Sökförslag

Vattenbehandling i Aachens wellnessvärld

Carolus varma källor i Aachen, uppkallade efter kejsaren Karl den Store, är en wellnessvärld utan dess like. Den sofistikerade behandlingen av termalvattnet utförs av vår moderna elektrolysanläggning och det kraftfulla mät- och styrsystemet.

Säkerställa ledarpositionen

Sedan flera år hör Carolus varma källor i Aachen till de mest besökta och ekonomiskt mest framgångsrika badanläggningarna i Tyskland. I september 2014 hälsades den 5 miljonte badgästen välkommen. Årligen har de varma källorna ca 340 000 besökare. För att säkerställa att detta kvarstår i framtiden, kommer operatören kontinuerligt att uppdatera hela systemet för de varma källorna till den senaste tekniken med målinriktade renoverings- och optimeringsåtgärder.

I Carolus varma källor används vatten från Rosenquelle och vatten från det kommunala vattennätet. Innan vattnet kan ledas in till de många varma källorna och saunavärlden, måste det av hygieniska skäl först behandlas enligt föreskrifterna. På grund av de varma källornas mineralegenskaper har konsumtionen av syrehaltiga produkter för pH-korrigering varit ganska hög upp till nu. Ny anläggningsteknik för vattenbehandling samt effektiv mätteknik bör vara svaret.

Grunddata

  • Årligen omkring 340 000 bad- och bastugäster
  • Installation av anläggningsteknik för vattenbehandling samt ny mät- och reglerteknik under pågående drift
  • Elektrolysanläggning CHLORINSITU® V Plus övertar desinfektion av naturligt termalvatten och vatten från det kommunala vattennätet
  • Mät- och reglersystemet DULCOMARIN® II styr hygienparametrar i 15 vattencirkulationer

Investering i spetsteknik

Operatörerna valde två kompetenta partners: m. hübers GmbH från Wesel tog hand om installationen och ProMinent GmbH levererade de tekniska komponenterna och anläggningen. I april 2016 monterades och startades mät- och reglertekniken med den effektiva DULCOMARIN® II och 15 decentralt fördelade mätpunkter för styrning av hygieniska hjälpparametrar. I det andra steget i juli monterades och driftsattes elektrolysanläggningen CHLORINSITU® V Plus med en klorproduktion på 1 750 g/h. Förutom de två konstruktionssektionerna installerades nio flödesvakter för att stänga av klorförsörjningen om det vatten som skulle klorineras stoppades. Slutligen monterades i december 15 magnet-membrandoserpumpar av typen Beta® för automatisk reglering av pH-värdet.

Besparingarna är förstklassiga

Den klorgas som skapas av CHLORINSITU® V Plus på plats tillförs termalvattnet inom elektrolysanläggningen. Den hypokloritsyra som bildas under processen har redan en sänkande effekt på pH-värdet, vilket signifikant minskar den nödvändiga tillsatsen av andra syrehaltiga produkter. Även i saunavärldens bassänger, som försörjs med vatten från det kommunala vattennätet, behövs det mycket mindre tillsatser för att reglera pH-värdet. Den natriumhypoklorit som produceras med CHLORINSITU® V Plus och lagras i en matartank, kan här med fördel användas för desinficering av vattnet. Dessutom fungerar matartanken som en ”nödreserv” för de varma källorna om en oförutsedd störning inträffar vid klorproduktionen. Ett säkert val!

  • Alltid hygieniskt perfekt badvatten i alla varma källor samt i bastuområdet
  • Tack vare anslutning av DULCOMARIN® II med interna nätverk är hygienparametrarna alltid tillgängliga på den badhallsansvariges dator och möjliggör snabba ingripanden
  • Besparingarna avseende kemikalieförbrukningen sänker driftkostnaderna
  • Matartank med natriumhypoklorit säkerställer driftsäkerheten i minst 24 timmar
  • Definierade kontaktpersoner för serviceuppdrag och tillförlitligt utbud av reservdelar

»Vi ville inte ha en produkt från hyllan, utan en lösning som passar de specifika kraven för Carolus varma källor. Vi är väldigt nöjda med den smidiga implementeringen av projektet och installationen av den nya tekniken under den löpande driften. Förutom den betydande kostnadsreduktionen är kontinuerlig service och snabb leverans av reservdelar stora fördelar.« -  Michael Blinn, teknisk chef hos Carolus Thermen Bad Aachen

Använda produkter - Vattenbehandling i Aachens wellnessvärld

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu