Sökförslag
Elektrolysanläggning CHLORINSITU® V Plus

Kapacitet 100 – 3 500 g högrent aktivt klor/h

För att framställa aktivt klor i kombination med en natriumhypokloritlösning genom vakuumförfarande med elektrolysanläggningen CHLORINSITU® V Plus. Klorering och inställning av pH-värde från ett och samma ställe.

Produktbeskrivning

Av koksalt blir klor, väte och natronlut. Direkt på plats.

Elektrolysanläggningar av typen CHLORINSITU® V Plus framställer högrent aktivt klor i kombination med en natriumhypokloritlösning genom vakuumförfarande. För det tillverkas, i en saltlösningsbehållare som ingår i leveransen, en mättad koksaltlösning som elektrolyseras i en membrancell. I katodutrymmet uppstår kloridfri natronlut och väte, och i det anodutrymme som är separerat genom membranet högrent aktivt klor och en minskad mängd återstående saltlösning. Det aktiva klor som har framställts bearbetas vidare på två sätt. Dels sugs det ut via en injektor som medföljer vid köp (vakuumsystem) och löses upp helt som hypokloritsyra i det vatten som ska behandlas (via en bypass). Det högklorerade vattnet fördelas därefter via en eller flera proportionellt reglerbara motorkulventiler till de olika bassängerna. Vakuumet hålls stabilt med hjälp av en enskild frekvensstyrd drivvattenpump. På detta sätt kan stora energibesparingar göras. Om allt som framställs inte behövs kan överskjutande aktivt klor även bindas med den framställda natronluten och mellanlagras som natriumhypoklorit. Därigenom behöver inte anläggningen dimensioneras efter det maximala behovet av aktivt klor, utan kan anpassas till det genomsnittliga dagsbehovet. Behovstoppar täcks genom ytterligare dosering av natriumhypoklorit från mellanlagringen, som precis som med hypokloritsyra sker via ett centralt injektorsystem.

Det kloridfria natronlutet mellanlagras och kan användas för pH-korrigering av vattnet. Med en standard-membrandoserpump eller genom tillsats av natriumhypoklorit genomförs först en korrigering av det basiska pH-värdet (pH 6,8 till 7) i det högklorerade vattnet. Finkorrigeringen av pH-värdet sker via ytterligare lutdoserpumpar per cirkulation eller injektionsställe. Dessa ansluts direkt till anläggningens styrning via en extern pH-värdesregulator. Det väte som uppkommer späds med friskluft via en ATEX-95-konform fläkt och leds ut utan risk. Den reducerade mängden återstående saltlösning kasseras helt. För detta späds den tunna saltlösningen ut med avhärdat vatten, neutraliseras under tillsats av natronlut och förs in i kanalen. All kvarvarande klorid och klorat kasseras då och blandas i normalfallet inte med processvattnet. I och med detta kan elektrolysanläggningarna Chlorinsitu® V Plus jämföras med ren klorgas när det gäller analys av oxideringskraft, klorid- och klorathalt i processvattnet. Saltlösningen kommer från en avhärdningsanläggning som är integrerad i anläggningen, vilket gör att kalkutfällningar undviks och membrancellernas långa hållbarhet garanteras. Elektrolysens effektivitet övervakas konstant med hjälp av olika flödesmätare, en produktionsberoende vattentillsats till natronlutproduktionen samt korrigering av det basiska pH-värdet.

Fördelar för er

 • Klorering och inställning av pH-värde med en anläggning
 • Unikt låg klorid- och klorathalt
 • Ett förråd av natriumhypokloritlösning för att täcka behovstoppar
 • Framställning och dosering av högren hypokloritsyra utan framställning av natriumhypoklorit
 • Hög livslängd på membrancellerna tack vare ett konstant vakuum
 • Hög driftsäkerhet tack vare utförande som undertrycksanläggningar

Användningsområde

 • Dricksvatten
 • Avloppsvatten
 • Processvatten
 • Simbassängsvatten
 • Kyltorn
  1 2 3 4

  Tekniska data

  • Modern PLC med stor och belyst display
  • Integrerad Remote Control Engineer för fjärrdiagnos och felavhjälpning
  • Aktivering av klordoseringen och korrigeringen av pH-värdet via kontaktingångar
  • Samtidig framställning och dosering av högren hypokloritsyra och klorblekningsvätska (tillval)
  • Analog ingång (tillval)
  • MOD-buss eller PROFIBUS® (tillval)
  • Flera doserställen (tillval)
  • Vid olika vattenkvalitet (t.ex. salt- och sötvattenbassäng) kan flera drivvattenpumpar användas (tillval)

  Spänningsförsörjning 3 x 400 V (VAC/3P/N/PE/50 Hz)

  Typ/produktionAvsäkringEffektförbrukningSaltförbrukning max.Driftvattenförbrukning max.*Kylvattenförbrukning (extern)Mått L x B x H (mm)SaltvattentankRekommenderad volym lagertank
  g/hA kW kg/d l/h l/h l l
  1003 x 161,105601.655 x 600 x 1.55013050
  2003 x 161,5010601.655 x 600 x 1.550130100
  3003 x 161,9015601.655 x 600 x 1.550200150
  4003 x 162,3020601.655 x 600 x 1.550200200
  5003 x 162,7025601.655 x 600 x 2.000200250
  6003 x 203,1030901.950 x 600 x 2.000380300
  7503 x 253,7040901.950 x 600 x 2.000380400
  1.0003 x 254,7055901.950 x 600 x 2.000380500
  1.2503 x 355,7060901.950 x 600 x 2.000380600
  1.5003 x 356,7075901.950 x 600 x 2.000380750
  1.7503 x 357,7085901.950 x 600 x 2.000380850
  2.0003 x 508,701001752001.750 x 1.200 x 2.0005201.000
  2.5003 x 6310,701251752501.750 x 1.200 x 2.0005201.250
  3.0003 x 6312,701501753001.750 x 1.200 x 2.0005201.500
  3.5003 x 8014,701751753501.750 x 1.200 x 2.0005201.750
  *Driftvattenförbrukningen beror på förhållandet mellan klorgas och magasinsproduktion. Här anges värdet för förhållandet 70 % : 30 %.

  Kapacitet > 3 500 g/h på förfrågan

  Leveransomfattning:

  Elektrolysanläggningar av typen Chlorinsitu® V Plus är anslutningsklart monterade på ram av pulverlackerat stål med programmerbar logisk styrning (PLC) i kopplingsskåpet, Remote Control Engineer för fjärrdiagnos och felavhjälpning, integrerad avhärdningsanläggning, membranelektrolysceller, ATEX-95-konformt avluftningssystem och separat saltlösningsbehållare med nivåövervakning. Ett frekvensstyrt centralt injekteringssystem, anpassat till anläggningen, för dosering av aktivt klor och natronlut för pH-korrigering, samt en enskild drivvattenpump ingår också i leveransen. Nivåreglering för övervakning av lagringstanken för natriumhypoklorit som ska upprättas på installationsplatsen. En klorvarnare och automatisk övervakning av vattnets hårdhetsgrad efter avhärdningsanläggningen finns som standard för anläggningar från 600 g/h.

  Anmärkning:

  Elektrolysanläggningar av typen CHLORINSITU® II, III, V och V erbjuds och projekteras utifrån kundens specifikationer. Detta gäller även för anläggningsdokumentationen och senare reservdelsförsörjning och underhåll.

  Nedladdningar för Elektrolysanläggning CHLORINSITU® V Plus

  Hämta fler från

  Översikt

  Av koksalt blir klor, väte och natronlut. Direkt på plats.

  Elektrolysanläggningar av typen CHLORINSITU® V Plus framställer högrent aktivt klor i kombination med en natriumhypokloritlösning genom vakuumförfarande. För det tillverkas, i en saltlösningsbehållare som ingår i leveransen, en mättad koksaltlösning som elektrolyseras i en membrancell. I katodutrymmet uppstår kloridfri natronlut och väte, och i det anodutrymme som är separerat genom membranet högrent aktivt klor och en minskad mängd återstående saltlösning. Det aktiva klor som har framställts bearbetas vidare på två sätt. Dels sugs det ut via en injektor som medföljer vid köp (vakuumsystem) och löses upp helt som hypokloritsyra i det vatten som ska behandlas (via en bypass). Det högklorerade vattnet fördelas därefter via en eller flera proportionellt reglerbara motorkulventiler till de olika bassängerna. Vakuumet hålls stabilt med hjälp av en enskild frekvensstyrd drivvattenpump. På detta sätt kan stora energibesparingar göras. Om allt som framställs inte behövs kan överskjutande aktivt klor även bindas med den framställda natronluten och mellanlagras som natriumhypoklorit. Därigenom behöver inte anläggningen dimensioneras efter det maximala behovet av aktivt klor, utan kan anpassas till det genomsnittliga dagsbehovet. Behovstoppar täcks genom ytterligare dosering av natriumhypoklorit från mellanlagringen, som precis som med hypokloritsyra sker via ett centralt injektorsystem.

  Det kloridfria natronlutet mellanlagras och kan användas för pH-korrigering av vattnet. Med en standard-membrandoserpump eller genom tillsats av natriumhypoklorit genomförs först en korrigering av det basiska pH-värdet (pH 6,8 till 7) i det högklorerade vattnet. Finkorrigeringen av pH-värdet sker via ytterligare lutdoserpumpar per cirkulation eller injektionsställe. Dessa ansluts direkt till anläggningens styrning via en extern pH-värdesregulator. Det väte som uppkommer späds med friskluft via en ATEX-95-konform fläkt och leds ut utan risk. Den reducerade mängden återstående saltlösning kasseras helt. För detta späds den tunna saltlösningen ut med avhärdat vatten, neutraliseras under tillsats av natronlut och förs in i kanalen. All kvarvarande klorid och klorat kasseras då och blandas i normalfallet inte med processvattnet. I och med detta kan elektrolysanläggningarna Chlorinsitu® V Plus jämföras med ren klorgas när det gäller analys av oxideringskraft, klorid- och klorathalt i processvattnet. Saltlösningen kommer från en avhärdningsanläggning som är integrerad i anläggningen, vilket gör att kalkutfällningar undviks och membrancellernas långa hållbarhet garanteras. Elektrolysens effektivitet övervakas konstant med hjälp av olika flödesmätare, en produktionsberoende vattentillsats till natronlutproduktionen samt korrigering av det basiska pH-värdet.

  Fördelar för er

  • Klorering och inställning av pH-värde med en anläggning
  • Unikt låg klorid- och klorathalt
  • Ett förråd av natriumhypokloritlösning för att täcka behovstoppar
  • Framställning och dosering av högren hypokloritsyra utan framställning av natriumhypoklorit
  • Hög livslängd på membrancellerna tack vare ett konstant vakuum
  • Hög driftsäkerhet tack vare utförande som undertrycksanläggningar

  Användningsområde

  Tekniska data

  Nedladdningar

  Kontakta oss

  ProMinent Doserteknik AB / ProMinent Norge AS


  »Mitt team och jag står gärna till er tjänst. Skicka din förfrågan till oss.«

  +46 31 65 66 00  +47 3221 3130 
  Skicka förfrågan   

  Stäng formuläret

  Din förfrågan

  Personuppgifter


  Fler produkter +
  Bifogad fil Maximum file size 10 MB
  Ladda upp Fler filer

  Personuppgifter


  Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
  *Obligatoriska fält

  Granska och skicka


  Personuppgifter:
  Tilltal
  Titel
  Efternamn  
  Förnamn  
  Företag
  Kundnummer
  E-postadress
  Telefonnummer
  Gata
  Husnummer
  Ort  
  Land
  Bli uppringd Ja

  Tillbaka