Sökförslag

Spa – en helande källa

Ni vet säkert vad ett spa är. Men visste ni att namnet härstammar från en belgisk kurort med en naturlig vattenkälla? Idag förädlas det helande vattnet i den kommunala simhallen på plats med ozon.

Framgångsrik teknikuppgradering

Den kommunala simhallen Piscine Olympique de Spa förfogar över en imponerande utomhusbassäng med 50-metersbanor. Inomhus finns ytterligare en 25-metersbassäng och en stor barnbassäng. Och kronan på verket: Alla bassänger förses med äkta källvatten så att besökarna simmar i det berömda "Eau de Spa".

För att följa lagstiftningen var operatören dock tvungen att höja kvaliteten på det använda källvattnet. Av denna anledning beslöt man sig i maj 2012 att byta ut den befintliga utrustningen till en modern ozonanläggning och ett UV-system för den kompletta vattenbehandlingen. Man valde ProMinent Belgien som samarbetspartner vid uppgraderingen, eftersom operatören redan hade positiva erfarenheter av installerade doserpumpar och den högklassiga servicen. Men framför allt eftersom alla nödvändiga komponenter skulle levereras från ett och samma ställe, från den pålitliga och kompetenta tillverkaren.

Grunddata

  • Försörjning av tre bassänger med naturligt, behandlat källvatten
  • Under högsäsong uppgår antalet besökare till mellan 1 500 och 2 500 badgäster dagligen
  • Teknisk ombyggnad till ozonanläggning och UV-system under badets öppettider

Behandling med ozon förädlar källvattnet

Den nya anläggningen OZONFILT® OZVa framställer ozon som under tryck sprayas in i en statisk blandare för att uppnå en optimal homogenisering av vatten och ozon. Blandningen stannar kvar i reaktionstanken i tio minuter innan det behandlade vattnet tappas av igen. På så sätt säkerställs en tillförlitlig eliminering av alla bakterier och smittämnen. Därefter förs vattnet till en lagerbehållare med nivåstyrning. Vid lagerbehållarens utgång sitter två överföringspumpar för påfyllning av bassängens bufferttank.

Desinficeringsprocessen avslutas genom fullständigt avlägsnande av kloramin. Då förs vattnet genom ett sandfilter med en efterkopplad UV-anläggning av typen Dulcodes M. Denna anläggning är speciellt utformad för behandling av stora vattenmängder och tack vare sin speciella lampa perfekt för fotooxidativ nedbrytning av kloramin i bassängvattnet. Det kompletta systemet för vattenbehandling från ProMinent för samtliga tre bassänger styrs av det högeffektiva mät- och reglersystemet DULCOMARIN® II.

Resultat

  • Alla komponenter för vattenbehandling från en enskild leverantör
  • Behandling av källvatten med ozon för att uppfylla lagstiftningen
  • Alltid hygieniskt perfekt poolvatten tack vare desinficering med UV-system
  • Lägre vattenförbrukning och därmed lägre driftkostnader
  • Nöjda besökare tack vare eliminering av hud- och ögonirritationer med hjälp av UV-system

»Sedan det nya systemet togs i drift är vi mycket nöjda med vattenkvaliteten. Dessutom krävs mindre vatten för returspolning av filtren, som inte längre behöver göras varje dag utan bara var tredje. Det gör att vi kan sänka våra driftkostnader avsevärt. Men ännu viktigare är den positiva återkoppling vi får från våra besökare: Ingen obehaglig klorlukt längre och ingen irritation på huden eller i ögonen.« -  Gerard Poncelet, chef för Piscine Olympique de Spa

Kontakta oss

»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«

+46 31 65 66 00  +47 3221 3130  +45 7872 9630   
Skicka förfrågan   

Stäng formuläret

Din förfrågan

Personuppgifter


Fler produkter +
Bifogad fil Maximal filstorlek 10 MB.
Ladda upp Fler filer

Personuppgifter


Kontrollera dina uppgifter och fyll i alla obligatoriska fält.
*Obligatoriska fält

Granska och skicka


Personuppgifter:
Tilltal
Titel
Efternamn  
Förnamn  
Företag
Kundnummer
E-postadress
Telefonnummer
Gata
Husnummer
Ort  
Land
Bli uppringd Ja

Tillbaka

ProMinent Newsletter - de senaste nyheterna, skräddarsydda för dig! Prenumerera nu