Sökförslag

Elektrolysanläggning CHLORINSITU® V Plus

Kapacitet 100 – 3 500 g/h klor

Klor i vakuumförfarande PLUS tillhandahållande av natriumhypokloritlösning med elektrolysanläggningen CHLORINSITU® V Plus. Klorering och inställning av pH-värde från ett och samma ställe.

Produktbeskrivning

Av koksalt blir klor, väte och natronlut. Direkt på plats.

Elektrolysanläggningar av typen CHLORINSITU® V Plus framställer högrent klor, i kombination med en natriumhypokloritlösning, i vakuumförfarandet. För det tillverkas, i en saltlösningsbehållare som ingår i leveransen, en mättad koksaltlösning som elektrolyseras i en membrancell. I katodutrymmet uppstår kloridfri natriumhydroxid och väte, och i det anodutrymme som är separerat genom membranet högrent klor och kvarvarande saltlösning. Det högrena kloret som uppstår behandlas ytterligare på två sätt. För det första sugs det ut via en injektor som ingår i leveransomfånget (vakuumsystem) och löses upp helt som underklorsyrlighet (via en bypass) i vattnet som ska behandlas. Det högklorerade vattnet fördelas därefter via en eller flera proportionellt reglerbara motorkulventiler till de olika bassängerna. Vakuumet hålls stabilt med hjälp av en enskild frekvensstyrd drivvattenpump. På detta sätt kan stora energibesparingar göras. Om komplett produktionskapacitet inte krävs kan övertaligt klor även bindas med natriumhydroxid och mellanlagras som natriumhypoklorit. Därigenom behöver anläggningen inte utformas för det maximala behovet av klor utan kan rätta sig efter det genomsnittliga dagsbehovet. Behovstoppar täcks genom extra dosering av natriumhypoklorit från mellanlagret, som, precis vid underklorsyrligheten, sker via ett centralt injektorsystem.

Det kloridfria natronlutet mellanlagras och kan användas för pH-korrigering av vattnet. Med en standardmässig membrandoserpump eller tillsättning av natriumhypoklorit genomförs närmast bas-pH-korrigeringen (pH 6,8 - 7) av det högklorerade vattnet. Finkorrigeringen av pH-värdet sker via ytterligare lutdoserpumpar per cirkulation eller injektionsställe. Dessa ansluts direkt till anläggningens styrning via en extern pH-värdesreglerenhet. Vätet som uppstår förtunnas med frisk luft via en ATEX-95-godkänd fläkt och avleds på ett säkert sätt. Den kvarvarande saltlösningen kasseras helt. För detta späds den kvarvarande saltlösningen ut med avhärdat vatten, neutraliseras under tillsats av natronlut och förs in i kanalen. All kvarvarande klorid och klorat kasseras härmed och blandas principiellt inte med processvattnet. Härmed kan elektrolysanläggningarna av typen CHLORINSITU® V Plus oxidationskraften och klorid- och klorathalten i processvattnet jämföras med rent klor under utvärderingen. Saltlösningen kommer från en avhärdningsanläggning som är integrerad i anläggningen, vilket gör att kalkutfällningar undviks och membrancellernas långa hållbarhet garanteras. Elektrolysens effektivitet övervakas konstant med hjälp av olika flödesmätare, en produktionsberoende vattentillsats till natronlutproduktionen samt korrigering av det basiska pH-värdet.

Fördelar för er

 • Klorering och inställning av pH-värde med en anläggning
 • Unikt låg klorid- och klorathalt
 • Ett förråd av natriumhypokloritlösning för att täcka behovstoppar
 • Framställning och dosering av högren underklorsyrlighet i kombination med natriumhypokloritproduktion
 • Hög livslängd på membrancellerna tack vare ett konstant vakuum
 • Hög driftsäkerhet tack vare utförande som undertrycksanläggningar

Användningsområde

 • Dricksvatten
 • Avloppsvatten
 • Processvatten
 • Simbassängsvatten
 • Kyltorn

  Tekniska data

  • Modern PLC med stor och belyst display
  • Integrerad Remote Control Engineer för fjärrdiagnos och felavhjälpning
  • Aktivering av klordoseringen och korrigeringen av pH-värdet via kontaktingångar
  • Samtidig framställning och dosering av högren underklorsyrlighet och natriumhypokloritlösning (tillval)
  • Analog ingång (tillval)
  • MOD-buss eller PROFIBUS® (tillval)
  • Flera doserställen (tillval)
  • Vid olika vattenkvalitet (t.ex. salt- och sötvattenbassäng) kan flera drivvattenpumpar användas (tillval)

  Spänningsförsörjning 3 x 400 V (VAC/3P/N/PE/50 Hz)

  Typ/produktionAvsäkringEffektförbrukningSaltförbrukning max.Driftvattenförbrukning max.*Kylvattenförbrukning (extern)Mått L x B x H (mm)SaltvattentankRekommenderad volym lagertank
  g/hA kW kg/d l/h l/h l l
  1003 x 161,105601.655 x 600 x 1.55021050
  2003 x 161,5010601.655 x 600 x 1.550210100
  3003 x 161,9015601.655 x 600 x 1.550210150
  4003 x 162,3020601.655 x 600 x 1.550210200
  5003 x 162,7025601.655 x 600 x 2.000210250
  6003 x 203,1030901.950 x 600 x 2.000400300
  7503 x 253,7040901.950 x 600 x 2.000400400
  1.0003 x 254,7055901.950 x 600 x 2.000400500
  1.2503 x 355,7060901.950 x 600 x 2.000400600
  1.5003 x 356,7075901.950 x 600 x 2.000400750
  1.7503 x 357,7085901.950 x 600 x 2.000400850
  2.0003 x 508,701001752001.750 x 1.200 x 2.0005201.000
  2.5003 x 6310,701251752501.750 x 1.200 x 2.0005201.250
  3.0003 x 6312,701501753001.750 x 1.200 x 2.0005201.500
  3.5003 x 8014,701751753501.750 x 1.200 x 2.0005201.750
  *Driftvattenförbrukningen beror på förhållandet mellan klorgas och magasinsproduktion. Här anges värdet för förhållandet 70 % : 30 %.

  Kapacitet > 3 500 g/h på förfrågan

  Leveransomfattning:

  Elektrolysanläggningar av typen Chlorinsitu® V Plus är anslutningsklart monterade på ram av pulverlackerat stål med programmerbar logisk styrning (PLC) i kopplingsskåpet, Remote Control Engineer för fjärrdiagnos och felavhjälpning, integrerad avhärdningsanläggning, membranelektrolysceller, ATEX-95-konformt avluftningssystem och separat saltlösningsbehållare med nivåövervakning. Ett frekvensstyrt centralt injekteringssystem, anpassat till anläggningen, för dosering av aktivt klor och natronlut för pH-korrigering, samt en enskild drivvattenpump ingår också i leveransen. Nivåreglering för övervakning av lagringstanken för natriumhypoklorit som ska upprättas på installationsplatsen. En klorvarnare och automatisk övervakning av vattnets hårdhetsgrad efter avhärdningsanläggningen finns som standard för anläggningar från 600 g/h.

  Anmärkning:

  Elektrolysanläggningar av typen CHLORINSITU® II, III, V och V erbjuds och projekteras utifrån kundens specifikationer. Detta gäller även för anläggningsdokumentationen och senare reservdelsförsörjning och underhåll.

  Nedladdningar för Elektrolysanläggning CHLORINSITU® V Plus

  Mer i nedladdningscentret

  0 Resultat
  filtrera efter dokumenttyp
  Användningsexempel/referens (0)
  Broschyrer/flyers (0)
  Bruksanvisning (0)
  Certifikat/förklaring (0)
  Datablad (0)
  Fackartiklar (0)
  Katalog (0)
  Kopplingsschema (0)
  Mjukvara (0)
  Pressmeddelande (0)
  Skiss / måttblad / 3D (0)
  Sprängskiss/reservdelar (0)
  Säkerhetsdatablad (0)
  Övrigt (0)

  Valda filter:

  Lämpliga nedladdningar

  Sortera efter A till ö
  ladda fler träffar ...
  Inga fler träffar!

  Tyvärr hittades inget passande sökresultat.

  Är alla ord rättstavade?
  Vill du försöka igen med färre eller andra sökord?

  Prova igen senare

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Översikt

  Av koksalt blir klor, väte och natronlut. Direkt på plats.

  Elektrolysanläggningar av typen CHLORINSITU® V Plus framställer högrent klor, i kombination med en natriumhypokloritlösning, i vakuumförfarandet. För det tillverkas, i en saltlösningsbehållare som ingår i leveransen, en mättad koksaltlösning som elektrolyseras i en membrancell. I katodutrymmet uppstår kloridfri natriumhydroxid och väte, och i det anodutrymme som är separerat genom membranet högrent klor och kvarvarande saltlösning. Det högrena kloret som uppstår behandlas ytterligare på två sätt. För det första sugs det ut via en injektor som ingår i leveransomfånget (vakuumsystem) och löses upp helt som underklorsyrlighet (via en bypass) i vattnet som ska behandlas. Det högklorerade vattnet fördelas därefter via en eller flera proportionellt reglerbara motorkulventiler till de olika bassängerna. Vakuumet hålls stabilt med hjälp av en enskild frekvensstyrd drivvattenpump. På detta sätt kan stora energibesparingar göras. Om komplett produktionskapacitet inte krävs kan övertaligt klor även bindas med natriumhydroxid och mellanlagras som natriumhypoklorit. Därigenom behöver anläggningen inte utformas för det maximala behovet av klor utan kan rätta sig efter det genomsnittliga dagsbehovet. Behovstoppar täcks genom extra dosering av natriumhypoklorit från mellanlagret, som, precis vid underklorsyrligheten, sker via ett centralt injektorsystem.

  Det kloridfria natronlutet mellanlagras och kan användas för pH-korrigering av vattnet. Med en standardmässig membrandoserpump eller tillsättning av natriumhypoklorit genomförs närmast bas-pH-korrigeringen (pH 6,8 - 7) av det högklorerade vattnet. Finkorrigeringen av pH-värdet sker via ytterligare lutdoserpumpar per cirkulation eller injektionsställe. Dessa ansluts direkt till anläggningens styrning via en extern pH-värdesreglerenhet. Vätet som uppstår förtunnas med frisk luft via en ATEX-95-godkänd fläkt och avleds på ett säkert sätt. Den kvarvarande saltlösningen kasseras helt. För detta späds den kvarvarande saltlösningen ut med avhärdat vatten, neutraliseras under tillsats av natronlut och förs in i kanalen. All kvarvarande klorid och klorat kasseras härmed och blandas principiellt inte med processvattnet. Härmed kan elektrolysanläggningarna av typen CHLORINSITU® V Plus oxidationskraften och klorid- och klorathalten i processvattnet jämföras med rent klor under utvärderingen. Saltlösningen kommer från en avhärdningsanläggning som är integrerad i anläggningen, vilket gör att kalkutfällningar undviks och membrancellernas långa hållbarhet garanteras. Elektrolysens effektivitet övervakas konstant med hjälp av olika flödesmätare, en produktionsberoende vattentillsats till natronlutproduktionen samt korrigering av det basiska pH-värdet.

  Fördelar för er

  • Klorering och inställning av pH-värde med en anläggning
  • Unikt låg klorid- och klorathalt
  • Ett förråd av natriumhypokloritlösning för att täcka behovstoppar
  • Framställning och dosering av högren underklorsyrlighet i kombination med natriumhypokloritproduktion
  • Hög livslängd på membrancellerna tack vare ett konstant vakuum
  • Hög driftsäkerhet tack vare utförande som undertrycksanläggningar

  Användningsområde

  Tekniska data

  Nedladdningar

  Kontakta oss

  ProMinent Doserteknik AB / ProMinent Norge AS


  »Mitt team och jag står gärna till er tjänst. Skicka din förfrågan till oss.«

  +46 31 65 66 00  +47 3221 3130 
  Skicka förfrågan   

  Stäng formuläret

  Din förfrågan

  Personuppgifter


  Fler produkter +
  Bifogad fil Maximum file size 10 MB
  Ladda upp Fler filer

  Personuppgifter


  Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
  *Obligatoriska fält

  Granska och skicka


  Personuppgifter:
  Tilltal
  Titel
  Efternamn  
  Förnamn  
  Företag
  Kundnummer
  E-postadress
  Telefonnummer
  Gata
  Husnummer
  Ort  
  Land
  Bli uppringd Ja

  Tillbaka