Sökförslag

Elektrolysanläggning CHLORINSITU V Plus

Kapacitet 100 – 3 500 g/h klor

Klor i vakuumförfarande PLUS tillhandahållande av natriumhypokloritlösning med elektrolysanläggningen CHLORINSITU V Plus. Klorering och inställning av pH-värde från ett och samma ställe.

Produktbeskrivning

Av koksalt blir klor, väte och natronlut. Direkt på plats.

Elektrolysanläggningar av typen CHLORINSITU V Plus framställer högrent klor, i kombination med en natriumhypokloritlösning, i vakuumförfarandet. För det tillverkas, i en saltlösningsbehållare som ingår i leveransen, en mättad koksaltlösning som elektrolyseras i en membrancell. I katodutrymmet uppstår kloridfri natriumhydroxid och väte, och i det anodutrymme som är separerat genom membranet högrent klor och kvarvarande saltlösning. Det högrena kloret som uppstår behandlas ytterligare på två sätt. För det första sugs det ut via en injektor som ingår i leveransomfånget (vakuumsystem) och löses upp helt som underklorsyrlighet (via en bypass) i vattnet som ska behandlas. Det högklorerade vattnet fördelas därefter via en eller flera proportionellt reglerbara motorkulkranar till de olika bassängerna. Vakuumet hålls stabilt med hjälp av en enskild frekvensstyrd drivvattenpump. På detta sätt kan stora energibesparingar göras. Om komplett produktionskapacitet inte krävs kan övertaligt klor bindas med natriumhydroxid och mellanlagras som natriumhypoklorit (PLUS-system). Därigenom behöver anläggningen inte utformas för det maximala behovet av klor utan kan rätta sig efter det genomsnittliga dagsbehovet. Behovstoppar täcks genom extra dosering av natriumhypoklorit från mellanlagret, som, precis vid underklorsyrligheten, sker via ett centralt injektorsystem.

Det kloridfria natronlutet mellanlagras och kan användas för pH-korrigering av vattnet. Med en standardmässig membrandoserpump eller tillsättning av natriumhypoklorit genomförs närmast bas-pH-korrigeringen (pH 6,8 - 7) av det högklorerade vattnet. Finkorrigeringen av pH-värdet sker via ytterligare lutdoserpumpar per cirkulation eller injektionsställe. Dessa ansluts direkt till anläggningens styrning via en extern pH-värdesreglerenhet. Vätet som uppstår förtunnas kraftigt med frisk luft via fläkt och avleds på ett säkert sätt. Den kvarvarande saltlösningen kasseras helt. För detta späds den kvarvarande saltlösningen ut med avhärdat vatten, neutraliseras under tillsats av natronlut och förs in i kanalen. All kvarvarande klorid och klorat kasseras härmed och blandas principiellt inte med processvattnet. Härmed kan elektrolysanläggningarna av typen CHLORINSITU V Plus oxidationskraften och klorid- och klorathalten i processvattnet jämföras med rent klor under utvärderingen. Saltlösningen kommer från en avhärdningsanläggning som är integrerad i anläggningen, vilket gör att kalkutfällningar undviks och membrancellernas långa hållbarhet garanteras. Elektrolysens effektivitet övervakas konstant med hjälp av olika flödesmätare, en produktionsberoende vattentillsats till natronlutproduktionen samt korrigering av det basiska pH-värdet.

Fördelar för er

 • Klorering och inställning av pH-värde med en anläggning
 • Unikt låg klorid- och klorathalt
 • Ett förråd av natriumhypokloritlösning för att täcka behovstoppar
 • Framställning och dosering av högren underklorsyrlighet i kombination med natriumhypokloritproduktion
 • Hög livslängd på membrancellerna tack vare ett konstant vakuum
 • Hög driftsäkerhet tack vare utförande som undertrycksanläggningar

Tekniska data

 • Modern PLC med stor display
 • Integrerad Remote Control Engineer för fjärrdiagnos och felavhjälpning
 • Aktivering av klordoseringen och korrigeringen av pH-värdet via kontaktingångar
 • Samtidig framställning och dosering av högren underklorsyrlighet och natriumhypokloritlösning (tillval)
 • Analog ingång (tillval)
 • MOD-buss eller PROFIBUS® (tillval)
 • Flera doserställen (tillval)
 • Vid olika vattenkvalitet (t.ex. salt- och sötvattenbassäng) kan flera drivvattenpumpar användas (tillval)

Spänningsförsörjning 3 x 400 V (VAC/3P/N/PE/50 Hz)

Typ/produktionAvsäkringEffektförbrukningSaltförbrukning max.Driftvattenförbrukning max.*Kylvattenförbrukning (extern)Mått L x B x H (mm)SaltvattentankRekommenderad volym lagertank
g/hA kW kg/d l/h l/h l l
1003 x 161,105601.655 x 600 x 1.55021050
2003 x 161,5010601.655 x 600 x 1.550210100
3003 x 161,9015601.655 x 600 x 1.550210150
4003 x 162,3020601.655 x 600 x 1.550210200
5003 x 162,7025601.655 x 600 x 2.000210250
6003 x 203,1030901.950 x 600 x 2.000400300
7503 x 253,7040901.950 x 600 x 2.000400400
1.0003 x 254,7055901.950 x 600 x 2.000400500
1.2503 x 355,7060901.950 x 600 x 2.000400600
1.5003 x 356,7075901.950 x 600 x 2.000400750
1.7503 x 357,7085901.950 x 600 x 2.000400850
2.0003 x 508,701001752001.750 x 1.200 x 2.0005201.000
2.5003 x 6310,701251752501.750 x 1.200 x 2.0005201.250
3.0003 x 6312,701501753001.750 x 1.200 x 2.0005201.500
3.5003 x 8014,701751753501.750 x 1.200 x 2.0005201.750
*Driftvattenförbrukningen beror på förhållandet mellan klorgas och magasinsproduktion. Här anges värdet för förhållandet 70 % : 30 %.

Kapacitet > 3 500 g/h på förfrågan

Leveransomfattning:

Elektrolysanläggningar av typen CHLORINSITU V Plus är anslutningsklart monterade på ram av pulverlackerat stål med programmerbar logisk styrning (PLC) i kopplingsskåpet, Remote Control Engineer för fjärrdiagnos och felavhjälpning, integrerad avhärdningsanläggning, membranelektrolysceller, väteavluftningssystem och separat saltlösningsbehållare med nivåövervakning. Ett frekvensstyrt centralt injekteringssystem, anpassat till anläggningen, för dosering av aktivt klor och natronlut för pH-korrigering, samt en enskild drivvattenpump ingår också i leveransen. Nivåreglering för övervakning av lagringstanken för natriumhypoklorit som ska upprättas på installationsplatsen. En klorvarnare och automatisk övervakning av vattnets hårdhetsgrad efter avhärdningsanläggningen finns som standard för anläggningar från 600 g/h.

Anmärkning:

Elektrolysanläggningar av typen CHLORINSITU II, III, V och V erbjuds och projekteras utifrån kundens specifikationer. Detta gäller även för anläggningsdokumentationen och senare reservdelsförsörjning och underhåll.

Nedladdningar för Elektrolysanläggning CHLORINSITU V Plus

Mer i nedladdningscentret

0 Resultat
filtrera efter dokumenttyp
Användningsexempel/referens (0)
Broschyrer/flyers (0)
Bruksanvisning (0)
Certifikat/förklaring (0)
Datablad (0)
Fackartiklar (0)
Katalog (0)
Kopplingsschema (0)
Mjukvara (0)
Pressmeddelande (0)
Skiss / måttblad / 3D (0)
Sprängskiss/reservdelar (0)
Säkerhetsdatablad (0)
Övrigt (0)

Valda filter:

Lämpliga nedladdningar

Sortera efter A till ö
ladda fler träffar ...
Inga fler träffar!

Tyvärr hittades inget passande sökresultat.

Är alla ord rättstavade?
Vill du försöka igen med färre eller andra sökord?

Prova igen senare

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Översikt

Av koksalt blir klor, väte och natronlut. Direkt på plats.

Elektrolysanläggningar av typen CHLORINSITU V Plus framställer högrent klor, i kombination med en natriumhypokloritlösning, i vakuumförfarandet. För det tillverkas, i en saltlösningsbehållare som ingår i leveransen, en mättad koksaltlösning som elektrolyseras i en membrancell. I katodutrymmet uppstår kloridfri natriumhydroxid och väte, och i det anodutrymme som är separerat genom membranet högrent klor och kvarvarande saltlösning. Det högrena kloret som uppstår behandlas ytterligare på två sätt. För det första sugs det ut via en injektor som ingår i leveransomfånget (vakuumsystem) och löses upp helt som underklorsyrlighet (via en bypass) i vattnet som ska behandlas. Det högklorerade vattnet fördelas därefter via en eller flera proportionellt reglerbara motorkulkranar till de olika bassängerna. Vakuumet hålls stabilt med hjälp av en enskild frekvensstyrd drivvattenpump. På detta sätt kan stora energibesparingar göras. Om komplett produktionskapacitet inte krävs kan övertaligt klor bindas med natriumhydroxid och mellanlagras som natriumhypoklorit (PLUS-system). Därigenom behöver anläggningen inte utformas för det maximala behovet av klor utan kan rätta sig efter det genomsnittliga dagsbehovet. Behovstoppar täcks genom extra dosering av natriumhypoklorit från mellanlagret, som, precis vid underklorsyrligheten, sker via ett centralt injektorsystem.

Det kloridfria natronlutet mellanlagras och kan användas för pH-korrigering av vattnet. Med en standardmässig membrandoserpump eller tillsättning av natriumhypoklorit genomförs närmast bas-pH-korrigeringen (pH 6,8 - 7) av det högklorerade vattnet. Finkorrigeringen av pH-värdet sker via ytterligare lutdoserpumpar per cirkulation eller injektionsställe. Dessa ansluts direkt till anläggningens styrning via en extern pH-värdesreglerenhet. Vätet som uppstår förtunnas kraftigt med frisk luft via fläkt och avleds på ett säkert sätt. Den kvarvarande saltlösningen kasseras helt. För detta späds den kvarvarande saltlösningen ut med avhärdat vatten, neutraliseras under tillsats av natronlut och förs in i kanalen. All kvarvarande klorid och klorat kasseras härmed och blandas principiellt inte med processvattnet. Härmed kan elektrolysanläggningarna av typen CHLORINSITU V Plus oxidationskraften och klorid- och klorathalten i processvattnet jämföras med rent klor under utvärderingen. Saltlösningen kommer från en avhärdningsanläggning som är integrerad i anläggningen, vilket gör att kalkutfällningar undviks och membrancellernas långa hållbarhet garanteras. Elektrolysens effektivitet övervakas konstant med hjälp av olika flödesmätare, en produktionsberoende vattentillsats till natronlutproduktionen samt korrigering av det basiska pH-värdet.

Fördelar för er

 • Klorering och inställning av pH-värde med en anläggning
 • Unikt låg klorid- och klorathalt
 • Ett förråd av natriumhypokloritlösning för att täcka behovstoppar
 • Framställning och dosering av högren underklorsyrlighet i kombination med natriumhypokloritproduktion
 • Hög livslängd på membrancellerna tack vare ett konstant vakuum
 • Hög driftsäkerhet tack vare utförande som undertrycksanläggningar

Användningsområde

Tekniska data

Nedladdningar

Kontakta oss

ProMinent Doserteknik AB / ProMinent Norge AS


»Mitt team och jag står gärna till er tjänst. Skicka din förfrågan till oss.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130 
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu