Fördelar för er

 • Mångsidig användning i olika vattenkvaliteter (pH, salthalt, temperatur, kemikalie- och smutsbelastning); i kombination med många olika desinficeringsförfaranden (klorgas, natrium-, kalciumhypoklorit, kloramin); användning även vid höga pH-värden på upp till 9,5
 • Effektiv processtyrning tack vare precis amperometrisk mätning i realtid (kort aktiveringstid)
 • Inga störningar genom grumlighet eller färgning tack vare amperometrisk mätprincip
 • Ingen störning genom temperaturinverkan tack vare integrerad temperaturkompensering
 • Minskat beroende av flöde, vatteninnehållsämnen och beläggningsbildande medier tack vare membrantäckta elektroder
 • Lång drifttid tack vare membrantäckta elektroder inbäddade i elektrolyt. På så sätt bibehålls optimala mätförhållanden oberoende av processkraven.

Användningsområde

Följande lista är en allmän beskrivning av i princip lämpliga användningsområden för denna produkt. Kontakta din personliga kontaktperson för att diskutera användningen av produkten i din individuella tillämpning.

Klormätning i dricks-, bassäng-, bruks-, process- och avloppsvatten

  Tekniska data

  Totalt klor

  • CTE 1; pH: 5,5 … 9,5; temperatur 5 … 45 ºC

  Sensor för totalt klor CTE 2-mA

  Sensor för totalt klor, inklusive t.ex. fritt klor, kloramin och dylikt, även vid höga pH-värden i olika typer av vatten. För drift med mät- och reglerenheter med mA-ingång

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: Totalt klor, klorföreningar i vilka klor verkar som oxiderande ämne, t.ex. fritt klor (HOCl och OCl-), kloramin, etc.
  • Membrantäckt sensor (inkapslad) förhindrar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
  • Hydrofila membran garanterar genomsläpplighet för olika vattenlösliga oxidationsmedel till mätelektroderna
  • Elektrolytens speciella reaktionssystem möjliggör bestämning av beståndsdelar som innehåller oxiderande klor, samt användning vid högt pH på upp till 9,5

  Sensor för totalt klor CTE 2-CAN

  Sensor för totalt klor, inklusive t.ex. fritt klor, kloramin och dylikt, även vid höga pH-värden i olika typer av vatten. För drift med mät- och reglerenheter med mA-ingång

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: Totalt klor, klorföreningar i vilka klor verkar som oxiderande ämne, t.ex. fritt klor (HOCl och OCl-), kloramin, etc.
  • Membrantäckt sensor (inkapslad) förhindrar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
  • Hydrofila membran garanterar genomsläpplighet för olika vattenlösliga oxidationsmedel till mätelektroderna
  • Elektrolytens speciella reaktionssystem möjliggör bestämning av beståndsdelar som innehåller oxiderande klor, samt användning vid högt pH på upp till 9,5

  Sensor för totalt klor CTE 3-mA

  Sensor för totalt klor, inklusive t.ex. fritt klor, kloramin och dylikt, även vid höga pH-värden i olika typer av vatten. För drift med mät- och reglerenheter med mA-ingång

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: Totalt klor, klorföreningar i vilka klor verkar som oxiderande ämne, t.ex. fritt klor (HOCl och OCl-), kloramin, etc.
  • Membrantäckt sensor (inkapslad) förhindrar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
  • Hydrofila membran garanterar genomsläpplighet för olika vattenlösliga oxidationsmedel till mätelektroderna
  • Elektrolytens speciella reaktionssystem möjliggör bestämning av beståndsdelar som innehåller oxiderande klor, samt användning vid högt pH på upp till 9,5

  Sensor för totalt klor CTE 3-CAN

  Sensor för totalt klor, inklusive t.ex. fritt klor, kloramin och dylikt, även vid höga pH-värden i olika typer av vatten. För drift med mät- och reglerenheter med mA-ingång

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: Totalt klor, klorföreningar i vilka klor verkar som oxiderande ämne, t.ex. fritt klor (HOCl och OCl-), kloramin, etc.
  • Membrantäckt sensor (inkapslad) förhindrar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
  • Hydrofila membran garanterar genomsläpplighet för olika vattenlösliga oxidationsmedel till mätelektroderna
  • Elektrolytens speciella reaktionssystem möjliggör bestämning av beståndsdelar som innehåller oxiderande klor, samt användning vid högt pH på upp till 9,5

  Sensor för totalt klor CTE 1-mA

  Sensor för totalt klor, inklusive t.ex. fritt klor, kloramin och dylikt, även vid höga pH-värden i olika typer av vatten. För drift med mät- och reglerenheter med mA-ingång

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: Totalt klor, klorföreningar i vilka klor verkar som oxiderande ämne, t.ex. fritt klor (HOCl och OCl-), kloramin, etc.
  • Membrantäckt sensor (inkapslad) förhindrar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
  • Hydrofila membran garanterar genomsläpplighet för olika vattenlösliga oxidationsmedel till mätelektroderna
  • Elektrolytens speciella reaktionssystem möjliggör bestämning av beståndsdelar som innehåller oxiderande klor, samt användning vid högt pH på upp till 9,5

  Mätvariabel

  Totalt klor

  Referensmetod

  DPD4

  pH-område

  5,5…9,5

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  5…45 °C

  Tryck, max.

  3,0 bar

  Inflöde

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (beroende på utförande)

  Matningsspänning

  16…24 V DC (tvåledarteknik)

  Utgångssignal

  4…20 mA ≈ mätområde, temperaturkompenserat, okalibrerat, ingen galvanisk isolering

  Selektivitet

  Icke selektivt, tvärkänsligt gentemot många oxidationsmedel

  Desinficeringsmetod

  Klor, hypoklorit, elektrolys med membran, monokloramin

  Installation

  Bypass: öppet utlopp för mätvattnet

  Sensorarmatur

  BAMa, DGMa, DLG III

  Mät- och reglerenhet

  D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

  Typisk användning

  Dricks-, kyl-, process-, avloppsvatten CTE 1-mA-2/5/10 ppm: Dricks-, bruks-, process-, avloppsvatten. I simbassänger i kombination med CLE 3.1 för beräkning av bundet klor.

  Motstånd mot

  Tensider

  Mätprincip, teknik

  amperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt

  Mätområde

  Artikelnr.

  CTE 1-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l

  740686

  CTE 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  740685

  CTE 1-mA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l

  1003203

  CTE 1-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  740684

  CTE 1-mA-20 ppm

  0,20…20,0 mg/l

  1116253

  Kompletta klorsensorer med 50 ml elektrolyt

  Första gången klorsensorerna monteras i flödesgivaren DLG III krävs en monteringssats (best.nr. 815079).

  Sensor för totalt klor CTE 1-DMT

  Sensor för totalt klor, inklusive t.ex. fritt klor, kloramin och dylikt, även vid höga pH-värden i olika typer av vatten. För drift med mätomformare DMT

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: Totalt klor, klorföreningar i vilka klor verkar som oxiderande ämne, t.ex. fritt klor (HOCl och OCl-), kloramin, etc.
  • Membrantäckt sensor (inkapslad) förhindrar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
  • Hydrofila membran garanterar genomsläpplighet för olika vattenlösliga oxidationsmedel till mätelektroderna
  • Elektrolytens speciella reaktionssystem möjliggör bestämning av beståndsdelar som innehåller oxiderande klor, samt användning vid högt pH på upp till 9,5

  Mätvariabel

  Totalt klor

  Referensmetod

  DPD4

  pH-område

  5,5…9,5

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  5…45 °C

  Tryck, max.

  3,0 bar

  Inflöde

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (beroende på utförande)

  Matningsspänning

  3,3 V DC (5-polig)

  Utgångssignal

  Okalibrerat, ej temperaturkompenserat, ingen galvanisk isolering

  Selektivitet

  Icke selektivt, tvärkänsligt gentemot många oxidationsmedel

  Desinficeringsmetod

  Klor, hypoklorit, elektrolys med membran, monokloramin

  Installation

  Bypass: öppet utlopp för mätvattnet

  Sensorarmatur

  BAMa, DGMa, DLG III

  Mät- och reglerenhet

  DMT

  Typisk användning

  Dricks-, kyl-, process-, avloppsvatten.

  Motstånd mot

  Tensider

  Mätprincip, teknik

  amperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt

  Mätområde

  Artikelnr.

  CTE 1-DMT-10 ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1007540

  Kompletta klorsensorer med 50 ml elektrolyt

  Första gången klorsensorerna monteras i flödesgivaren DLG III krävs en monteringssats (best.nr. 815079).

  Sensor för totalt klor CTE 1-CAN

  Sensor för totalt klor, inklusive t.ex. fritt klor, kloramin och dylikt, även vid höga pH-värden i olika typer av vatten. För drift med mät- och reglerenheter med CAN-buss-anslutning

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: Totalt klor, klorföreningar i vilka klor verkar som oxiderande ämne, t.ex. fritt klor (HOCl och OCl-), kloramin, etc.
  • Membrantäckt sensor (inkapslad) förhindrar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
  • Hydrofila membran garanterar genomsläpplighet för olika vattenlösliga oxidationsmedel till mätelektroderna
  • Elektrolytens speciella reaktionssystem möjliggör bestämning av beståndsdelar som innehåller oxiderande klor, samt användning vid högt pH på upp till 9,5
  • Drift med CAN-buss med alla tillhörande fördelar

  Mätvariabel

  Totalt klor

  Referensmetod

  DPD4

  pH-område

  5,5…9,5

  Väteperoxid: 0 – 200 till 50 000 ppm

  5…45 °C

  Tryck, max.

  3,0 bar

  Inflöde

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (beroende på utförande)

  Matningsspänning

  via CAN-gränssnitt (11–30 V)

  Utgångssignal

  okalibrerat, temperaturkompenserat, galvaniskt isolerat

  Selektivitet

  Icke selektivt, tvärkänsligt gentemot många oxidationsmedel

  Desinficeringsmetod

  Klor, hypoklorit, elektrolys med membran, monokloramin

  Installation

  Bypass: öppet utlopp för mätvattnet

  Sensorarmatur

  BAMa, DGMa, DLG III

  Mät- och reglerenhet

  DULCOMARIN 3, DULCOMARIN II endast med hårdvara efter 2014-02-06 från programvaruversion 3035

  Typisk användning

  Dricks-, kyl-, process-, avloppsvatten.

  Motstånd mot

  Tensider

  Mätprincip, teknik

  amperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt

  Mätområde

  Artikelnr.

  CTE 1-CAN-10 ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1023427

  Kompletta klorsensorer med 100 ml elektrolyt

  Första gången klorsensorerna monteras i flödesgivaren DLG III krävs en monteringssats (best.nr. 815079).

  Nedladdningar för DULCOTEST-sensorer för totalt klor

  Mer i nedladdningscentret

  0 Resultat
  filtrera efter dokumenttyp
  Användningsexempel/referens (0)
  Broschyrer/flyers (0)
  Bruksanvisning (0)
  Certifikat/förklaring (0)
  Datablad (0)
  Fackartiklar (0)
  Katalog (0)
  Kopplingsschema (0)
  Mjukvara (0)
  Pressmeddelande (0)
  Skiss / måttblad / 3D (0)
  Sprängskiss/reservdelar (0)
  Säkerhetsdatablad (0)
  Övrigt (0)

  Valda filter:

  Lämpliga nedladdningar

  Sortera efter Dokumenttyp
  ladda fler träffar ...
  Inga fler träffar!

  Tyvärr hittades inget passande sökresultat.

  Är alla ord rättstavade?
  Vill du försöka igen med färre eller andra sökord?

  Prova igen senare

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Översikt

  Tillförlitlig onlinebaserad mätning av totalt klor med DULCOTEST-sensorer.

  Totalt klor Summan av fritt och bundet klor. Rekommenderad sensor: Typ CTE, referensmetod DPD4. mer i ordlistan är summan av fritt klor (HOCl, OCl-) och bundet klor Mono-, di-, trikloramin. Mätresultatet av typ CLE (fritt klor) dras av från mätresultatet av... mer i ordlistan (kloramin). Sensorer för totalt klor Summan av fritt och bundet klor. Rekommenderad sensor: Typ CTE, referensmetod DPD4. mer i ordlistan används vid kloraminering, vid kloreliminering eller för övervakning av avloppsvatten. Mätningen av totalt klor Summan av fritt och bundet klor. Rekommenderad sensor: Typ CTE, referensmetod DPD4. mer i ordlistan används även tillsammans med mätningen av fritt klor vid bestämning av bundet klor Mono-, di-, trikloramin. Mätresultatet av typ CLE (fritt klor) dras av från mätresultatet av... mer i ordlistan i bassängvatten.

  Med vår serie av DULCOTEST-sensorer för totalt klor Summan av fritt och bundet klor. Rekommenderad sensor: Typ CTE, referensmetod DPD4. mer i ordlistan erbjuder vi den mångsidigt användbara serien CTE1 med olika mätområden och signalutgångar.

  Fördelar för er

  • Mångsidig användning i olika vattenkvaliteter (pH, salthalt, temperatur, kemikalie- och smutsbelastning); i kombination med många olika desinficeringsförfaranden (klorgas, natrium-, kalciumhypoklorit, kloramin); användning även vid höga pH-värden på upp till 9,5
  • Effektiv processtyrning tack vare precis amperometrisk mätning i realtid (kort aktiveringstid)
  • Inga störningar genom grumlighet eller färgning tack vare amperometrisk mätprincip
  • Ingen störning genom temperaturinverkan tack vare integrerad temperaturkompensering
  • Minskat beroende av flöde, vatteninnehållsämnen och beläggningsbildande medier tack vare membrantäckta elektroder
  • Lång drifttid tack vare membrantäckta elektroder inbäddade i elektrolyt. På så sätt bibehålls optimala mätförhållanden oberoende av processkraven.

  Användningsområde

  Tekniska data

  Nedladdningar

  Kontakta oss

  »En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

  +46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
  Skicka förfrågan   

  Stäng formuläret

  Din förfrågan

  Personuppgifter


  Fler produkter +
  Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
  Ladda upp Fler filer

  Personuppgifter


  Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
  *Obligatoriska fält

  Granska och skicka


  Personuppgifter:
  Tilltal
  Titel
  Efternamn  
  Förnamn  
  Företag
  Kundnummer
  E-postadress
  Telefonnummer
  Gata
  Husnummer
  Ort  
  Land
  Bli uppringd Ja

  Tillbaka

  Passande produkter

  Redox-mätningar med DULCOTEST-sensorer: Exakta, tillförlitliga och applikationsanpassade mätvärden i realtid. Kan användas både vid vattenbehandling och i industriellt processvatten med höga krav.

  Läs mer

  Lär känna en doserpump som sätter nya standarder när det gäller produktivitet, tillförlitlighet och ekonomi.

  Läs mer

  Slangpumpen DULCOFLEX DF4a för dosering av flockningsmedel och aktivt grafit behandlar vattnet exakt och med precision. Den lämpar sig perfekt för användning i simbassänger, bubbelpooler och wellnessanläggningar. Driftstryck på upp till 4 bar möjligt.

  Läs mer

  Letar du efter en enkel mät- och reglerenhet för vattenanalys? Som är enkel att använda och på vilken du kan välja mellan alla vanliga mätstorheter per kanal? Den finns: vår allrounder DULCOMETER diaLog DACb! Dessutom är den Ethernet-/LAN-kompatibel och kan integreras optimalt i befintliga nätverk.

  Läs mer

  Mät- och reglerenheten DULCOMETER D1Cb/D1Cc kan användas inom behandling av dricksvatten, avloppsvatten eller för många andra typer av regleringar. Säker, bekväm och översiktlig tack vare en stor och belyst grafikdisplay, användarmeny i klartext och pH-sensorövervakning.

  Läs mer

  Mät- och reglersystemet DULCOMARIN 3 är en digital förbindelse till framtidens teknik. Det reglerar hela simhallen – från äventyrsbadet till den privata simbassängen - och används som ett flerbassängssystem för upp till 16 filterkretsar.

  Läs mer

  Fotometrar mäter i princip alla desinficeringsmedel och pH-värdet enligt en fotometrisk princip. De är bärbara och kompakta och möjliggör en säker och enkel mätning.

  Läs mer

  Mät- och reglerenheten AEGIS II mäter och reglerar kontinuerligt konduktiviteten, styr biocidkoncentrationen och håller på så sätt rörledningar och värmeväxlare rena.

  Läs mer

  Övervakning och behandling av avloppsvatten med DULCOTROL avloppsvatten – ett kompakt mät- och reglersystem speciellt utvecklad för applikationer inom kommunal och industriell behandling av avloppsvatten.

  Läs mer

  Övervakning och behandling av dricksvatten resp. dricksvattenliknande vatten med DULCOTROL dricksvatten/F&B – ett kompakt mät- och reglersystem speciellt utvecklat för vattenbehandling på vattenverk och inom livsmedels- och dryckesindustrin.

  Läs mer

  Klordoseranläggningen DULCODOS Pool Comfort är en bekväm lösning för inställning av pH-värdet och desinficering av simbassängsvatten med flytande klorprodukter. Fjärråtkomst till webbservern via WiFi och LAN.

  Läs mer

  Klor-dosersystem för individuell inställning och övervakning av alla vanliga hygien-hjälpparametrar i offentliga badanläggningar. DULCODOS Pool Professional ger utmärkt vattenkvalitet och sänker driftskostnaderna tack vare Eco!Mode.

  Läs mer

  Sigma controlversion är en intelligent, flexibel motor-membrandoserpump som sätter nya standarder när det gäller användarkomfort, tillförlitlighet och säkerhet.

  Läs mer

  Mätomformaren DULCOMETER DMTa omvandlar sensorsignalerna för pH- och redoxvärde, klorkoncentration och konduktivitet till en analog 4-20 mA-signal som inte är känslig för störningar. Flexibel, säkert och alltid med optimal mätvärdesupplösning.

  Läs mer

  ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu