Sökförslag

Hydraulisk membrandoserpump ORLITA MF

Kapacitetsområde pump med ett huvud: 0–14 000 l/h, 450–30 bar

Den hydrauliska membrandoserpumpen ORLITA MF erbjuder tillförlitlig dosering även vid höga tryck och är modulärt konstruerad och därmed även flexibelt användbar. Tack vare byggklossprincipen kan pumpen anpassas till rådande krav, även vid mycket höga flöden.

Produktbeskrivning

Tillförlitlig doserkapacitet även vid mycket höga tryck

ORLITA MF hydrauliska membrandoserpumpar (MFS 35 till MFS 1400) täcker med en slaglängd på 15 till 60 mm ett effektområde på från 0 till 14 000 l/h vid 450–30 bar. En rad olika varianter av drivenheter, även för användning i Ex-område zon 1 eller zon 2 med ATEX-godkännande, erbjuds. Produktfamiljen ORLITA MF är konstruerad enligt API 675. Dess modulära konstruktion gör det möjligt att fritt kombinera drivverk, drivenheter och doserhuvuden, vilket gör att en pump räcker för olika flöden och medier vid olika arbetstryck.

Fördelar för er

Hög processäkerhet:

 • Dubbelmembran av PTFE med integrerad membranbrottvarning/-signalering säkerställer en skonsam och precis drift trots höga tryck
 • Produktutrymmet hermetiskt avskiljt från hydraulikdelen
 • Inbyggd hydraulisk överströmningsventil samt självständigt arbetande avluftningsventil för hydraulikutrymmet
 • Skonsam ventillös tvångseftersugning av hydraulikläckage garanterar optimal doserprecision
 • Koniska ventiler som sug- resp. tryckventiler med lågt slitage, god självrengöring och lågt tryckfall (pumpens sughöjd)

Hög flexibilitet:

 • Den modulära konstruktionen möjliggör ett brett användningsområde. Därigenom kan upp till 6 doserenheter - även med olika flöden - kombineras i multipumpsystem. På enskilda pumpar är drivanordningen oberoende av placering (stående eller liggande).

Användningsområde

Följande lista är en allmän beskrivning av i princip lämpliga användningsområden för denna produkt. Kontakta din personliga kontaktperson för att diskutera användningen av produkten i din individuella tillämpning.

 • Olje-/gasproduktion (on-/offshore)
 • Raffinaderier
 • Kemi/petrokemi
 • Läkemedel/kosmetika
 • Livsmedelstillverkning
 • Förpackningsindustri (avtappningspumpar)

  Tekniska data

  • MfS 35 (MF2a) – slaglängd: 0–20 mm, stångkraft: 3 500 N
  • MfS 600 (MF5b) – slaglängd: 0–40 mm, stångkraft: 40 000 N
  • MfS 1400 (MF6a) – slaglängd: 0–60 mm, stångkraft: 60 000 N
  • Inställningsområde slaglängd: 0–100 % under drift och vid stillestånd
  • Slaglängdsinställning: manuell med handratt och indikering med skala (som tillval med elektr. ställ- eller reglerdon)
  • Doseringens reproducerbarhet vid definierade förhållanden och korrekt installation är bättre än ±1 % slaglängdsområde 10–100 % (API 675)
  • Flerlagermembran av PTFE med elektrisk membranbrottvarning/-signalering via kontakt
  • Integrerad hydraulisk överströmnings- och avluftningsventil
  • Material i kontakt med medium: Rostfritt stål, specialutförande möjliga på förfrågan
  • Ett brett urval av drivenheter erbjuds: Standard-växelströmsmotorer, motorer för användning i EX-området, olika flänsutföranden för användning av kundspecifika motorer
  • Kapslingsklass: IP55
  • Temperaturområde -40 °C till +150 °C
  • Sughöjd upp till 8 m
  • Konstruktion bland annat enl. API 675

  Aktivering av ORLITA MF, MH, PS, DR

  Reglerdon bestående av ställdon med ställmotor och inbyggd efterkörningsreglerenhet för slaglängdsjustering via en normsignal. Normströmingång 0/4–20 mA, motsvarar slaglängd 0–100 %, omkopplare för manuell/automatisk drift, tryckbrytare för slagjustering vid manuell drift, mekanisk positionsindikering av slaglängden, ärvärdesutgång 0/4–20 mA för fjärrvisning. Som alternativ kan reglerdonen även levereras med bussystem, t.ex. HART, PROFIBUS®, Fieldbus Foundation, ...

  Varvtalsreglerbara motorer med integrerad frekvensomvandlare (ID-kod-egenskap V)

  Spänningsförsörjning 1 fas 230 V, 50/60 Hz (upp till 3 kW). Kan styras externt med 0/4 – 20 mA.

  Under plintlådans lock är följande funktioner integrerade:

  • Start-/stoppknapp
  • Omkopplare manuell/extern drift
  • Potentiometer för varvtalsstyrning vid manuell drift

  Varvtalsreglering med integrerad frekvensomvandlare (ID-kod-egenskap Z)

  Frekvensomvandlare inbyggd i skyddshölje IP 55 med integrerad styrenhet och huvudbrytare avsedd för max. 0,37/0,75 kW motoreffekt.

  Kan styras externt med 0/4 – 20 mA resp. 0 – 10 V motsvarande 0 – 50 (60) Hz utgångsfrekvens.

  Integrerad styrenhet med många funktioner, t.ex. omkoppling mellan extern och intern styrning, vid intern styrning frekvensinmatning via pilknappar, felmeddelanden på flerspråkig display samt temperaturövervakning av motorn (termiskt skydd).

  Den kompletta varvtalsregleringen består av frekvensomvandlare och varvtalsreglerbar motor.

  Tekniska data ORLITA MfS 35 pump med ett huvud 50 Hz

  Kolvar Ø

  Slagvolym teor.

  Teoretiskt flöde i l/h vid slag/min

  Tryck, max.

  Verkningsgrad

  ventiltyp standard

  36

  58

  73

  91

  112

  145

  207

  mm

  ml/slag

  l/h

  l/h

  l/h

  l/h

  l/h

  l/h

  l/h

  bar

  vid 100 % tryck

  vid 50 % tryck

  7

  0,77

  1,7

  2,7

  3,3

  4,2

  5,2

  6,7

  9,6

  400

  0,50

  0,70

  DN 3

  8

  1,01

  2,2

  3,5

  4,4

  5,5

  6,7

  8,7

  12,5

  400

  0,50

  0,70

  DN 3

  10

  1,57

  3,4

  5,5

  6,8

  8,5

  10,5

  13,7

  19,5

  400

  0,50

  0,70

  DN 6

  12

  2,26

  4,9

  7,9

  9,8

  12,3

  15,1

  19,7

  28,1

  309

  0,79

  0,85

  DN 6

  14

  3,08

  6,7

  10,7

  13,4

  16,7

  20,6

  26,8

  38,3

  227

  0,81

  0,85

  DN 6

  16

  4,02

  8,7

  14,0

  17,5

  21,9

  26,9

  35,0

  50,0

  174

  0,83

  0,86

  DN 6

  20

  6,28

  13,7

  21,9

  27,3

  34,2

  42,0

  54,7

  78,1

  111

  0,86

  0,88

  DN 6

  22

  7,60

  16,5

  26,5

  33,1

  41,3

  50,9

  66,1

  94,5

  92

  0,86

  0,88

  DN 10

  25

  9,82

  21,4

  34,2

  42,7

  53,4

  65,7

  85,4

  122,0

  71

  0,87

  0,88

  DN 10

  27

  11,45

  24,9

  39,8

  49,8

  62,3

  76,6

  99,6

  142,3

  61

  0,87

  0,88

  DN 10

  30

  14,14

  30,7

  49,2

  61,5

  76,9

  94,6

  123,0

  175,7

  50

  0,88

  0,89

  DN 10

  36

  20,36

  44,3

  70,8

  88,6

  110,7

  136,2

  177,1

  253,0

  34

  0,88

  0,89

  DN 16

  40

  25,13

  54,7

  87,5

  109,3

  136,7

  168,2

  218,7

  312,4

  28

  0,89

  0,89

  DN 16

  44

  30,41

  66,1

  105,8

  132,3

  165,4

  203,5

  264,6

  378,0

  23

  0,89

  0,89

  DN 16

  50

  39,27

  85,4

  136,7

  170,8

  213,5

  262,8

  341,6

  488,1

  18

  0,89

  0,89

  DN 16

  60

  56,55

  123,0

  196,8

  246,0

  307,5

  378,4

  492,0

  702,8

  12

  0,89

  0,90

  DN 25

  65

  66,37

  144,3

  231,0

  288,7

  360,9

  444,1

  577,4

  824,8

  11

  0,89

  0,90

  DN 25

  Ventiltyp: Kägelventil

  Anmärkning

  Alla effektuppgifter gäller för 50 Hz. Vid användning av en 60 Hz motor är prestandan vederbörligt högre.

  En förkortad förteckning över vårt totalsortiment. Fler varianter på begäran.

  Tekniska data ORLITA MfS 600 pump med ett huvud 50 Hz

  Kolvar Ø

  Slagvolym teor.

  Teoretiskt flöde i l/h vid slag/min

  Tryck, max.

  Verkningsgrad

  ventiltyp standard

  65

  76

  88

  105

  139

  166

  192

  mm

  ml/slag

  l/h

  l/h

  l/h

  l/h

  l/h

  l/h

  l/h

  bar

  vid 100 % tryck

  vid 50 % tryck

  33

  34,21

  133

  157

  180

  215

  286

  342

  395

  400

  0,76

  0,83

  DN 16

  36

  40,72

  158

  187

  214

  256

  340

  407

  470

  393

  0,76

  0,83

  DN 16

  37

  43,01

  167

  197

  226

  270

  359

  430

  496

  372

  0,77

  0,83

  DN 16

  38

  45,36

  176

  208

  238

  285

  379

  453

  523

  353

  0,78

  0,83

  DN 16

  40

  50,27

  195

  231

  264

  316

  420

  502

  580

  318

  0,78

  0,84

  DN 25

  44

  60,82

  237

  279

  320

  382

  508

  608

  702

  263

  0,80

  0,85

  DN 25

  46

  66,48

  259

  305

  349

  418

  556

  664

  767

  241

  0,81

  0,85

  DN 25

  50

  78,54

  305

  360

  413

  493

  656

  784

  906

  204

  0,83

  0,86

  DN 25

  55

  95,03

  370

  436

  499

  597

  794

  949

  1.097

  168

  0,84

  0,87

  DN 32

  60

  113,10

  440

  519

  594

  710

  945

  1.130

  1.305

  141

  0,84

  0,87

  DN 32

  65

  132,73

  516

  609

  697

  834

  1.109

  1.326

  1.532

  121

  0,85

  0,87

  DN 32

  70

  153,94

  599

  706

  809

  967

  1.287

  1.538

  1.776

  104

  0,86

  0,88

  DN 40

  75

  176,71

  687

  811

  928

  1.110

  1.477

  1.765

  2.039

  91

  0,86

  0,88

  DN 40

  80

  201,06

  782

  923

  1.056

  1.263

  1.680

  2.008

  2.320

  80

  0,87

  0,88

  DN 40

  90

  254,47

  990

  1.168

  1.337

  1.598

  2.127

  2.542

  2.936

  63

  0,87

  0,88

  DN 40

  100

  314,16

  1.222

  1.442

  1.650

  1.973

  2.626

  3.138

  51

  0,88

  0,89

  DN 50

  115

  415,48

  1.616

  1.906

  2.183

  2.610

  3.472

  4.150

  39

  0,88

  0,89

  DN 65

  125

  490,87

  1.909

  2.252

  2.579

  3.083

  4.102

  4.903

  33

  0,89

  0,89

  DN 65

  130

  530,93

  2.065

  2.436

  2.789

  3.335

  4.437

  5.303

  30

  0,89

  0,89

  DN 65

  135

  572,56

  2.227

  2.627

  3.008

  3.597

  4.785

  5.719

  28

  0,89

  0,89

  DN 65

  142

  633,47

  2.464

  2.907

  3.328

  3.979

  5.294

  6.327

  25

  0,89

  0,89

  DN 65

  Ventiltyp: Kulventil till DN 40, plattventil från DN 50

  Anmärkning

  Alla effektuppgifter gäller för 50 Hz. Vid användning av en 60 Hz motor är prestandan vederbörligt högre.

  En förkortad förteckning över vårt totalsortiment. Fler varianter på begäran.

  Tekniska data ORLITA MfS 1400 pump med ett huvud 50 Hz

  Kolvar Ø

  Slagvolym teor.

  Teoretiskt flöde i l/h vid slag/min

  Tryck, max.

  Verkningsgrad

  ventiltyp standard

  66

  76

  86

  100

  134

  166

  191

  mm

  ml/slag

  l/h

  l/h

  l/h

  l/h

  l/h

  l/h

  l/h

  bar

  vid 100 % tryck

  vid 50 % tryck

  42

  83,13

  329

  380

  430

  498

  670

  830

  953

  433

  0,76

  0,83

  DN 25

  44

  91,23

  361

  417

  472

  547

  736

  911

  1.046

  395

  0,76

  0,83

  DN 25

  46

  99,71

  394

  456

  516

  598

  804

  996

  1.143

  361

  0,76

  0,83

  DN 25

  48

  108,57

  429

  496

  562

  651

  875

  1.084

  1.245

  332

  0,78

  0,83

  DN 25

  53

  132,37

  523

  605

  685

  794

  1.067

  1.322

  1.517

  272

  0,79

  0,84

  DN 32

  57

  153,11

  605

  700

  793

  918

  1.234

  1.529

  1.755

  235

  0,81

  0,84

  DN 32

  58

  158,52

  627

  724

  821

  950

  1.278

  1.583

  1.817

  227

  0,84

  0,85

  DN 32

  60

  169,65

  671

  775

  879

  1.017

  1.368

  1.695

  1.945

  212

  0,82

  0,86

  DN 32

  70

  230,91

  913

  1.055

  1.196

  1.384

  1.862

  2.306

  2.647

  156

  0,83

  0,87

  DN 40

  75

  265,07

  1.048

  1.211

  1.373

  1.589

  2.137

  2.648

  3.038

  136

  0,84

  0,87

  DN 40

  80

  301,59

  1.193

  1.378

  1.562

  1.808

  2.432

  3.012

  3.457

  119

  0,84

  0,87

  DN 40

  85

  340,47

  1.346

  1.556

  1.763

  2.041

  2.745

  3.401

  3.903

  106

  0,85

  0,87

  DN 50

  90

  381,70

  1.509

  1.744

  1.977

  2.289

  3.078

  3.813

  4.375

  94

  0,88

  0,88

  DN 50

  120

  678,58

  2.683

  3.101

  3.514

  4.069

  5.471

  6.778

  53

  0,88

  0,89

  DN 80

  125

  736,31

  2.912

  3.364

  3.813

  4.415

  5.937

  7.355

  49

  0,88

  0,89

  DN 80

  140

  923,63

  3.653

  4.220

  4.783

  5.538

  7.447

  9.226

  39

  0,89

  0,89

  DN 80

  Ventiltyp: Kägelventil

  Anmärkning

  Alla effektuppgifter gäller för 50 Hz. Vid användning av en 60 Hz motor är prestandan vederbörligt högre.

  En förkortad förteckning över vårt totalsortiment. Fler varianter på begäran.

  Nedladdningar för Hydraulisk membrandoserpump ORLITA MF

  Mer i nedladdningscentret

  0 Resultat
  filtrera efter dokumenttyp
  Användningsexempel/referens (0)
  Broschyrer/flyers (0)
  Bruksanvisning (0)
  Certifikat/förklaring (0)
  Datablad (0)
  Fackartiklar (0)
  Katalog (0)
  Kopplingsschema (0)
  Mjukvara (0)
  Pressmeddelande (0)
  Skiss / måttblad / 3D (0)
  Sprängskiss/reservdelar (0)
  Säkerhetsdatablad (0)
  Övrigt (0)

  Valda filter:

  Lämpliga nedladdningar

  Sortera efter A till ö
  ladda fler träffar ...
  Inga fler träffar!

  Tyvärr hittades inget passande sökresultat.

  Är alla ord rättstavade?
  Vill du försöka igen med färre eller andra sökord?

  Prova igen senare

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Översikt

  Tillförlitlig doserkapacitet även vid mycket höga tryck

  ORLITA MF hydrauliska membrandoserpumpar (MFS 35 till MFS 1400) täcker med en slaglängd på 15 till 60 mm ett effektområde på från 0 till 14 000 l/h vid 450–30 bar. En rad olika varianter av drivenheter, även för användning i Ex-område zon 1 eller zon 2 med ATEX-godkännande, erbjuds. Produktfamiljen ORLITA MF är konstruerad enligt API 675. Dess modulära konstruktion gör det möjligt att fritt kombinera drivverk, drivenheter och doserhuvuden, vilket gör att en pump räcker för olika flöden och medier vid olika arbetstryck.

  Fördelar för er

  Hög processäkerhet:

  • Dubbelmembran av PTFE med integrerad membranbrottvarning/-signalering säkerställer en skonsam och precis drift trots höga tryck
  • Produktutrymmet hermetiskt avskiljt från hydraulikdelen
  • Inbyggd hydraulisk överströmningsventil samt självständigt arbetande avluftningsventil för hydraulikutrymmet
  • Skonsam ventillös tvångseftersugning av hydraulikläckage garanterar optimal doserprecision
  • Koniska ventiler som sug- resp. tryckventiler med lågt slitage, god självrengöring och lågt tryckfall (pumpens sughöjd)

  Hög flexibilitet:

  • Den modulära konstruktionen möjliggör ett brett användningsområde. Därigenom kan upp till 6 doserenheter - även med olika flöden - kombineras i multipumpsystem. På enskilda pumpar är drivanordningen oberoende av placering (stående eller liggande).

  Användningsområde

  Tekniska data

  Nedladdningar

  Kontakta oss

  »En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

  +46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
  Skicka förfrågan   

  Stäng formuläret

  Din förfrågan

  Personuppgifter


  Fler produkter +
  Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
  Ladda upp Fler filer

  Personuppgifter


  Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
  *Obligatoriska fält

  Granska och skicka


  Personuppgifter:
  Tilltal
  Titel
  Efternamn  
  Förnamn  
  Företag
  Kundnummer
  E-postadress
  Telefonnummer
  Gata
  Husnummer
  Ort  
  Land
  Bli uppringd Ja

  Tillbaka

  ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu