Sökförslag

DULCOTEST®-sensorer för löst syre

Mätområden: 0,05 – 10 mg/l och 0,1 – 20 mg/l

Precis mätning av löst syre med DULCOTEST®-sensorer – ett mycket brett användningsområde från övervakning av syrerikt vatten till tillförlitlig reglering av låga syrekoncentrationer vid ventilation av aktiveringsbassänger i reningsverk.

Produktbeskrivning

Tillförlitlig onlinebaserad mätning av löst syre med DULCOTEST®-sensorer

Mätvariabeln "Löst syre" anger mängden syrgas, fysikaliskt löst under den vattniga fasen och i gasform, i mg/l (ppm) eller vattnets syrgasmättnad i %. Den nya typen DO 3 använder optisk fluorescensmätning och kan anslutas till processen i ett dykrör eller i en flödesarmatur. Den kan användas för övervakning av syrerikt vatten såsom ytvatten och dricksvatten, och för att reglera ventilationen i aktiveringsbassänger i reningsverk.

Fördelar för er

 • Effektiv processtyrning tack vare precis onlinebaserad mätning i realtid
 • Mångsidig, optimerad anslutning av sensorerna till processen
 • Minimalt underhållsbehov tack vare optisk mätprincip med typ DO 3
 • Maximal mätprecision tack vare amperometrisk mätprincip med typ DO 2
 • Kompensering för temperaturpåverkan tack vare integrerad temperaturmätning (Pt 1000)
 • Minskat beroende av flöde och tvärkänsligheter tack vare membrantäckta elektroder

Användningsområde

 • Behandling av avloppsvatten: Optimering av syretillförseln till aktiveringsbassänger (biologisk fas) i reningsverk
 • Fiskodling: Reglering av syretillförseln i vatten som måste konditioneras för odling av nyttodjur
 • Dricksvattenförsörjning: Optimering av ventilationsfasen i vattenverk
 • Miljöteknik: Bedömning av kvaliteten på ytvattendrag

  Tekniska data

  • Mätprecision: typ DO 2: ±0,05 mg/l , typ DO 3: ±0,1 mg/l
  • Temperatur: 0 … 50 °C
  • Max. tryck: typ DO 2: 1 bar, typ DO 3: 2 bar
  • Kapslingsklass: IP 68
  • Försörjningsspänning: typ DO 2: 12 … 30 V DC, typ DO 3: 18…30 V DC

  Sensor för löst syre DO 3-mA

  Brett användbar sensor för mätning av löst syre i vattnet från 0,1 ppm till syremättnad. För montering i standarddykrör eller procesströmmens bypassledning. Användning i aktiveringsbassänger i reningsverk, vattenverk, vid fiskodling eller för övervakning av ytvatten. Minimalt underhållsbehov tack vare optisk mätprincip.

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: Löst syre, minimalt underhållsbehov i belastat vatten tack vare optisk mätprincip
  • Långtidsstabil fabrikskalibrering. Kalibrering krävs först när det optiska sensorlocket har bytts
  • Stavformad konstruktion för enkel montering i standarddykrör och ProMinent-bypassarmaturer
  • Inget beroende av flöde och minimerade störningar genom vatteninnehållsämnen tack vare fluorescenslösningens optiska princip
  • Lång hållbarhet på fluorescensfärgämnet och enkelt byte genom att byta sensorlock
  MätvariabelLöst syre
  KalibreringI luftsyre eller genom referensmätning i processvattnet
  Mätnoggrannhet±0,1 mg/l
  Reaktionstid t90< 60 s vid 25 °C från luft till kväve
  Temperatur0 … 50 °C
  Temperaturkorrigeringintegrerad Pt1000, dragen utåt
  Tryck, max.2,0 bar
  Inflöde Mätning möjlig även utan inflöde
  Matningsspänning18...30 V DC
  Elektrisk anslutningFörmonterad kabel, 10 m
  Utgångssignal4…20 mA tilldelad mätområdet, temperaturkorrigerad, kalibrerad och galvaniskt isolerad
  KapslingsklassIP 68
  Installation

  a) Nedsänkning via dykrör (PVC, d40/ DN 32, på installationsplatsen). Anslutning möjlig via dykrörsadapter (reduceringsnippel, artikelnummer 356924) och 45°-vinkel (artikelnummer 356335). Båda delarna medföljer vid leverans och kan beställas som tillbehör (se även "Tillbehör").

  b) Montering i ProMinents förbikopplingsarmatur, typ DGMa med monteringssats 791818 och typ DLG III med monteringssats 815079

  Mät- och reglerenhetDACb från firmware 02.01.01.02 med full kalibreringsfunktionalitet och alla korrektionsvariabler (temperatur, salinitet, lufttryck, höjd över NN). Visade enheter: [ppm] och [% syrgasmättnad]
  DACa, AEGIS II, D1C: endast kalibrering genom inmatning av ett referensvärde. Endast korrektionsvariabel temperatur. Visad enhet: [ppm]
  Typisk användningStyrning av syretillförseln till aktiveringsbassänger (reningsverk), styrning av syretillförseln till vattenverk, odling av fisk och räkor, konditionering av vatten i stora akvarier i zoologiska anläggningar, bedömning av ytvattens biologiska tillstånd.
  Motstånd motKontaminerat vatten och följande kemiska föreningar: koldioxid, svavelväte, svaveldioxid, etylenoxid samt mot gammasterilisering
  Störning genomOxidationsmedel (t.ex. klor, klordioxid, ozon) och vissa organiska lösningsmedel (t.ex. kloroform, toluol, aceton)
  Mätprincip, teknikoptisk: Mätning av avklingningstid för en pulsad fluorescensstrålning
  MätområdeArtikelnr.
  DO 3-mA-20 ppm0,10…20,0 mg/l1094609

  Sensor för löst syre DO 2-mA

  Sensor för mätning av löst syre, speciellt för reglering av syrgaskoncentrationen i aktiveringsbassänger i reningsverk. Integrerad i en flottörkula med Venturi-rengöringsfunktion.

  Fördelar för er

  • Mätvariabel: Löst syre, inga störningar genom grumlighet eller färgning tack vare amperometrisk mätprincip
  • Den inkapslade mätvärdessensorn är integrerad i en flottörkula av speciell form. Det skapar ett venturiflöde som bidrar till att hålla sensormembranet rent
  • Membrantäckt sensor minskar störningar till följd av varierande flöde eller vatteninnehållsämnen
  • Lågt underhållsbehov och lång hållbarhet tack vare inkapslad mätvärdessensor (kan enkelt bytas via bajonett)
  • Mätelektroderna skyddas med hjälp av ett porlöst, smutsavvisande membran
  • Lång hållbarhet på elektrolyten vid låg till medelhög syrekoncentration, som den förekommer i aktiveringsbassänger i reningsverk, tack vare optimerad membrantjocklek
  • Stabil nollpunkt tack vare membrantäckta stora elektroder
  MätvariabelLöst syre
  Kalibreringantingen i luftsyre eller genom referensmätning i processvattnet
  Mätnoggrannhet±0,05 mg/l
  Reaktionstid t9022 s
  Temperatur0 … 50 °C
  Temperaturkorrigering
  Tryck, max.1,0 bar
  Inflöde min. 0,05 m/s
  Matningsspänning12...30 V DC
  Elektrisk anslutningförmonterad kabel, 10 m
  Utgångssignal4…20 mA Mätområde kalibrerat, temperaturkorrigerat och galvaniskt isolerat
  KapslingsklassIP 68
  Installation

  Som flottörkula med Venturi-spår för förstärkning av inflödet för självrengöring av sensorn.

  Vid leverans ingår adaptern för anslutning till PVC-rör med ytterdiameter: 50 mm och fästen till räcke för PVC-rör med ytterdiameter: 50 mm (se tillbehör).

  Hos kunden ska det raka PVC-röret och en standardvinkel på 45° tas fram för limning med PVC-rör (ytterdiameter 50 mm).

  Mät- och reglerenhetD1C, DAC
  Typisk användningStyrning av syretillförseln till aktiveringsbassänger (reningsverk).
  Motstånd motKontaminerat vatten
  Störning genomOxidationsmedel (t.ex. klor, klordioxid, ozon) och vissa organiska lösningsmedel (t.ex. kloroform, toluol, aceton) samt svavelväte
  Mätprincip, teknikamperometrisk, 2 elektroder, membrantäckt, inkapslad mätvärdessensor integrerad i flottörkulan
  MätområdeArtikelnr.
  DO 2-mA-10 ppm0,05…10,0 mg/l1020533

  Nedladdningar för DULCOTEST®-sensorer för löst syre

  Mer i nedladdningscentret

  0 Resultat
  filtrera efter dokumenttyp
  Användningsexempel/referens (0)
  Broschyrer/flyers (0)
  Bruksanvisning (0)
  Certifikat/förklaring (0)
  Datablad (0)
  Fackartiklar (0)
  Katalog (0)
  Kopplingsschema (0)
  Mjukvara (0)
  Pressmeddelande (0)
  Skiss / måttblad / 3D (0)
  Sprängskiss/reservdelar (0)
  Säkerhetsdatablad (0)
  Övrigt (0)

  Valda filter:

  Lämpliga nedladdningar

  Sortera efter A till ö
  ladda fler träffar ...
  Inga fler träffar!

  Tyvärr hittades inget passande sökresultat.

  Är alla ord rättstavade?
  Vill du försöka igen med färre eller andra sökord?

  Prova igen senare

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Översikt

  Tillförlitlig onlinebaserad mätning av löst syre med DULCOTEST®-sensorer

  Mätvariabeln "Löst syre" anger mängden syrgas, fysikaliskt löst under den vattniga fasen och i gasform, i mg/l (ppm) eller vattnets syrgasmättnad i %. Den nya typen DO 3 använder optisk fluorescensmätning och kan anslutas till processen i ett dykrör eller i en flödesarmatur. Den kan användas för övervakning av syrerikt vatten såsom ytvatten och dricksvatten, och för att reglera ventilationen i aktiveringsbassänger i reningsverk.

  Fördelar för er

  • Effektiv processtyrning tack vare precis onlinebaserad mätning i realtid
  • Mångsidig, optimerad anslutning av sensorerna till processen
  • Minimalt underhållsbehov tack vare optisk mätprincip med typ DO 3
  • Maximal mätprecision tack vare amperometrisk mätprincip med typ DO 2
  • Kompensering för temperaturpåverkan tack vare integrerad temperaturmätning (Pt 1000)
  • Minskat beroende av flöde och tvärkänsligheter tack vare membrantäckta elektroder

  Användningsområde

  Tekniska data

  Nedladdningar

  Kontakta oss

  ProMinent Doserteknik AB / ProMinent Norge AS


  »Mitt team och jag står gärna till er tjänst. Skicka din förfrågan till oss.«

  +46 31 65 66 00  +47 3221 3130 
  Skicka förfrågan   

  Stäng formuläret

  Din förfrågan

  Personuppgifter


  Fler produkter +
  Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
  Ladda upp Fler filer

  Personuppgifter


  Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
  *Obligatoriska fält

  Granska och skicka


  Personuppgifter:
  Tilltal
  Titel
  Efternamn  
  Förnamn  
  Företag
  Kundnummer
  E-postadress
  Telefonnummer
  Gata
  Husnummer
  Ort  
  Land
  Bli uppringd Ja

  Tillbaka

  Passande produkter

  1 2

  ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu