Sökförslag

Leuna: Lång tradition, modern teknik

I nästan 1 000 år var Leuna en by som vilken som helst längs floden Saale. Idag är namnet en synonym för den kemiska industrin. Vad många inte vet: Här har en bekvämt utrustad anläggning med toppmodern teknik uppstått.

Nära 100 år av tradition

Grunden för denna utveckling lades år 1917 i form av en BASF-fabrik för ammoniaksyntes. Senare tillkom metanoltillverkning och mineraloljeindustrin, den senare en viktig bransch inom DDR. Efter Tysklands återförening delades "VEB Leuna-Werke Walter Ulbricht" upp i mindre företag och såldes av. Idag är Leuna en modern kemistad vars infrastruktur ägs och förvaltas för alla företag av InfraLeuna GmbH – alltifrån kraftverk och vattenförsörjning, transporter på vägar och järnväg till brandkår och fastighetsservice. Den bekväma omgivningen har dragit till sig en rad företag, bland annat underleverantörer inom den kemiska industrin. En av dessa leverantörer arbetar med fosforsyra, svavelsyra och kaliumhydroxid och letade efter en lösning för att kunna dosera dessa aggressiva vätskor på ett säkert sätt.

Grunddata

  • Dosering av fosforsyra, svavelsyra, kaliumhydroxid
  • ProMinent-doseranläggning med 4 membrandoserpumpar Orlita® MfS 80/30
  • 7-100 liter/h vid upp till 180 bar mottryck
  • Pumpstyrning via PROFIBUS®-anslutning i det centrala kontrollrummet

Säkerheten går först

Företaget beslutade sig för en doseranläggning från ProMinent med fyra membrandoserpumpar i serien Orlita® MfS 80/30. Pumparna matar mellan 7 och 100 liter per timme vid mottryck på upp till 180 bar. Manometrar övervakar mottrycket permanent – blir det för högt sörjer säkerhetsventiler för den tryckavlastning som krävs. Även dubbelmembranet tjänar säkerheten och försluter den sida som är i kontakt med mediet hermetiskt. Pumparnas varvtal styrs utifrån behovet med hjälp av en frekvensomriktare av typen Micromaster 440, som i sin tur är ansluten till det centrala kontrollrummet via PROFIBUS®. Fler fördelar är den mycket höga doserprecisionen på ± 0,5 % och den underhållsvänliga driften. För Leuna är en plats med modern teknik in i minsta detalj.

En lösning – flera fördelar

  • Tryckövervakning och säkerhetsmembran garanterar säkerheten vid dosering av aggressiva kemikalier
  • Tillförlitlig kvalitet tack vare utmärkt doserprecision på ± 0,5 %
  • Sparsam och underhållsvänlig drift
  • Behovsstyrd driftstyrning utan att användaren behöver göra något
  • Moderna produktionsmöjligheter tack vare PROFIBUS®-anslutning

Använda produkter - Leuna: Lång tradition, modern teknik

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu